Zajímá vás, proč se vám zobrazí chybová zpráva podobná následující pokaždé, když se pokusíte o sdílení odkazu nebo přizvání spolupracovníka k datovým zdrojům Creative Cloud nebo Document Cloud?

„Podnikové omezení sdílení zapnuto. Tohoto uživatele nelze pozvat, protože vaše organizace zapnula omezení sdílení. Další informace.“

Co způsobilo zobrazení této zprávy?

Podnikové omezení sdílení je součástí nové funkce s názvem Nastavení datových zdrojů, kterou váš správce IT používá pro posílení kontroly zabezpečení datových zdrojů vaší organizace. Cílem je uchránit vás před nechtěným únikem dat organizace nebo porušením bezpečnostních zásad.

Tato funkce je aktivní pouze u uživatelů s identifikátorem Adobe Enterprise ID nebo Adobe Federated ID, tj. ne u uživatelů s identifikátorem Adobe ID pro jednotlivce.

Váš správce IT může v Nastavení datových zdrojů vybrat jednu ze tří možností podle požadované úrovně omezení sdílení.

  • Bez omezení: výchozí nastavení, kdy uživatelé mohou sdílet veřejné odkazy a spolupracovat na sdílených složkách a dokumentech s ostatními uvnitř i mimo organizaci.
  • Žádné sdílení veřejných odkazů: omezuje sdílení veřejných odkazů a další možnosti veřejného publikování (úplný seznam naleznete níže). Uživatelé mohou i nadále spolupracovat na složkách a dokumentech s ostatními osobami mimo organizaci.
  • Sdílení pouze s uživateli domény: omezuje sdílení veřejných odkazů a další možnosti veřejného publikování. Brání také sdílení složek a dokumentů s jednotlivci mimo deklarované domény, důvěryhodné domény a domény na seznamu povolených domén na základě pozvánky. Váš správce IT nastavuje toto omezení spolupráce na úrovni externí organizace (nebo domény), nikoli pro externí jednotlivce.

Níže jsou uvedeny funkce publikování v aplikacích Creative Cloud a Document Cloud, které se deaktivují výběrem možnosti Žádné sdílení veřejných odkazů nebo Sdílení pouze s uživateli domény. Výjimkou je, že nelze spolupráci na sdílených složkách a dokumentech zakázat pro uživatele v rámci deklarovaných domén, důvěryhodných domén a domén ze seznamu povolených domén v organizaci.

Creative Cloud

Aplikace Dotčené funkce
Creative Cloud zdroje Spolupracovat, Sdílet ve službě Slack, Odeslat odkaz
Creative Cloud knihovny Spolupracovat, Sdílet ve službě Slack, Odeslat odkaz
Adobe XD Publikační služby
InDesign Publikovat online
Spark Publikovat
Zachytit Sdílet, Spolupracovat
Mobilní aplikace Creative Cloud Vytvořit odkaz, Spolupracovat
Behance Vytvořit projekt
Portfolio Publikovat

Document Cloud

Aplikace Dotčené funkce
Aplikace Acrobat a Reader pro stolní počítače Sdílet
Webové služby (cloud.acrobat.com)
Sdílet
Zásuvný modul Send & Track pro aplikaci Outlook Sdílet
Mobilní aplikace (jako např. Acrobat a Scan) Sdílet odkaz, Sdílet odkaz na Document Cloud

Poznámka:

Funkce Adobe Sign, které nebudou ovlivněny. Funkce budou i nadále fungovat tak, jak mají.

Následky omezení v Nastavení datových zdrojů

Možnost Žádné sdílení veřejných odkazů způsobí zakázání a odstranění všech stávajících veřejných odkazů a uživatelé disponující těmito odkazy již nebudou mít přístup k propojenému obsahu. Možnost Sdílení pouze s uživateli domény způsobí zakázání a odstranění stávajících veřejných odkazů a zruší a odebere všechny aktuální nabídky spolupráce na složkách či dokumentech. V obou případech po zvolení daného nastavení správcem IT následný proces odstranění nebude možné zastavit ani vrátit zpět.

Správce IT může podle potřeby v budoucnu použít méně omezující možnost.

Možné akce

Pokud se vám zobrazí chybové zprávy v souvislosti s „podnikovým omezením sdílení“, obraťte se na správce IT, který vám sdělí, jaké Nastavení datových zdrojů se používá pro vaši organizaci a jaké organizace se nachází na seznamu povolených externích domén. Pokud chcete i nadále sdílet datové zdroje organizace s konkrétními externími organizacemi nebo jednotlivci, můžete o tuto možnost požádat správce IT.

  • Externí organizace, jako je například externí agentura: požádejte správce IT o přidání domény agentury do seznamu povolených domén.
  • Externí jednotlivci: požádejte správce IT, aby vám jako jednotlivci přidělil identifikátor Adobe Enterprise ID nebo Federated ID vaší organizace.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online