Použijte nástroj Creative Cloud Cleaner k vyřešení některých problémů s instalací aplikace služby Creative Cloud nebo sady Creative Suite.

Poznámka:

Služba Creative Cloud je nyní jedinou možností, jak zakoupit software Adobe Creative, takže pomocí ní můžete získat nejnovější a nejlepší nástroje. Další informace najdete na stránce Adobe Creative Cloud.

Začínáme

Pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner lze přesněji odstranit instalační záznamy pro aplikace služby Creative Cloud nebo sady Creative Suite, jež mohou být poškozeny nebo mohou způsobovat problémy s novou instalací. To může být užitečné zejména v případě, že jste do systému nainstalovali předprodejní software a nyní jej chcete odstranit.

Nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner může být užitečný, pokud máte potíže s instalací aplikací služby Creative Cloud, aplikací sady Creative Suite (CS3–CS6) nebo aplikace Photoshop Elements či Adobe Premiere Elements. Nebo pokud se nemůžete připojit k serverům společnosti Adobe, může vám nástroj Cleaner pomoci odebrat záznamy v souborech hostitelů počítače, které brání přístupu k softwaru a serverům společnosti Adobe.

Spuštění nástroje Creative Cloud Cleaner

Vyberte příslušný operační systém

Spuštění nástroje Creative Cloud Cleaner pro systém Windows

 1. Zálohujte všechny soubory uložené ve složkách produktů Adobe, včetně vlastních zásuvných modulů a profilů, které jste nainstalovali.

 2. Odinstalujte aplikace služby Creative Cloud nebo sady Creative Suite jedním z následujících způsobů:

  • Windows 10, 8, 7 nebo Vista: Vyberte možnost Start > Ovládací panely > Programy > Programy a funkce.
  • Windows XP: Vyberte možnost Start > Ovládací panely a dvakrát klikněte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.
 3. Vyberte aplikaci, kterou chcete odebrat, a klikněte na možnost Odebrat nebo Odinstalovat.

 4. Dokončete odinstalování podle pokynů zobrazených na obrazovce.

 5. Restartujte svůj počítač.

 6. Kliknutím na následující odkaz si stáhněte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro systém Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe

  Pokud se zobrazí výzva ke stažení nebo uložení souboru, klikněte na možnost Uložit soubor a stáhněte si soubor do počítače.

 7. Pravým tlačítkem klikněte na stažený soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe a zvolte možnost Spustit jako správce.

  Pokud nemůžete stažený soubor najít, získáte další informace v části Vyhledání stažené aplikace nebo souboru Adobe.

  Nástroj Adobe CC Cleaner

  Poznámka:

  Pokud není možnost Spustit jako správce po kliknutí pravým tlačítkem k dispozici, spusťte soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe tak, že na něj dvakrát kliknete.

 8. Postupujte podle pokynů na obrazovce (v uvedeném pořadí):

  1. Vyberte požadovaný jazyk: pro angličtinu zadejte písmeno e a pro japonštinu písmeno j. Potom stiskněte klávesu Enter.
  2. Přečtěte si Licenční smlouvu s koncovým uživatelem: Zadáním y ji přijmete a zadáním n ji odmítnete (pokud ji odmítnete, skript se zastaví). Stiskněte klávesu Enter.
  3. Zadejte číslo, které odpovídá požadované možnosti, a potom stiskněte klávesu Enter. Pokud například chcete odinstalovat aplikaci služby Creative Cloud, zadejte číslo 4 (CC Apps).

  4. V seznamu aplikací, který se na obrazovce pro vybranou možnost zobrazí, vyberte zadáním příslušného čísla aplikaci, kterou chcete odebrat. Potom stiskněte klávesu Enter.
  5. Zadáním písmene y a stisknutím klávesy Enter potvrďte, že chcete daný produkt odebrat.
  6. (Volitelně) Pokud se nemůžete připojit k serverům společnosti Adobe, opravte opakováním těchto kroků soubory hostitelů. Po přijetí licenční smlouvy s koncovým uživatelem vyberte zadáním čísla 12 možnost souborů hostitelů. Zadáním písmene y a stisknutím klávesy Enter potvrďte, že chcete soubory hostitelů opravit. Nástroj Cleaner vytvoří ve stejném adresáři zálohu souborů hostitelů (s názvem hosts_bkup), abyste je v případě problémů mohli znovu použít.
 9. Když se zobrazí zpráva „Operace nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner byla úspěšně dokončena“, stiskněte klávesu Enter a restartujte počítač.

 10. Chcete-li ověřit, že operace nástroje Creative Cloud Cleaner byla úspěšně dokončena, v textovém editoru, např. v programu WordPad, otevřete protokol Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log. Umístění tohoto souboru závisí na používané verzi systému Windows:

  • Windows 10, 8, 7 nebo Vista: C:\Users\[uživatelské jméno]
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[uživatelské jméno]
 11. Zkontrolujte položky souboru protokolu. Pokud jakákoli z položek označuje chybu, kontaktujte nás.

 12. Jakmile úspěšně spustíte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner, nainstalujte aplikaci služby Creative Cloud nebo sady Creative Suite. Pokyny naleznete v jednom z následujících dokumentů:

Spuštění nástroje Creative Cloud Cleaner pro systém Mac OS

 1. Zálohujte všechny soubory uložené ve složkách produktů Adobe, včetně vlastních zásuvných modulů a profilů, které jste nainstalovali.

 2. Chcete-li odinstalovat aplikace služby Creative Cloud nebo sady Creative Suite, přejděte v aplikaci Finder do složky Applications > Utilities > Adobe Installers.

 3. Dvakrát klikněte na odinstalační program aplikace.

  Odinstalace aplikace
 4. Dokončete odinstalování podle pokynů zobrazených na obrazovce.

 5. Restartujte svůj počítač.

 6. Stáhněte si nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro systém Mac: Kliknutím na odkaz si stáhněte soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg

  Pokud se zobrazí výzva ke stažení nebo uložení souboru, klikněte na možnost Uložit soubor a stáhněte si soubor do počítače.

 7. Chcete-li spustit nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner, dvakrát klikněte na soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

  Nástroj Adobe CC Cleaner
 8. Dvakrát klikněte na nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner a postupujte podle pokynů na obrazovce v tomto pořadí:

  1. V nabídce zobrazené v pravém horním rohu okna vyberte požadovaný jazyk.
  2. Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem produktu společnosti Adobe. Kliknutím na možnost Přijmout ji přijměte, nebo klikněte na možnost Konec a odmítněte ji (pokud ji odmítnete, skript se ukončí).
  3. V nabídce zobrazené v pravém horním rohu okna vyberte požadovanou možnost. Pokud například chcete odinstalovat aplikaci služby Creative Cloud, vyberte možnost CC Apps.

  4. V tabulce vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, a potom klikněte na možnost pro odstranění vybrané položky. (Kliknutím na možnost pro odstranění všech položek se odstraní soubory všech instalačních programů pro produkt, který jste vybrali v kroku c.)
  5. (Volitelně) Pokud se nemůžete připojit k serverům společnosti Adobe, vyberte v tabulce možnost pro opravu souborů hostitelů, opravte je a potom klikněte na možnost pro odstranění vybraných položek. Nástroj Cleaner vytvoří ve stejném adresáři zálohu souborů hostitelů (s názvem hosts_bkup), abyste je v případě problémů mohli znovu použít.

  Poznámka:

  V závislosti na nastavení účtu uživatele root se licenční smlouva s koncovým uživatelem zobrazí v angličtině nebo japonštině.

 9. Když se zobrazí zpráva „Operace nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner byla úspěšně dokončena“, klikněte na tlačítko Konec a restartujte počítač.

 10. Chcete-li ověřit v textovém editoru, např. v programu TextEdit, že operace nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner byla úspěšně dokončena, otevřete protokol /Users/[uživatelské jméno]/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log.

 11. Zkontrolujte položky souboru protokolu. Pokud jakákoli z položek označuje chybu, kontaktujte nás.

 12. Jakmile úspěšně spustíte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner, nainstalujte aplikaci služby Creative Cloud nebo sady Creative Suite. Pokyny naleznete v jednom z následujících dokumentů:

Odstraňte všechny nebo vybrané produkty (pouze pro podnikové uživatele)

Poznámka:

Tyto informace jsou určeny pouze pro správce podnikové instalace.

Začněte výběrem odpovídající možnosti a používaného operačního systému.

Spusťte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner v bezobslužném režimu, čímž získáte seznam všech produktů, které nástroj může odebrat. Tak můžete odebrat všechny aplikace služby Creative Cloud nebo sady Creative Suite nainstalované v počítači nebo pouze vybrané aplikace (okomentováním příslušných řádků v souboru XML, který nástroj vygeneruje).

Odstranění všech produktů (Windows)

 1. Zálohujte všechny soubory uložené ve složkách produktů Adobe, včetně vlastních zásuvných modulů a profilů, které jste nainstalovali.

 2. Odinstalujte aplikace služby Creative Cloud nebo sady Creative Suite. Postupujte podle kroků 2 až 5 uvedených v části Spuštění nástroje Creative Cloud Cleaner pro systém Windows.
 3. Spusťte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner provedením těchto kroků v daném pořadí:

  • Kliknutím na následující odkaz si stáhněte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro systém Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.
  • Vytvořte adresář/složku s názvem AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win a zkopírujte sem stažený soubor.
  • V nabídce Start vyberte příkaz Spustit a zadejte možnost cmd.
  • V okně příkazového řádku změňte adresáře na adresář AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win, který jste vytvořili.
  • Zadejte AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe ‐‐removeAll= CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS
  • Chcete-li odebrat přehrávač Flash Player, zadejte AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --removeAll= CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS --removeFP=1.
 4. Ověřte, zda byly všechny operace nástroje Creative Cloud Cleaner úspěšně dokončeny. Postupujte podle kroků 11 a 12 uvedených v části Spuštění nástroje Creative Cloud Cleaner pro systém Windows.

Odstranění vybraných produktů (Windows)

 1. Zálohujte všechny soubory uložené ve složkách produktů Adobe, včetně vlastních zásuvných modulů a profilů, které jste nainstalovali.

 2. Odinstalujte aplikace služby Creative Cloud nebo sady Creative Suite. Postupujte podle kroků 2 až 5 uvedených v části Spuštění nástroje Creative Cloud Cleaner pro systém Windows.

 3. Spusťte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner provedením těchto kroků v daném pořadí:

  • Kliknutím na následující odkaz si stáhněte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro systém Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe.
  • Vytvořte adresář/složku s názvem AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win a zkopírujte sem stažený soubor.
  • V nabídce Start vyberte příkaz Spustit a zadejte možnost cmd.
  • V okně příkazového řádku změňte adresáře na adresář AdobeCreativeCloudCleanerTool_Win, který jste vytvořili.
  • Zadejte možnost AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --createCleanup = [absolutní cesta ke složce, do které chcete uložit soubor XML].

          Poznámka: Ujistěte se, že za slovem „.exe.“ následuje mezera. Nezadávejte do příkazu žádné další mezery.

  • Vyberte jazyk: Pro angličtinu stiskněte klávesu E a pro japonštinu klávesu J.
  • Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem: Stisknutím klávesy Y ji přijmete a stisknutím klávesy N odmítnete (pokud ji odmítnete, bude skript ukončen).

  Soubor XML, který nástroj vytvoří, obsahuje seznam produktů nainstalovaných v počítači. Ve výchozím nastavení jsou v souboru XML komentovány všechny položky produktů. Například:

  Čisticí soubor XML

  Poznámka:

  Soubor XML uvádí všechny produkty sady CS5 až CS5.5 v tagu </CS5>.

 4. Zrušte komentáře u záznamů aplikací, u kterých chcete nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner spustit. Chcete-li například odstranit aplikaci Adobe SpeedGrade CC a Adobe Contribute CS5.5, upravte soubor XML následujícím způsobem:

  Upravený čisticí soubor XML
 5. V režimu správce spusťte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner s následujícím argumentem:

  AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe --cleanupXML=[úplná cesta k čisticímu souboru XML]
  .

 6. Ověřte, zda byly všechny operace nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner úspěšně dokončeny. Postupujte podle kroků 11 a 12 uvedených v části Spuštění nástroje Creative Cloud Cleaner pro systém Windows.

Odstranění všech produktů (Mac OS)

 1. Zálohujte všechny soubory uložené ve složkách produktů Adobe, včetně vlastních zásuvných modulů a profilů, které jste nainstalovali.

 2. Odinstalujte aplikace služby Creative Cloud nebo sady Creative Suite. Postupujte podle kroků 2 až 5 uvedených v části Spuštění nástroje Creative Cloud Cleaner pro systém Mac OS.

 3. Kliknutím na následující odkaz si stáhněte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro systém Mac: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 4. Dvakrát klikněte na soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 5. Do okna terminálu zadejte následující příkaz:

  sudo[cesta k souboru Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool ‐‐removeAll= CREATIVECLOUDCS6PRODUCTS.

 6. Ověřte, zda byly všechny operace nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner úspěšně dokončeny. Postupujte podle kroků 11 a 12 uvedených v části Spuštění nástroje Creative Cloud Cleaner pro systém Mac OS.

Odstranění vybraných produktů (Mac OS)

 1. Zálohujte všechny soubory uložené ve složkách produktů Adobe, včetně vlastních zásuvných modulů a profilů, které jste nainstalovali.

 2. Odinstalujte aplikace služby Creative Cloud nebo sady Creative Suite. Postupujte podle kroků 2 až 5 uvedených v části Spuštění nástroje Creative Cloud Cleaner pro systém Mac OS.

 3. Kliknutím na následující odkaz si stáhněte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro systém Mac: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 4. Dvakrát klikněte na soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 5. Do okna terminálu zadejte následující příkaz:

  sudo[cesta k souboru Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.app]/Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --createCleanup=[absolutní cesta ke složce pro vytvoření souboru xml].

 6. Zadejte heslo uživatele root a přijměte Licenční smlouvu s koncovým uživatelem.

  Zobrazený soubor XML obsahuje seznam produktů nainstalovaných v počítači. Například:

  Čisticí soubor XML

  Poznámka:

  Soubor XML uvádí všechny produkty sady CS5 až CS5.5 v tagu </CS5>.

 7. Zrušte komentáře u záznamů produktů, u kterých chcete nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner spustit. Chcete-li například odstranit aplikaci Adobe SpeedGrade CC a Adobe Contribute CS5.5, upravte soubor XML následujícím způsobem:

  Upravený čisticí soubor XML
 8. Spusťte nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner v režimu zvýšených oprávnění s následujícím argumentem: \

  sudo /Contents/MacOS/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool --cleanupXML=[absolutní cesta k souboru cleanup. xml].

 9. Ověřte, zda byly všechny operace nástroje Creative Cloud Cleaner úspěšně dokončeny. Postupujte podle kroků 11 a 12 uvedených v části Spuštění nástroje Creative Cloud Cleaner pro systém Mac OS.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online