Pro účely recenze a přidávání poznámek můžete s ostatními rychle sdílet odkaz na dokument PDF. Dokument sdílený jako odkaz se otevře v libovolném prohlížeči a na libovolném zařízení. Tento dokument je bezpečně uložen ve službě Adobe Document Cloud. Příjemci obdrží e-mail s odkazem a kliknutím na tento odkaz si mohou dokument zobrazit v prohlížeči a připojit k němu poznámky. Není vyžadováno žádné přihlášení.

Automaticky získejte poznámky od všech v jednom souboru PDF. Sledujte postup a slučujte poznámky.

 

Sdílení souborů PDF k recenzi

Anonymní nebo veřejný odkaz zpřístupní soubory komukoli, kdo na odkaz klikne. Pomocí následujících kroků můžete vytvořit odkaz na recenzi a sdílet jej pomocí e-mailového klientu.

 1. Přihlaste se ke službě Document Cloud na stránce https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu sociálních sítí (Facebook nebo Google).

 2. Na postranním pruhu domovské stránky Document Cloud klikněte na možnost Soubory.

 3. Kliknutím na tlačítko Sdílet na pravém panelu odešlete vybraný soubor k recenzi. Zobrazí se dialogové okno sdílení.

  Sdílení souborů PDF k recenzi
 4. Klikněte na možnost Získat odkaz. Vyberte možnost Povolit poznámky a poté klikněte na tlačítko Vytvořit odkaz. Vybraný soubor bude odeslán do služby Document Cloud a provede se vytvoření veřejného odkazu.

  Poznámka:

  V případě vytvoření veřejného odkazu a sdílení souboru pro recenzi nelze nastavit termín ani připomenutí.

  Získání odkazu na soubor recenze
 5. Chcete-li odkaz na recenzi zkopírovat, klikněte na možnost Kopírovat odkaz. Sdílejte odkaz na recenzi e-mailem s recenzenty.

 1. Přihlaste se ke službě Adobe Document Cloud na stránce https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu sociálních sítí (Facebook nebo Google).

 2. Na postranním panelu domovské stránky Document Cloud klikněte na možnost Soubory. Zobrazí se veškeré soubory uložené ve vašem účtu Document Cloud.

 3. Kliknutím na tlačítko Sdílet na pravém panelu odešlete vybraný soubor k recenzi. Zobrazí se dialogové okno sdílení.

  Sdílení souborů PDF k recenzi

  Poznámka:

  Pokud se na pravé straně okna nezobrazí možnosti sdílení, klikněte v pravém horním rohu okna na možnost Sdílet.

 4. Klikněte na možnost Pozvat lidi. Zadejte nebo vyberte e-mailovou adresu osoby, která má soubor recenzovat.

  Pozvání lidí k recenzi PDF
 5. Pole Předmět a Zpráva jsou stejná, jako když posíláte běžný e-mail, a stejným způsobem se také zobrazí příjemcům. Zadejte požadované informace.

 6. Vyberte možnost Povolit poznámky. Chcete-li nastavit termín recenze, vyberte možnost Přidat termín dokončení. Zadejte čas, zvolte datum a klikněte na tlačítko Přidat. Chcete-li pro pozvané nastavit připomenutí, vyberte možnost Přidat připomenutí. Zadejte čas, zvolte datum a klikněte na tlačítko Přidat.

 7. Klikněte na možnost Odeslat.

  Po odeslání souboru PDF k recenzi je na účtu služby Adobe Document Cloud automaticky uložena jeho kopie. V části Poslední na konci stránky vidíte všechny soubory nedávno odeslané k recenzi. Alternativně můžete seznam všech souborů zobrazit kliknutím na možnost K recenzi na postranním panelu okna.

Prostředí recenzenta

Recenzenti obdrží e-mail s pozvánkou a s odkazem na recenzovaný dokument PDF. Po kliknutí na odkaz se soubor PDF otevře ve webovém prohlížeči. Pomocí nástrojů pro poznámky mohou přidávat do dokumentu PDF poznámky. K přidávání poznámek mohou použít rovněž aplikaci Acrobat Reader DC nebo Acrobat DC pro stolní počítače. 

Další informace naleznete v části Účast v recenzi PDF.

Sledujte sdílené soubory

Když si příjemce dokument PDF zobrazí, obdržíte upozornění v aplikaci Document Cloud a e-mailem. Zobrazit a sledovat všechny dokumenty PDF sdílené k recenzi lze následujícím způsobem:

 1. Na postranním panelu domovské stránky Document Cloud klikněte na možnost K recenzi. Zobrazí se všechny soubory PDF sdílené k recenzi, včetně následujících informací:

  • Název: Název souboru PDF sdíleného k recenzi.
  • Poslední aktivita: Časové razítko souboru PDF odeslaného nebo přijatého k recenzi.
  • Vlastník: Jméno osoby, která soubor PDF odeslala.
  • Stav: Zobrazuje počet lidí, kteří si soubor zobrazili.
 2. Výběrem souboru PDF si můžete zobrazit podrobnosti o tomto souboru PDF. V pravém podokně můžete provést některou z následujících akcí:

  • Přidat zprávu nebo stručné instrukce k souboru.
  • Nastavit termín dokončení recenze. Zvolte možnost Nastavit termín dokončení, zadejte čas a datum a klikněte na tlačítko Uložit.
  • Sdílejte soubor s dalšími příjemci. Rozšiřte seznam příjemců. Zvolte možnost Přidat recenzenty, zadejte e-mailovou adresu příjemce, s kterým chcete soubor sdílet, a poté klikněte na tlačítko Odeslat pozvánku.
  • Zobrazte si všechny recenzenty sdíleného souboru. Rozbalením seznamu zobrazíte stav každého recenzenta s podrobnostmi (např. otevřel soubor, neotevřel soubor nebo dokončil recenzi souboru).
  • Pokud chcete zabránit komukoli dalšímu v zobrazení nebo stažení souboru, zvolte možnost Zrušit sdílení souboru.
  • Vyberte možnost Kopírovat odkaz recenze a sdílejte tento odkaz s dalšími příjemci.
  • Kliknutím na možnost Odstranit trvale odstraníte soubor PDF ze služby Document Cloud.
  Podrobnosti o souboru recenze

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online