O datových zdrojích a knihovnách Dreamweaver

Naučte se využívat datové zdroje, jako jsou obrazy, filmy, barvy, skripty, odkazy a položky knihovny v aplikaci Dreamweaver.

O datových zdrojích

Aplikace Adobe Dreamweaver nabízí možnost sledování a náhledu datových zdrojů ve webovém místě, například obrazů, filmů, barev, skriptů a odkazů. Datový zdroj také můžete přímo přetáhnout a vložit ho do stránky aktuálního dokumentu.

Datové zdroje pocházejí většinou z různých zdrojů. Datové zdroje můžete vytvořit například v aplikacích Adobe® Fireworks® nebo Adobe® Flash®, obdržet je od spolupracovníků nebo si je zkopírovat z disku CD s kliparty či webové stránky s grafikou.

Aplikace Dreamweaver také nabízí přístup ke dvěma speciálním typům datových zdrojů – knihovnám a předlohám. Jde o propojené datové zdroje: když upravujete položku knihovny nebo předlohu, aplikace Dreamweaver aktualizuje všechny dokumenty, které používají tyto datové zdroje. Položky knihovny obecně reprezentují malé datové zdroje v rámci návrhu, například logo webového místa nebo copyright. Chcete-li pracovat s větší oblastí návrhu, použijte raději předlohu.

O položkách knihovny

Knihovna je speciální soubor aplikace Dreamweaver obsahující kolekci samostatných datových zdrojů nebo kopií datových zdrojů, které můžete umístit do webových stránek. Datové zdroje v těchto knihovnách se nazývají položky knihovny. Do knihovny můžete jako položky ukládat obrázky, tabulky, zvuky a soubory vytvořené v aplikaci Adobe Flash. Když změníte položku knihovny, můžete automaticky aktualizovat všechny stránky, které tuto položku používají.

Například předpokládejme, že vytváříte rozsáhlé webové místo pro firmu, která chce zobrazit slogan na každé stránce. Můžete vytvořit položku knihovny obsahující slogan a tuto položku knihovnu pak použít na každé stránce. Pokud se slogan změní, změníte položku knihovny a automaticky tak aktualizujete všechny stránky, které ji používají.

Aplikace Dreamweaver ukládá položky knihovny do složky Library v kořenové složce webového místa. Každé webové místo má vlastní knihovnu.

Položku knihovny můžete vytvořit z jakéhokoliv elementu dokumentu ze sekce body, včetně textu, tabulek, formulářů, apletů Java, zásuvných modulů, elementů ActiveX, navigačních pruhů a obrazů.

Pro připojené položky, například obrazy, uchovává knihovna pouze odkazy. Aby položka knihovny fungovala správně, musí se původní soubor stále nacházet v daném umístění.

Někdy je ale přesto užitečné uložit si obraz přímo do položky knihovny. Například můžete uložit do položky knihovny celý tag img, díky čemuž budete moci snadno měnit text alt daného obrazu nebo jeho atribut src v celém webovém místě. (Tuto techniku nepoužívejte ke změně atributů obrazu widthheight bez toho, že byste pomocí editoru obrazů změnili jejich skutečnou velikost.)

Poznámka:

Pokud položka knihovny obsahuje odkazy, nemusí tyto odkazy v novém webovém místě fungovat. Také obrazy v položce knihovny nejsou kopírovány do nového webového místa.

Když používáte položku knihovny, aplikace Dreamweaver vloží do webové stránky odkaz na položku místo položky samotné. To znamená, že aplikace Dreamweaver vloží kopii zdrojového kódu HTML této položky do dokumentu a přidá komentář HTML obsahující odkaz na původní externí položku. Tento externí odkaz pak umožňuje vlastní automatické aktualizace.

Když vytvoříte položku knihovny obsahující element s chováním aplikace Dreamweaver, aplikace Dreamweaver zkopíruje element a jeho funkce pro zpracování události (atribut, který určuje, která událost spouští akci, například onClick, onLoad nebo onMouseOver, a jakou akci vyvolat, když událost nastane) do souboru položky knihovny. Aplikace Dreamweaver nezkopíruje propojené funkce jazyka JavaScript do položky knihovny. Místo toho, vložíte-li položku knihovny do dokumentu, aplikace Dreamweaver automaticky vloží odpovídající funkce jazyka JavaScript do sekce head tohoto dokumentu (pokud zde už nejsou).

Poznámka:

Pokud ručně programujete v jazyce JavaScript (to znamená, pokud ho tvoříte bez chování aplikace Dreamweaver), můžete ho umístit jako součást položky knihovny, pokud použijete ke spuštění kódu chování Zavolat JavaScript. Pokud nepoužijete chování aplikace Dreamweaver ke spuštění kódu, kód se neuchová jako součást položky knihovny.

Pro úpravu chování v položkách knihovny existují speciální požadavky. Položka knihovny nemůže obsahovat tabulku stylů, protože kód pro tyto elementy je součást sekce head.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.