Aplikace služby Creative Cloud používají k přihlášení účet Adobe ID, nikoli sériové číslo. Pokud vás aplikace služby Creative Cloud vyzve k zadání sériového čísla, pokuste se problém vyřešit pomocí následujícího postupu:

Otestování připojení k internetu

 1. Zjistěte, zda máte přístup k aktivačním serverům společnosti Adobe.

  Jestliže vidíte dvě loga Adobe, máte k 
  serverům pro provedení aktivace přístup. Pokuste se přihlásit k aplikaci

 2. Pokud problém s přihlášením přetrvává, klikněte na tento odkaz.

  Pokud se zobrazí zpráva o úspěšném provedení testu, máte k aktivačním serverům přístup. Nyní se pokuste přihlásit k softwaru.

Ověření aktivace předplatného

 1. Kliknutím na ikonu aplikace Creative Cloud umístěnou na hlavním panelu (v systému Windows) nebo v řádku nabídek Apple (v systému Mac) otevřete počítačovou aplikaci Creative Cloud.

  Ikona služby Creative Cloud
 2. V nabídce profilu klikněte na možnost Odhlásit se.

  Možnost Odhlásit se
 3. Chcete-li se znovu přihlásit, zadejte Adobe ID (obvykle-email) a heslo a klikněte na možnostPřihlásit se.

  Možnost Přihlásit se
 4. Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu.

 5. V místní nabídce vyberte možnost Vyhledat aktualizace aplikací. Stisknutím klávesové zkratky Ctrl+Alt+R (v systému Windows) nebo Cmd+Alt+R (v systému Mac OS) může také aktualizovat počítačovou aplikaci Creative Cloud a vyhledat aktualizace.

  Možnost Vyhledat aktualizace aplikací
 6. Pokud nepoužíváte nejnovější verzi počítačové aplikace Creative Cloud, zobrazí se výzva k aktualizaci. Klikněte na možnost Aktualizovat.

Potvrzení informací o účtu

Kontrola platebních údajů

 1. Přihlaste se k účtu Adobe pomocí Adobe ID (obvykle e-mail) a hesla.

  Pokud máte problémy s přihlášením, přečtěte si článek Odstraňování problémů s účtem Adobe ID a přihlašováním.

 2. Na navigačním panelu v horní části stránky klikněte na kartu Plány.

  Kliknutí na kartu Plány
 3. V části Moje plány klikněte na odkaz Spravovat plán.

  Kliknutí na odkaz Spravovat plán
 4. Na stránce s podrobnostmi o plánu klikněte v části Plán a platba na odkaz pro správu platby.

  Kliknutí na odkaz pro správu platby
 5. Potvrďte, že je správně zadáno číslo kreditní nebo debetní karty, datum vypršení platnosti, fakturační adresa a telefonní číslo, a to bez mezer a pomlček. Zobrazte nápovědu k aktualizaci fakturačních údajů.

  Používáte podnikovou kartu?
  Použijte jméno a fakturační adresu držitele karty, nikoli své vlastní údaje. Ověřte správné jméno a fakturační adresu u držitele karty nebo účetního oddělení.

 6. Na navigačním panelu v horní části stránky klikněte na kartu Komunikace.

 7. V levém podokně klikněte na možnost Marketingová sdělení. V části s předvolbami kontaktování potvrďte, že je vaše poštovní adresa správná a že se shoduje s adresou přidruženou k platební kartě v účtu.

Ověření správnosti data narození

Nárok na používání služby Creative Cloud může ovlivnit chybějící nebo neplatné datum narození.

 1. Přihlaste se k účtu Adobe pomocí Adobe ID (obvykle e-mail) a hesla.

  Pokud máte problémy s přihlášením, přečtěte si článek Odstraňování problémů s účtem Adobe ID a přihlašováním.

 2. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte datum narození a klikněte na tlačítko Aktualizovat. Pokud vaše datum narození není přijato, zadaný věk nesplňuje požadavky opravňující k používání služby Creative Cloud. Viz článek Chyba: Nemáte oprávnění používat službu Creative Cloud.

 3. Chcete-li změnit datum narození, vymažte vyrovnávací paměť prohlížeče (pokyny naleznete v dokumentaci prohlížeče) a opakujte akci. Také můžete vyzkoušet jiný prohlížeč. Před zadáním nového data narození bude pravděpodobně třeba počkat 24 hodin.

Potvrzení nastavení počítače

Nastavení jazyka na mezinárodní angličtinu

Pokud jste zakoupili předplatné pouze v angličtině, ujistěte se, zda je výchozí jazyk počítačové aplikace Creative Cloud nastaven na angličtinu (mezinárodní).

 1. Kliknutím na ikonu aplikace Creative Cloud na hlavním panelu (v systému Windows) nebo v řádku nabídek Apple (v systému Mac OS) spusťte aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače.

  Ikona služby Creative Cloud
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Předvolby.

  Možnost Předvolby
 3. Vyberte možnost Creative Cloud a potom klikněte na kartu Aplikace.

 4. V části Jazyk aplikace vyberte angličtinu (mezinárodní).

Kontrola správnosti času a data v počítači

Nepřesné systémové hodiny počítače mohou způsobit problémy s aktivací. Přenastavovali jste v poslední době datum a čas v počítači? Ujistěte se, že jsou systémové hodiny počítače nastaveny na správné datum a čas.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online