Po zakoupení produktu od společnosti Adobe představuje licence vaše právo používat software a služby Adobe. Licence se používají k ověření a aktivaci produktů na počítačích koncových uživatelů.

Licence pro konkrétní uživatele

Nasazení licencí pro konkrétní uživatele umožňuje spojit používání aplikací a služeb Adobe s jednotlivými uživateli. Licence pro konkrétní uživatele fungují nejlépe, pokud jsou požadavky na produkty a služby úzce spjaty s uživatelem nebo rolí. Používání licencí pro konkrétní uživatele nabízí správcům IT úplnou podporu a možnost kdykoli uživatelům přidávat licence k produktu, nebo je odebírat. To umožňuje také lepší sledování souladu, protože správci IT nemusí sledovat zařízení a mohou licence spravovat centrálně. Licence pro konkrétní uživatele vyžadují pravidelné připojení k internetu. Počítače se musí k serveru Adobe připojit během prvotní aktivace a následně alespoň jednou za 99 dnů. Pokud společnost nenasadí licence pro konkrétní uživatele, koncoví uživatelé nebudou mít možnost používat aplikace pro mobilní zařízení. Jestliže například správce IT používá licence pro sériové číslo, koncoví uživatelé nebudou mít možnost používat aplikace pro mobilní zařízení.

Licence pro konkrétní uživatele jsou užitečné v následujících případech:

 • Pokud chcete poskytnout přístup ke službám hostovaným společností Adobe.
 • Pokud chcete použít konzoli Adobe Admin Console pro centralizovanou správu licencí a zajištění souladu.
 • Pokud požadujete průběžné flexibilní licencování, například když návrhář přechází z profilu produktu pro práci s videem na profil produktu pro web.
 • Pokud chcete uživatelům povolit používání samoobslužných postupů pro získávání aplikací a aktualizací.

Postup přihlášení pro koncové uživatele

Ověření představuje ověření totožnosti uživatele a spojení dané totožnosti se členstvím uživatele ve službě Creative Cloud. Ověření zahrnuje kontrolu členství uživatele a určení jeho celkového stavu, který určuje, jaké aplikace a služby členství uživatele umožňuje používat. Zároveň budou zjištěna případná omezení nebo speciální oprávnění udělená uživateli. Většina služeb pro licencování běží na serverech společnosti Adobe. Některé z nich však běží lokálně. Například aplikace Creative Cloud pro stolní počítače je společností Adobe považována za licenční službu, která běží lokálně. (Jedná se také o službu pro nasazení, protože máte možnost stahovat a instalovat aplikace.) Místní licenční služby závisí z hlediska všech svých funkcí na licenčních službách hostovaných společností Adobe. Licenční služby jsou viditelné uživatelům v rámci činností, jako je například přihlášení, přijetí podmínek použití a přijetí licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

Aplikace můžete na klientských počítačích stahovat a instalovat různými způsoby. Informace naleznete v tématu Strategie nasazení aplikací. Před licencováním aplikací se musí uživatelé nejprve přihlásit. Uživatelé musí při licencování aplikací postupovat jedním z následujících postupů:

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače nabízí uživatelům samoobslužné procesy, které umožňují tyto aplikace a jejich aktualizace stahovat a instalovat. Uživatelé využívající cloudové služby získají po přihlášení přístup také ke službám Creative Cloud, jako je synchronizace písma ze služby Typekit, osobní úložiště a reakce ostatních uživatelů ve službě Behance.

Pokud své balíčky pro nasazení doplníte také o aplikace Creative Cloud pro stolní počítače, uživatelé budou mít možnost tyto aplikace Creative Cloud pro stolní počítače využívat. Jakmile se uživatelé přihlásí zadáním svých přihlašovacích údajů, zpřístupní se jim všechny aplikace splňující požadavky a nainstalované v počítači. Než bude možné aplikaci aktivovat, uživatelé mohou být požádáni o přijetí podmínek použití.

Přímo z aplikace

Po spuštění aplikace se otevře přihlašovací obrazovka. Koncoví uživatelé se mohou v rámci licencování aplikace přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů. Pokud uživatel nemá nárok na konkrétní aplikaci, poběží tato aplikace v režimu zkušební verze a po ukončení zkušební doby přestane fungovat.

Nastavení serveru proxy a brány firewall

Aby bylo možné uživatelům zajistit možnost přihlásit se, bude třeba nakonfigurovat bránu firewall a servery proxy umožňující připojení ke koncovým bodům webové služby na webu společnosti Adobe.

Podrobný seznam koncových bodů pro licencování a další služby naleznete na v tématu Creative Cloud pro podniky – síťové koncové body soubor.

Licence pro sériové číslo

Licencování pro sériové číslo představuje dřívější způsob licencování, které není vázáno na jednotlivé uživatele, ale na konkrétní počítač. Tato metoda licencování je vhodná pro velmi omezený počet zákazníků a stejně jako u licence pro konkrétní uživatele ji můžete použít k vytvoření předem licencovaných balíčků, které budou nasazeny vzdáleně. Nicméně při použití licencování pro sériové číslo nebudou mít zákazníci k dispozici celý rozsah výhod spojených s předplatným služby Adobe Cloud.

Pokud i nadále používáte tuto metodu nasazení, jsou vám k dispozici další informace v tématu Licence pro sériové číslo.

Přechod z licencí pro sériové číslo na licence pro konkrétní uživatele

Licence pro konkrétní uživatele přináší ve srovnání s anonymním režimem nebo licencováním pro sériové číslo několik výhod. Správci mohou úzce sledovat a monitorovat využívání licencí. Mohou také centrálně spravovat licence přiřazené uživateli a odvolat přístup k aplikacím a službám, aniž by bylo nutné balíčky znovu nasadit. Licence pro konkrétní uživatele přináší také možnost samoobslužných procesů, skrze které mohou zákazníci stahovat a instalovat produkty a aktualizace. Licence pro konkrétní uživatele také umožňují koncovým uživatelům využívat cloudové služby, jako je přidávání písma ze služby Typekit, volba umístění pro synchronizaci souborů a získávání zpětné vazby ke službě Behance.

Pokud využíváte stávající nasazení ELA/ETLA nebo VIP pro produkt CS6 nebo Creative Cloud, může pro vás být výhodné přejít na systém licencování pro konkrétní uživatele.

Pozor:

Abyste zamezili prostojům při práci koncových uživatelů, můžete uživatele přizvat do vaší organizace a přidat je do skupin, kterým přiřadíte licence. Zajistíte tak uživatelům dostatečný čas pro přijetí pozvánky a nastavení identifikátorů. Uživatele také můžete upozornit, že používání aplikací bude vyžadovat jejich přihlášení.

Uživatele a skupiny lze přidávat pomocí konzole Admin Console. Další informace naleznete v tématu Správa skupinSpráva uživatelů.

Pokud budete chtít odebrat licence pro sériové číslo, postupujte následovně:

 1. Vytvořte a nasaďte balíček, který zahrnuje aplikaci Creative Cloud. Tento balíček může obsahovat pouze aplikaci Creative Cloud, ale také ji lze spojit s dalšími aplikacemi Creative cloud. Nasazením novější verze aplikace Creative Cloud aktualizujete potřebné soubory nutné pro používání licencí pro konkrétní uživatele.

  Ke stažení tohoto balíčku přímo z konzole Admin Console přejděte k nabídce Balíčky > Šablony Adobe. K vytvoření můžete použít také nástroj Creative Cloud Packager.

 2. Vytvořte balíček licencí pomocí nástroje Creative Cloud Packager.

  Balíček je vytvořen ve zvoleném místě a obsahuje čtyři soubory:

  • AdobeSerialization
  • RemoveVolumeSerial
  • helper.bin
  • prov.xml
 3. Budete-li chtít odebrat podnikové licence pro dříve licencované aplikace, klikněte na spustitelný soubor RemoveVolumeSerial s oprávněním správce.

  Poznámka:

  Soubor RemoveVolumeSerial deaktivuje všechny produkty Creative Cloud pro podniky spuštěné v klientském počítači bez ohledu na sériové číslo zvolené při vytváření souboru RemoveVolumeSerial.

  Pokud například vytvoříte soubor RemoveVolumeSerial pomocí sériového čísla 1234-1234-1234-1235 a nasadíte jej v počítači, který používá sériové číslo 1234-1234-1234-1236, budou deaktivovány všechny produkty Creative Cloud pro podniky v počítači.

 4. Vytvořte balíček s nejnovějšími verzemi aplikací a aktualizacemi a nasaďte je. Pomocí konzole Admin Console nebo nástroje Creative Cloud Packager vytvořte balíček s licencí pro konkrétní uživatele. Další informace naleznete v tématu Nástroj Creative Cloud Packager. Tento krok přeskočte, pokud aplikace aktualizovat na jejich nejnovější verzi nechcete.

  Pokud budete chtít odinstalovat starší verze aplikací, udělejte to před nasazením nejnovějších verzí. Pozdější odinstalace může narušit asociaci souborů.

 5. Při příštím spuštění aplikace se uživatelům zobrazí přihlašovací obrazovka. Přihlášením pomocí Adobe ID nebo Enterprise ID dojde k licencování a aktivaci aplikace. Uživatelé mohou také spouštět produkty a přihlašovat se v rámci aplikací Creative Cloud.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online