Předvyplnění polí dohody před odesláním


Role pole | Předvyplnění odesílatelem

Dohody služby Adobe Acrobat Sign mohou obsahovat pole nastavená tak, aby odesílatel dokumentu mohl do těchto polí doplnit údaje ještě před jeho předáním do fáze podepisování. Předvyplněný dokument můžete nastavit jako jednorázovou transakci odeslání nebo jako opakovaně použitelný dokument vytvořením knihovny šablon dokumentů.

Pusťte si video

 

Fáze předvyplnění probíhá před fází podepisování, takže pouze u následujících typů polí lze nastavit roli Předvyplnění odesílatelem:

 • Textové pole
 • Platba
 • Rozevírací pole
 • Zaškrtávací políčko
 • Přepínací tlačítko
 • Obrázek
 • Příloha souboru (k dispozici na firemní a podnikové úrovni služby)
 • S dalšími typy polí lze pracovat ve fázi podepisování, ale pouze, pokud odesílatel přidává do dokumentu svůj podpis.

Fáze transakce probíhají v následujícím pořadí:

 1. Vytvoření transakce
  Dokument přiložen (buď odeslán nebo přidán z knihovny dokumentů)

 2. Fáze náhledu/úprav (VOLITELNÁ)
  Pouze, pokud odesílatel zaškrtne pole označené: Zobrazit náhled, umístit nebo přidat pole formuláře
  (Pole lze umístit a upravit)

 3. Fáze předvyplnění (VOLITELNÁ)
  Pouze, pokud byla do dokumentu umístěna pole pro předvyplnění
  (Odesílatel může pracovat s poli, která mají roli nastavenou na Předvyplnění)

 4. Fáze podepisování
  Dokument je podepsán
  Pokud odesílatel vybral volbu pro vložení svého podpisu do dokumentu, může pracovat s poli označenými jako „E-podepsání odesílatelem“.

 5. Transakce dokončena – Všechny strany obdržely podepsanou a archivovanou kopii dokumentu Všichni autoři podpisů úspěšně dokončili proces podepisování.

Chcete-li nastavit roli Předvyplnění před přetažením pole do dokumentu, postupujte následovně:

Role předvyplnění v nabídce Příjemci

Chcete-li nastavit roli pro již umístěné pole, tak dvojitě klikněte na pole a z rozevírací nabídky Role vyberte možnost Předvyplnění (odesílatelem).

Seznam pro výběr Role v nabídce Pole

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.