Migrace týmů z VIP na přímou licenci Adobe.com

Zjistěte, jak migrovat uživatele při přechodu z plánu VIP (Value Incentive Plan) na přímou licenční smlouvu na Adobe.com.

Tento dokument je určen pro organizace s existujícími licencemi Creative Cloud pro týmy prostřednictvím předplatného VIP (Value Incentive Plan), které přecházejí na přímou licenční smlouvu Adobe.com. V rámci této smlouvy můžete zakoupit týmový produkt přímo z webu Adobe.com.

Poznámka:

Pokud se změní typ licence vaší organizace, musí se koncoví uživatelé odhlásit ze všech produktů a služeb Adobe a znovu se přihlásit se stejnými přihlašovacími údaji, aby mohli pokračovat v práci.

U produktů pro počítače jako Photoshop, Acrobat a Illustrator použijte možnosti Odhlášení a Přihlášení v nabídce Nápověda. Na stránce Adobe.com použijte k odhlášení a opětovnému přihlášení ikonu v pravém horním rohu.

Chcete‑li koncovému uživateli zajistit bezproblémovou migraci, musíte licence v konzoli Adobe Admin Console přiřadit před koncem stávajícího období předplatného VIP.

Proč přejít od předplatného VIP k přímé licenční smlouvě Adobe.com

Migrace umožňuje stávajícím týmům zákazníků VIP přejít na přímou licenční smlouvu Adobe.com během intervalu pro prodloužení stávající smlouvy VIP. Přímá licence Adobe.com se hodí pro organizace, které dávají přednost měsíční platbě předplatného pomocí firemní platební karty.

Migrace uživatelů při přechodu z plánu VIP na přímou licenční smlouvu Adobe.com

Pokud v současné době máte předplatné VIP a přecházíte na přímou licenční smlouvu Adobe.com, postupujte v zájmu bezproblémové migrace uživatelů takto:

 1. Přihlaste se do konzole Admin Console a přejděte do organizace, do které vaši licence VIP uživatelé patří.

 2. Přejděte na stránku Uživatelé > Uživatelé.

 3. Klikněte na tlačítko  v pravém horním rohu stránky Uživatelé a vyberte možnost Export seznamu uživatelů ve formátu CSV.

  Poznámka:

  Postup stažení souboru závisí na používaném prohlížeči a na jeho nastaveních. Po dokončení stahování se zobrazí upozornění.

 4. Stažený soubor CSV obsahuje seznam produktů ve vaší organizaci:

  • Přezdívka: popisný název profilu produktu
  • Produkt: název produktu, ke kterému profil patří
  • Kvóta pro licence: počet uživatelů přiřazených k profilu. Viz Správa kvót pro profil.
  • Přiřazeno: uživatelé přiřazení k profilu
  • Správci: správci profilu
 5. Je-li třeba zrušit aktuální předplatné, kontaktujte prodejce nebo distributora.

  Pokud máte v předplatném VIP aktivní licence

  Je-li třeba zrušit aktuální předplatné VIP, kontaktujte přímo prodejce nebo distributora.

  Pokud nemáte v předplatném VIP žádné aktivní licence

  Primární správce pro účet VIP musí zaslat žádost o schválení zrušení na adresu bpvip@adobe.com.

 6. Zakupte si nové předplatné Creative Cloud pro týmy.

  Poznámka:

  Během intervalu pro prodloužení je třeba zakoupit přímou licenční smlouvu Adobe.com.

  Podle toho, v jaké zemi žijete, můžete předplatné zakoupit prostřednictvím prodejce nebo přímo od Adobe.com nebo Adobe Telesales.

 7. Přejděte do organizace, do které chcete migrovat své uživatele licence VIP.

 8. Přejděte na kartu Uživatelé a klikněte na  Přidat uživatele pomocí CSV.

 9. V okně, které se otevře, klikněte na Stáhnout šablonu CSV.

  Do staženého souboru CSV přidejte uživatele licence VIP ze souboru CSV, který jste si stáhli v kroku 3 výše.

  Stáhnout

 10. Odešlete aktualizovaný soubor CSV.

  Až budou uživatelé přidáni do migrované organizace, obdržíte e‑mail s potvrzením.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.