Podnikový průvodce styly vytvořený pomocí knihoven Creative Cloud pro podniky

V tomto článku se dozvíte, jak pomocí knihoven Creative Cloud pro podniky vytvářet, sdílet ke spolupráci, používat a aktualizovat podnikový průvodce styly.

Vytvoření knihovny

Knihovnu lze vytvořit přímo ve zvolené aplikaci pro tvorbu pomocí panelu Knihovny. Postupujte takto:

 1. Otevřete panel Knihovny:

  • Ve většině aplikací Creative Cloud ho najdete v sekci Okno > Knihovny.
  • V aplikacích Animate, InDesign a Dreamweaver panel najdete v sekci Okno > Knihovny CC.
  • V aplikaci Adobe XD ho najdete v sekci Soubor > Otevřít knihovny CC.
 2. V nabídce na panelu Knihovny vyberte možnost Vytvořit novou knihovnu.

  Vytvořit novou knihovnu

 3. Zadejte název knihovny a klikněte na tlačítko Vytvořit. V dalším kroku můžete knihovnu naplnit součástmi návrhů.

  Vytvořit

Přidání položek návrhů do knihovny

Knihovny Creative Cloud poskytují mechanismus získávání návrhových prvků z různých aplikací. Patří mezi ně Photoshop, Illustrator, InDesign, XD a další. Nejste při tom omezeni jen na aplikace pro počítače. Kdykoli vás někde něco zaujme či inspiruje, můžete to zachytit pomocí vhodné mobilní aplikace, například Adobe Capture. Kromě toho lze datové zdroje také stahovat ze služby Adobe Stock.

V tomto příkladu je použita aplikace Illustrator.

 1. Vyberte v aplikaci Illustrator některou kresbu, klikněte na tlačítko Přidat obsah [+] a vyberte možnost Grafika, aby se kresba do knihovny přidala jako grafika.

  Kresby můžete také ze stránek v aplikaci Illustrator do knihoven přetahovat. Po kliknutí na tlačítko Přidat obsah [+] však máte větší kontrolu nad tím, které vlastnosti kresby se do knihovny přidají.

  Přidání grafiky

 2. Klikněte pravým tlačítkem na název položky, vyberte možnost Přejmenovat a změňte název na něco smysluplného.

  Přejmenování položky

Přidání vzorků barev

Přidáním vzorků barev do knihovny můžete v rámci svých týmů výrazně zjednodušit a standardizovat komunikaci o barvách. Pokyny pro značku často specifikují verze jednotlivých barev podle modelů RGB, CMYK, HEX a jako přímé barvy. Buď můžete vytvořit po jedné knihovně pro každý barevný prostor, nebo jen jednu knihovnu a uspořádat barvy do skupin.

V tomto příkladu je použita aplikace Illustrator.

 1. Vyberte v aplikaci Illustrator objekt, který má barevnou výplň nebo obsahuje barevný tah, klikněte na tlačítko Přidat obsah [+] a vyberte možnost Barva výplně, resp. Barva tahu. Tím barvu přidáte do knihovny.

  Barva výplně

 2. Jako název položky se automaticky použije hexadecimální hodnota dané barvy. Chcete‑li název změnit, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Přejmenovat.

  Přejmenování položky

 3. Když na barvu umístíte ukazatel myši, zobrazí se její hodnota CMYK nebo RGB. Barva se do knihovny přidá jako barva CMYK (pokud je přidána z dokumentu s modelem CMYK), jako barva RGB (pokud je přidána z dokumentu s modelem RGB) nebo jako přímá barva (pokud je to přímá barva). Na vzorek barvy můžete také kliknout pravým tlačítkem a přidat k němu nějakou poznámku. Můžete tak třeba uvést kontext, kdy se má daná barva použít.

  Přidání vzorku barvy do knihovny

Přidání stylů textu

Pokud chcete splňovat požadavky na podobu značky, je důležité standardizovat typografické styly. Díky používání stylů odstavců a znaků v rozvrženích je potřeba méně často na někam kliknout a roste celková produktivita. Aplikace Illustrator a InDesign podporují v knihovnách styly odstavců, aplikace Photoshop, Illustrator, InDesign a XD styly znaků.

V tomto příkladu je použita aplikace InDesign.

 1. Vyberte v dokumentu nějaký text a klikněte na tlačítko Přidat obsah. Vyberte možnost Styl znaků nebo Styl odstavců, aby se styl daného textu přidal do knihovny.

  Vyberte text

 2. Klikněte pravým tlačítkem na název položky, vyberte možnost Přejmenovat a změňte název na něco smysluplného.

  Přejmenování položky

 3. Pokud dokument obsahuje pojmenované styly odstavců nebo znaků v panelech Styly odstavců, resp. Styly znaků, můžete je přidat do knihovny tak, že na příslušném panelu vyberete jeden nebo více stylů a kliknete v dolní části panelu na tlačítko Přidat do knihovny.

  Přidání stylů textu

Používání položek v knihovnách

Jakmile jsou máte položky uložené v knihovnách Adobe Creative Cloud, můžete je opakovaně využívat ve svých návrzích (ve stejném souboru, v jiném projektu nebo jiné aplikaci) a nemusíte se starat o to, jestli máte jejich správné verze.

Chcete‑li do projektu přidat grafickou položku, můžete ji přetáhnout z knihovny přímo na plátno aplikace Illustrator nebo Photoshop, do rozvržení v aplikaci InDesign, případně do projektů v jiných aplikacích Creative Cloud.

Pokud chcete na něco aplikovat barvu, styl textu, styl vrstvy nebo některý jiný typ položky, vyberte cílový objekt, text, případně něco jiného a klikněte v panelu Knihovny na miniaturu příslušné položky.

V tomto příkladu je použita aplikace Photoshop.

 1. V existujícím nebo novém dokumentu aplikace Photoshop přetáhněte z panelu Knihovny na plátno některou grafiku. Upravte pomocí transformačních úchytů měřítko položky a klikněte na tlačítko Potvrdit nebo stiskněte klávesu Enter.

  Přetáhněte grafiku

 2. Klikněte na ikonu u některé z barev, které jste si uložili do knihovny. Barva se v aplikaci Photoshop použije jako aktuální barva popředí.

  Použití položky

Přidání spolupracovníků s oprávněním k úpravám nebo jen k zobrazení

Ke spolupráci na jednotlivých knihovnách, které vytvoříte, můžete pozvat další uživatele služby Creative Cloud ve vaší organizaci i mimo ni. Každému z pozvaných spolupracovníků můžete udělit oprávnění buď „Může upravovat“, nebo „Může zobrazit“.

Když ke knihovně udělíte oprávnění „Může upravovat“, spolupracovníci budou moct obsah knihovny používat, upravovat, přejmenovávat, přesouvat i odstranit. Oprávnění „Může zobrazit“ (jen ke čtení) umožní příjemcům položky prohlížet a používat, ale ne je nebo samotnou knihovnu upravovat.

U knihovny s přístupem „Může zobrazit“ je zajištěno, že ostatní spolupracovníci nemohou vaše položky pro tvorbu uložené ve službě Creative Cloud změnit ani odstranit, ale budou je moct používat.

 1. V nabídce panelu Knihovny vyberte možnost Pozvat osoby.

  Vyberte možnost Pozvat osoby

 2. Spustí se váš výchozí prohlížeč. Zadejte jednu nebo více e‑mailových adres spolupracovníků. U každé zadané adresy zvolte buď možnost Může zobrazit, nebo Může upravovat, a klikněte na tlačítko Pozvat.

  Pozvat

  Poznámka:

  Pokud se při sdílení odkazů nebo zvaní spolupracovníků zobrazí následující chyba, obraťte se na svého správce IT:

  „Podnikové omezení sdílení zapnuto. Tohoto uživatele nelze pozvat, protože vaše organizace zapnula omezení sdílení. Další informace.“

 3. Potenciální spolupracovníci dostanou e‑mail s pozvánkou. Pozvání musí přijmout kliknutím na odkaz v e‑mailu nebo reakcí na oznámení, které obdrží prostřednictvím aplikace Creative Cloud pro počítače. Až to provedou, sdílená knihovna a všechny její položky se zobrazí na jejich panelu Knihovny.

  Přijetí pozvání

Používání a aktualizace odkazovaných položek

Aplikace Photoshop, Illustrator a InDesign mají všechny zvláštní schopnost používat položky z knihoven jako odkazované nebo zkopírované (neodkazované) položky. Rozdílu mezi nimi je důležité porozumět.

Odkazované položky zůstanou spojené s původní položkou v knihovně. Když se původní položka změní nebo aktualizuje, všichni spolupracovníci obdrží upozornění, že je grafika zastaralá, a mohou si ji aktualizovat. Po přijetí změny se všechny instance jejího použití v dokumentech aplikací Photoshop, Illustrator a InDesign automaticky aktualizují.

Zkopírované (neodkazované) položky se v dokumentech aplikací Photoshop, Illustrator ani InDesign, kde byly použity, při změně původní položky v knihovně nezmění.

V tomto příkladu je použita aplikace Photoshop.

 1. V existujícím nebo novém dokumentu aplikace Photoshop klikněte pravým tlačítkem na grafickou položku v knihovně a vyberte možnost Odkazované místo.

  Odkazované místo

 2. Na vrstvě v panelu Vrstvy se zobrazí ikona cloudu, která naznačuje, že položka je propojena s knihovnou. Když někdo ze spolupracovníků položku v knihovně upraví, položka se v tomto dokumentu aktualizuje.

  Spolupráce

 3. Klikněte pravým tlačítkem na jinou grafickou položku v knihovně a vyberte možnost Vložit kopii.

  Vložit kopii

 4. Na vrstvě v panelu Vrstvy se zobrazí ikona inteligentního objektu, která naznačuje, že položka je do dokumentu aplikace Photoshop vložena jako inteligentní objekt. Není propojena s knihovnou a v případě změny položky v knihovně se nebude v dokumentu aktualizovat.

  Vložená položka

Aktualizace položek knihoven v rámci spolupráce

V rámci spolupráce může být používání odkazovaných grafických položek velmi efektivní. Postupy práce s odkazovanými grafickými položkami knihoven v aplikacích InDesign, Illustrator, Photoshop, XD a Dimension jsou podobné.

 1. Spolupracovník, který má ke sdílené knihovně oprávnění Může zobrazit, umístí grafiku vytvořenou v aplikaci Illustrator z knihovny do rozvržení v aplikaci InDesign jako odkazovanou položku.

  Umístění grafiky

 2. Vy máte ke stejné sdílené knihovně oprávnění Může upravovat a můžete změnit barvu použité položky z knihovny. Chcete‑li položku upravit, klikněte dvakrát na položku v knihovně. Grafika se otevře v aplikaci Illustrator, kde můžete změnit její barvu.

  Změna barvy

 3. Uložte v aplikaci Illustrator provedené změny a zavřete soubor. Položka knihovny se aktualizuje na vašem místním disku a synchronizuje se se službou Creative Cloud a všemi spolupracovníky.

  Synchronizace změn

 4. Spolupracovníci obdrží upozornění, že je grafika zastaralá. V něm se mohou rozhodnout změněnou položku přijmout, nebo odmítnout. Ve druhém případě se jejich položka nezmění.

  Pokud změnu přijmou, upravená položka knihovny se aktualizuje na jejich panelu Knihovny.

  Aktualizace položky

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.