Aplikace Lightroom Classic žádá při aktualizaci o přihlášení

Problém

Při aktualizaci na nejnovější verzi aplikace Lightroom Classic jsou koncoví uživatelé vyzváni k přihlášení, aby mohli tuto aplikaci používat. Koncovým uživatelům firemní verze se zobrazí, že jejich aplikace běží ve zkušebním režimu, a mohou být vyzváni ke spuštění zkušební verze nebo k zakoupení předplatného (pokud byla k nasazení aplikace použita firemní sériová čísla).

Řešení

Předpokládá se, že k tomuto problému dochází tehdy, pokud správci licencovali a nasadili předchozí instalaci aplikace Lightroom Classic (v7.x nebo starší) pomocí firemního sériového čísla.

Aplikace Lightroom Classic vždy provádí místní aktualizaci. To znamená, že je předchozí instalace upravena tak, aby v ní byly k dispozici nejnovější funkce a možnosti. V nejnovějších verzích žádných aplikací služby Creative Cloud, tedy ani aplikace Lightroom Classic, nejsou sériová čísla podporována. V nejnovější verzi aplikace se proto uživatelům zobrazí výzva, aby se přihlásili a mohli tak aplikaci nadále používat.

Koncoví uživatelé: Nainstalujte znovu předchozí verzi aplikace Lightroom Classic

Pokud jste aktualizovali na nejnovější verzi aplikace Lightroom Classic, musíte se vrátit ke starší verzi, jinak nebudete moci software používat.

Pozor:

Před opakovanou instalací aplikace zkontrolujte, zda máte vytvořenou zálohu katalogu. Další informace najdete v článku Zálohování katalogu.

  • O licencovaný balíček předchozí verze aplikace můžete požádat správce IT.
  • Pokud budete při spuštění vyzváni k přihlášení nebo ke spuštění zkušební verze, klikněte na možnost Licence k tomuto softwaru a zadejte firemní sériové číslo.

Správci IT: Nasaďte znovu aplikaci Lightroom Classic

Nasazení nejnovější aplikace Lightroom Classic pomocí moderních metod licencování

Jako správce IT můžete nasadit nejnovější verzi aplikace Lightroom Classic pomocí metody licencování, která bude pro vaši organizaci nebo instituci fungovat nejlépe. Při použití těchto moderních metod licencování mohou koncoví uživatelé při provádění svých pracovních postupů využívat také výkonné cloudové aplikace, jako je například aplikace Lightroom.

Použitím licencování vázaného na pojmenované uživatele můžete například vytvořit uživatele v konzoli Admin Console, a uživatelé, kteří se přihlásí, pak budou moci používat všechny nejnovější aplikace služby Creative Cloud. Další informace najdete v článku Metody licencování firemních verzí.

Opakované nasazení aplikace Lightroom Classic (v7.x)

Je možné, že budete muset znovu nasadit aplikaci Lightroom Classic (v7.x nebo starší), a to vytvořením licencovaného balíčku se sériovým číslem. Další informace najdete v článcích Vytváření balíčků se sériovým číslem nebo Vytvoření licenčního souboru. U těchto balíčků můžete také deaktivovat možnost Nápověda > Aktualizovat. Možnost Nápověda > Aktualizovat pak ale bude deaktivována pro všechny aplikace v počítači.

Pozor:

Před opakovanou instalací aplikace zkontrolujte, zda máte vytvořenou zálohu katalogu. Další informace najdete v článku Zálohování katalogu.

Kroky vedoucí ke zmírnění rizika

Pokud vaše organizace nebo instituce používá k licencování aplikace Lightroom Classic sériová čísla, můžete do té doby, než vytvoříte a nasadíte alternativní balíčky, provedením několika kroků zajistit, aby u koncových uživatelů k této situaci nedocházelo.

  • ZAŠLETE koncovým uživatelům doporučení, aby neprováděli aktualizaci aplikace Lightroom Classic pomocí příkazu Nápověda > Aktualizovat.
  • NENABÍZEJTE uživatelům nejnovější verzi aplikace Lightroom Classic pomocí správce Remote Update Manager (RUM).
  • NEPOVOLUJTE v balíčcích možnost Adobe Update Manager. Tuto možnosti lze nastavit v části Konfigurace balíčků v aplikaci Creative Cloud Packager.

Další informace vám poskytne zástupce společnosti Adobe nebo pracovníci oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.