Nejprve proveďte následující: Aktualizujte ovladače grafické karty.

Viz tento článek KB o aktualizaci ovladačů zařízení: Výkon GPU v aplikaci Illustrator | Aktualizace ovladačů. Většina problémů s grafickou kartou (grafickým procesorem) se vyřeší aktualizací ovladačů zařízení na nejnovější verzi.

Problém: Při zapnutí funkce Výkon GPU dochází k chybám nebo k neočekávanému chování

Někteří uživatelé mají při použití funkce Výkon GPU v aplikaci Adobe Illustrator určité problémy. Jedná se například o tyto problémy:

 • Vykreslený obrázek se zobrazí neostře, černě nebo bíle.
 • Aplikace Illustrator selže.
 • Dokumenty se zobrazují černobíle
 • Zobrazí se chybová zpráva, že funkce Výkon GPU nejsou k dispozici v dokumentu, na kterém právě pracujete.

Řešení

Řešení 1: Aktualizujte softwarové ovladače grafické karty

Funkce Výkon GPU v aplikaci Illustrator funguje nejlépe s nejnovějšími, aktualizovanými ovladači grafické karty. Viz článek KB o aktualizaci ovladačů zařízení: Výkon GPU v aplikaci Illustrator | Aktualizace ovladačů.

Řešení 2: Spusťte aplikaci s čistým souborem předvoleb

 1. Pokud je aplikace Illustrator spuštěna, zavřete ji.
 2. V závislosti na používaném operačním systému přejděte do příslušného umístění:
  Mac OS: /Users/<user>/Library/Preferences/Adobe Illustrator
  Windows: %appdata%\Adobe
 3. Přejmenujte složku předvoleb:
  Mac OS: Přejmenujte složku 22.0.0 na 22.0.0_old
  Windows: Přejmenujte složku Adobe Illustrator 22 Settings na Adobe Illustrator 22 Settings_old
 4. Restartujte aplikaci Illustrator a zkontrolujte, zda funkce Výkon GPU pracuje podle očekávání.

Řešení 3: Ujistěte se, že vaše zabudovaná karta GPU je výchozí pro všechny aktivity zobrazení

Příčina: U notebooků, které mají zabudovanou grafickou kartu (integrovanou GPU) a další doplňkovou GPU, uživatelé hlásí, že aplikace Adobe Illustrator nevybere dostupnou doplňkovou GPU. Aplikace Illustrator použije jako výchozí integrovanou grafickou kartu. Po spuštění používá aplikace Adobe Illustrator stejný hardware, který řídí zobrazení notebooku. Pokud vaše doplňková GPU nevykresluje zobrazení notebooku, aplikace Illustrator použije integrovanou GPU.
 
Možná řešení: Pokud máte doplňkovou GPU, abyste mohli v aplikaci Illustrator používat funkce Výkon GPU, zajistěte, aby doplňková GPU ovládala všechny funkce související se zobrazením vašeho notebooku.
 • Pomocí nastavení systému BIOS se ujistěte, že se ve výchozím nastavení používá doplňková GPU. Pokud je to možné, deaktivujte zabudovanou GPU.
 • Pomocí nastavení operačního systému se ujistěte, že se ve výchozím nastavení používá doplňková GPU k ovládání všech funkcí zobrazení. Například u grafických jednotek NVIDIA můžete pomocí ovládacího panelu NVIDIA nastavit globální možnost, která zajistí, že výchozí GPU použitá pro všechny funkce zobrazení používá hardware NVIDIA.
 • Pomocí softwaru správce hardwarových zařízení deaktivujte zabudovanou GPU. To způsobí, že počítač nastaví jako výchozí doplňkovou GPU.

Důležité hledisko: Používání doplňkové GPU způsobuje nárůst spotřeby energie a výrazně snižuje životnost baterie při provozu na baterii. Tím se zkracuje doba, kterou má notebook k dispozici, než bude potřeba vyhledat zdroj napájení.

Řešení 4: Když funkce výkonu GPU přestanou v dokumentu fungovat

Možné příčiny: Aplikace Illustrator může v dokumentu narazit na objekt nebo kresbu, která způsobí, že GPU přestane v dokumentu fungovat.  
 
Možná řešení: 
 • Klikněte na možnost Zobrazení > Náhled GPU
 • Uložte dokument, zavřete ho a znovu otevřete.

Přetrvává chyba? Pošlete nám ukázkový soubor a informace požadované v části Odeslání informací, které se týkají řešení potíží společnosti Adobe.

Odeslání informací, které se týkají řešení potíží společnosti Adobe

Chcete-li, aby potíže dále řešila společnost Adobe, odešlete e-mail na adresu sharewithai@adobe.com.

Pokud se obrazovka zobrazí černobíle a resetování předvolebdoesnepomáhá, pošlete nám následující informace:

 • Soubor programu GPU Sniffer z vašeho počítače:
  Mac OS: ~/Library/Preferences/Adobe Illustrator 22 Settings/Locale/cs_CZ/AISniffer
  Windows: %AppData%\Adobe\Adobe Illustrator 22 Settings\Locale\cs_CZ\x_64\AISniffer
 • složku předvoleb aplikace AI;
 • verzi operačního systému;
 • počet připojených monitorů a rozlišení každého monitoru;
 • informace o tom, zda můžete úspěšně vytvořit nový dokument.

Pokud aplikace Adobe Illustrator přestane fungovat, odešlete nám následující informace:

 • protokol o selhání;
 • Soubor programu GPU Sniffer z vašeho počítače:
  Mac OS: ~/Library/Preferences/Adobe Illustrator 22 Settings/Locale/cs_CZ/AISniffer
  Windows: %AppData%\Adobe\Adobe Illustrator 22 Settings\Locale\cs_CZ\x_64\AISniffer
 • verzi operačního systému;
 • počet připojených monitorů a rozlišení každého monitoru.

Alternativní řešení

Přechod do režimu náhledu vykreslovaného pomocí procesoru (COMMAND/CTRL+E)

Stisknutím kombinace kláves COMMAND/CTRL+E přejděte do režimu vykreslování pomocí procesoru, abyste mohli aplikaci Illustrator nadále používat. Odešlete ale týmu aplikace Illustrator informace nutné k dalšímu řešení potíží.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online