V režimu offline nelze ověřit stav předplatného

Proč se zobrazuje text „V režimu offline nelze ověřit stav předplatného“?

Pokud jste v režimu offline (bez připojení k internetu) a při spuštění aplikace služby Creative Cloud 2019 se zobrazí následující dialogové okno, pomocí níže uvedených kroků tento problém vyřešíte.

Nemůžeme ověřit stav vašeho předplatného, protože od doby, kdy jste byli naposledy ve stavu online a připojeni k serverům společnosti Adobe, se neočekávaně změnil místní čas na vašich systémových hodinách.  Pokud budeme předpokládat, že jste záměrně nezměnili datum a čas ve svém počítači, tento stav obvykle nastane v důsledku automatické synchronizace času přes přerušované připojení k síti Wi-Fi.

Jak mám tento problém vyřešit?

V počítači pomocí některého z následujících postupů (na základě operačního systému) zastavte synchronizaci systémových hodin s internetovým časem a poté spusťte aplikaci, když budete v režimu online.

Poznámka:

Synchronizaci hodin počítače můžete zapnout, když budete příště v režimu online.

 1. Otevřete nabídku Předvolby systému a vyberte možnost Datum a čas.

 2. V levém dolním rohu dialogového okna klikněte na ikonu zámku.

 3. Zrušte zaškrtnutí možnosti Automaticky nastavit datum a čas a klikněte na tlačítko Uložit.

 4. Přesvědčte se, zda jste v režimu online, a poté spusťte znovu aplikaci služby Creative Cloud 2019.

 1. Otevřete nabídku Ovládací panely.

 2. Klikněte na možnost Hodiny, jazyk a země či oblast.

 3. Klikněte na možnost Datum a čas.

 4. Přejděte na kartu Čas v Internetu.

 5. Klikněte na možnost Změnit nastavení.

 6. Zrušte zaškrtnutí políčka Synchronizovat s časovým serverem v Internetu.

 7. Zavřete dialogové okno Nastavování času z Internetu a poté zavřete dialogové okno Datum a čas.

 8. Přesvědčte se, zda jste v režimu online, a poté spusťte znovu aplikaci služby Creative Cloud 2019.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.