Zjistěte, co je nového v nejnovější verzi aplikace Illustrator.
ai_cc_appicon_128

Aplikace Illustrator nabízí ve verzi z října 2018 (verze 23.0) zajímavé nové funkce pro návrháře i ilustrátory. Zde najdete rychlý úvod k těmto funkcím a odkazy na další zdroje informací.

 


Volný přechod

Využívá technologii Adobe Sensei

Aplikace Illustrator nyní nabízí nový typ přechodu nazvaný Volný, který poskytuje nové možnosti prolínání barev a vytváří výraznější přechody, které jsou fotorealistické a vypadají přirozeněji.

FM_Banners_Ai_WhatsNew

Volný přechod vám přináší flexibilitu v podobě možnosti vytvořit zarážky barev kdekoli v objektu. Zarážky barev můžete přidávat a přesouvat a také měnit jejich barvu, abyste dosáhli perfektní aplikace přechodů na objekty. Vytvoření výplně volného přechodu je jednoduchý a účinný způsob, jak dosáhnout plynulého odstupňování barev.

Přechod volného typu lze použít ve dvou režimech:

 • Body: Tento režim vyberte, chcete-li vytvořit zarážky barev jako samostatné body v objektu.
 • Čáry: Tento režim vyberte, chcete-li vytvořit zarážky nad segmentem čáry v objektu.

Další informace naleznete v tématu Přechody.

Globální úpravy

Využívá technologii Adobe Sensei

Aplikaci Illustrator nyní přináší novou funkci Globální úpravy, která vám umožní upravit všechny podobné objekty globálně v jednom kroku. Tato funkce je užitečná v případech, kdy se v dokumentu nachází několik kopií objektu, například loga. Ruční úprava každého z těchto objektů samostatně by byl obtížný a časově náročný úkol, při kterém by mohlo docházet k chybám. Volba Globální úpravy vám pomůže upravit je globálně snadno a rychle. Volbu můžete použít také ke společné úpravě podobných skupin.

global-edit_rotate
Výběr objektů pro globální úpravu a změnu tvaru všech vybraných objektů.

Další informace najdete v tématu Globální úpravy.

Vizuální procházení písmy

Panel Znaky nyní zahrnuje následující nové a rozšířené možnosti:

 •  Nová karta Najít další umožňuje procházet tisíce písem od stovek autorů písem, okamžitě je aktivovat a použít v kresbě. Aktivní písma jsou k dispozici pro použití ve všech aplikacích služby Creative Cloud.
Activate-more-fonts
Hledání dalších písem ve službě Adobe Fonts

A. Zobrazit filtr Aktivní písma B. Ikona Aktivovat písma C. Ikona Deaktivovat písma D. Ikona Probíhá aktivace 
 • V rozevíracím seznamu jsou nyní k dispozici další možnosti vzorového textu. Můžete také vybrat text na kreslicím plátně a použít ho jako vzorový. Velikost vzorového textu můžete ovládat pomocí možnosti velikosti vzorového textu.
 • Volby Zobrazit podobná písma a Přidat do oblíbených jsou k dispozici na řádku každého písma. Zobrazí se, když nad písmo přesunete kurzor.
 • Filtr Klasifikace písem má nyní podobu rozevíracího seznamu, ve kterém jsou místo pouhého názvu písma zobrazeny typy písma.
 • Nový filtr Nedávno přidaná je k dispozici pro filtrování písem přidaných v posledních 30 dnech.
organize-search-filterfonts
Karta písma na panelu Znaky

A. Použít filtr klasifikace B. Filtr oblíbených C. Zobrazit filtr Nedávno přidaná D. Zobrazit filtr Aktivní písma E. Možnosti vzorového textu F. Možnosti velikosti vzorového textu 

Další informace najdete v tématu Písma.

Přizpůsobitelný panel nástrojů

Aplikace Illustrator nyní nabízí dva panely nástrojů: Základní a Další volby. Základní panel nástrojů obsahuje sadu nástrojů, které se při tvorbě ilustrací používají nejčastěji. Všechny ostatní nástroje jsou k dispozici v zásuvce panelu nástrojů, kterou můžete otevřít kliknutím na tlačítko Upravit panel nástrojů (...) v dolní části panelu nástrojů.

Pokročilý panel nástrojů je plně vybavený a můžete ho otevřít pomocí nabídky Okno > Panely nástrojů > Pokročilé nebo výběrem možnosti Pokročilé v rozbalovací nabídce zásuvky.

Můžete si také vytvořit své vlastní panely nástrojů. V každém panelu nástrojů můžete přidávat, odebírat, seskupovat nebo přesouvat nástroje podle vašich potřeb.

Whats-new_color_5
Úprava panelu nástrojů přidáním dalších nástrojů

Další informace naleznete v tématu Nástroje.

Režim prezentace

Aktuální dokument aplikace Illustrator můžete nyní zobrazit v režimu prezentace na celou obrazovku. V tomto režimu jsou nabídka aplikace, panely, vodítka, mřížky a výběry skryté. Jedná se o režim bez možnosti úprav, který lze použít pouze k zobrazení a prohlížení kreslicích pláten pomocí šipek. Režim můžete použít k představení svých grafických nápadů.

Presentation-Mode
Obsah kreslicích pláten v režimu prezentace na celou obrazovku

Další informace naleznete v tématu Zobrazení kresby v režimu prezentace.

Zobrazení oříznutí

Aplikace Illustrator nyní obsahuje nový režim zobrazení nazvaný Zobrazení oříznutí, který je užitečný k zobrazení náhledu návrhu bez vodítek, mřížek a prvků, které přesahují okraj kreslicího plátna. V tomto režimu se všechny kresby mimo plátno oříznou a netisknutelné objekty na plátně, jako jsou mřížky a vodítka, jsou skryté. V tomto režimu můžete pokračovat ve tvorbě a úpravách kresby.

trim-view-2
Původní kresba a oříznutá kresba

Další informace naleznete v tématu Náhled kresby na konečném výstupním médiu.

Škálovatelné uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní aplikace Illustrator můžete nyní škálovat na základě rozlišení vaší obrazovky. Když spustíte aplikaci Illustrator s aktualizovaným nastavením předvoleb, aplikace rozpozná rozlišení vaší obrazovky a podle toho přizpůsobí své měřítko. Uživatelské prostředí můžete na své obrazovce škálovat pomocí dialogového okna s předvolbami uživatelského prostředí. 

UI_Scaling
Změna škálování uživatelského rozhraní pomocí předvoleb Uživatelské rozhraní

Další informace naleznete v tématu Škálování uživatelského rozhraní.

Rychlejší zvětšení

Celkový výkon aplikace Illustrator při zvětšování se výrazně zlepšil. Pro komplexní kresby se nyní používá dočasný rastr, který umožňuje rychlejší zvětšení a posun.

Oříznutí podle obsahu

Využívá technologii Adobe Sensei

(Pouze v 64bitovém systému Windows a macOS) Když použijete funkci Oříznutí obrázku k oříznutí obrázku na kreslicím plátně, aplikace Illustrator nyní rozpozná vizuálně důležité části vybraného obrázku. Poté se podle této rozpoznané části obrázku zobrazí rámeček oříznutí. Rozměry rámečku oříznutí můžete upravit podle potřeby. Až budete hotoví, klikněte na tlačítko Použít na panelu Vlastnosti nebo stiskněte klávesu Enter (Windows) či Return (macOS) a obrázek se ořízne.

Content-aware-crop_800px
Aplikace Illustrator rozpozná vizuálně důležité části obrázku k oříznutí.

Další informace naleznete v tématu Oříznutí obrazů.

Náhled ve skutečné velikosti

Výběrem možnosti Zobrazit > Skutečná velikost nyní aplikace Illustrator nastaví skutečnou velikost zobrazených prvků bez ohledu na velikost a rozlišení vašeho monitoru. Provedete-li 100% zvětšení dokumentu, bude velikost všech objektů skutečnou reprezentací jejich fyzické velikosti. Pokud například otevřete nové kreslicí plátno o velikosti A4 a kliknete na možnost Skutečná velikost, změní se velikost kreslicího plátna na skutečnou velikost listu A4.

Další informace naleznete v tématu Změna zobrazené oblasti.

Vylepšení nástroje Pokřivení loutky

Využívá technologii Adobe Sensei

Aplikace Illustrator nyní rozpozná nejvhodnější oblasti pro transformaci vaší kresby a automaticky do ní přidá špendlíky. Pokud chcete, špendlíky můžete také přidat nebo odstranit. Když je vybrán nástroj Pokřivení loutky, je tato funkce ve výchozím nastavení povolena. Chcete-li tuto funkci vypnout, zrušte označení u volby Povolit výchozí přizpůsobení podle obsahu v nabídce Úpravy > Předvolby > Obecné.

enhanced-puppet-warp_2
Aplikace Illustrator rozpoznává nejvhodnější oblasti a přidává špendlíky

Další informace najdete v tématu Pokřivení loutky.

Domovská obrazovka

Když aplikaci Illustrator spustíte, zobrazí se nyní Domovská obrazovka, na které najdete:

 • Širokou škálu výukových lekcí, pomocí kterých se můžete rychle naučit a pochopit koncepty, pracovní postupy, tipy a triky
 • Populární přednastavení, která vám pomohou rychle začít pracovat s novými dokumenty
 • Zobrazení nedávných dokumentů a přístup k nim
 • Tlačítko Vytvořit nový pro vytvoření nového dokumentu a tlačítko Otevřít pro otevření stávajícího

Obsah domovské obrazovky závisí na vaší znalosti aplikace Illustrator a na plánu členství ve službě Creative Cloud. 

Home-Screen_1
Domovská obrazovka aplikace Illustrator

Další informace naleznete v tématu Pracovní plochy.

Rozšířený panel Vlastnosti

Na panelu Vlastnosti jsou nyní tyto nové ovládací prvky:

 • Možnosti proměnlivých stylů písem
 • Ikona Smazat pro jednotlivé efekty
 • Volba Šířkový profil pro nastavení šířkových profilů
 • Možnost Rohy pro změnu zakřivení kotevního bodu
 • Možnost Prolnutí pro prolínání objektů
 • Tlačítko Sloučit živou malbu pro sloučení skupin živých maleb
Properties_Panel_2
Přehled nových ovládacích prvků na panelu Vlastnosti

Další informace najdete v tématu Panel Vlastnosti.

Animované přiblížení v režimu Obrysy

V předcházejících verzích aplikace Illustrator došlo při prohlížení kresby jako obrysů nebo cest k automatickému přepnutí z režimu Náhled GPU do režimu Náhled CPU.

Nyní je GPU v režimu Obrysy zapnutá. Prohlížení kresby v režimu Obrysy pomocí GPU vyhlazuje cesty a zkracuje dobu nutnou k překreslení složité kresby na obrazovkách s vysokým rozlišením.

Další informace naleznete v tématu Náhled kresby jako obrysů.

Licencování obrázků služby Stock

Nyní můžete v panelu Knihovny vyhledat obrázek a odeslat žádost o získání jeho licencované verze. Zvolte obrázek a postupujte takto:

 1. V panelu Knihovny do pole Prohledat Adobe Stock zadejte hledaný řetězec obrázku.
 2. Když ve výsledcích vyhledávání přesunete kurzor nad vybraný obrázek, zobrazí se ikona Licencovat a uložit do stažených souborů. Kliknutím na tuto ikonu získáte licencovanou verzi obrázku.
License-Stock-Images_2
Licencování obrázku ze služby Adobe Stock

Další informace naleznete v části Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator.

Podpora pro jihovýchodní asijská písma

Illustrator nyní obsahuje podporu pěti nových jazyků jihovýchodní Asie, takže vaše dokumenty mohou obsahovat text napsaný v těchto jazycích: thajština, barmština, laoština, sinhalština a khmerština.

Další informace naleznete v tématu Sazba pro asijská písma.

Další vylepšení

V panelu Export datových zdrojů jsou k dispozici nová tlačítka, pomocí kterých můžete generovat jeden nebo více datových zdrojů z výběru.

Další informace naleznete v tématu Panel Export datových zdrojů.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online