Přehled nových funkcí

Poznámka:

Due to changing needs of video professionals and content creators, we are discontinuing Adobe Prelude. Effective September 8, 2021, Prelude will no longer be available on Adobe.com. For more information, and instructions for downloading Prelude during the support period, please see our FAQ.

K dispozici je aktualizace na aplikaci Dreamweaver CC

Další informace najdete v tématu Přehled nových funkcí.

Výběr barvy

Při práci s funkcemi aplikace Dreamweaver, jako jsou CSS Designer, panel Datové zdroje a Předvolby, můžete pomocí okna Výběr barvy vybírat z široké nabídky barev.

Výběr barvy

A. Vybraná barva B. Původní barva C. Vzorek barvy D. Přidat vzorek barvy E. Posuvník krytí F. Posuvník pro světlost G. Posuvník barev H. Nástroj kapátko I. Barevné modely J. Barevná oblast 

Nové okno Výběr barvy v aplikaci Dreamweaver vám umožní:

 • Vybírat si barvy z různých barevných modelů (RGBa, Hexadecimální nebo HSLa). Nastavovat požadovanou světlost (F) a průhlednost (E) barev. Poté můžete vlastní barevné kombinace ukládat jako barevné palety.
  • Chcete-li vrátit novou barvu na původní barvu, klikněte na originální barvu (B).
  • Pořadí palet můžete měnit jejich přetažením na požadované místo.
  • Chcete-li barevnou paletu odstranit, přetáhněte ji mimo panel.
 • Pomocí kapátka (H) můžete vzít vzorek barvy z kteréhokoli místa na obrazovce. Chcete-li vybrat barvu z jiné aplikace než Dreamweaver, podržte tlačítko myši, přesuňte myš nad požadovanou barvu a tlačítko myši uvolněte.
Okno Výběr barvy zavřete stisknutím klávesy Esc.

Rozšíření synchronizace s cloudem

Synchronizace klávesových zkratek a pracovních ploch

Nyní můžete synchronizovat klávesové zkratky a upravené pracovní plochy do cloudu (a následně do jiného počítače s aplikací Dreamweaver CC ve stejném operačním systému).

Synchronizace klávesových zkratek a pracovních ploch je ve výchozím nastavení zapnuta. Synchronizaci těchto položek můžete vypnout zrušením jejich volby v dialogovém okně Předvolby.

Dialogové okno Předvolby

Vylepšení dialogového okna Předvolby

Tlačítko OK v dialogovém okně Předvolby bylo nahrazeno tlačítkem Použít, které vám umožní změnit nastavení ve více kategoriích a použít změny před zavřením dialogového okna.

Vylepšení dialogového okna Předvolby

Vylepšení nástroje CSS Designer

Živé zvýraznění

Při úpravě vlastností selektoru CSS ve verzích aplikace Dreamweaver starších než 13.1 neexistoval způsob, jak zjistit prvky stránky, na kterých se změny projeví.

Pomocí živého zvýraznění nyní snadno určíte prvky stránky spojené s daným selektorem CSS. Poté můžete pokračovat v úpravách jejich vlastností, nebo v případě, že chcete změnit vlastnosti konkrétního prvku, vytvořit nový selektor CSS pro daný prvek a upravit jeho vlastnosti. 

Více informací najdete v tématu Zjištění elementů stránky spojených se selektorem CSS.

Ukládání a obnovení kontextu

V aplikaci Dreamweaver je nyní implementováno ukládání a obnovení kontextu, umožňující zachovat původní kontext panelu CSS Designer ve všech akcích úprav, přidávání a odstraňování.

Dříve se po úpravě nebo přidání vlastnosti selektoru v rámci vypočteného seznamu selektorů podokno vlastností přepnulo na vypočtený seznam vlastností. Změna či odstranění hodnot margin pak způsobovala přesun bloku vlastnosti margin dolů.

Ukládání a obnovení kontextu tyto problémy řeší.

Funkci ukládání a obnovení kontextu můžete vidět v následujících situacích:

 • Sledování pravidel CSS – klikněte na některý selektor v panelu Selektory. V kódu CSS se aktualizuje poloha kurzoru.
 • Odstranění vlastností v textu/okraji nebo jiných kategoriích. Panel vlastností neztratí kontext.
 • Posuvníky a karty v panelu vlastností jsou zachovány při změně selektorů – přejdete-li na vlastnost border v jednom selektoru a poté přepnete na jiný selektor, bude se v panelu vlastností stále zobrazovat kategorie border.

Kromě toho si všimnete, že úpravy a přidávání vlastností selektoru v rámci vypočteného seznamu selektorů a úpravy a přidávání hodnot margin fungují lépe.

Vylepšení v zobrazení kódu

Zvýrazňování čísel řádků

Čísla řádků, na kterých se nachází kurzor, jsou v zobrazení kódu, živém kódu, zobrazení návrhu, živém zobrazení a inspektoru kódu zvýrazněna. Čísla řádku jsou zvýrazněna také při výskytu syntaktické chyby.

Zvýrazňování čísel řádků

Zvýrazňování tagů a atributů

Tag, ve kterém se nachází kurzor, je zvýrazněn. Pokud se kurzor nachází v otevíracím tagu, je zvýrazněn i uzavírací tag a naopak. Zvýrazňování funguje s klikáním myší i s ovládáním pomocí klávesnice. Zvýrazňování tagů funguje také v živém kódu a v inspektoru kódu.

Barvu zvýraznění tagů můžete nastavit v předvolbách (Barevné zvýraznění kódu).

Předvolby (barevné zvýraznění)

Nápověda při psaní kódu pro selektory CSS

V souborech CSS, LESS, SASS, SCSS a u tagů s inline stylem se nyní zobrazuje nápověda pro třídy a ID použité v nadřazených souborech HTML.

Aplikace Dreamweaver nabídne nápovědu kódu, když v příslušném souboru CSS nebo inline stylu nadřazeného souboru HTML napíšete znak . nebo # .

Předvolby (rady při psaní kódu)

Klávesová zkratka pro přesun na začátek či konec aktuálního řádku

 • Mac: Cmd + šipka vlevo provede přesun na začátek, Cmd + šipka vpravo provede přesun na konec aktuálního řádku.
 • Windows: Ctrl + šipka vlevo provede přesun na začátek, Ctrl + šipka vpravo provede přesun na konec aktuálního řádku.

Klávesové zkratky lze nastavit v části Úpravy > Klávesové zkratky > Příkazy >Úpravy kódu.

 

Integrace frameworku CEF

Do aplikace Dreamweaver je nyní integrován framework Chromium Embedded Framework (CEF), software s otevřeným zdrojovým kódem založený na projektu Google Chromium. Zásluhou této integrace může aplikace Dreamweaver řídit načítání prostředků, procházení, kontextové nabídky, tisk a další funkce a využívat přitom stejnou funkčnost a technologie HTML5 dostupné ve webovém prohlížeči Google Chrome.

Více informací najdete v tématu Integrace frameworku CEF.

Poznámka: Vzhledem k integraci frameworku CEF se při vývoji rozšíření vyžaduje změna způsobu používání elementu <mm:browsercontrol>. Podrobné informace najdete v tomto článku.

Podpora jazyka PHP 5.4

Plná podpora jazyka PHP 5.4 (žádné syntaktické chyby)

Aktualizace nástroje Adobe Extension Manager

Nástroj Adobe Extension Manager 7.1 poskytuje nové funkce, které vylepšují možnosti stahování rozšíření a udržují je stále aktuální.

Vylepšení nástroje Adobe Exchange

 • V minulosti bylo třeba veškerý obsah pro nástroj Adobe Exchange komprimovat do formátu ZXP pomocí nástrojů, jako je například Adobe Exchange Packager. Nástroje Adobe Exchange a Extension Manager byly aktualizovány, aby umožňovaly odeslání a instalaci souborů libovolného typu. To znamená, že nástroj Adobe Exchange nyní podporuje více aplikací Adobe CC a podstatně širší spektrum obsahu. Nástroj Adobe Exchange bude zahrnovat vybraný kompatibilní obsah nástrojů Adobe Exchange Classic a Photoshop Marketplace.
 • Kdokoli může nyní odesílat soubory na portál Adobe Exchange Producer Portal. Pokud vyberete tuto možnost, nástroj Adobe Exchange automaticky provede komprimaci tohoto obsahu do nepodepsaného souboru ZXP a nástroj Extension Manager ho nainstaluje do uživatelovy složky Stahování, kde bude zpřístupněn k načtení stejným způsobem, jako komplexnější dynamická rozšíření. Tento nový obsah podporuje spolupráci s kompatibilními stolními aplikacemi sady CC, například Photoshop® CC, InDesign® CC, Illustrator® CC, Dreamweaver® CC, InCopy® CC, Prelude® CC a Premiere® Pro CC.

Přímá aktualizace rozšíření pomocí nástroje Adobe Extension Manager

Rozšíření nabízená pomocí nástroje Extension Manager mohou nyní zobrazit aktualizační odkaz s informacemi o aktualizaci na aktualizačním serveru poskytovatele. Nástroj Extension Manager zobrazuje aktualizace dostupné v tomto umístění a umožňuje uživateli zahájit aktualizace. Můžete poskytnout adresu URL ke stažení balíčku ZXP. V takovém případě ho nástroj Extension Manager stáhne a nainstaluje automaticky. Můžete také odkazovat na stránku s pokyny, které uživateli umožní ruční stažení a instalaci aktualizace.

Nástroj Extension Manager informuje o dostupných aktualizacích

Kliknutím na tlačítko Aktualizovat zahájíte aktualizaci

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online