Řešení potíží s instalací pomocí souborů protokolu | Creative Cloud

Instalační programy produktů služby Adobe Creative Cloud zaznamenávají své akce do souborů protokolů. Pokud se během instalace zobrazí chybová zpráva, vyhledejte řešení na stránce podpory společnosti Adobe. Pokud nelze vyhledat řešení, prohledejte soubory protokolu a určete, zda nedošlo během instalace k určitým problémům.

Instalační programy produktů služby Creative Cloud vytváří při stažení, extrakci a instalaci produktu tři různé soubory protokolů:

 • Soubor protokolu dlm obsahuje chyby, které se vyskytly při stahování.
 • Soubor protokolu PDapp obsahuje chyby, které se vyskytly v několika prvních minutách instalace.
 • Hlavní instalační protokoly produktu obsahují chyby, které se vyskytly při instalaci.

Podle pokynů níže můžete otevřít a prohledat všechny tyto soubory protokolu.

Poznámka:

Nevíte, kde začít? Při procesu instalace produktu služby Creative Cloud se v instalačním programu střídají tři fáze: stahování, extrakce a instalace. Během extrakce stažených souborů je v instalačním programu vedle názvu produktu uvedeno, že probíhá extrakce. Ve zbývajících fázích procesu stahování a instalace se zobrazuje indikátor průběhu. Pokud k chybě dojde ještě před zobrazením indikátoru, že probíhá extrakce, podívejte se nejdříve do protokolu .dlm, do kterého se zaznamenávají chyby stahování. Jestliže k chybě dojde ke konci instalace, bylo by dobré podívat se nejdříve do souboru produktu. Ale vzhledem k tomu, že se tento třífázový proces může během instalace několikrát opakovat, bude nejjistější podívat se na chyby ve všech třech souborech protokolů.

Máte potíže s tichou nebo nasazenou instalací? (pouze pro správce)

Pokud řešíte potíže s bezobslužnou nebo nasazenou instalací, najdete informace v protokolech o instalaci v klientském počítači (v případě chyby instalace) nebo v protokolu o sestavení nástroje Creative Cloud Packager (v případě chybného sestavení balíčku). U tichých instalací jsou soubory protokolu jediným způsobem zaznamenání chybových zpráv. Další informace naleznete v části Řešení potíží s tichou nebo nasazenou instalací (pouze pro správce).

Máte potíže s produkty Creative Suite?

Další informace o otevírání a prohledávání protokolů produktů Creative Suite naleznete v dokumentu Řešení potíží s instalací pomocí souborů protokolu | CS.

Analýza chyb stahování v protokolu dlm

Počítačová aplikace Creative Cloud stáhne instalační soubory před jejich extrahováním a instalací. Chyby, které se objeví během stahování, jsou zaznamenány v souboru dlm.log.

Poznámka:

Problémy při stahování nejčastěji způsobí brány firewall nebo proxy servery blokující stahování. Podrobnosti o podporovaných proxy serverech a jejich konfiguracích naleznete v dokumentu Podpora proxy serveru v produktech Creative Cloud.

 1. Vyhledejte následující soubor dlm.log:

  • Systém Windows: \Users\<uživatelské_jméno>\AppData\Local\Temp\AdobeDownload\
  • Systém Mac OS: /Users/<uživatelské_jméno>/Library/Logs/AdobeDownload/
  Poznámka:

  Pokud složku Library v systému Mac OS nevidíte, přidržte klávesu ALT a poté klikněte na nabídku Otevřít v aplikaci Finder. Složka Library se nachází pod domovskou složkou.

 2. Otevřete soubor protokolu pomocí aplikace Notepad (v systému Windows) nebo pomocí aplikace TextEdit (v systému Mac OS).

  Poznámka:

  Soubory protokolu se v systému Mac OS ve výchozím nastavení otevírají v aplikaci Konzola. Vyberte celý text stisknutím klávesové zkratky Cmd+A a poté jej zkopírujte a vložte do textového editoru.

  V souboru dlm.log jsou pokusy o instalaci zaznamenány postupně. Každý řádek protokolu začíná datovým a časovým razítkem. Tyto údaje označují, kdy k pokusu o instalaci došlo. Každý pokus začíná číslem verze sestavení. Například:

  04/04/16 07:52:59:342 | [INFO] | | | | | | | 692044 | GDE Version is 9.0.0.5 (BuildVersion: 6.0; BuildDate: Wed Aug 05 2015 03:31:05)

  Poznámka:

  Pokud je soubor dlm.log obsáhlý a je těžké v něm vyhledávat informace, můžete jej odstranit a přeinstalovat produkt, čímž se vytvoří nový soubor dlm.log.

 3. Přesuňte kurzor na konec souboru a prohledávejte jej od konce. Vyhledejte název ERROR a poté název FATAL.

  Každý další pokus o instalaci bude zaznamenán na konci souboru protokolu. Pokud začnete soubor prohledávat od konce, vyhledáte tak nejnovější zaznamenané problémy.

  Poznámka:

  Vyberte možnost pro rozlišování malých a velkých písmen a zadejte název ERROR nebo FATAL napsaný velkými písmeny. Rychleji tak vyhledáte nové chybové zprávy a přeskočíte jiné výskyty slova „error“ a „fatal“.

  Každý řádek protokolu začíná datovým a časovým razítkem. Potom následuje odezva a číslo. Součástí chybové zprávy žádná z těchto informací není. Pokud hledáte řešení chyb, tak tyto informace ignorujte.

  Příklady položek protokolů:

  02/13/16 21:50:46:670 | [ERROR] | | | | | | | 11543 | NetDBError error has occurred - 8

  02/13/16 21:50:46:670 | [ERROR] | | | | | | | 11543 | the download job (0) failed to execute. The job state is STOPPED_STATE

  Chybovými zpráva v těchto příkladech jsou NetDBError error has occurred - 8 a the download job (0) failed to execute. The job state is STOPPED_STATE.

 4. Řešení každé chybové zprávy vyhledejte na stránce podpory společnosti Adobe. V hledaném řetězci vynechejte cestu a informace o konkrétním počítači.

  Ve výše uvedených příkladech byste například hledali výrazy „NetDBError error has occurred - 8“ a „the download job (0) failed to execute“.

  Následující chybu můžete ignorovat. Tato chyba zabrání instalaci produktu.

  10/19/15 09:58:33:769 | [ERROR] | | | | | | | 1840 | The windows error code is - 147953

  Poznámka:

  Řešení chyb publikované uživateli v příspěvcích ve fórech nebo na blozích nemusí být vždy plně zdokumentovaná. Před provedením navržených kroků se ujistěte, zda bylo řešení problému úspěšné.

  Informace o řešení potíží se sítí a připojením, které mohou bránit stažení produktu, naleznete v části „Problémy se sítí a připojením“ tohoto článku.

Analýza protokolu PDapp produktu Creative Cloud

Pokud se problémy vyskytnou v několika prvních minutách instalace produktu, jsou obvykle zaznamenány v souboru PDApp.log.

 1. V jedné z následujících složek přejděte k souboru PDapp.log:

  Poznámka: Následující složky jsou ve výchozím nastavení skryty. V případě potřeby můžete skryté složky zobrazit pomocí příkazu Možnosti složky (pro systém Windows) nebo pomocí klávesy ALT spusťte příkaz Otevřít (pro systém Mac OS). Další informace naleznete v dokumentu Zobrazení skrytých souborů a složek v systému Windows 10 a jeho starších verzích nebo Problém se zobrazením uživatelských souborů knihovny v systému Mac OS X 10.7 a novější.

  • Systém Windows: \Users\<uživatelské_jméno>\AppData\Local\Temp
  • Systém Mac OS: Users/<uživatelské_jmíno>/Library/Logs
 2. Otevřete soubor PDapp.log v textovém editoru, například v aplikaci Notepad (v systému Windows) nebo v aplikaci TextEdit (v systému Mac OS).

  Poznámka:

  Soubory protokolu se v systému Mac OS ve výchozím nastavení otevírají v aplikaci Konzola. Vyberte celý text stisknutím klávesové zkratky Cmd+A a poté jej zkopírujte a vložte do textového editoru.

  Pokusy o instalaci jsou v protokolu PDapp.log zaznamenány za sebou. Každý řádek protokolu začíná datovým a časovým razítkem. Tyto údaje označují, kdy k pokusu o instalaci došlo. Každý pokus začíná číslem verze sestavení. Například:

  05/25/16 12:31:49:864 | [INFO] | | ASU | OPM | OPM | | | 1482956 | Build Version - 9.0.0.222

 3. Přesuňte kurzor na konec souboru a prohledávejte jej od konce. Vyhledejte název ERROR a poté název FATAL.

  Poznámka:

  Vyberte možnost pro rozlišování malých a velkých písmen a zadejte název ERROR nebo FATAL napsaný velkými písmeny. Rychleji tak vyhledáte nové chybové zprávy a přeskočíte jiné výskyty slova „error“ a „fatal“.

  Každý řádek protokolu začíná datovým a časovým razítkem. Potom následuje odezva, součást a číslo. Součástí chybové zprávy žádná z těchto informací není. Pokud hledáte řešení chyby, tak tyto informace ignorujte.

  Příklad položky protokolu:

  03/24/15 14:28:10:623 | [ERROR] |  | ASU | UWANative | UWANative |  |  | 25100 | checkForUpdates returned error Code: U41M1C220

  Chybovou zprávou je v tomto příkladu věta checkForUpdates returned error Code: U41M1C220

  Následující chyby můžete ignorovat. Tyto chyby instalaci produktu nezabrání.

  [ERROR] | | ASU | LWANative | OPM | | | 8624 | received empty url from dispatchlib
  [ERROR] | | ASU | PDApp | EnterpriseNativeAppletForCCM | | | 8624 | getProxyInfo did not return success
  string. It returned : Error occurred in Updater Core
  [ERROR] | | ASU | PIM | PIM | | | 8287 | Successfully freed PIM object Array
  [ERROR] | | ASU | Vulcan5EventHandler | Vulcan5EventHandler | | | 25100 | Inside
  sendVulcan5MessageForLicenseRefresh.
  [ERROR] | | ASU | AAMUpdatesNotifier | AAMUpdatesNotifier | | | 3279 | Scheduled CFU failed...
  [ERROR] | | ASU | ProvSwitcher | ProvSwitcher | | | 900 | Received Serial :

 4. Řešení každé chybové zprávy vyhledejte na stránce podpory společnosti Adobe. V hledaném řetězci vynechejte cestu a informace o konkrétním počítači.

  V příkladu chyby byste například hledali výraz „checkForUpdates returned error Code: U41M1C220“.

  Poznámka:

  Řešení chyb publikované uživateli v příspěvcích ve fórech nebo na blozích nemusí být vždy plně zdokumentovaná. Před provedením navržených kroků se ujistěte, zda bylo řešení problému úspěšné.

Analýza hlavního protokolu instalace produktu služby Creative Cloud

Pokud se problémy vyskytnou po uplynutí několika prvních minut instalace produktu, jsou obvykle zaznamenány v souborech protokolu o instalaci produktu Creative Cloud. Při instalaci každého produktu a aktualizace je vytvořen protokol o instalaci produktu.

Instalační programy produktu Creative Cloud vytváří soubory protokolu různými způsoby. V závislosti na typu použitého způsobu zaznamenání vyhledejte buď soubor „installer.log“, nebo soubor <Název_produktu> <Verze> <Datum> log.gz, například soubor „Adobe InDesign CC 2015 11.3.0.034 02-26-2016.log.gz“.

V této části je popsán způsob otevření a prohledání souboru log.gz. Další informace o práci se soubory installer.log naleznete v dokumentu Řešení potíží se stahováním a instalací.

 1. V následujících umístěních vyhledejte soubor protokolu produktu:

  • Systém Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Systém Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers

  V každém souboru protokolu jsou uvedeny všechny pokusy o instalaci od data určeného v názvu souboru. Ujistěte se, zda prohledáváte soubor protokolu správného produktu a s datem, kdy došlo k potížím.

 2. Pomocí nástroje k dekompresi, například nástroje WinRAR nebo StuffIt, dekomprimujte soubor GZ. Výsledný dekomprimovaný soubor je textový soubor končící příponou „.log“.

 3. Otevřete soubor LOG pomocí aplikace Notepad (v systému Windows) nebo pomocí aplikace TextEdit (v systému Mac OS).

  Poznámka:

  Soubory protokolu se v systému Mac OS ve výchozím nastavení otevírají v aplikaci Konzola. Vyberte celý text stisknutím klávesové zkratky Cmd+A a poté jej zkopírujte a vložte do aplikace TextEdit.

 4. Přesuňte kurzor na konec souboru a prohledávejte jej od konce. Vyhledejte název ERROR a poté název FATAL.

  Poznámka:

  Vyberte možnost pro rozlišování malých a velkých písmen a zadejte název ERROR nebo FATAL napsaný velkými písmeny. Rychleji tak vyhledáte nové chybové zprávy a přeskočíte jiné výskyty slova „error“ a „fatal“.

  Každý řádek protokolu začíná datovým a časovým razítkem. Potom následuje odezva, kód a číslo. Součástí chybové zprávy žádná z těchto informací není. Pokud hledáte řešení chyb, tak tyto informace ignorujte.

  Příklad položky protokolu:

  03/06/16 14:45:22:874 | [ERROR] | | OOBE | DE | | | | 4412 | DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 - error: 13)(Seq 8567)

  V tomto příkladu je chybovou zprávou výraz DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 - error: 13)(Seq 8567).

  Následující chybu můžete ignorovat. Tato chyba instalaci produktu nezabrání.

  ERROR: - Adobe <Název_produktu>: Failed due to Language Pack installation failure

  Poznámka:

  Ani oddíly označené slovem WARN neoznačují chybu a mohou být ignorovány.

 5. Řešení každé chybové zprávy vyhledejte na stránce podpory společnosti Adobe. V hledaném řetězci vynechejte cestu a informace o konkrétním počítači.

  V příkladu chyby byste například hledali výraz „DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 -error: 13)“.

  Poznámka:

  Řešení chyb publikované uživateli v příspěvcích ve fórech nebo na blozích nemusí být vždy plně zdokumentovaná. Před provedením navržených kroků se ujistěte, zda bylo řešení problému úspěšné.

Řešení potíží s tichou nebo nasazenou instalací (pouze pro správce)

Produkty nainstalované pomocí služby Creative Cloud Packager nepoužívají k instalaci počítačovou aplikaci Creative Cloud. Během těchto tichých instalací (nebo nasazení) se na obrazovce koncových uživatelů nezobrazí žádný text. U produktům instalovaných dvojitým kliknutím na soubor setup.exe (v systému Windows) nebo na soubor <Název_produktu> install.pkg (v systému Mac OS) se zobrazí základní uživatelské rozhraní s informacemi o instalaci produktu. Všechny chyby u obou typů instalací jsou zaznamenané v protokolech popsaných výše.

 1. Prohledejte soubor Adobe Setup Error.log.

  Speciální instalační program společnosti Adobe může vytvořit soubor Adobe Setup Error.log i soubory protokolu pro jednotlivé produkty Creative Cloud. Tento protokol obsahuje chyby, které obvykle ovlivňují překlenující instalační program. Před prohledáním jednotlivých protokolů produktu analyzujte tento protokol.

  Soubor Adobe Setup Error.log se nachází v následujících umístěních:

  • Systém Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Systém Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers
 2. Ukončovací kód 0 obvykle značí, že instalace proběhla úspěšně. Pokud se tichá instalace nezdaří, instalační program společnosti Adobe automaticky spustí příkaz k odinstalaci. V takovém případě nevyhledávejte poslední instalaci ani ukončovací kód, protože úspěšně provedený příkaz k odinstalaci bude také označen ukončovacím kódem 0. Počáteční záznam odinstalace vypadá následovně:

  | [INFO] | | OOBE | DE | Installer Operation: PayloadUninstaller
  | [INFO] | | OOBE | DE |
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

  Pokud soubor protokolu končí ukončovacím kódem 0, ověřte, zda předchozí řádky protokolu neobsahují informace o odinstalaci.Po provedení odinstalace bude v okolí ukončovacího kódu také uveden výraz Physical payload uninstall result: 0.  

  Při řešení potíží s tichými instalacemi vyhledávejte chyby, které se vyskytly před provedením odinstalace.

 3. Pokud se tichá instalace nezdaří na několika počítačích, nejprve prohledejte soubory protokolu nástroje Creative Cloud Packager a poté vyhledejte informace v souborech protokolu pro jednotlivé počítače.

  Další informace o řešení potíží s tichou instalací, včetně způsobu vyhledávání v protokolech vytvořených nástrojem Creative Cloud Packager, naleznete v dokumentu Řešení potíží s tichými instalacemi produktu Creative Cloud.

Stále potřebujete pomoc?

Pokud nelze vyhledat řešení chyb na stránce podpory společnosti Adobe, obraťte se na podporu společnosti Adobe.

Poznámka:

Před kontaktováním oddělení podpory spojte pomocí nástroje Adobe Log Collector Tool soubory protokolu do jednoho souboru ZIP, který poté zašlete oddělení podpory společnosti Adobe.

Můžete také navštívit fóra věnovaná produktům Adobe.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?