Získejte informace o tom, jak uplatnit nákup produktu společnosti Adobe, převést kód pro využití na sériové číslo, aktivovat pomocí kódu pro využití členství ve službě Adobe Creative Cloud nebo předplatné aplikace Acrobat DC a provádět další akce.

Pokud jste zakoupili produkt společnosti Adobe od maloobchodního prodejce nebo od prodejce společnosti Adobe, pravděpodobně jste obdrželi kód pro využití. Tento kód využijte, než začnete produkt používat.

Společnost Adobe nabízí různé typy produktů a kódů pro využití. Chcete-li získat informace o tom, jak využít kód, projděte si níže uvedené možnosti a vyberte příslušnou nabídku.

Pokud si nejste jistí tím, jaký typ kódu máte, přečtěte si část Typy kódů.

Předplatné – maloobchodní verze

 Navštivte stránku pro uplatnění kódu pro členství ve službě Creative Cloud nebo uplatnění předplatného aplikace Acrobat DC

 Přihlaste se, nebo si vytvořte účet Adobe ID. 

 Zadejte kód pro využití a poté klikněte na tlačítko Aktivovat členství.

Příklad: Creative Cloud

Předplatné – verze pro studenty a učitele

 Navštivte stránku pro uplatnění kódu pro členství ve službě Creative Cloud.

 Přihlaste se, nebo si vytvořte účet Adobe ID. 

 Ověřte svůj akademický status vyplněním uvedeného formuláře.

Příklad: Creative Cloud – verze pro studenty a učitele


Maloobchodní produkt bez předplatného

 Navštivte stránku pro uplatnění nákupu.

 Přihlaste se, nebo si vytvořte účet Adobe ID.

 Zadejte kód pro využití týkající se vašeho produktu a poté klikněte na tlačítko Uplatnit.

Příklad: Photoshop Elements, Premiere Elements, Adobe Captivate

Produkt pro školství bez předplatného

 Nacházíte se v Severní Americe? Navštivte stránku ověření oprávněnosti. Nenacházíte se v Severní Americe? Navštivte portál podpory zákazníků společnosti Adobe.

 Přihlaste se, nebo si vytvořte účet Adobe ID.

 Ověřte svůj akademický status. 

Příklad: Acrobat Professional 2017


Využití kódu

V závislosti na plánu nebo produktu, pro který chcete kód využít, vyberte jednu z těchto možností:

Předplatné – maloobchodní verze

Vyžadován kód pro využití

 1. Přihlaste se, nebo si vytvořte účet Adobe ID.

 2. Zadejte kód pro využití a poté klikněte na tlačítko Aktivovat členství.

  Využití kódu
  Využití kódu

 3. Přijměte smluvní podmínky.

 4. Na stránce pro platební kartu zadejte údaje o platební kartě a klikněte na tlačítko Uložit. Chcete-li přeskočit zadání údajů o platební kartě, klikněte na tlačítko Připomenout později . Zadání údajů o platební kartě pomůže zajistit nepřetržitost vašeho předplatného.

   

 5. Stáhněte si a nainstalujte software.

Poznámka:

Pokud máte existující předplatné, přečtěte si část Mám aktivní předplatné. Jak mohu použít kód pro využití?

Předplatné – verze pro studenty a učitele

Vyžadován kód pro využití

 1. Přihlaste se, nebo si vytvořte účet Adobe ID.

 2. Ověřte svůj akademický status vyplněním formuláře.

  Využití kódu
  Využití kódu

 3. Zadejte kód pro využití.

 4. Přijměte smluvní podmínky.

 5. Na stránce pro platební kartu zadejte údaje o platební kartě a klikněte na tlačítko Uložit. Chcete-li přeskočit zadání údajů o platební kartě, klikněte na tlačítko Připomenout později. Zadání údajů o platební kartě pomůže zajistit nepřetržitost vašeho předplatného.

 6. Stáhněte si a nainstalujte software.

Poznámka:

Pokud máte existující předplatné, přečtěte si část Mám aktivní předplatné. Jak mohu použít kód pro využití?

Maloobchodní produkt bez předplatného

Vyžadován kód pro využití

Pomocí těchto kroků získáte sériové číslo vyžadované pro instalaci softwaru:

 1. Navštivte stránku pro uplatnění nákupu.

 2. Přihlaste se, nebo si vytvořte účet Adobe ID.

 3. Zadejte kód pro využití a poté klikněte na tlačítko Uplatnit.

 4. Poznačte si zobrazené sériové číslo.

 5. Při zobrazení výzvy během instalace zadejte sériové číslo.

 6. Uložte si kód pro využití pro účely přístupu k sériovému číslu v budoucnu, pokud bude nutné software přeinstalovat.

Poznámka:

Kód pro využití a sériové číslo nejsou zaměnitelné. Ujistěte se, že během instalace zadáte sériové číslo. 

Produkt pro školství bez předplatného

Vyžadován kód produktu

Než budete moci pokračovat v instalaci softwaru, ověřte oprávněnost k trvalé verzi pro studenty/učitele.

Pokud jste v Severní Americe, navštivte stránku ověření oprávněnosti, zadejte kód produktu a vyplňte formulář ověřující, zda jste student/učitel.  Během jednoho až dvou pracovních dnů vám bude odesláno sériové číslo.  

Pokud se nacházíte mimo Severní Ameriku, vyplňte formulář ověřující, zda jste student/učitel, který se nachází na portálu podpory zákazníků společnosti Adobe. Během dvou až čtyř dnů vám bude odesláno sériové číslo.

Zatímco čekáte na zaslání sériového čísla od společnosti Adobe, můžete si stáhnout a nainstalovat zkušební režim softwaru ve verzi pro studenty a učitele.

Software můžete ve zkušebním režimu používat po omezenu dobu. Po skončení zkušební doby požaduje verze pro studenty a učitele sériové číslo, aby mohla být trvale používána.  

Mám aktivní předplatné. Jak mohu použít kód pro využití?

Pokud již máte aktivní předplatné, můžete i tak použít kód pro využití pro stejné předplatné nebo jiné předplatné. V závislosti na tom, zda jste zakoupili předplatné pomocí stejného nebo jiného účtu Adobe ID, bude váš kód pro využití různým způsobem upraven vzhledem k vašemu aktuálnímu předplatnému.

Vyberte možnost níže, která se vás týká:

Pokud jste zakoupili předplatné pomocí stejného účtu Adobe ID

Pokud již máte stejný plán nebo produkt a provedete využití pomocí stejného účtu Adobe ID:  

 • Pokud je váš platební plán roční plán s měsíční platbou, po využití kódu přestane společnost Adobe účtovat platby z vaší platební karty. Po vypršení doby trvání předplatného pomocí kódu pro využití společnost Adobe obnoví účtování plateb z vaší platební karty.
 • Pokud je váš platební plán roční plán, předplacený, doba trvání kódu pro využití je přidána na konec doby placeného předplatného.

Poznámka:

Pokud využijete kód pomocí stejného účtu Adobe ID u jiného produktu, vaše předplatné bude fungovat souběžně s vaším existujícím placeným předplatným. Zvažte například scénář, kdy máte existující předplatné plánu služby Creative Cloud typu Fotografie s úložištěm o velikosti 20 GB. Máte však kód pro využití pro plán služby Creative Cloud typu Všechny aplikace. Pokud v tomto případě využijete kód, vaše předplatné služby Creative Cloud typu Všechny aplikace funguje souběžně s existujícím plánem služby Creative Cloud typu Fotografie.

Pokud jste zakoupili předplatné pomocí jiného účtu Adobe ID

Pokud využijete kód pomocí jiného účtu Adobe ID u stejného nebo jiného plánu nebo produktu, vaše předplatné bude fungovat souběžně s vaším existujícím placeným předplatným.

Pokud jste zakoupili předplatné od prodejce

Předplatné můžete zakoupit od jakéhokoli prodejce, který distribuuje produkty Adobe pomocí kódů pro využití. V tomto případě váš kód pro využití funguje stejně jako předplatné zakoupené z webu společnosti Adobe, kromě případu, kdy máte roční plán s měsíční platbou. Tento plán se neprodává prostřednictvím kanálu prodejce.

Pokud se nacházíte v zemi, kde služby zajišťuje společnost Digital River

V některých zemích zákazníkům společnosti Adobe zajišťuje služby společnost Digital River, což je autorizovaný prodejce společnosti Adobe. Zde najdete seznam zemí, ve kterých služby zajišťuje společnost Digital River

Pokud jste zakoupili aktuální předplatné z webu společnosti Adobe, při pokusu o využití kódu se zobrazí chybová zpráva „NEPLATNÝ KÓD“. Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Před datem automatického obnovení se obraťte na oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe a zrušte existující placené předplatné. 24 hodin po zrušení využijte kód pomocí stejného účtu Adobe ID.
 • Využijte kód pomocí jiného účtu Adobe ID. V tomto případě se bude vaše existující placené předplatné dále automaticky obnovovat a bude fungovat souběžně s novým předplatným v rámci jiného účtu Adobe ID.

Pokud jste zakoupili existující předplatné od prodejce (nikoli z webu společnosti Adobe) a obdrželi jste kód pro využití v zemi, kde můžete také provést nákup přímo z webu společnosti Adobe:

 • Pokud máte stejný produkt a provedete využití pomocí stejného účtu Adobe ID, předplatné bude prodlouženo.

Poznámka:

Od prodejce není možné zakoupit plán předplatného na základě marketingu na bázi účtu (ABM). Tento plán se neprodává prostřednictvím kanálu prodejce.

Pokud máte plán předplatného zaplaceného předem (PUF), doba trvání kódu pro využití je přidána na konec doby placeného předplatného.

 • Pokud využijete kód pomocí stejného účtu Adobe ID u jiného produktu, vaše předplatné bude fungovat souběžně s vaším existujícím placeným předplatným.
 • Pokud využijete kód pomocí jiného účtu Adobe ID u stejného produktu nebo jiného produktu, vaše předplatné bude fungovat souběžně s vaším existujícím placeným předplatným.

Řešení problémů s uplatňováním kódů

Hledáte rychlou odpověď? Zde najdete časté dotazy a řešení.

Můj kód pro využití je neplatný. Co se děje?

Vyzkoušejte tato řešení:

 • Ujistěte se, že jste kód zadali správně. Kódy pro využití obsahují písmena i číslice. Některá čísla a písmena lze snadno zaměnit, například nulu a jedničku a písmena „O“ a „I“.
 • Přesvědčte se, zda zadáváte kód na správné stránce pro uplatnění. Možná jste zadali kód pro využití pro produkt s trvalou licencí místo pro předplatné nebo pro předplatné místo produktu s trvalou licencí. Ujistěte se, že zadáváte kód na stránce pro uplatnění uvedené na letáku, kartě nebo v e-mailu. Přejděte do části Uplatnit akční kupón v případě maloobchodních produktů s předplatným nebo do části Uplatnit slevu při nákupu v případě maloobchodních produktů s trvalou licencí.
 • Zkuste uplatnit kód z jiného prohlížeče.
 • Ujistěte se, že kód, který zadáváte, je kód pro využití a nikoli jiný typ kódu. Jiné kódy, například číselný kód UPC na letáku, na kartě nebo v e-mailu, nejsou kódy pro využití. Chcete-li ověřit, že máte skutečně kód pro využití, přečtěte si část Typy kódů.
 • Přejděte k informacím o účtu. Na účtu Adobe možná máte k dispozici předplatné nebo dostupný a zaregistrovaný produkt. Další informace o účtu Adobe ID najdete v článku Správa účtu Adobe ID.

Nemohu najít samolepku s kódem pro využití.

24místný kód pro využití můžete najít pod stříbrnou stírací nálepkou na produktových kartách, na letáku produktu v krabici nebo v textu e-mailu, pokud jste nezakoupili fyzický produkt.  Obraťte se na prodejce, pokud u vašeho produktu nenajdete kód pro využití.

Nápověda! Zobrazila se následující chyba: „Jejda! Tato karta byla zakoupena v zemi, která se neshoduje s vaším Adobe ID. Zkuste se přihlásit s jiným Adobe ID nebo se na nás obraťte, pokud potřebujete pomoc.“

Neustále se zobrazuje výzva na zadání sériového čísla, když chci spustit aplikaci nebo se přihlásit k mému účtu Creative Cloud. Myslel/a jsem, že pro službu Creative Cloud sériové číslo nepotřebuji.

Máte pravdu, sériové číslo nepotřebujete. Může však být třeba aktivovat vaše členství ve službě Creative Cloud.

Řešení tohoto problému najdete v článku Odstraňování problémů v případě, kdy aplikace služby Creative Cloud požadují sériové číslo.

Typy kódů

Kód Popis Příklad
Kód pro využití Kód pro využití obsahuje 24 alfanumerických znaků. J72D-I83E-N87F-213E-B980-K915
Kód produktu Kód produktu může obsahovat 19 číslic, případně 21 či 22 alfanumerických znaků.
 • 19místné číslo:  000-6219-8721-6757-3308
 • Příklad 21 alfanumerických znaků:  PREP2-8725-0927-7937-6725
 • Příklad 22 alfanumerických znaků:  APROM2-5305-3616-9318-0982
Sériové číslo Sériové číslo vždy obsahuje 24 číslic. 8721-0892-0867-4459-9223-2874

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online