Řešení potíží s licencováním | Creative Cloud 2019 nebo novější

Běžné chyby licencování

Pokud narazíte na některou z těchto běžných chyb aplikací služby Creative Cloud 2019 nebo novější, přečtěte si následující podrobnosti a příslušná řešení.

Pokud se v systému macOS zobrazí dialogové okno týkající se licencování produktů Adobe, které se pokouší získat přístup ke svazku klíčů, přečtěte si tento dokument.

Jestliže se zobrazí chybová zpráva informující o tom, že licenční certifikáty společnosti Adobe nainstalované ve svazku klíčů nebo v úložišti certifikátů nejsou důvěryhodné, přečtěte si tento dokument.

Používání účtů Guest k instalaci aplikací služby Adobe Creative Cloud a práci s nimi není doporučeno ani podporováno. Další informace najdete v článku Nejsou podporovány účty Guest | Creative Cloud 2019 nebo novější
.

Pro některá předplatná platí určitá jazyková omezení. Další informace najdete v tento dokument.

Pokud byla předchozí instalace aplikace Lightroom Classic licencována a nasazena správci IT pomocí firemního sériového čísla, koncoví uživatelé by neměli provádět aktualizaci na nejnovější verzi aplikace Lightroom Classic. Další informace o vrácení do předchozí verze za účelem opětovného povolení přístupu získáte kliknutím sem .

Problémy s připojením

Pokud se váš počítač nemůže připojit k aktivačním serverům společnosti Adobe, postupujte při odstraňování tohoto problému podle následujících kroků (v uvedeném pořadí).

  • Zkontrolujte, zda se přes zabezpečené připojení dostanete na různé webové stránky, například na web https://www.adobe.com.
  • Soubory hostitelů operačního systému slouží k mapování názvů hostitelů na IP adresy. Nesprávně nakonfigurovaný soubor hostitelů může mít vliv na schopnost počítače připojit se k serverům společnosti Adobe. Informace o kontrole a ověření souboru hostitelů najdete v tento dokument.

Další informace o různých úrovních podpory prostředí s proxy serverem v aplikacích a službách Creative Cloud najdete v článku Podpora proxy serveru v produktech Creative Cloud.

V systému macOS se někdy stává, že aplikace společnosti Adobe zobrazuje výzvu k zadání přihlašovacích údajů k proxy serveru, které již byly zadány v počítačové aplikaci Creative Cloud. Další informace najdete na této stránce.

Potíže s aktivací

Aktivací dojde k propojení aplikace nebo služby s platnou uživatelskou licencí. U většiny aplikací je tento proces zcela jednoduchý a probíhá automaticky při přihlášení. Někdy však může dojít k chybám – když se nemůžete připojit k aktivačnímu serveru, když nemáte aktivní licenci nebo když se snažíte nainstalovat aplikaci do více než dvou počítačů.

Zde jsou uvedena řešení některých běžných problémů s aktivací.

Potvrďte, že je číslo kreditní nebo debetní karty, datum vypršení platnosti, fakturační adresa a telefonní číslo zadáno správně, bez mezer a pomlček. Aktualizace údajů o platební kartě a fakturačních údajů.

Pokud používáte firemní kartu, je nutné použít jméno a fakturační adresu držitele karty, nikoli své vlastní údaje. Správnost jména a fakturační adresy ověřte u držitele karty nebo účetního oddělení.

Na oprávnění k používání služby Creative Cloud může mít vliv chybějící nebo neplatné datum narození. Další informace najdete v článku Chyba: Nemáte oprávnění používat službu Creative Cloud.

Jestliže si všimnete, že se u licenčních certifikátů společnosti Adobe nainstalovaných ve svazku klíčů nebo v úložišti certifikátů zobrazuje, že jsou nedůvěryhodné, podívejte se na tuto stránku.

Pokud narazíte na chybu s konkrétním kódem, přečtěte si článek Chyby licencování | Creative Cloud 2019.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?