Aplikace služby Creative Cloud používají k přihlášení účet Adobe ID, nikoli sériové číslo. Pokud vás aplikace Creative Cloud vyzve k zadání sériového čísla, pokuste se tento problém vyřešit následujícími kroky.

Poznámka:

Pokud dojde k problémům s uplynutím platnosti sériových čísel sady Creative Cloud pro podniky, viz tento článek uvádějící více informací.

Otestování připojení k internetu

 1. Zjistěte, zda máte přístup k serverům Adobe pro aktivaci.

  Jestliže vidíte dvě loga Adobe, měli byste mít k aktivačním serverům přístup. Pokuste se přihlásit k aplikaci.

 2. Pokud problém s přihlášením přetrvává, klikněte na tento odkaz.

  Jestliže uvidíte zprávu informující o úspěšném dokončení testu, máte přístup k serverům pro aktivaci. Nyní se pokuste přihlásit k softwaru.

Ověření aktivace předplatného

 1. Spusťte aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače kliknutím na ikonu Creative Cloud  na hlavním panelu (Windows), resp. na panelu nabídek Apple (macOS).

 2. V nabídce profilu klikněte na možnost Odhlásit se.

  Obrazovka pro odhlášení
  Obrazovka pro odhlášení

 3. Chcete-li se znovu přihlásit, zadejte Adobe ID (obvykle-email) a heslo a klikněte na možnost Přihlásit se.

 4. Klikněte na ikonu se třemi tečkami pod sebou, která se nachází v pravém horním rohu.

 5. V místní nabídce vyberte možnost Vyhledat aktualizace aplikací. Můžete také obnovit aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače a vyhledat aktualizace, a to stisknutím kombinace kláves Ctrl + Alt + R (Windows) nebo Command + Option + R (Mac OS).

  Vyhledání aktualizací aplikace
  Možnost Vyhledat aktualizace aplikací

 6. Pokud nemáte nainstalovánu nejnovější verzi aplikace Creative Cloud pro stolní počítače, otevře se zpráva s upozorněním. Klikněte na možnost Aktualizovat.

Potvrzení informací o účtu

Kontrola platebních údajů

 1. Přihlaste se k účtu Adobe pomocí Adobe ID (obvykle e-mail) a hesla.

  Pokud máte problémy s přihlášením, přečtěte si článek Odstraňování problémů s účtem Adobe ID a přihlašováním.

 2. Na navigačním panelu v horní části stránky klikněte na kartu Plány.

  Kliknutí na kartu Plány
 3. V části Moje plány klikněte na odkaz Spravovat plán.

  Odkaz Spravovat plán
  Odkaz Spravovat plán

 4. Na stránce s podrobnostmi o plánu klikněte v části Plán a platba na odkaz pro správu platby.

  Kliknutí na odkaz pro správu platby
  Kliknutí na odkaz pro správu platby
 5. Potvrďte, že je správně zadáno číslo kreditní nebo debetní karty, datum vypršení platnosti, fakturační adresa a telefonní číslo, a to bez mezer a pomlček. Zobrazte nápovědu k aktualizaci fakturačních údajů.

  Poznámka:

  Používáte firemní kartu? Použijte jméno a fakturační adresu držitele karty, nikoli své vlastní údaje. Ověřte správné jméno a fakturační adresu u držitele karty nebo účetního oddělení.

 6. Na navigačním panelu v horní části stránky klikněte na kartu Komunikace.

 7. V levém podokně klikněte na možnost Marketingová sdělení. V části s předvolbami kontaktování potvrďte, že je vaše poštovní adresa správná a že se shoduje s adresou přidruženou k platební kartě v účtu.

Ověření správnosti data narození

Nárok na používání služby Creative Cloud může ovlivnit chybějící nebo neplatné datum narození.

 1. Přihlaste se k účtu Adobe pomocí Adobe ID (obvykle e-mail) a hesla.

  Pokud máte problémy s přihlášením, přečtěte si článek Odstraňování problémů s účtem Adobe ID a přihlašováním.

 2. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte datum narození a klikněte na tlačítko Aktualizovat. Pokud vaše datum narození není přijato, zadaný věk nesplňuje požadavky opravňující k používání služby Creative Cloud. Viz článek Chyba: Nemáte oprávnění používat službu Creative Cloud.

 3. Chcete-li změnit datum narození, vymažte vyrovnávací paměť prohlížeče (pokyny naleznete v dokumentaci prohlížeče) a opakujte akci. Také můžete vyzkoušet jiný prohlížeč. Před zadáním nového data narození bude pravděpodobně třeba počkat 24 hodin.

Potvrzení nastavení počítače

Nastavení jazyka na mezinárodní angličtinu

Pokud jste zakoupili předplatné pouze pro angličtinu, ujistěte se, že výchozí nastavení jazyka v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače je Angličtina (mezinárodní).

 1. Kliknutím na ikonu aplikace Creative Cloud na hlavním panelu (v systému Windows) nebo v řádku nabídek Apple (v systému Mac OS) spusťte aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.

 2. Klikněte na ikonu se třemi tečkami pod sebou v pravém horním rohu a vyberte položku Předvolby.

  Předvolby prostor
  Možnost Předvolby

 3. Vyberte možnost Creative Cloud a potom klikněte na kartu Aplikace.

 4. V části Jazyk aplikace vyberte angličtinu (mezinárodní).

Kontrola správnosti času a data v počítači

Nepřesné systémové hodiny počítače mohou způsobit problémy s aktivací. Přenastavovali jste v poslední době datum a čas v počítači? Ujistěte se, že jsou systémové hodiny počítače nastaveny na správné datum a čas.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online