Vyhledání a kontrola mých protokolů instalace

Protokoly instalace ve vašem počítači obsahují podrobné informace o přesné příčině každého selhání instalace. Pokud je instalace i nadále neúspěšná, můžete zkontrolovat protokoly instalace a vyhledat v nich další informace o příčinách.

Řešení uvedená na této stránce vyzkoušejte v případě, že se vám při pokusu o instalaci aplikace z aplikace Creative Cloud pro počítače zobrazí následující zpráva:

Při instalaci <název produktu> došlo k problému.

Postup použití protokolů instalačních programů k získání dalších informací o chybách

Kód chyby můžete zjistit v chybové zprávě nebo v protokolech instalačních programů.

Odkaz Další informace uvedený v chybové zprávě

Pokud v chybové zprávě kliknete na odkaz Další informace, zobrazí se kód chyby, který počítačová aplikace Creative Cloud používá k identifikaci problému. Můžete také zobrazit další důležité informace, například název souboru, kterého se chyba týká, a cestu k němu, případně hodnotu registru.

Příklad podrobných informací, které se zobrazí po kliknutí na odkaz Další informace

Protokoly instalačního programu

Kód chyby můžete najít také v souboru protokolu vytvořeném instalačním programem. Soubor protokolu obsahuje také další podrobnosti, které vám mohou pomoci chybu odstranit. Vyhledejte soubor Install.log v následujícím umístění:

  • Windows 7, 8 a 10 (64bitová verze): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8 a 10 (32bitová verze): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • macOS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Poznámka:

Existuje soubor install.log?Váš produkt mohl místo tohoto souboru vytvořit soubor log.gz. Další informace naleznete v části Analýza hlavního protokolu instalace produktu služby Creative Cloud.

Řešení pro příslušné kódy chyb

Informace o postupu odstranění konkrétní chyby najdete v článku Odstranění chyb při instalaci aplikací Creative Cloud.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?