Pro účely zobrazení můžete s ostatními rychle sdílet odkaz na dokument PDF. Dokument sdílený jako odkaz se otevře v libovolném prohlížeči a na libovolném zařízení. Tento dokument je bezpečně uložen ve službě Adobe Document Cloud.

Příjemci obdrží e-mail s odkazem a kliknutím na tento odkaz si mohou dokument zobrazit v prohlížeči. Není vyžadováno žádné přihlášení.

Poznámka:

Chcete-li nastavit recenze pro dokumenty PDF, projděte si článek Zahájení online recenze PDF.

Sdílení souborů PDF

 1. Přihlaste se ke službě Adobe Document Cloud Home na stránce https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu sociálních sítí (Facebook nebo Google).

 2. V postranním panelu domovské stránky služby Adobe Document Cloud klikněte na možnost Soubory. Zobrazí se veškeré soubory uložené na vašem účtu Adobe Document Cloud.

 3. Kliknutím na tlačítko Sdílet na pravém panelu sdílejte vybraný soubor. Zobrazí se možnosti sdílení.

  Výběr souboru ke sdílení

  Poznámka:

  Pokud se na pravé straně okna nezobrazí možnosti sdílení, klikněte v pravém horním rohu okna na možnost Sdílet.

 4. Chcete-li přidat více souborů, klikněte na možnost Přidat soubory, a poté procházením vyberte soubory.

 5. Soubor můžete sdílet jedním z následujících způsobů:

Odešlete personalizované pozvánky pomocí možnosti sdílení služby Adobe Document Cloud

Pro soubory sdílené pomocí personalizovaných odkazů s jednotlivci jsou k dispozici podrobné informace o sledování.

 1. V části Pozvat lidi zadejte nebo vyberte e-mailovou adresu osoby, která má soubor obdržet.

 2. Vyberte  Zobrazit soubor.

 3. Pole Předmět a Zpráva jsou stejná, jako když posíláte běžný e-mail, a stejným způsobem se také zobrazí příjemcům. Zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko Odeslat.

  Příjemci obdrží e-mail s oznámením, že s nimi sdílíte soubor.

  Přidání požadovaného předmětu a zprávy pro příjemce

Odeslání anonymního nebo veřejného odkazu e-mailem

Anonymní nebo veřejný odkaz zpřístupní soubory komukoli, kdo na odkaz klikne. Pro soubory sdílené pomocí veřejných odkazů však nejsou k dispozici podrobné informace o sledování.

 1. Klikněte na možnost Získat odkaz.

 2. V části Získat odkaz zvolte možnost Zobrazit soubor a poté klikněte na možnost Vytvořit odkaz. Vybrané soubory budou odeslány do služby Adobe Document Cloud a vytvoří se veřejný odkaz.

  Získání a vytvoření odkazu
 3. Klikněte na možnost Kopírovat odkaz a poté klikněte na možnost Zavřít.

 4. Sdílejte odkaz e-mailem s příjemci.

Prostředí příjemců

Příjemci obdrží e-mail s oznámením, že s nimi sdílíte soubor. Tento e-mail obsahuje tlačítko Zobrazit soubor a odkaz na sdílený dokument. Kliknutím na odkaz nebo na tlačítko lze dokument otevřít v prohlížeči. Příjemci také mohou dokument v případě potřeby stáhnout.

 V níže uvedeném snímku obrazovky si můžete prohlédnout e-mailové upozornění doručené příjemci.  

Odkaz přijatý v e-mailu
E-mailové upozornění s odkazem ve sdíleném dokumentu

Sledujte sdílené soubory

Když si příjemce soubor zobrazí, obdržíte upozornění v aplikaci Adobe Document Cloud a e-mailem. Zobrazit a sledovat všechny soubory sdílené k zobrazení lze následujícím způsobem:

 1. V postranním panelu domovské stránky služby Adobe Document Cloud klikněte na možnost K zobrazení. Zobrazí se všechny soubory sdílené k zobrazení, včetně následujících informací:

  • Jméno:Název souboru sdíleného k recenzi.
  • Odeslané/přijaté: Časové razítko souboru odeslaného nebo přijatého k zobrazení.
  • Vlastník: Jméno osoby, která soubor odeslala.
  • Stav: Zobrazuje počet lidí, kteří si soubor zobrazili.
  Operace se sdílenými soubory
 2. Výběrem souboru si o něm můžete zobrazit podrobnosti. V pravém podokně můžete provést některou z následujících akcí:

  • Sdílejte soubor s více příjemci. Rozšiřte seznam příjemců. Zvolte možnost Přidat příjemce, zadejte jeho e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Odeslat pozvánku.
  • Zobrazit aktivitu a časové razítko sdíleného souboru. Rozbalením možnosti Aktivita si můžete prohlížet podrobnosti, jako jsou údaje Odesláno uživateli, Zobrazil a Stáhl.
  • Zrušení sdílení souboru, pokud chcete zabránit komukoli dalšímu v zobrazení nebo stažení souboru.
  • Odstranit soubor trvale ze služby Adobe Document Cloud.
  Podrobnosti o sdíleném souboru

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online