Jak a kdy použít nástroj Creative Cloud Cleaner | Pokročilé postupy

Nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner je určen pro pokročilé uživatele počítačů a dokáže vyřešit řadu běžných problémů (například odstranění starého softwaru Adobe, vyčištění poškozených instalačních souborů a oprava souborů hostitele za účelem navázání spojení se servery Adobe).

Co je nástroj Creative Cloud Cleaner?

Nástroj Creative Cloud Cleaner je určen pro zkušené uživatele k opravě poškozených instalací. Odstraňuje nebo opravuje problémové soubory a řeší problémy s oprávněními v klíčích registru.

Kdy se nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner používá?

Nástroj Creative Cloud Cleaner v případě těchto problémů používejte s využitím nezbytných preventivních opatření (například zálohování příslušných složek).

 • Již jste vyzkoušeli opravit nebo odinstalovat aplikaci Creative Cloud pro počítače, ale aktualizace nebo instalace aplikace Creative Cloud se stále nedaří.
 • Chcete zcela odebrat starší software Adobe.
 • Aplikace Creative Cloud se nespustí, přestože jste ji již odinstalovali a přeinstalovali.
 • K aplikacím Adobe se nemůžete přihlásit ani po několika pokusech, a to ani po vyzkoušení těchto běžných řešení.
 • Nemůžete se přihlásit k serverům Adobe a máte omezený přístup k aplikacím a službám Adobe, a to i po vyzkoušení těchto běžných řešení.

Důležité první kroky

Než spustíte nástroj Creative Cloud Cleaner proveďte následující kroky, abyste předešli potenciální ztrátě dat. Vždy si vytvořte potřebné zálohy souborů a složek.

 1. K zálohování souborů protokolů spusťte nástroj Log Collector Tool.

  Proč nástroj Log Collector Tool spouštět?

  Tyto protokoly usnadňují pomoc od oddělení péče o zákazníky Adobe v případě, že dojde k chybě s nástrojem Creative Cloud Cleaner a rozhodnete se nás kontaktovat.

 2. Zkontrolujte stav synchronizace souborů Creative Cloud v aplikaci Creative Cloud pro počítače. Počkejte, až se všechny soubory plně synchronizují.

   Soubory, které nejsou s účtem Creative Cloud synchronizovány, by mohly být potenciálně ztraceny. 

 3. Ve Správci úloh (systém Windows) nebo Monitoru aktivity (systém macOS) zavřete úlohy Adobe Desktop ServiceCore Sync.

 4. Uložit kopii následujících umístění:

  macOS

  ~/Library/Application Support/Adobe/CoreSync/

  (Pokud obsah knihovny nevidíte, přečtěte si téma Nezobrazené soubory knihovny v systému macOS X 10.7 nebo novějším).

  Windows

  C:\Users\username\AppData\Roaming\Adobe\CoreSync

   Nemáte dostatek místa? Pokud vám došlo místo, vyhledejte složku cloudnative v následujícím umístění a uložte její kopii.

  macOS

  ~/Library/Application\ Support/Adobe/CoreSync/cloudnative/

  Windows

  C:\Users\username\AppData\Roaming\Adobe\CoreSync\cloudnative

 5. Ukončete všechny otevřené aplikace Adobe včetně samotné Aplikace Creative Cloud pro počítače.

 6. Ve Správci souborů (systém Windows) nebo Monitoru aktivity (systém macOS) zavřete zbývající procesy Adobe na pozadí.

  • Creative Cloud
  • CCXProcess
  • CCLibrary
  • CoreSync helper
  • Adobe IPC Broker
  • armsvc
  • AGS Service 
 7. Uložte kopii veškerého obsahu uloženého ve složkách produktů Adobe, včetně zásuvných modulů od třetích stran a souborů přednastavení.

  Používáte například zásuvný modul od třetí strany pro Adobe XD nebo máte pracovní plochu Photoshop, kterou jste uložili? Uložte si kopii složky, kde je máte. Podrobné informace o migraci přednastavení, akcí a nastavení v aplikaci Photoshop najdete v části Migrace přednastavení, akcí a nastavení.

 8. Pokud odebíráte starší aplikace Adobe, uložte si kopii starých instalačních souborů.

  Pozor:

  Společnost Adobe poskytuje ke stažení k instalaci dvou nejnovějších verzí aplikací Creative Cloud. Pokud potřebujete trvalý přístup ke starším verzím, neodstraňujte je, aniž byste se nejprve ujistili, že máte prostředky k opětovné instalaci, jako jsou disky nebo dříve uložené instalátory (možnost stažení starších verzí již společnost Adobe neposkytuje).

 9. Před spuštěním nástroje zkontrolujte, že jste provedli všechna nezbytná opatření vytvořením doporučených záloh.

Použití nástroje Creative Cloud Cleaner

Pokud chcete získat přístup ke specifickým pokynům, vyberte příslušný operační systém.

Použití nástroje Creative Cloud Cleaner pro Windows

 1. Stáhněte si nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner.

   Po vyzvání si kliknutím na možnost Uložit soubor stáhněte soubor do zařízení.

 2. Pravým tlačítkem klikněte na stažený soubor a zvolte možnost Spustit jako správce.

  Poznámka:

  Pokud není možnost Spustit jako správce po kliknutí pravým tlačítkem k dispozici, spusťte soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe tak, že na něj dvakrát kliknete.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce (v uvedeném pořadí):

  a) Vyberte požadovaný jazyk: pro angličtinu zadejte písmeno e a pro japonštinu písmeno j. Potom stiskněte klávesu Enter.

  b) Přečtěte si Licenční smlouvu s koncovým uživatelem: zadáním y ji přijmete a zadáním n ji odmítnete (pokud ji odmítnete, skript se zastaví). Stiskněte klávesu Enter.

  c) Zadejte číslo, které odpovídá požadované možnosti, a potom stiskněte klávesu Enter. Pokud například chcete odinstalovat aplikaci Creative Cloud, zadejte číslo 4 (CC Apps).

  d) Potom vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat. Uděláte to tak, že zadáte číslo, které odpovídá názvu aplikace, a stisknete klávesu Enter.
  Pokud máte problémy se synchronizací souborů, možná budete muset odebrat aplikaci CoreSync. To provedete zadáním čísla 1 nebo 4 a stisknutím klávesy Enter. Pak zadejte číslo, které odpovídá aplikaci CoreSync, a stiskněte klávesu Enter.

  e) Zadáním písmene y a stisknutím klávesy Enter potvrďte, že chcete daný záznam odebrat.

  f) (Volitelně) Pokud se nemůžete připojit k serverům společnosti Adobe, opravte opakováním těchto kroků soubor hostitele. Po přijetí licenční smlouvy s koncovým uživatelem vyberte zadáním čísla 12 možnost soubor hostitele. Zadáním písmene y a stisknutím klávesy Enter potvrďte, že chcete soubor hostitele opravit. Nástroj Cleaner vytvoří ve stejném adresáři zálohu souboru hostitele (s názvem hosts_bkup), abyste ho v případě problémů mohli znovu použít.

 4. Když se zobrazí zpráva „Operace nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner byla úspěšně dokončena“, stiskněte klávesu Enter a restartujte počítač.

 5. Jakmile úspěšně spustíte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner, nainstalujte aplikaci služby Creative Cloud nebo sady Creative Suite. 

Použití nástroje Creative Cloud Cleaner pro operační systém macOS

 1. Stáhněte si nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner.

 2. Chcete-li spustit nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner, dvakrát klikněte na soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 3. Dvakrát klikněte na Adobe Creative Cloud Cleaner Tool a postupujte podle pokynů na obrazovce v tomto pořadí:

  a) V nabídce zobrazené v pravém horním rohu vyberte požadovaný jazyk.

  b) Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem produktu společnosti Adobe. Kliknutím na možnost Přijmout ji přijměte, nebo klikněte na možnost Konec a odmítněte ji (pokud ji odmítnete, skript se ukončí).

  c) v nabídce zobrazené v pravém horním rohu vyberte požadovanou možnost. Pokud například chcete odinstalovat aplikaci Creative Cloud, vyberte možnost CC Apps. 

  d) V tabulce vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, a potom klikněte na možnost pro odstranění vybrané položky. (Kliknutím na možnost pro odstranění všech položek se odstraní soubory všech instalačních programů pro produkt, který jste vybrali v kroku c.) 

  Podobně,   pokud máte problémy se synchronizací souborů, možná budete muset opravit aplikaci CoreSync. K tomu se nejprve ujistěte, že jste v místní nabídce vybrali možnost Vše. Pak vyberte v seznamu aplikaci CoreSync a klikněte na možnost pro odstranění vybrané položky.

  e) (Volitelně) Pokud se nemůžete připojit k serverům společnosti Adobe, vyberte v tabulce možnost pro opravu souborů hostitelů, opravte je a potom klikněte na možnost pro odstranění vybraných položek. Nástroj Cleaner vytvoří ve stejném adresáři zálohu souboru hostitele (s názvem hosts_bkup), abyste ho v případě problémů mohli znovu použít.

  Poznámka:

  V závislosti na nastavení účtu uživatele root se licenční smlouva s koncovým uživatelem zobrazí v angličtině nebo japonštině.

 4. Když se zobrazí zpráva „Operace nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner byla úspěšně dokončena“, klikněte na tlačítko Konec a restartujte počítač.

 5. Jakmile úspěšně spustíte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner, nainstalujte aplikaci služby Creative Cloud nebo sady Creative Suite. 

Použití nástroje Creative Cloud Cleaner firemními uživateli (pouze firemní správci)

Spusťte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner v bezobslužném režimu, čímž získáte seznam všech produktů, které nástroj může odebrat. Tak můžete odebrat všechny aplikace služby Creative Cloud nebo sady Creative Suite nainstalované v počítači nebo pouze vybrané aplikace (okomentováním příslušných řádků v souboru XML, který nástroj vygeneruje). Podrobné informace naleznete v části Nástroj Creative Cloud Cleaner pro firemní uživatele.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.