Obecné otázky ohledně pirátství

K softwarovému pirátství dochází, pokud nastane jedna z následujících situací:

 • Software byl upraven nebo napaden hackerem.
 • Byly zkopírovány, prodány nebo použity klíče nebo účty, o kterých se ví, že byly odcizeny.
 • Využívání neprobíhá v souladu s licenčními podmínkami použití.

Softwarové pirátství vystavuje podniky a spotřebitele bezpečnostním hrozbám, včetně malwaru, spywaru a virů, a vede ke snížení efektivity v organizacích.

Typická antivirový nebo bezpečnostní software obvykle nekontroluje formy malwaru, které se běžně nacházejí ve falešném nebo neoriginálním softwaru.

Ne, používání neoriginálního softwaru je nezákonné bez ohledu na to, jak k němu došlo.

Nákup softwaru přímo ze stránek Adobe.com zajistí, že získáte originální software Adobe. Uživatelé se rovněž mohou chránit tak, že si před používáním softwaru, který jim poskytl přítel nebo spolupracovník, přečtou podmínky použití.

V závislosti na situaci je k dispozici několik možností:

 • Pokud jste od společnosti Adobe obdrželi oznámení o tom, že váš software není originální, klikněte na odkaz v oznámení, kde se dozvíte další informace. Vyhledejte možnost nákupu originálního softwaru Adobe nebo zavolejte zákaznický servis, který vám poskytne další informace. Pokud za nákup softwaru nese ve vaší organizaci odpovědnost někdo jiný, nejdříve jej kontaktujte.
 • Pokud při instalaci softwaru obdržíte oznámení, že máte neplatné sériové číslo, je to pravděpodobně proto, že společnost Adobe toto sériové číslo zablokovala z důvodu zneužití. Přejděte na úvodní stránku uvedenou v oznámení, kde naleznete možnosti řešení.
 • Pokud se domníváte, že máte další neoriginální nebo falešný software, můžete si originální software zakoupit přímo od společnosti Adobe na stránkách Adobe.com.

Uživatelé musí software do určitého počtu dní aktivovat, aby fungoval tak, jak má. Registrace softwaru u společnosti Adobe je zcela volitelná. Aktivace a registrace však nezaručují, že používáte originální software.

Přejděte na stránku www.adobe.com/cz/genuine a postupujte podle příslušných pokynů a odkazů.

Jak společnost Adobe pirátství omezuje?

Adobe vyvíjí programy, které zajišťují vzdělávání, informování a ochranu uživatelů v rámci všech fází nákupu a během celého cyklu používání. Mezi programy patří:

 • Vzdělávání v oblasti výhod používání originálního softwaru Adobe
 • Práce s organizacemi na prevenci softwarového pirátství
 • Vyšetřování a právní řízení proti prodejcům neoriginálního nebo falešného softwaru, včetně online tržišť
 • Blokování sériových čísel, která byla získána nebo vygenerována nelegálně
 • A informování zákazníků o tom, že mají neoriginální či falešný software, buď při instalaci, nebo během používání produktu

Originální software Adobe je legálně licencovaný software zakoupený přímo od společnosti Adobe. Originální software Adobe funguje podle produktové dokumentace a podmínek používání. Neobsahuje zranitelná místa, která se mohou nacházet v neoriginálním nebo falešném softwaru.

Pouze originální software Adobe poskytuje zaručený přístup k nejnovějším aktualizacím a funkcím, které zákazníkům a organizacím umožňují udržet si optimální produktivitu s menší pravděpodobností výskytu problémů s výkonem. Společnost Adobe kromě toho poskytuje podporu a záruku pouze originálnímu softwaru Adobe. Koupí originálního softwaru Adobe získají zákazníci klid v duši, jelikož budou vědět, že používají spolehlivý produkt.

Může se stát, že si jednotlivci nebo organizace nevědomě koupí neoriginální software od bezohledných prodejců nebo na online tržištích, která často vynakládají velké množství času, aby se zdálo, že je neoriginální software originální. Další uživatelé si mohou uvědomit, že používají software, který je nesprávně licencován, až když obdrží oznámení.

Používání neoriginálního softwaru vystavuje jednotlivce i organizace rizikům.  Neoriginální software bývá často upraven, což vede například k těmto problémům:

 • Vyšší riziko zranitelnosti vůči virům nebo spywaru, které mohou zničit nebo narušit data
 • Větší pravděpodobnost, že software nebude fungovat správně nebo zcela selže
 • Omezený přístup k zákaznické podpoře, upgradům a technické dokumentaci

Informace o oznámeních softwaru Adobe – oznámení při instalaci

Neplatná nebo odmítnutá sériová čísla jsou čísla, která společnost Adobe zablokovala, protože byla získána nebo vygenerována nelegálně neautorizovanými prodejci. Když společnost Adobe odhalí takovéto podvodné chování, tyto klíče deaktivuje, aby zamezila jejich dalšímu zneužívání. Informace o zablokování sériových čísel se zákazníkům zobrazí pouze při pokusu o instalaci nebo přeinstalaci softwaru.

Software, i ten neoriginální, může fungovat normálně, dokud společnost Adobe neidentifikuje, nezablokuje nebo nedeaktivuje podvodné sériové číslo, což se často stane jako součást právního řízení proti prodejci. Jakmile je sériové číslo zablokováno, budoucí pokusy o instalaci nebo přeinstalaci se nezdaří.

Ne. Pokud jste obdrželi tuto zprávu, sériové číslo je neplatné a vy již k aplikaci nebudete mít přístup. Postupujte podle výzev v oznámení, abyste zjistili možnosti řešení problému.

Informace o oznámeních softwaru Adobe – oznámení během používání produktu

Společnost Adobe provádí ověřovací testy a posílá jednotlivcům a organizacím oznámení, pokud používají neoriginální software. Služba kontroluje neoprávněné manipulace se softwarem a neplatné licence. Pokud vy nebo někdo jiný v organizaci obdrží oznámení, znamená to, že byl nalezen neoriginální software.

Adobe používá sadu technologií, služeb a funkcí, které dokáží identifikovat, zda je nainstalovaný produkt Adobe originální nebo neoriginální. Pokud je nalezena neoriginální instalace (prostřednictvím ověřovacího procesu), služba informuje uživatele, že jejich software není originální, prostřednictvím oznámení. Rovněž uvede možnosti řešení problému. Zákazníci mohou spuštěný ověřovací proces také zobrazit v okně monitorování aktivity nebo správce úloh.

Společnost Adobe prostřednictvím ověřovacího procesu kontroluje, zda software nebyl změněn nebo napaden hackery, dále kontroluje používání klíčů a účtů, u kterých je známo, že byly odcizeny, a využívání, které není v souladu s podmínkami použití.

Pokud vy nebo někdo jiný v organizaci obdržíte oznámení, je to proto, že byl nalezen software, který neprošel ověřením a je tedy neoriginální.

Instalace neoriginálního softwaru jsou nezákonné a společnost Adobe používá různé metody, které uživatelům pomáhají problémům porozumět.  Pokud se uživatel rozhodne oznámení a varování ignorovat, společnost Adobe může podniknout a podnikne příslušná opatření.

Oznámení během používání produktu: porozumění výsledkům testů v oznámení

Momentálně jsou výsledky ověřovacího testu softwaru k dispozici pouze uživatelům, kteří obdrželi oznámení od společnosti Adobe s informací, že používají neoriginální software. Pokud obdržíte oznámení, můžete zobrazit výsledky ověřovacího testu softwaru kliknutím na oznámení.

Sloupec „Stav licence“ poskytuje informace o sériových číslech pro software, který používáte.

 • Hodnota „Úspěšné“ označuje, že sériové číslo posledním ověřovacím testem prošlo.
 • Hodnota „Neúspěšné“ označuje, že software ověřením neprošel. Zobrazuje se, pokud sériové číslo nevydala společnost Adobe nebo pokud je známo, že bylo sériové číslo použito v odcizeném nebo falešném softwaru, a proto je narušena jeho bezpečnost.
 • Hodnota „Neúspěšné – vyžadováno předplatné“ označuje, že se jedná o verzi předplatného softwaru, která není správně licencována.
 • Hodnota „Neúspěšné – pouze zkušební verze“ označuje, že byl software určen pouze pro zkušební použití a zkušební období již uplynulo.

Adobe kromě sériových čísel kontroluje také to, zda se softwarem nebylo neoprávněně manipulováno. Takto upravený software může být nalezen, i když je sériové číslo platné. Upravený software znamená, že byl jeho kód změněn nebo napaden hackery.

Tato kombinace naznačuje, že byl software upraven a není originální. 

Soukromí a zabezpečení

Služba kontroluje různé verze softwaru Adobe a ověřuj integritu softwaru a platnost licencí. Další informace jsou k dispozici na stránkách Adobe.com na adrese http://www.adobe.com/cz/privacy/policy.html.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online