Pro účely recenze a přidávání poznámek můžete s ostatními rychle sdílet odkaz na dokument PDF. Dokument sdílený jako odkaz se otevře v libovolném prohlížeči a na libovolném zařízení. Tento dokument je bezpečně uložen ve službě Adobe Document Cloud. Příjemci obdrží e-mail s odkazem a kliknutím na tento odkaz si mohou dokument zobrazit v prohlížeči a připojit k němu poznámky. Není vyžadováno žádné přihlášení.

Automaticky získejte poznámky od všech v jednom souboru PDF. Sledujte postup a slučujte poznámky.

Sdílení souborů PDF k recenzi

Posílejte personalizované pozvánky k recenzi

 1. Přihlaste se ke službě Adobe Document Cloud na stránce https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu sociálních sítí (Facebook nebo Google).

 2. Na postranním panelu domovské stránky Document Cloud klikněte na možnost Soubory. Zobrazí se veškeré soubory uložené ve vašem účtu Document Cloud.

 3. Kliknutím na tlačítko Sdílet na pravém panelu odešlete vybraný soubor k recenzi. Zobrazí se možnosti sdílení.

  Sdílení souborů PDF k recenzi

  Poznámka:

  If you don't see the sharing options on the right side of the window, click the Share button at the upper-right corner of the window.

 4. V části Pozvat lidi zadejte nebo vyberte e-mailovou adresu osoby, která má soubor recenzovat.

  Zvolte možnost Provést recenzi.

 5. Pole Název a Zpráva jsou stejná, jako když posíláte běžný e-mail, a stejným způsobem se také zobrazí příjemcům. Zadejte požadované informace.

 6. Chcete-li nastavit termín recenze, vyberte možnost Nastavit termín dokončení. Zadejte čas, vyberte a dvakrát klikněte na datum v kalendáři. Chcete-li pro pozvané nastavit připomenutí, vyberte možnost Nastavit připomenutí. Zadejte čas, vyberte a dvakrát klikněte na datum v kalendáři.

  Nastavení termínu dokončení recenze a připomenutí
 7. Klikněte na možnost Odeslat.

  Po odeslání souboru PDF k recenzi je na účtu služby Adobe Document Cloud automaticky uložena jeho kopie. V části Poslední na konci stránky vidíte všechny soubory nedávno odeslané k recenzi. Alternativně můžete seznam všech souborů zobrazit kliknutím na možnost K recenzi na postranním panelu okna.

Odesílejte anonymní nebo veřejné odkazy e-mailem

Anonymní nebo veřejný odkaz zpřístupní soubory komukoli, kdo na odkaz klikne. Pomocí následujících kroků můžete vytvořit odkaz na recenzi a sdílet jej pomocí e-mailového klientu.

 1. Přihlaste se ke službě Adobe Document Cloud na stránce https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu sociálních sítí (Facebook nebo Google).

 2. Na postranním panelu domovské stránky Document Cloud klikněte na možnost Soubory.

 3. Kliknutím na tlačítko Sdílet na pravém panelu odešlete vybraný soubor k recenzi. Zobrazí se možnosti sdílení.

  Sdílení souborů PDF k recenzi
 4. V části Získat odkaz zvolte možnost Provést recenzi a poté zvolte možnost Vytvořit odkaz. Vybraný soubor bude odeslán do služby Document Cloud a provede se vytvoření veřejného odkazu.

  Poznámka:

  V případě vytvoření veřejného odkazu a sdílení souboru pro recenzi nelze nastavit termín ani připomenutí.

  Vytvořit odkaz na soubor recenze
 5. Chcete-li odkaz na recenzi zkopírovat, klikněte na možnost Kopírovat odkaz. Sdílejte odkaz na recenzi e-mailem s recenzenty.

Prostředí recenzenta

Recenzenti obdrží e-mail s pozvánkou a s odkazem na recenzovaný dokument PDF. Po kliknutí na odkaz se soubor PDF otevře ve webovém prohlížeči. Pomocí nástrojů pro poznámky mohou přidávat do dokumentu PDF poznámky. K přidávání poznámek mohou použít rovněž aplikaci Acrobat Reader DC nebo Acrobat DC pro stolní počítače. 

Další informace naleznete v části Účast v recenzi PDF.

Sledujte sdílené soubory

Když si příjemce dokument PDF zobrazí, obdržíte upozornění v aplikaci Document Cloud a e-mailem. Zobrazit a sledovat všechny dokumenty PDF sdílené k recenzi lze následujícím způsobem:

 1. Na postranním panelu domovské stránky Document Cloud klikněte na možnost K recenzi. Zobrazí se všechny soubory PDF sdílené k recenzi, včetně následujících informací:

  • Název: Název souboru PDF sdíleného k recenzi.
  • Poslední aktivita: Časové razítko souboru PDF odeslaného nebo přijatého k recenzi.
  • Vlastník: Jméno osoby, která soubor PDF odeslala.
  • Stav: Zobrazuje počet lidí, kteří si soubor zobrazili.
 2. Výběrem souboru PDF si můžete zobrazit podrobnosti o tomto souboru PDF. V pravém podokně můžete provést některou z následujících akcí:

  • Přidat zprávu nebo stručné instrukce k souboru.
  • Nastavit termín dokončení recenze. Zvolte možnost Nastavit termín dokončení, zadejte čas a datum a klikněte na tlačítko Uložit.
  • Sdílejte soubor s dalšími příjemci. Rozšiřte seznam příjemců. Zvolte možnost Přidat příjemce, zadejte jeho e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Odeslat pozvánku.
  • Sledujte Aktivitu a časové razítko sdíleného souboru. Rozbalením možnosti Aktivita si můžete prohlížet podrobnosti, jako jsou údaje Odesláno uživateli či Zobrazeno uživatelem.
  • Pokud chcete zabránit komukoli dalšímu v zobrazení nebo stažení souboru, zvolte možnost Zrušení sdílení souboru.
  • Soubor PDF lze trvale odebrat ze služby Document Cloud kliknutím na možnost Odebrat.
  Podrobnosti o souboru recenze

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online