Sdílení a sledování souborů PDF online

Pro účely zobrazení můžete s ostatními rychle sdílet odkaz na dokument PDF. Dokument sdílený jako odkaz se otevře v libovolném prohlížeči a na libovolném zařízení. Tento dokument je bezpečně uložen ve službě Adobe Document Cloud.

Příjemci obdrží e-mail s odkazem a kliknutím na tento odkaz si mohou dokument zobrazit v prohlížeči. Není vyžadováno žádné přihlášení.

Poznámka:

Chcete-li nastavit recenze pro dokumenty PDF, projděte si článek Zahájení online recenze PDF.

Sdílení souborů PDF

Postup sdílení souboru PDF:

 1. Přihlaste se k webové službě Acrobat na stránce https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu na sociální síti (Facebook nebo Google).

 2. Jedním z následujících způsobů zvolte soubor, který chcete sdílet:

  • V horním navigačním pruhu klikněte na možnost Sdílet a poté klikněte na tlačítko Sdílet. Soubory také můžete přetáhnout do nástroje Sdílet na stránce.
  Klikněte na možnost Sdílet.

  • Klikněte na možnost Dokumenty > Vaše dokumenty na domovské stránce aplikace Adobe Acrobat. Zobrazí se veškeré soubory uložené na vašem účtu Adobe Document Cloud. Soubor můžete sdílet jedním z následujících způsobů:
   • Najeďte kurzorem na soubor a klikněte na možnost Sdílet nebo klikněte na nabídku možností (...) a vyberte možnost Sdílet.
   • Kliknutím na tlačítko Sdílet na pravém panelu sdílejte vybraný soubor.
  Vyberte soubor ke sdílení

 3. Zobrazí se dialogové okno sdílení. Soubor můžete sdílet jedním z následujících způsobů:

Anonymní nebo veřejný odkaz zpřístupní soubory komukoli, kdo na odkaz klikne. Pro soubory sdílené pomocí veřejných odkazů však nejsou k dispozici podrobné informace o sledování.

 1. Klikněte na možnost Získat odkaz.

 2. Pokud chcete, aby příjemci zkontrolovali váš dokument, vyberte možnost Povolit poznámky, v opačném případě možnost Povolit poznámky vypněte. Poté klikněte na tlačítko Vytvořit odkaz. Vybrané soubory budou odeslány do služby Adobe Document Cloud a vytvoří se veřejný odkaz.

  Získání a vytvoření odkazu

 3. Klikněte na možnost Zkopírovat odkaz a sdílejte tento odkaz s příjemci přes e-mail.

Pro soubory sdílené pomocí personalizovaných odkazů s jednotlivci jsou k dispozici podrobné informace o sledování.

 1. Klikněte na možnost Sdílet s ostatními. Zadejte e-mailovou adresu osoby, s níž chcete soubor sdílet.

 2. Pole Předmět a Zpráva jsou stejná, jako když posíláte běžný e-mail, a stejným způsobem se také zobrazí příjemcům. Zadejte požadované informace.

 3. Pokud chcete, aby příjemci zkontrolovali váš dokument, vyberte možnost Povolit poznámky, v opačném případě možnost Povolit poznámky vypněte. Poté klikněte na tlačítko Odeslat. Příjemci obdrží e-mail s oznámením, že s nimi sdílíte soubor.

  Pozvání dalších lidí e-mailem

Prostředí příjemců

Příjemci obdrží e-mail s oznámením, že s nimi sdílíte soubor. E-mail obsahuje tlačítko Otevřít a odkaz na sdílený dokument. Kliknutím na odkaz nebo na tlačítko lze dokument otevřít v prohlížeči. Příjemci také mohou dokument v případě potřeby stáhnout.

 V níže uvedeném snímku obrazovky si můžete prohlédnout e-mailové upozornění doručené příjemci.  

Odkaz přijatý v e-mailu
E-mailové upozornění s odkazem ve sdíleném dokumentu

Sledujte sdílené soubory

Když si příjemce soubor zobrazí, obdržíte upozornění v aplikaci Adobe Acrobat a e-mailem. Zobrazit a sledovat všechny soubory sdílené k zobrazení lze následujícím způsobem:

 1. V horní nabídce panelu domovské stránky aplikace Adobe Acrobat klikněte na možnost Dokumenty > Sdíleno vámi. Zobrazí se všechny vámi sdílené soubory spolu s následujícími informacemi:

  • Jméno : Název souboru sdíleného k recenzi.
  • Sdílení: Jména lidí, s nimiž soubor sdílíte.
  • Stav: Zobrazuje počet lidí, kteří si soubor zobrazili.
  • Poslední aktivita: Časové razítko poslední akce provedené se souborem.
  Operace se sdílenými soubory

 2. Výběrem souboru si o něm můžete zobrazit podrobnosti. V pravém podokně můžete provést některou z následujících akcí:

  • Sdílejte soubor s více příjemci. Rozšiřte seznam příjemců. Klikněte na možnost Pozvat lidi, zadejte e-mailovou adresu příjemce, se kterým chcete soubor sdílet, a poté klikněte na tlačítko Odeslat pozvánku.
  • Zobrazit aktivitu a časové razítko sdíleného souboru. Rozbalením možnosti Aktivita si můžete prohlížet podrobnosti, jako jsou údaje Odesláno příjemci či Zobrazeno příjemci.
  • Vyberte možnost Zrušit sdílení souboru, pokud chcete zabránit komukoli dalšímu v zobrazení nebo stažení souboru.
  • Vyberte možnost Kopírovat sdílený odkaz, chcete-li zkopírovat odkaz a sdílet jej s ostatními příjemci.
  • Kliknutím na tlačítko Stáhnout uložíte soubor do svého počítače.
  • Možnost Odstranit sdílený soubor trvale odstraní soubor ze služby Adobe Document Cloud.
  Poznámka:

  S platností od 1. prosince 2020 se stažené a sdílené soubory již nebude vztahovat funkce sledování a oznámení.

  Podrobnosti o sdíleném souboru

Zrušit sdílení dokumentů nebo smazat sdílené dokumenty


V horní nabídce panelu domovské stránky aplikace Adobe Acrobat klikněte na možnost Dokumenty > Sdíleno vámi. Zvolte soubory, které chcete přestat sdílet nebo odstranit. V pravém panelu proveďte následující úkony:

 • Chcete-li přestat sdílet určité sdílené dokumenty, zvolte Zrušit sdílení souboru.
 • Chcete-li smazat sdílené soubory, zvolte Smazat sdílené soubory.
Zrušit sdílení dokumentů nebo smazat sdílené dokumenty

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?