Zakoupení licencí k produktu Creative Cloud pro vzdělávací zařízení

Licence pro zařízení umožňují institucím se zaregistrovaným programem Value Incentive Plan (VIP) licencovat software pro určité počítače. Uživatelé se nikdy nemusí přihlašovat ani zadávat sériové číslo, jestliže chtějí získat přístup k aplikacím. Instituce mohou licence k produktu Creative Cloud pro vzdělávací zařízení zakoupit po zapojení do programu VIP, a to s pomocí autorizovaného prodejce vzdělávacích produktů nebo ve službě Adobe Business Direct.

Přihlaste se ke konzoli Admin Console

 1. Přihlaste se na stránkách adobe.com/cz kliknutím na možnost Přihlásit se na horní globální navigační liště a zadáním svého Adobe ID a hesla spojeného se členstvím v programu VIP.

  Systémové požadavky pro konzoli Admin Console najdete v části Systémové požadavky | Admin Console.

 2. Chcete-li otevřít konzoli Admin Console, kde můžete spravovat licence, klikněte na možnost Spravovat tým.

  Po zakoupení licencí k produktu Creative Cloud pro vzdělávací zařízení může správce VIP pomocí konzole Admin Console spravovat licence pro zařízení a stáhnout nástroj Creative Cloud Packager.

Správa licencí pro zařízení

Licence pro zařízení můžete zobrazit přechodem do části Přehled v konzoli Admin Console. Zobrazí se přehled zakoupených licencí.

Zabalení a nasazení licencí pro zařízení

Nástroj Creative Cloud Packager umožňuje správcům vytvářet instalační balíčky pro pozdější nasazení. Po vytvoření může správce instalační balíček použít pro instalaci produktů v počítačích ve třídě nebo učebně prostřednictvím podnikových nástrojů pro nasazení, jako je Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop nebo JAMF Casper Suite. Další informace naleznete v tématu Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje ARDNasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM. Další informace o zabalení a nasazení licencí pro zařízení naleznete v tématu Vytváření balíčků s licencemi pro zařízení.

Stáhnout aplikaci Creative Cloud Packager

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky ProduktyLicence pro zařízení > Další informace.

 2. Klikněte na tlačítko Postup při nasazování zařízení.

 3. V dialogovém okně Nasazení licencí pro zařízení vyberte nástroj Creative Cloud Packager odpovídající vašemu operačnímu systému.

  device-licenses-deployment

Aktivování licence v zařízení

Správci nemohou licence k zařízení přiřadit přímo v konzoli Admin Console. Licence pro zařízení se aktivují až s prvním spuštěním – jakmile se v zařízení spustí první aplikace (např. Photoshop nebo Dreamweaver), vytvoří se v zařízení licenční soubor, který se aktivuje. Tento postup se opakuje, dokud nejsou využity všechny zakoupené licence.

Zařízení se musí k serveru Adobe připojit během prvotní aktivace a následně alespoň jednou za 99 dnů až do konce platnosti předplatného.

Pozor:

Společnost Adobe doporučuje neinstalovat aplikace Creative Cloud pro stolní počítače v systémech, které využívají licence pro zařízení. Existuje také známá chyba, ke které dochází u konkrétních typů účtu, a která způsobí odebrání licence ze systému v situaci, kdy se uživatel odhlásí z aplikace Creative Cloud pro stolní počítače. V některých případech tak může docházet k neočekávaným výsledkům po přihlášení a následném odhlášení uživatele.

Po aktivaci licence v zařízení se zobrazí jeho název v konzoli Admin Console. Chcete-li zobrazit seznam aktivovaných zařízení, postupujte následovně:

 1. V konzoli Admin Console přejděte do nabídky Produkty.

  Zobrazí se seznam všech zakoupených licencí – licencí pro produkty a licencí pro zařízení.

 2. Kliknutím na možnost Licence pro zařízení zobrazíte aktivní zařízení s licencí.

  Na kartě Všechna zařízení je seznam aktivovaných zařízení.

  Licence pro zařízení

  Deaktivovaná zařízení lze zobrazit kliknutím na možnost Deaktivovaná zařízení.

Deaktivace licence pro zařízení

Chcete-li zahájit proces deaktivace, přejděte do nabídky Produkty a zvolte příslušnou licenci pro zařízení. Poté označte pole pro příslušná zařízení v seznamu v části Všechna zařízení a klikněte na tlačítko Deaktivovat zařízení. Otevře se místní nabídka s žádostí o potvrzení deaktivace.
Také můžete deaktivovat jedno zařízení kliknutím na libovolné místo mimo zaškrtávací pole, na jeden z řádků zařízení a následným kliknutím na tlačítko Deaktivovat.

Deaktivace zařízení

Po deaktivaci licence v zařízení můžete tuto licenci aktivovat v jiném zařízení. Tato dostupná licence se použije, jakmile dojde ke spuštění další aplikace z fondu pro nasazení v zařízení bez licence.

Když správce deaktivuje licenci v některém zařízení, v seznamu Deaktivovaná zařízení se zobrazí záznam zobrazující daný produkt, název zařízení a datum deaktivace licence. Pokud neexistují žádná deaktivovaná zařízení, tento seznam bude prázdný.

Chcete-li tento seznam zobrazit, přejděte k části Produkty v konzoli Admin Console a klikněte na možnost Deaktivovaná zařízení.

Poznámka:

Seznam Deaktivovaná zařízení obsahuje historická data. Takže stejné zařízení se může objevit vícekrát, jestliže bylo deaktivováno, znovu aktivováno a potom znovu deaktivováno.

Opětovná aktivace licence

Pokud bude chtít správce znovu aktivovat deaktivované zařízení, má k dispozici dva postupy.

Možnost 1:

Licenci může znovu nasadit podle výše uvedeného postupu Zabalení a nasazení licencí pro zařízení (ověřte, zda je nainstalována nejnovější verze nástroje Creative Cloud Packager). Tento postup použijte v následujících případech:

  A. Ze zařízení byl odebrán nebo odinstalován produkt Creative Cloud pro vzdělávací instituce.

  B. Správce chce nainstalovat jinou sadu aplikací, než která je momentálně v zařízení.

  C. Produkt nebyl delší dobu aktualizován.

Možnost 2:

Vytvoření licenčního souboru. Tato možnost je vhodná pro nahrazení aktuálně nainstalovaného produktu pomocí nového licenčního souboru pro shodný produkt. Pokud jste například v zařízení aktivovali a využili členství ve službě Creative Cloud Všechny aplikace ještě před deaktivací licence, vytvořte pro požadované zařízení nový licenční soubor pro členství ve službě Creative Cloud Všechny aplikace. Při použití tohoto postupu odpadá nutnost plného opětovného nasazení produktu v zařízení.

Pokud se vám v zařízení nedaří aktivovat licence pro zařízení, přečtěte si téma Opětovná aktivace archivovaných zařízení v nabídce Licencování zařízení.

Jakmile je licence znovu nasazena, aktivujete ji spuštěním aplikace v zařízení. Po aktivaci licence bude zařízení a jeho stav uveden ve fondu nasazení produktu v konzoli Admin Console.

Dočasné licence

Překročí-li počet zařízení s aktivními licencemi počet zakoupených licencí, zobrazí se v části Všechna zařízení upozornění se stavem Nutná platba a počtem dní do skončení platnosti. Správce má poté 60 dnů od aktivace licence na podání objednávky u zástupce společnosti Adobe a převedení dočasných licencí na zakoupené licence.

Nutná platba

Správce může také podle výše uvedeného postupu Deaktivace licence pro zařízení deaktivovat jakoukoli dočasnou licenci. Pokud správce nezakoupí další licence a nedeaktivuje dočasné licence do konce jejich platnosti, uživatelé přijdou o přístup k veškerým aplikacím spojeným s danou licencí.

Nákup dalších licencí

V současné době nemá správce v konzoli Admin Console možnost přidávat (nakupovat) další licence pro zařízení. S žádostí o zakoupení dalších licencí pro zařízení se obraťte telefonicky na službu Adobe Business Direct na čísle 800 443 8158 nebo na autorizovaného prodejce vzdělávacích produktů Adobe.

Vyhledání zařízení

 1. Přejděte do části Produkty a klikněte na licenci pro zařízení.

 2. V části Všechna zařízení zadejte do vyhledávacího pole název zařízení. Hledaný řetězec musí obsahovat alespoň tři znaky.

  Zobrazí se odpovídající výsledky hledání.

Správa správců

Správce je superuživatelem v organizaci a smí provádět všechny úkony spojené se správou v konzoli Admin Console. Správce systému má také oprávnění přidávat a odebírat role Správce systému správcům při zachování celkové kontroly. Postup naleznete v tématu Role pro správu.

Poznámka:

Programy Value Incentive Plan (VIP) mají jen roli Správce systému.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online