Zahájení recenze PDF online

Pro účely recenze a přidávání poznámek můžete s ostatními rychle sdílet odkaz na dokument PDF. Dokument sdílený jako odkaz se otevře v libovolném prohlížeči a na libovolném zařízení. Tento dokument je bezpečně uložen ve službě Adobe Document Cloud. Příjemci obdrží e-mail s odkazem a kliknutím na tento odkaz si mohou dokument zobrazit v prohlížeči a připojit k němu poznámky. Není vyžadováno žádné přihlášení.

Automaticky získejte poznámky od všech v jednom souboru PDF. Sledujte postup a slučujte poznámky.

Sdílení souborů PDF k recenzi

Odesílání anonymních nebo veřejných odkazů e-mailem

Anonymní nebo veřejný odkaz zpřístupní soubory komukoli, kdo na odkaz klikne. Pomocí následujících kroků můžete vytvořit odkaz na recenzi a sdílet jej pomocí e-mailového klientu.

 1. Přihlaste se k webové službě Acrobat na stránce https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu na sociální síti (Facebook nebo Google).

 2. Jedním z následujících způsobů zvolte soubor, který chcete odeslat k recenzi:

  • V horním navigačním panelu klikněte na možnost Sdílet > Odeslat k recenzi. Soubory také můžete přetáhnout do nástroje Odeslat k recenzi na stránce Úpravy.
  Klikněte na možnost Odeslat k recenzi

  • Klikněte na možnost Dokumenty > Vaše dokumenty na domovské stránce aplikace Adobe Acrobat. Zobrazí se veškeré soubory uložené na vašem účtu Adobe Document Cloud. Kliknutím na tlačítko Sdílet na pravém panelu sdílejte vybraný soubor.
  Vyberte soubor ke sdílení

 3. Zobrazí se dialogové okno sdílení. Klikněte na možnost Získat odkaz. Vyberte možnost Povolit poznámky a poté klikněte na tlačítko Vytvořit odkaz. Vybraný soubor bude odeslán do služby Document Cloud a provede se vytvoření veřejného odkazu.

  Poznámka:

  V případě vytvoření veřejného odkazu a sdílení souboru pro recenzi nelze nastavit termín ani připomenutí.

  Získání odkazu na soubor recenze

 4. Chcete-li odkaz na recenzi zkopírovat, klikněte na možnost Kopírovat odkaz. Sdílejte odkaz na recenzi e-mailem s recenzenty.

Odesílání personalizovaných pozvánek k recenzi

 1. Přihlaste se k webové službě Acrobat na stránce https://documentcloud.adobe.com pomocí svého Adobe ID a hesla nebo pomocí účtu sociální sítě (Facebook nebo Google).

 2. Jedním z následujících způsobů zvolte soubor, který chcete odeslat k recenzi:

  • V panelu horní nabídky klikněte na možnost Sdílet > Odeslat k recenzi. Soubory také můžete přetáhnout do nástroje Odeslat k recenzi na stránce Úpravy.
  Klikněte na možnost Odeslat k recenzi

  • Klikněte na možnost Dokumenty > Vaše dokumenty na domovské stránce aplikace Adobe Acrobat. Zobrazí se veškeré soubory uložené na vašem účtu Adobe Document Cloud. Kliknutím na tlačítko Sdílet na pravém panelu sdílejte vybraný soubor.
  Vyberte soubor ke sdílení

 3. Zobrazí se dialogové okno sdílení. Klikněte na možnost Sdílet s ostatními. Zadejte nebo vyberte e-mailovou adresu osoby, která má soubor recenzovat.

  Pozvěte lidí k recenzi PDF

 4. Pole Předmět a Zpráva jsou stejná, jako když posíláte běžný e-mail, a stejným způsobem se také zobrazí příjemcům. Zadejte požadované informace.

 5. Vyberte možnost Povolit poznámky. Chcete-li nastavit termín recenze, vyberte možnost Přidat termín dokončení. Zadejte čas, zvolte datum a klikněte na tlačítko Přidat. Chcete-li pro pozvané nastavit připomenutí, vyberte možnost Přidat připomenutí. Zadejte čas, zvolte datum a klikněte na tlačítko Přidat.

 6. Klikněte na možnost Odeslat.

  Po odeslání souboru PDF k recenzi je na účtu služby Adobe Document Cloud automaticky uložena jeho kopie. V části Poslední ve spodní části Domovské stránky jsou zobrazeny všechny soubory, které jste nedávno odeslali k recenzi. Seznam všech svých souborů, které jste sdíleli, si můžete také zobrazit kliknutím na možnost Dokumenty > Sdíleno vámi v panelu horní nabídky.

Prostředí recenzentů

Recenzenti obdrží e-mail s pozvánkou a s odkazem na recenzovaný dokument PDF. Po kliknutí na odkaz se soubor PDF otevře ve webovém prohlížeči. Pomocí nástrojů pro poznámky mohou přidávat do dokumentu PDF poznámky. K přidávání poznámek mohou použít rovněž aplikaci Acrobat Reader nebo Acrobat pro stolní počítače. 

Další informace naleznete v části Účast v recenzi PDF.

Sledování sdílených souborů

Když si příjemce dokument PDF zobrazí, obdržíte upozornění v aplikaci Adobe Acrobat a e-mailem. Zobrazit a sledovat všechny dokumenty PDF sdílené k recenzi lze následujícím způsobem:

 1. V horní nabídce panelu domovské stránky aplikace Adobe Acrobat klikněte na možnost Dokumenty > Sdíleno vámi. Zobrazí se všechny vámi sdílené soubory spolu s následujícími informacemi:

  • Název: Název souboru sdíleného k recenzi.
  • Sdílení: Jména lidí, s nimiž soubor sdílíte.
  • Stav: Zobrazuje počet lidí, kteří si soubor zobrazili.
  • Poslední aktivita: Časové razítko poslední akce provedené se souborem.
 2. Výběrem sdíleného souboru si o něm můžete zobrazit podrobnosti. V pravém podokně můžete provést některou z následujících akcí:

  • Přidat zprávu nebo stručné instrukce k souboru.
  • Nastavit termín dokončení recenze. Zvolte možnost Nastavit termín dokončení, zadejte čas a datum a klikněte na tlačítko Uložit.
  • Sdílejte soubor s více příjemci. Rozšiřte seznam příjemců. Klikněte na možnost Pozvat lidi, zadejte e-mailovou adresu příjemce, se kterým chcete soubor sdílet, a poté klikněte na tlačítko Odeslat pozvánku.
  • Vyberte možnost Zrušit sdílení souboru, pokud chcete zabránit komukoli dalšímu v zobrazení nebo stažení souboru.
  • Vyberte možnost Kopírovat sdílený odkaz, chcete-li zkopírovat odkaz a sdílet jej s ostatními příjemci.
  • Možnost Odstranit sdílený soubor trvale odstraní soubor ze služby Adobe Document Cloud.
  Podrobnosti o souboru recenze

Zrušení sdílení nebo odstranění sdílených souborů

V horní nabídce panelu domovské stránky aplikace Adobe Acrobat klikněte na možnost Dokumenty > Sdíleno vámi. Zvolte soubory, které chcete přestat sdílet nebo odstranit. V pravém panelu proveďte následující úkony:

 • Chcete-li přestat sdílet určité sdílené dokumenty, zvolte Zrušit sdílení souboru.
 • Chcete-li smazat sdílené soubory, zvolte Smazat sdílené soubory.
Zrušit sdílení dokumentů nebo smazat sdílené dokumenty

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online