Přehled nasazení služby Creative Cloud pro týmy

Nasazení služeb Creative Cloud pro týmy zahrnuje služby Creative Cloud pro vzdělávací instituce a Creative Cloud pro týmy.

Pokyny k vytváření balíčků a nasazení vám poskytne Průvodce pro správu.

Creative Cloud pro týmy

Creative Cloud pro týmy nabízí malým a středním podnikům přístup ke všem tvůrčím aplikacím Adobe společně s dalšími nástroji, díky kterým jsou nastavení a správa rychlé, snadné a flexibilní. Mimo ostatní komponenty Creative Cloud tento plán zahrnuje také následující:

  • jednu centrální konzoli Admin Console pro snadné přidání, přiřazení nebo přeřazení uživatelů,
  • nástroj pro centralizované nasazení, správu licencí a aktualizací,
  • rozsáhlou knihovnu výukových lekcí,
  • 1 TB cloudového úložiště pro každého uživatele,
  • Online nabídky, kdy se počítače musí k serveru Adobe připojit během prvotní aktivace a následně alespoň jednou za 30 dnů.

Více informací

Podrobnosti nasazení

Získání a licencování aplikací Creative Cloud probíhá skrze správu týmu v konzoli Admin Console. Na kartě Balíčky můžete vytvářet balíčky pro nasazení s aplikacemi podle vašeho výběru. Tyto balíčky lze poté nasadit nebo nainstalovat na klientských počítačích. Balíčky obsahují všechny licenční informace potřebné k úspěšné aktivaci.

Uživatelé si také mohou stáhnout a nainstalovat aplikace sami pomocí aplikace Creative Cloud pro stolní počítače. Přístup k aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače vyžaduje použití jedné z následujících metod:

Creative Cloud pro vzdělávací instituce: licencování zařízení (zastaralé)

  • Licence pro jednotlivé počítače místo pro jednotlivé uživatele, každá licence opravňuje k instalaci na jeden počítač.
  • Přístup k úplné sadě aplikací Creative Cloud nebo možnost výběru jedné aplikace
  • Součástí nejsou online služby ani úložiště.
  • Dostupné prostřednictvím programu Adobe Value Incentive Plan (VIP)
  • Online nabídky, kdy se počítače musí k serveru Adobe připojit během prvotní aktivace a následně alespoň jednou za 99 dnů.

Další informace a další možnosti licencování naleznete v tématu Přehled možností licencování pro instituce.

Licence pro zařízení ve službě Creative Cloud pro vzdělávací instituce umožňují přiřadit licenci na software ke konkrétnímu zařízení, nikoli k uživateli. Uživatelé, kteří chtějí používat daný software, se nikdy nemusí přihlašovat ani zadávat sériové číslo. Licence jsou vázány na fond nasazení v zařízení, který se vytváří automaticky při objednávání produktů.

Zákazníci využívající produkt Creative Cloud pro vzdělávací instituce musí zadat objednávku programu VIP u autorizovaného prodejce produktů Adobe pro vzdělávací instituce a vyžádat si licence na zařízení. Společnost Adobe poté vytvoří fond nasazení pro objednané produkty. Zakoupíte-li například 100 licencí k produktu Creative Cloud Všechny aplikace a 50 licencí pro aplikaci Photoshop, vytvoří se dva fondy pro nasazení. 

Podrobnosti nasazení

K získání a licencování aplikací Creative Cloud použijte nástroj Creative Cloud Packager, který si můžete stáhnout z vaší konzole Admin Console pro týmy (na stránkách creative.adobe.com). Po stažení nástroje Packager vytvořte balíčky pro nasazení s aplikacemi podle vašeho výběru. Tyto balíčky lze poté nasadit nebo nainstalovat na klientských počítačích. Balíčky obsahují všechny licenční informace potřebné k úspěšné aktivaci.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.