Podívejte se na přehled informací o metodách licencování umožňujících nasadit licence a aktivovat a ověřit tak produkty Adobe

Poznámka:

Typekit se nyní nazývá Adobe Fonts a je součástí služby Creative Cloud a dalších předplatných. Další informace.

Poznámka:

Pokud se změní typ licence vaší organizace, aby mohli koncoví uživatelé pokračovat v práci, musí se odhlásit ze všech produktů a služeb Adobe a znovu se přihlásit se stejnými přihlašovacími údaji.

U produktů pro stolní počítače jako Photoshop, Acrobat, Illustrator použijte volbu Odhlášení a Přihlášení v nabídce Nápověda. Na stránce Adobe.com použijte ikonu v pravém horním rohu k odhlášení a opětovnému přihlášení.

Po zakoupení produktu od společnosti Adobe představuje licence vaše právo používat software a služby Adobe. Licence se používají k ověření a aktivaci produktů na počítačích koncových uživatelů.

Licencování na jméno

Licencování na jméno je výchozí a nejoblíbenější metodou licencování s cílem nasadit a používat produkty Adobe Creative Cloud a Document Cloud. Určeno pro jakýkoli scénář související se sítí, kde jsou licence aplikace spravovány na základě potřeb jednotlivých uživatelů používajících aplikace. Pomocí licencování pro konkrétní uživatele můžete koncovým uživatelům poskytnout plnou funkčnost požadovaného softwaru a služeb. Umožňuje koncovým uživatelům přístup ke všem dostupným aplikacím a službám na základě oprávnění vaší organizace.

Další podrobnosti

Licencování na jméno umožňuje spojit používání aplikací a služeb Adobe s jednotlivými uživateli. Licence fungují nejlépe, pokud jsou požadavky na produkty a služby úzce spjaty s uživatelem nebo rolí. Používání licencování na jméno nabízí správcům IT úplnou podporu a možnost kdykoli uživatelům přidávat licence k produktu nebo je odebírat. To umožňuje také lepší sledování souladu, protože správci IT nemusí sledovat zařízení a mohou licence spravovat centrálně.

Licence pro konkrétní uživatele vyžadují pravidelné připojení k internetu. Počítače se musí k serveru Adobe připojit během prvotní aktivace a následně alespoň jednou za 99 dnů. Pokud společnost nenasadí licence pro konkrétní uživatele, koncoví uživatelé nebudou mít možnost používat aplikace pro mobilní zařízení.

Koncoví uživatelé mohou aplikace a služby používat jednoduše po zadání svých přihlašovacích údajů. Podle potřeby můžete zavést také jednotné přihlášení a umožnit tak bezproblémový přístup k ostatním podnikovým aplikacím.

Licencování na jméno poskytuje:

Pro koncové uživatele:

 • Přístup do aplikací pro kreativitu a produktivitu světové úrovně: Včetně nejnovějších prvních cloudových aplikací, jako je Adobe XD, Lightroom CCAdobe Dimension. Tyto aplikace nejsou k dispozici s žádnou jinou licenční metodou, včetně licence s omezenými funkcemi.
 • Přístup ke cloudovým službám Adobe: Usnadněte si své projekty díky libovolnému přístupu jakéhokoli zařízení k datovým zdrojům v knihovnách Creative Cloud, cloudové spolupráci pomocí služby Team Projects a kolekcím písem ze sady Adobe Fonts. Automatizujte pracovní postupy řízené podpisy a dosáhněte rychlejší návratnosti podepsaných dokumentů pomocí služby Adobe Sign.

Pro správce:

Nasazení aplikací pomocí licencování na jméno

Neexistuje žádný požadavek na předběžnou konfiguraci počítačů pro licencování na jméno. Aplikace Creative Cloud bude třeba nainstalovat nebo nasadit pouze v počítačích koncových uživatelů. Každý z počítačů, které mají být licencovány, musí mít přístup k internetu. Přístup k internetu však může být řízen zařízením brány firewall, které zachytí a rozbalí veškerou síťovou komunikaci, aby ověřilo jeho obsah a zajistilo, že:

 • žádné neoprávněné údaje nebudou odeslány mimo interní síť,
 • všechna přenášená data budou uzavřena v šifrovaném tunelu mezi zařízením brány firewall a servery Adobe,
 • koncový bod každého přenosu je autorizovaný server Adobe se známou síťovou adresou a veřejně podepsaným certifikátem SSL, který nebyl zrušen.

Postup přihlášení pro koncové uživatele

Ověření představuje ověření totožnosti uživatele a spojení dané totožnosti se členstvím uživatele ve službě Creative Cloud. Ověření zahrnuje kontrolu členství uživatele a určení jeho celkového stavu, který určuje, jaké aplikace a služby členství uživatele umožňuje používat. Zároveň budou zjištěna případná omezení nebo speciální oprávnění udělená uživateli. Většina služeb pro licencování běží na serverech společnosti Adobe. Některé z nich však běží lokálně. Například aplikace Creative Cloud pro stolní počítače je společností Adobe považována za licenční službu, která běží lokálně. (Jedná se také o službu pro nasazení, protože máte možnost stahovat a instalovat aplikace.) Místní licenční služby závisí z hlediska všech svých funkcí na licenčních službách hostovaných společností Adobe. Licenční služby jsou viditelné uživatelům v rámci činností, jako je například přihlášení, přijetí podmínek použití a přijetí licenční smlouvy s koncovým uživatelem.

 Aplikace můžete na klientských počítačích stahovat a instalovat různými způsoby. Informace najdete v tématu Strategie nasazení aplikací. Před licencováním aplikací se musí uživatelé nejprve přihlásit. Uživatelé musí při licencování aplikací postupovat jedním z následujících postupů:

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače

Aplikace Creative Cloud pro stolní počítače nabízí uživatelům samoobslužné procesy, které umožňují tyto aplikace a jejich aktualizace stahovat a instalovat. Uživatelé využívající cloudové služby získají po přihlášení přístup také ke službám Creative Cloud, jako je aktivace písma ze služby Adobe Fonts, osobní úložiště a reakce ostatních uživatelů ve službě Behance.

 Pokud své balíčky pro nasazení doplníte také o aplikace Creative Cloud pro stolní počítače, uživatelé budou mít možnost tyto aplikace Creative Cloud pro stolní počítače využívat. Jakmile se uživatelé přihlásí zadáním svých přihlašovacích údajů, zpřístupní se jim všechny aplikace splňující požadavky a nainstalované v počítači. Než bude možné aplikaci aktivovat, uživatelé mohou být požádáni o přijetí podmínek použití.

Přímo z aplikace

Po spuštění aplikace se otevře přihlašovací obrazovka. Koncoví uživatelé se mohou v rámci licencování aplikace přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů. Pokud uživatel nemá nárok na konkrétní aplikaci, poběží tato aplikace v režimu zkušební verze a po ukončení zkušební doby přestane fungovat.

Nastavení serveru proxy a brány firewall

Aby bylo možné uživatelům zajistit možnost přihlásit se, bude třeba nakonfigurovat bránu firewall a servery proxy umožňující připojení ke koncovým bodům webové služby na webu společnosti Adobe.

Podrobný seznam koncových bodů pro licencování a další služby najdete na v tématu Creative Cloud pro podniky – síťové koncové body.

Licence s omezenými funkcemi (FRL)

Model licencování doporučený pro vysoce zabezpečená prostředí, jako jsou vládní organizace. Doporučuje se organizacím, které mají velmi specifické potřeby pro řízení datového toku v uzavřených prostředích nebo prostředích sítí s omezeným přístupem. Tento licenční model používejte v případě koncových uživatelů, kteří buď nemají přístup k internetu, nebo nemají povoleno používat služby online. Je však třeba poznamenat, že licence s omezenými funkcemi dává koncovým uživatelům přístup k určitým aplikacím a službám Adobe.

Další podrobnosti

Pozor:

Metoda licencování s omezenými funkcemi není součástí všech smluv zahrnujících podnikové účty u společnosti Adobe. Je proto nutné vždy nejprve ověřit, zda je toto licencování součástí smlouvy s vaší organizací.

Licencování s omezenými funkcemi můžete používat, pokud koncoví uživatelé buď nemají přístup k síťovému prostředí, nebo nemají povoleno používat služby online.

Balíky licencí s omezenými funkcemi se nejlépe hodí pro následující kategorie koncových uživatelů:

 • v konfiguraci ve stylu kiosku, kde se jednotliví uživatelé nebudou přihlašovat,
 • v izolovaném zabezpečeném zařízení (mimo síť).

Poznámka:

Licencování s omezenými funkcemi lze používat pouze u aplikací verze CC 2019 nebo novějších.

Co je omezeno?

Licencování na jméno usnadňuje naplno využít vaši investici do aplikací a služeb Adobe. Pokud to však vaše organizační prostředí vyžaduje, můžete při nasazování aplikací použít model licencování s omezenými funkcemi. Při nasazení aplikací formou balíčků licencí s omezenými funkcemi nebudou mít jejich uživatelé přístup k vybraným aplikacím a službám, které mohou být jinak součástí dohody vaší organizace se společností Adobe.

Koncoví uživatelé nebudou mít například přístup k žádným službám Adobe Cloud.  Stejně tak vaši koncoví uživatelé nemusí mít přístup k některým aplikacím ve službě Cloud. Příklad:

Pokud vaše organizace zakoupila v rámci smlouvy se společností Adobe také licencování s omezenými funkcemi, můžete si přečíst další informace o licencování s omezenými funkcemi, typech balíčků licencí s omezenými funkcemi a o tom, jakým způsobem balíčky licencí s omezenými funkcemi vytvářet.

Licence pro sériové číslo

Dřívější způsob licencování, které není vázáno na jednotlivé uživatele, ale na konkrétní počítač. Tato metoda licencování je vhodná pro velmi omezený počet zákazníků a stejně jako u licence pro konkrétní uživatele ji můžete použít k vytvoření předem licencovaných balíčků, které budou nasazeny vzdáleně.

Další podrobnosti

Pozor:

Licencování prostřednictvím sériových čísel není u aplikací verze CC 2019 nebo novějších podporováno. Další informace najdete v tomto dokumentu.

Přechod z licencí pro sériové číslo na licence na jméno

Licence pro konkrétní uživatele přináší ve srovnání s anonymním režimem nebo licencováním pro sériové číslo několik výhod. Správci mohou úzce sledovat a monitorovat využívání licencí. Mohou také centrálně spravovat licence přiřazené uživateli a odvolat přístup k aplikacím a službám, aniž by bylo nutné balíčky znovu nasadit. Licence pro konkrétní uživatele přináší také možnost samoobslužných procesů, skrze které mohou zákazníci stahovat a instalovat produkty a aktualizace. Licence pro konkrétní uživatele také umožňují koncovým uživatelům využívat cloudové služby, jako je přidávání písma ze služby Adobe Fonts, volba umístění pro synchronizaci souborů a získávání zpětné vazby ke službě Behance.

Pokud využíváte stávající nasazení ELA/ETLA nebo VIP pro produkt CS6 nebo Creative Cloud, může pro vás být výhodné přejít na systém licencování pro konkrétní uživatele.

Pozor:

Abyste zamezili prostojům při práci koncových uživatelů, můžete uživatele přizvat do vaší organizace a přidat je do skupin, kterým přiřadíte licence. Zajistíte tak uživatelům dostatečný čas pro přijetí pozvánky a nastavení identifikátorů. Uživatele také můžete upozornit, že používání aplikací bude vyžadovat jejich přihlášení.

Uživatele a skupiny lze přidávat pomocí konzole Admin Console. Další informace najdete v tématu Správa skupinSpráva uživatelů.

Pokud budete chtít odebrat licence pro sériové číslo, postupujte následovně:

 1. Vytvořte a nasaďte balíček, který zahrnuje aplikaci Creative Cloud. Tento balíček může obsahovat pouze aplikaci Creative Cloud, ale také ji lze spojit s dalšími aplikacemi Creative cloud. Nasazením novější verze aplikace Creative Cloud aktualizujete potřebné soubory nutné pro používání licencí pro konkrétní uživatele.

  Ke stažení tohoto balíčku přímo z konzole Admin Console přejděte k nabídce Balíčky > Šablony Adobe. K vytvoření můžete použít také nástroj Creative Cloud Packager.

 2. Vytvořte balíček licencí pomocí nástroje Creative Cloud Packager.

  Balíček je vytvořen ve zvoleném místě a obsahuje čtyři soubory:

  • AdobeSerialization
  • RemoveVolumeSerial
  • helper.bin
  • prov.xml
 3. Budete-li chtít odebrat podnikové licence pro dříve licencované aplikace, klikněte na spustitelný soubor RemoveVolumeSerial s oprávněním správce.

  Poznámka:

  Soubor RemoveVolumeSerial deaktivuje všechny produkty Creative Cloud pro podniky spuštěné v klientském počítači bez ohledu na sériové číslo zvolené při vytváření souboru RemoveVolumeSerial.

  Pokud například vytvoříte soubor RemoveVolumeSerial pomocí sériového čísla 1234-1234-1234-1235 a nasadíte jej v počítači, který používá sériové číslo 1234-1234-1234-1236, budou deaktivovány všechny produkty Creative Cloud pro podniky v počítači.

 4. Vytvořte balíček s nejnovějšími verzemi aplikací a aktualizacemi a nasaďte je. Pomocí konzole Admin Console nebo nástroje Creative Cloud Packager vytvořte balíček s licencí pro konkrétní uživatele. Další informace najdete v tématu Nástroj Creative Cloud Packager. Tento krok přeskočte, pokud aplikace aktualizovat na jejich nejnovější verzi nechcete.

  Pokud budete chtít odinstalovat starší verze aplikací, udělejte to před nasazením nejnovějších verzí. Pozdější odinstalace může narušit asociaci souborů.

 5. Při příštím spuštění aplikace se uživatelům zobrazí přihlašovací obrazovka. Přihlášením pomocí Adobe ID nebo Enterprise ID dojde k licencování a aktivaci aplikace. Uživatelé mohou také spouštět produkty a přihlašovat se v rámci aplikací Creative Cloud.

Získání sériového čísla pro podniky

Pokud jsou licence pro sériové číslo ve vašem podniku k dispozici, můžete je získat na licenčním webu společnosti Adobe.

 1. licenčnímu webu společnosti Adobe se můžete přihlásit pomocí vašeho Adobe ID a hesla.

 2. Vyberte možnosti Licence > Získat sériová čísla.

 3. Vyberte možnost ID koncového uživatele nebo ID nasazení pro vaši organizaci.

 4. Vyberte možnost Název produktu, Verze produktuPlatforma.

 5. Klikněte na Hledat.

  Zobrazí se název produktu a sériová čísla.

Další informace najdete v tématu Použití licenčního webu společnosti Adobe (LWS).

Poznámka:

Licenční web společnosti Adobe nepodporuje Enterprise ID. Pokud máte v úmyslu používat licencování pro sériové číslo, doporučujeme všechny účty správce nastavit pomocí Adobe ID.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online