Recenze dokumentu PDF hostovaného ve službě Adobe Document Cloud

Pokud iniciátor sdílel soubor PDF pomocí služby recenze Adobe Document Cloud, bude e-mailová pozvánka obsahovat odkaz na recenzovaný dokument PDF. Po kliknutí na odkaz se soubor PDF otevře ve webovém prohlížeči. Pomocí nástrojů poznámek dostupných v okně prohlížeče můžete do dokumentu PDF přidávat poznámky. Není vyžadováno žádné přihlášení. Z webu můžete rovněž spustit aplikace Acrobat Reader DC nebo Acrobat DC pro stolní počítač a použít je k přidávání poznámek.

Do recenze se můžete připojit jedním z následujících způsobů:

Připojení do recenze pomocí webového prohlížeče

 1. V e-mailové pozvánce k recenzi klikněte na odkaz nebo na tlačítko Recenze.

  Poznámka: Níže vidíte ukázku e-mailové pozvánky odeslané prostřednictvím služby Adobe Document Cloud. Pozvánka může vypadat odlišně, pokud vám iniciátor poslal veřejný odkaz na recenzi dokumentu PDF e-mailem.

  Odkaz na recenzi v e-mailu
 2. Soubor PDF se otevře ve webovém prohlížeči. Vstupte jako host nebo se přihlaste pomocí svého Adobe ID a hesla. Pokud se přihlásíte, můžete používat značky zmínění @ a poznámky kdykoliv upravit nebo odstranit.

 3. Přidejte do PDF poznámky pomocí nástrojů poznámek. Vaše poznámky si mohou prohlížet všichni recenzenti.

  Poznámky v dokumentu PDF
 4. V rámci recenzování můžete provádět rovněž následující úkony:

  • Pomocí zmínky @ upoutat pozornost recenzenta. Použitím zmínky @ odešlete uvedenému recenzentovi upozornění.
  • Poznámky můžete filtrovat () na základě stavu poznámky, například Nepřečtené, Vyřešené, zmínky @ nebo poznámka od recenzenta.
  • Pomocí nabídky možností () můžete vybranou poznámku upravit, označit jako nepřečtenou nebo odstranit.
 5. Po dokončení recenze klikněte na možnost Hotovo. V aplikaci Acrobat DC se zobrazí upozornění a iniciátorovi se odešle e-mail.

Připojení se do recenze pomocí aplikace Acrobat DC nebo Acrobat Reader DC

 1. V e-mailové pozvánce k recenzi klikněte na odkaz nebo na tlačítko Recenze. Soubor PDF se otevře ve webovém prohlížeči.

 2. V dialogu Přihlásit klikněte na možnost Recenze v aplikaci Acrobat. Soubor PDF se stáhne a v závislosti na tom, která aplikace je výchozím vlastníkem souboru PDF, se otevře v aplikaci Acrobat Reader DC nebo Acrobat DC.

  Připojení k recenzi v aplikaci Acrobat DC pro stolní počítače

  Pokud jste již přihlášení ve službě Document Cloud, klikněte v pravém horním rohu okna prohlížeče na možnost Recenze v aplikaci Acrobat.

  Recenze v aplikaci pro stolní počítače

  Poznámka:

  Abyste se mohli k recenzi připojit, musíte mít nainstalovanou nejnovější verzi aplikace Adobe Reader DC nebo Adobe Acrobat DC. Další informace naleznete v části Funkce recenze služby Adobe Document Cloud | Otevření v aplikaci Acrobat

 3. V aplikaci Acrobat Reader DC nebo Acrobat DC můžete poznámky do dokumentu PDF přidávat pomocí nástrojů poznámek. Poznámky se automaticky ukládají a mohou si je prohlížet všichni recenzenti.

  Poznámka:

  Poznámky můžete do dokumentu PDF přidávat, i když nejste připojeni k internetu. Poznámky se uloží do služby Document Cloud, kdykoliv se připojíte k internetu.

 4. V rámci recenzování můžete provádět rovněž následující úkony:

  • Pomocí zmínky @ upoutat pozornost recenzenta. Použitím zmínky @ odešlete uvedenému recenzentovi upozornění.
  • Použití pole Prohledat poznámky k vyhledání určitého výrazu.
  • Seřadit poznámky () podle stránky, autora, data, typu, stavu nepřečtené nebo barvy.
  • Filtrovat poznámky () na základě stavu poznámky, například Nepřečtené, Vyřešené, Nevyřešené, zmínky @ nebo poznámky od recenzenta, typů poznámek a barvy.
  • Pomocí nabídky možností () můžete vybranou poznámku upravit, označit jako nepřečtenou nebo odstranit.
  • Kliknutím na avatar recenzenta v levém horním rohu můžete zkontrolovat stav recenze pro všechny účastníky.
  Další akce recenzování souboru PDF
  A. Kliknutím můžete zkontrolovat stav všech účastníků B. Nástroje pro anotace C. Kliknutím přepnete mezi zobrazením všech poznámek a správou recenzí D. Prohledat poznámky E. Uspořádání poznámek F. Filtrování poznámek G. Zmínka @ 
 5. Po dokončení recenze klikněte na možnost Hotovo. Recenze souboru PDF je uzavřena. V aplikaci Acrobat/Reader se zobrazí upozornění a iniciátorovi se odešle e-mail.

Recenze souboru PDF hostovaného ve službě SharePoint, na serveru WebDAV nebo v síťové složce

Když dostanete e-mailové pozvání k recenzi PDF, toto pozvání obvykle obsahuje PDF jako přílohu nebo poskytuje adresu URL souboru PDF. Některá pozvání mohou obsahovat přílohu FDF (Forms Data Format). Když otevřete soubor FDF, zkonfigurují se vaše nastavení recenzování a v aplikaci Acrobat se otevře PDF.

PDF v recenzi mají speciální funkce, zahrnující nástroje pro poznámky a pruh zpráv dokumentu s pokyny. Pomocí nástrojů pro poznámky přidejte poznámky do PDF a poté je odešlete. Poznámky publikujte na server poznámek, kde je mohou vidět ostatní, nebo je odešlete jako e-mailovou přílohu iniciátorovi recenze.

Poznámka:

Je možné přijímat i PDF, které neobsahuje zvláštní funkce. V takovém případě přidejte poznámky pomocí nástrojů na pruhu Nástroje > Poznámky. Pak PDF uložte a odešlete zpět.

Chcete-li si PDF prohlédnout později, znovu je otevřete v nástroji Sledování. Tím zajistíte, že vaše poznámky budou přidány do sledované kopie PDF a že je obdrží iniciátor. Pokud své poznámky neodešlete nebo nepublikujete hned, uložte PDF před jeho zavřením, abyste zabránili ztrátě svých poznámek. Dokud iniciátor recenze nepřijme vaše poznámky, objeví se pouze ve vaší lokální kopii PDF a pro ostatní recenzenty nejsou viditelné.

Postup připojení se k recenzi

 1. V e-mailové aplikaci otevřete soubor PDF kliknutím na adresu URL nebo poklepáním na přílohu (PDF nebo FDF).
 2. Pokud se zobrazí výzva, proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  • Přihlaste se ke službám Adobe Document Cloud pomocí svého identifikátoru Adobe ID a hesla.
  • Klikněte na Připojit v dialogovém okně Sdílená recenze.
  • Klikněte na OK v okně Vítejte ve sdílené recenzi. V tomto okně je zobrazen termín recenze, účastníci, informace o tom, jestli jednotliví recenzenti vložili nějaké poznámky, a umístění serveru s poznámkami.
  • Zadejte své jméno, e-mailovou adresu, název společnosti a funkci.
 3. Soubor uložte do umístění, kde ho snadno najdete, například na plochu.
 4. Přidejte do PDF poznámky pomocí nástrojů z pruhu Nástroje > Poznámky. Chcete-li odstranit poznámku, vyberte ji a stiskněte klávesu Delete. (Odstranit můžete pouze vámi vytvořené poznámky.)

 5. Proveďte všechny z následujících úkonů, které se právě hodí:
  • Pokud jste upozorněni, že jsou dostupné nové poznámky od jiných recenzentů, klikněte na zprávu. Nové poznámky se objeví v PDF.
  • Pokud chcete zjistit, zda jsou dostupné nové poznámky od jiných recenzentů, klikněte na tlačítko Zkontrolovat nové poznámky .
 6. Odešlete své poznámky kliknutím na pruhu zpráv dokumentu na možnost Publikovat poznámky nebo Odeslat poznámky iniciátorovi recenze.

  Když odešlete poznámky, PDF obsahující vaše poznámky se iniciátorovi recenze pošle jako příloha e-mailu. Když publikujete poznámky, vaše poznámky se uloží na server poznámek.

Volby v pruhu zpráv dokumentu

Volby v pruhu zpráv dokumentu závisí na tom, jak iniciátor recenzi nastavil a zda máte přístup na server poznámek.

Zkontrolovat nové poznámky

Požádá Acrobat, aby synchronizoval poznámky mezi serverem poznámek a lokálním pevným diskem. Pokud na toto tlačítko nekliknete, aplikace Acrobat zkontroluje nové poznámky každých 10 minut, je-li dokument otevřený, a každou hodinu, je-li zavřený.

Sloučit poznámky

Zkopíruje poznámky z otevřeného PDF do vaší kopie. Tato volba je dostupná pouze pro soubory PDF, které dostanete od recenzentů v e-mailových recenzích.

Publikovat poznámky

Dostupné pouze u sdílených recenzí. Pošle vaše nové poznámky na server poznámek. Po ukončení recenze je toto tlačítko neaktivní.

Uložit archivní kopii

Dostupné pouze ve sdílených recenzích po jejich ukončení. Uloží kopii dokumentu s poznámkami recenzentů na váš pevný disk.

Poslat poznámky

Vytvoří e-mailovou zprávu adresovanou iniciátorovi recenze, která jako přílohu obsahuje dokument PDF. Tato možnost je pro recenzenty vždy dostupná v e-mailových recenzích. Zobrazuje se ve sdílených recenzích, pokud recenzent zvolil práci v režimu offline, nebo pokud se připojení k serveru poznámek nezdařilo.

Stav

Ikona značící stav připojení serveru poznámek. Ikona se zobrazuje jako ikona posledního úspěšného pokusu o připojení , ikona posledního neúspěšného pokusu o připojení nebo ikona probíhajícího pokusu o připojení . Kliknete-li na tuto ikonu, zobrazí se nabídka s dalšími možnostmi: možnost Sledovat recenze otevře nástroj sledování; funkce Uložit jako archivní kopii uloží kopii PDF, která již není připojena k recenzi; funkce Pracovat offline vám umožní práci v režimu offline, ve kterém lze zapisovat poznámky, ale nemůžete je publikovat, dokud aplikaci znovu nepřepnete do režimu online. Chcete-li přepnout do režimu online, klikněte na tlačítko Znovu připojit k serveru.

Kontrola nově publikovaných poznámek

Pokud se účastníte sdílené recenze, aplikace Acrobat synchronizuje publikované poznámky na vašem místním pevném disku s poznámkami na serveru. Aplikace Acrobat vás upozorní, pokud jsou k dispozici nové poznámky. Protože synchronizace pokračuje i po zavření PDF, budete upozornění dostávat i nadále.

Zprávy v oznamovací oblasti vás budou informovat, když se k recenzi přidají další uživatelé, když se vyskytnou aktualizace (více recenzí), při změně termínu odevzdání a když se nezdaří pokus o synchronizaci. Budou vás také informovat, když se do nástroje sledování přidá nové přihlášení k vysílání. Můžete změnit frekvenci zpráv a synchronizace poznámek a manuálně spustit proces synchronizace.

Abyste mohli prohlížet nové poznámky ve sdílené recenzi, musíte být schopni se připojit k síti, kde je umístěn server poznámek. Pokud se nemůžete připojit, zkontrolujte stav serveru v okně nástroje sledování, abyste určili příčinu problémů.

 1. Klikněte na tlačítko Zkontrolovat nové poznámky v pruhu zpráv dokumentu.

Odeslání poznámek v e-mailu

Pokud recenzujete PDF offline nebo za bránou firewall nebo pokud se přeruší vaše připojení k serveru poznámek, možná bude nutné poslat poznámky v e-mailové zprávě.

 1. Vyberte Soubor > Odeslat soubor > Přiložit k e-mailu.

 2. V dialogovém okně Odeslat e-mail vyberte možnost Výchozí e-mailová aplikace nebo vyberte položku Použít webovou poštu a v nabídce Vybratvyberte příslušného klienta webové pošty.

 3. Klikněte na tlačítko Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

  Poznámka:

  Pokud PDF přesahuje maximální velikost 5 MB, aplikace Acrobat vás vyzve k odeslání poznámek v souboru FDF (Forms Data Format). Iniciátor může tento malý soubor importovat. Chcete-li upravit limit, otevřete dialogové okno Předvolby a vyberte položku Recenzování. Poté zadejte novou hodnotu pro možnost Posílat poznámky jako FDF pro soubory větší než [#] MB.

Publikování poznámek od ostatních recenzentů

Když se účastníte recenze, můžete dostat poznámky od jiných recenzentů. Pokud recenzent nemá například přístup k serveru, může vám odeslat poznámky. V jiném příkladu předpokládejme, že jste požádali o zpětnou vazbu osoby, které k recenzi nebyly původně přizvány. Tito recenzenti mohou vrátit kopii recenzovaného PDF se svými poznámkami. Po převzetí vlastnictví poznámek je můžete sdílet s ostatními v recenzi.

 1. Otevřete PDF obsahující poznámky.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na dotaz, zda chcete publikovat poznámky za daného recenzenta, klikněte na OK. Publikované poznámky se objeví v PDF. Vaše jméno se objeví v titulním pruhu a v těle poznámky se zobrazí jméno autora a před ním text Jménem.

  Poznámka:

  Chcete-li skrýt text „Jménem“ v dialogovém okně Předvolby v nabídce Recenzování, zrušte zaškrtnutí možnosti Zobrazit text „Jménem“ v poznámce, když uživatel převezme vlastnictví poznámek ve sdílené recenzi.

  • Klikněte na Ano v okně s dotazem, zda chcete poznámky sloučit, nebo klikněte na Sloučit poznámky v pruhu zpráv dokumentu a pak klikněte na Poslat poznámky. Podle potřeby přidejte e-mailové adresy pro další recenzenty a pak klikněte na Poslat.
  • V aplikaci Acrobat nebo Reader otevřete kopii PDF a vyberte možnost Poznámka > Seznam poznámek > Volby > Importovat datový soubor. Vyberte soubor s poznámky od recenzentů. Podle potřeby přidejte e-mailové adresy pro další recenzenty a pak klikněte na Poslat.

Publikují nebo pošlou se pouze nové nebo upravené poznámky.

Opětovné připojení do recenze

K novému otevření PDF z aktivní recenze použijte nástroj Sledování. Nástroj Sledování zobrazí pouze uložené soubory PDF. Pokud jste PDF po prvním otevření neuložili, otevřete jej znovu pomocí e-mailové aplikace.

 1. Vyberte Zobrazit > Sledování.

 2. V okně nástroje Sledování dvakrát klikněte na soubor PDF.

 3. Přidejte nové poznámky nebo upravte stávající poznámky. Chcete-li odstranit poznámku, vyberte ji a stiskněte klávesu Delete. (Odstranit můžete pouze vámi vytvořené poznámky.)

  Aplikace Acrobat odebere odstraněné poznámky z PDF online při příští synchronizaci poznámek. Pokud odstraníte poznámky, které jste poslali v dřívějším e-mailu, tyto poznámky se z dokumentu iniciátora recenze neodstraní.

 4. V pruhu zpráv dokumentu klikněte na Publikovat poznámky.

  Publikují nebo pošlou se pouze nové nebo upravené poznámky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online