Příručka uživatele Zrušit

Systémové požadavky aplikace Illustrator

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. Panel nástrojů
   4. Výchozí klávesové zkratky
   5. Přizpůsobení klávesových zkratek
   6. Úvod ke kreslicím plátnům
   7. Správa kreslicích pláten
   8. Přizpůsobení pracovní plochy
   9. Panel Vlastnosti
   10. Nastavení předvoleb
   11. Dotyková pracovní plocha
   12. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   13. Obnovení, vrácení zpět, historie a automatizace
   14. Otočení zobrazení
   15. Pravítka, mřížky a vodítka
   16. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   17. Bezpečný režim
   18. Zobrazení kresby
   19. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   20. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D objektů
   5. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Zkontrolujte, zda váš počítač splňuje následující minimální systémové požadavky nezbytné k používání aplikace Illustrator z října 2021 (verze 26.0) a novější.


Než zkontrolujete systémové požadavky, ujistěte se, že váš operační systém (Windows nebo macOS) a aplikace Illustrator jsou aktuální.

Aktualizovat aplikaci Illustrator

Pokud chcete používat aplikaci Illustrator z října 2021 (verze 26.0) a novější, váš systém musí splňovat tyto minimální požadavky.

Windows

Procesor

Vícejádrový procesor Intel (s podporou 64bitových systémů) s verzí SSE 4.2 a novější nebo procesor AMD Athlon 64 s verzí SSE 4.2 a novější.

Operační systém

 • Windows 10 (64bitová verze), verze V21H1, V20H2, V1909 a V2004.
 • Windows Server, verze V1607 (2016) a V1809 (2019).

Poznámka: Systém Windows 10 není podporován ve verzích 1507, 1511, 1607, 1703, 1709, 1803, 1809 a 1903.

Paměť RAM

8 GB paměti RAM (doporučeno 16 GB) 

Pevný disk

2 GB volného místa na pevném disku k instalaci; proces instalace vyžaduje další volné místo na disku; doporučen disk SSD

Rozlišení obrazovky

Monitor s rozlišením 1 024 × 768 (doporučuje se rozlišení 1 920 × 1 080)

Chcete-li použít dotykovou pracovní plochu v aplikaci Illustrator, potřebujete tablet/monitor s dotykovou obrazovkou a systémem Windows 10 (doporučeno Microsoft Surface Pro 3)

 

Omezení pro uživatelské rozhraní s možností změny měřítka: Minimální podporované rozlišení monitoru je 1 920 × 1 080.

Grafická karta

Pokud chcete zvýšit výkon aplikace Illustrator použitím funkce Výkon GPU, systém Windows musí splňovat následující:

 • Disponovat minimálně 1 GB paměti VRAM (doporučeno 4 GB).
 • Podporovat OpenGL verze 4.0 a vyšší.

Seznam běžně používaných grafických karet najdete v tématu Podporované grafické karty

 

Omezení v režimu Osnova: Minimální požadované rozlišení monitoru je 2 000 pixelů v libovolném rozměru.

 

Zkontrolujte, zda jste nainstalovali a aktualizovali grafické ovladače.

Připojení k internetu

Aktivace softwaru, ověření předplatného a přístup k online službám vyžadují připojení k internetu a registraci. Aktivace je povinná.1

Podporované grafické karty

Grafické karty či adaptéry musí splňovat minimální požadavky na grafické karty uvedené v předchozí tabulce.

Prohlédněte si seznam běžně používaných grafických karet:

NVIDIA

 • NVIDIA Quadro K Series
 • NVIDIA Quadro 6xxx
 • NVIDIA Quadro 5xxx
 • NVIDIA Quadro 4xxx
 • NVIDIA Quadro 2xxx
 • NVIDIA Quadro 2xxxD
 • NVIDIA Quadro 6xx
 • NVIDIA GeForce GTX Series (4xx, 5xx, 6xx, 7xx, 9xx, Titan)
 • NVIDIA Quadro M Series
 • NVIDIA Quadro P Series
 • NVIDIA Quadro RTX 4000

Důležité: Systém Microsoft Windows možná nezjistí dostupnost nejnovějších ovladačů pro grafické karty NVIDIA. Získejte nejnovější grafické ovladače:

 – Řada Quadro
Jiné řady

INTEL

 • Intel HD Graphics 4600 Series
 • Intel HD Graphics 5000 Series
 • Intel Iris Graphics 5000 Series
 • Intel Iris Pro Graphics 5000 Series
 • Intel HD Graphics 6000 Series
 • Intel Iris Graphics 6000 Series

AMD

 • Grafická karta AMD Radeon R9 Series
 • Grafická karta AMD Radeon R7 Series
 • Grafická karta AMD Radeon HD 7000 Series
 • Grafická karta AMD Radeon HD 8000 Series
 • Grafická karta AMD FirePro V Series
 • Grafická karta AMD FirePro W Series

macOS

Procesor

Vícejádrový procesor Intel (s podporou 64bitové architektury) s SSE 4.2 nebo novější.

Procesor Apple Silicon založený na ARM

Operační systém

 • macOS verze 12.0 (Monterey)
 • macOS verze 11 (Big Sur)
 • macOS verze 10.15 (Catalina)

Paměť RAM

8 GB paměti RAM (doporučeno 16 GB)

Pevný disk

3 GB volného místa na pevném disku k instalaci; proces instalace vyžaduje další volné místo na disku; doporučen disk SSD

Rozlišení obrazovky

Monitor s rozlišením 1 024 × 768 (doporučuje se rozlišení 1 920 × 1 080)

 

Omezení pro uživatelské rozhraní s možností změny měřítka: Minimální požadované rozlišení monitoru je 1 920 × 1 080.

Grafická karta

K dosažení optimálního výkonu grafické karty je nutné, aby Mac disponoval minimálně 1024 MB paměti VRAM (doporučeno je 2 GB) a podporoval rozhraní Metal.

Podporované počítače

 • iMac 4K
 • iMac 5K
 • MacBook Pro Retina
 • Mac Pro připojený k monitoru HiDPI
 • Mac mini připojený k monitoru HiDPI

Informace o dostupné paměti VRAM najdete v nabídce Mac > O tomto Macu (údaj Grafika). To, jestli váš počítač podporuje požadovanou verzi OpenGL (4.0 a novější), zjistíte v tomto dokumentu podpory společnosti Apple.

 

Omezení v režimu Osnova: Vyžaduje displej Retina.

Připojení k internetu

Aktivace softwaru, ověření předplatného a přístup k online službám vyžadují připojení k internetu a registraci. Aktivace je povinná.1

Aplikace Illustrator není podporována v souborových systémech rozlišujících velikost písmen, na vyjímatelných úložných zařízeních ani na síťových discích.2

Dostupné jazykové verze

Aplikace Illustrator je dostupná v následujících jazycích:

Dansk

Deutsch

English

Español

Français*

עברית*

Magyar

Italiano

Nederlands

Polski

Português (Brasil)

Svenska

Türkçe

Українська

Čeština

Русский

عربي*

日本語

简体中文

繁體中文

한국어

* Aplikace Illustrator podporuje arabštinu a hebrejštinu v následujících verzích s plnou podporou psaní jazyka zprava doleva a funkcemi arabštiny/hebrejštiny:

 • Verze pro střední východ s anglickým rozhraním.
 • Verze se severoafrickou francouzštinou (Français*) s francouzským rozhraním.

Související témata

Když už víte o systémových požadavcích, doporučujeme seznámit se s postupem aktualizace grafických ovladačů pro aplikaci Illustratoroptimalizace výkonu aplikace Illustrator.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Rádi si poslechneme váš názor a prohlédneme vaše výtvory.


POZNÁMKY:

1. K aktivaci a používání tohoto produktu je nezbytné připojení k internetu, Adobe ID a přijetí licenčních podmínek. Tento produkt může integrovat určité online služby společnosti Adobe a jiných společností nebo k nim umožňovat přístup. Služby společnosti Adobe jsou k dispozici pouze uživatelům starším 13 let a vyžadují souhlas s dalšími podmínkami použitíZásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích či jazycích a mohou být bez upozornění změněny nebo ukončeny. Mohou být účtovány další poplatky nebo členské příspěvky.

2.  Mezi nepodporovaná virtualizovaná nebo serverová prostředí mimo jiné patří Citrix Metaframe / Citrix Presentation Server, NVIDIA Grid, Microsoft App-V, VMWare, Parallels a Virtual PC. „Tenké klienty“ jsou rovněž serverová prostředí. Aplikace Illustrator se potýká s několika omezeními v oblasti technické podpory ve virtualizovaném nebo serverovém prostředí.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.