V režimu offline nelze ověřit stav předplatného

Proč se mi tato chybová zpráva zobrazuje?

Pokud jste v režimu offline (bez připojení k internetu) a při spuštění aplikace služby Creative Cloud 2019 se zobrazí následující dialogové okno, pomocí níže uvedených kroků tento problém vyřešíte.

Nemůžeme ověřit stav vašeho předplatného, protože od doby, kdy jste byli naposledy ve stavu online a připojeni k serverům společnosti Adobe, se neočekávaně změnil místní čas na vašich systémových hodinách. Pokud budeme předpokládat, že jste záměrně nezměnili datum a čas ve svém počítači, tento stav obvykle nastane v důsledku automatické synchronizace času prostřednictvím přerušovaného připojení k síti Wi-Fi.

Jak mám tento problém vyřešit?

Na svém počítači zkontrolujte připojení k síti. Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte jeden z následujících postupů (podle operačního systému) a zastavte synchronizaci systémových hodin s internetovým časem. Poté spusťte aplikaci v režimu online.

Poznámka:

Synchronizaci hodin počítače můžete zapnout, až budete příště v režimu online.

 1. Otevřete nabídku Předvolby systému a vyberte možnost Datum a čas.

 2. V levém dolním rohu dialogového okna klikněte na ikonu zámku.

 3. Zrušte zaškrtnutí možnosti Automaticky nastavit datum a čas a klikněte na tlačítko Uložit.

 4. Přesvědčte se, zda jste v režimu online, a poté spusťte znovu aplikaci služby Creative Cloud 2019.

V opačném případě odeberte certifikáty s názvy začínajícími Adobe Intermediate CA a Adobe Content pomocí aplikace Klíčenka nebo pomocí uzamčení a odemčení klíčenky.

 1. Otevřete nabídku Ovládací panely.

 2. Vyberte možnost Hodiny a oblast.

 3. Vyberte možnost Datum a čas.

 4. Na záložce Internetový čas vyberte možnost Změnit nastavení…

 5. Zrušte zaškrtnutí pole Synchronizovat s časovým serverem v Internetu.

 6. Vyberte možnost OK.

 7. Přesvědčte se, zda jste v režimu online, a poté spusťte znovu svou aplikaci služby Creative Cloud.

Pokud se vám zobrazí tato chybová zpráva a v počítači je nainstalován a aktivován antivirový program Trend Micro verze 15.0 nebo starší, zde je postup, jak takový problém vyřešit.

Můžete rovněž odebrat certifikáty, jejichž názvy začínají na Adobe Intermediate CA a Adobe Content prostřednictvím Správce certifikátů nebo prostřednictvím restartování Správce pověření.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.