Časté dotazy k originálnímu softwaru Adobe

Pouze originální aplikace a služby společnosti Adobe vám poskytnou nejnovější funkce a funkcionality, mezi které patří neustálý přístup k podpoře a nejnovější aktualizace zabezpečení.

Obecné dotazy

Originální software nebo aplikace Adobe jsou legálně licencované softwary zakoupené přímo od společnosti Adobe nebo autorizovaného prodejce. Pouze originální software a aplikace Adobe vám poskytnou nejnovější funkce a funkcionalitu, neustálý přístup k podpoře a nejnovější aktualizace zabezpečení.

Společnost Adobe nepovoluje distribuci neoriginálního softwaru a jeho používání není „v pořádku“. Neoriginální software může navíc být častým zdrojem malwaru a virů. Společnost IDC odhaduje, že organizace, které získají nebo nainstalují nelicencovaný softwarový balík nebo si kupují počítače s nelicencovaným softwarem, mají šanci jedna ku třem (29 procent) na výskyt malwaru.

Jistotu originálního softwaru Adobe získáte při nákupu nebo stažení přímo ze stránek Adobe.com nebo od autorizovaného prodejce. Adobe se vás snaží chránit před podvodnými prodejci a zajistit, aby bylo možné zakoupit pouze originální software Adobe. 

 • Pokud jste od společnosti Adobe obdrželi oznámení, že váš software není originální, klikněte na odkaz v oznámení, který vám poskytne více informací, a objevte možnosti nákupu originálního softwaru Adobe, nebo se obraťte přímo na zákaznickou podporu společnosti Adobe.
 • Pokud za nákup softwaru nese ve vaší organizaci odpovědnost někdo jiný, např. správce IT, obraťte se nejprve na něj.
 • Pokud jste obdrželi oznámení při instalaci softwaru, společnost Adobe mohla toto sériové číslo z důvodu zneužití zablokovat. Kliknutím na oznámení zjistíte možnosti řešení problému.

Jak společnost Adobe pomáhá snižovat dostupnost neoriginálního (či pirátského) softwaru a aplikací?

Společnost Adobe aktivně pracuje na prevenci podvodů přímo u zdroje: sleduje trendy podvodů, blokuje známé problémy, odstraňuje potenciální mezery a stíhá dodavatele, kteří se dopustili podvodů. Neustále také zdokonalujeme naše funkce pro odhalování podvodů, abychom zabránili úpravám a dalšímu prodeji neschválených aplikací společnosti Adobe. Chceme, aby naši zákazníci plně využívali výhod originálních aplikací a služeb Adobe. Další informace o našem úsilí o předcházení podvodům naleznete na adrese https://www.adobe.com/cz/trust/fraud-prevention.html

K softwarovému pirátství dochází, pokud:

 • byl software upraven nebo napaden, a/nebo
 • jsou používány klíče nebo účty, které jsou evidované jako odcizené, a/nebo
 • používání není v souladu s licenčními podmínkami použití (včetně licenční smlouvy s koncovým uživatelem).

Softwarové pirátství může být pro spotřebitele a firmy neefektivní a současně může zvyšovat potenciální zranitelnost před bezpečnostními hrozbami včetně malwaru a virů.*

Společnost Adobe se stará o to, aby naši zákazníci měli se softwarem a aplikacemi společnosti Adobe jen ty nejlepší zkušenosti. Proto pracujeme na vývoji programů, které pomohou zajistit vzdělaní, informovanost a ochranu zákazníků. Mezi tato opatření patří:

 • vyšetřování a právní řízení proti prodejcům neoriginálního softwaru
 • blokování sériových čísel, která byla získána nebo vygenerována nelegálně,
 • informování zákazníků v případě, že společnost Adobe zaznamená, že nemají originální software, během instalace i používání produktu, a nabízení možností řešení tohoto problému.

Používáním neoriginálního softwaru se jednotlivci i organizace vystavují rizikům. Neoriginální software bývá často upraven, což vede například k těmto problémům:

 • vyšší riziko napadení viry nebo malwarem, které mohou poškodit vaše data nebo počítač,
 • větší pravděpodobnost, že software nebude fungovat správně nebo zcela selže.

O službě Adobe Genuine Service (AGS)

Služba Adobe Genuine Service pravidelně ověřuje, zda jsou nainstalované aplikace společnosti Adobe originální nebo nikoli. Pomáhá tím chránit zákazníky před slabinami v zabezpečení a škodlivým malwarem, který se v takových neoriginálních aplikacích může vyskytovat.* Pokud se zjistí, že aplikace společnosti Adobe nejsou originální, služba AGS může uživatele o této skutečnosti informovat prostřednictvím oznámení. Oznámení obsahují podrobné informace o tom, jak tento problém vyřešit. Společnost Adobe může neoriginální aplikaci Adobe deaktivovat, zabránit tak podvodné aktivitě a pomoci zabezpečit počítač uživatele. 

Další informace o službě AGS naleznete na adrese: https://helpx.adobe.com/cz/genuine/adobe-genuine-service.html.

Služba AGS pomocí kontroly dat, jako jsou sériová čísla softwaru Adobe, typ licence a kód Adobe, kontroluje různé verze softwaru společnosti Adobe za účelem ověření integrity softwaru a platnosti licencí.

Služba AGS je dodávána v několika aplikacích společnosti Adobe. Pokud máte nainstalované aplikace společnosti Adobe, v okně monitorování aktivity (macOS) nebo správci úloh (Windows) se může zobrazit proces ověření AGS.

Součástí služby AGS je funkce automatického odinstalování. Když uživatel odinstaluje všechny aplikace společnosti Adobe ze svého počítače, ať už jsou originální nebo ne, systém AGS se automaticky odinstaluje.

Zjistili jsme, že mnoho zákazníků neví, že si nainstalovali nebo zakoupili aplikace a služby společnosti Adobe, které nejsou originální, a k řešení situace mohou potřebovat další informace. Proto doporučujeme, abyste službu AGS ve svém zařízení nadále používali. Pokud se však rozhodnete službu AGS ručně odinstalovat, postupujte podle pokynů uvedených zde: https://helpx.adobe.com/cz/genuine/uninstall-adobe-genuine-service.html.

Upozorňujeme, že i přes to, že systém AGS může být odinstalován, společnost Adobe si vyhrazuje právo použít jiné metody k ochraně softwaru Adobe před podvodnými aktivitami, které nelze odinstalovat v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Informace o oznámeních softwaru Adobe – oznámení při instalaci

Neplatná sériová čísla jsou čísla, která společnost Adobe zablokovala kvůli zneužití. Jakmile společnost Adobe takovéto podvodné chování odhalí, tato sériová čísla deaktivuje. Když pak uživatelé při instalaci nebo přeinstalaci softwaru zjistí, že bylo sériové číslo deaktivováno, měli by postupovat podle příslušných pokynů.

Informace o oznámeních softwaru Adobe – oznámení během používání produktu

Služba Adobe Genuine Service provádí ověřovací testy a posílá jednotlivcům a organizacím oznámení, pokud používají neoriginální aplikace Adobe. Služba AGS kontroluje neoprávněné manipulace se softwarem a neplatné licence. Pokud vy nebo někdo jiný z vaší organizace obdrží oznámení od společnosti Adobe, znamená to, že byl nalezen neoriginální software. 

Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/cz/x-productkb/global/adobe-genuine-notifications.html.

Služba Adobe Genuine Service (AGS) ověřuje, zda jsou instalované aplikace a software Adobe originální. Když zjistí, že originální nejsou, informuje služba AGS uživatele prostřednictvím oznámení a nabídne možnosti řešení problému. Zákazníci mohou navíc sledovat spuštěný ověřovací proces služby AGS v okně monitorování aktivity (macOS) nebo správci úloh (Windows).

Pokud vy nebo někdo jiný z vaší organizace obdrží toto oznámení, je to protože služba Adobe Genuine Service (AGS) nalezla ve vašem systému neoriginální software nebo aplikace společnosti Adobe. Pro vyřešení problému postupujte podle pokynů uvedených v oznámení. 

Pokud se rozhodnete ignorovat upozornění a varování generovaná službou AGS, společnost Adobe může deaktivovat veškeré neoriginální aplikace Adobe ve snaze zamezit podvodné aktivitě a pomoci zabezpečit váš počítač.

Originální software Adobe – omezení množství

Tento oddíl se vztahuje na podnikové uživatele. 

Možná jste obdrželi e-mail s upozorněním, že naši specialisté na prevenci podvodů zjistili u softwaru společnosti Adobe, který vaše organizace používá, podvodná sériová čísla. Podvodné sériové číslo je číslo, které mohlo být zkopírováno, odcizeno, prodáno nebo zneužito. Další informace se dozvíte, pokud na e-mail odpovíte.

Ve snaze minimalizovat potíže vám společnost Adobe za každé sériové číslo, které bylo předmětem podvodu, poskytne nové sériové číslo. Každé podvodné sériové číslo bude poté deaktivováno, aby se zabránilo dalšímu zneužití. Stávající instalace, které používají podvodná sériová čísla, musí být odinstalovány a k přeinstalaci a nové instalaci je třeba použít sériová čísla nová.

Ne, náhradní sériová čísla budou poskytnuta bez dalších nákladů. Aby se však zabránilo případnému zneužití v budoucnu, zajistěte, aby byla nová sériová čísla zabezpečena a používali je pouze oprávnění pracovníci.

Možná jste obdrželi e-maily s upozorněním, že naši specialisté na prevenci podvodů zjistili u softwaru společnosti Adobe, který vaše organizace používá, podvodná sériová čísla. Podvodná sériová čísla budou deaktivována, aby se zabránilo dalšímu zneužívání. Stávající instalace používající podvodná sériová čísla musí být odinstalovány. Budou vám poskytnuta nová sériová čísla, která je třeba použít k přeinstalaci a nové instalaci. 

* Správa softwaru: Security Imperative, Business Opportunity, BSA Global Software Survey, červen 2018 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?