Barvy PANTONE nejsou stejné v aplikacích Illustrator a Photoshop

Přehled vzorníků barev PANTONE

Systém PANTONE Matching System (PMS) představuje ve Spojených státech preferovaný systém tisku přímých barev. Tiskárny používají k dosažení požadované barvy speciální směs tiskařských barev. Každá přímá barva má v systému PANTONE přidělen svůj vlastní název nebo číslo. V systému PANTONE je k dispozici více než jeden tisíc přímých barev PANTONE.

Jsou barvy PANTONE 624 U, PANTONE 624 C, PANTONE 624 M stejné? Ano i ne. Přestože barva PANTONE 624 má stejné složení tiskařských barev (odstín zelené), koncová písmena vyjadřují zdánlivou barvu dané směsi tiskařského inkoustu při tisku na různé typy papírů.

Písmenné koncovky U, C a M říkají, jak bude daná barva vypadat na papíru v nepotahované, potahované a matné úpravě. Potah a úprava papíru má vliv na zdánlivou barvu natisknutého inkoustu bez ohledu na to, že barvy s různými písmeny mají stejné složení.

V aplikaci Illustrator vypadají barvy 624 U, 624 C a 624 M úplně stejně a uplatňuje se na ně stejná procentuální hodnota CMYK. Skutečný rozdíl mezi těmito barvami lze poznat jedině nahlédnutím do vlastního vzorníku barev PANTONE.

Vzorníky barev PANTONE (tištěné vzorky tiskařských barev) se dodávají v nepotahované, potahované a matné úpravě. Tyto vzorníky barev a barevné průvodce lze použít k náhledu toho, jak budou vlastní přímé barvy vypadat na papírech s různou povrchovou úpravou.

Vzorníky barev PANTONE v aplikaci Illustrator CS

Knihovny vzorníků barev PANTONE, které se nacházejí v aplikaci Illustrator CS, obsahují vzhled tiskařské barvy PANTONE při tisku pomocí desky přímé barvy vyjádřený v CMYK. Hodnoty CMYK byly společnosti Adobe dodány společností PANTONE a ukládají se do vzorníku barev PANTONE. Když se tyto vzorníky barev převedou na barvy v CMYK (nebo se vytisknou jako procesní barvy), používá se ve vzorníku barev PANTONE vyjádření v CMYK. Příklad: pokud si vezmete objekt, na který byla aplikována barva PANTONE 2905 C (v CMYK vyjádřená jako C=41/M=2/Y=0/K=0), a spustíte příkaz Filtr > Barvy > Převést do CMYK, objekt bude mít hodnoty C=41/M=2/Y=0/K=0.

Vzorníky barev PANTONE v aplikaci Illustrator CS2 a novější

Knihovny vzorníků barev PANTONE, které se nacházejí v aplikaci Illustrator CS2 a novější, obsahují vzhled tiskařské barvy PANTONE při tisku pomocí desky přímé barvy vyjádřený v LAB i CMYK. Hodnoty LAB i CMYK byly společnosti Adobe dodány společností PANTONE a ukládají se do vzorníku barev PANTONE. V aplikaci Illustrator CS2 a novější máte při používání knihoven PANTONE možnost volby buď mezi definicemi barev v LAB, nebo v CMYK. V nabídce panelu Vzorníky barev si můžete zvolit požadovanou definici barev výběrem možnosti Přímé barvy a následným zvolením požadované volby.

Definice barev CMYK jsou stejné jako definice barev v aplikaci Illustrator CS a na procesní barvy se v rámci této aplikace nebo při tisku z této aplikace převádějí stejně jako procesní barvy v aplikaci Illustrator.

Definice barev LAB v aplikaci Illustrator CS2 a novější odrážejí definice barev LAB v aplikaci Photoshop CS a novější. Přestože aplikace Illustrator nemá z hlediska barevného prostoru dokumentu plnou podporu LAB, definice barev LAB může i tak používat díky modulu Adobe Color Engine, který slouží k převodu barev na hodnoty v CMYK. Pokud se tyto vzorníky barev převádějí na hodnoty v CMYK, mohou se tyto hodnoty v CMYK lišit, a to buď v závislosti na profilu ICC přiřazeném k dokumentu při převodu vzorníku barev v rámci dokumentu, nebo v závislosti na profilu ICC tiskárny při tisku dokumentu.

Poznámka: V zájmu přesnějšího zobrazení na obrazovce budou v aplikaci Illustrator při zapnutí Náhledu přetisků automaticky použity hodnoty v LAB. Hodnoty v LAB se také použijí při tisku, pokud jste v oblasti Další volby dialogového okna tisku ve volbě Přetisk vybrali Simulovat.

Vzorníky barev PANTONE v aplikaci Photoshop CS a novější

Knihovny vzorníků barev PANTONE, které se nacházejí v aplikaci Photoshop, obsahují vzhled tiskařské barvy PANTONE při tisku pomocí desky přímé barvy vyjádřený v LAB. Pokud uplatňujete vzorníky barev na objekty či dvojtóny v aplikaci Photoshop, barvy se zobrazí pomocí definice barev LAB. Pokud se vzorníky barev převádějí při tisku na hodnoty v CMYK, mohou se tyto hodnoty v CMYK lišit v závislosti na profilu ICC zvoleném v dialogovém okně tisku.

Jak přiřadit vzorníky barev PANTONE aplikace Illustrator k vzorníkům barev aplikace Photoshop

Aplikace Illustrator CS2 a novější:

V aplikaci Illustrator CS2 a novější můžete vzorníky barev PANTONE přiřadit k vzorníkům barev verze Photoshop CS a novějších výběrem možnosti „Použít hodnoty v LAB uvedené výrobcem knih“ v dialogovém okně volby Přímé barvy. Dialogové okno Přímé barvy se otevírá tak, že v nabídce panelu Vzorníky barev vyberete Přímé barvy.

Aplikace Illustrator CS:

V aplikaci Illustrator CS nelze automaticky přiřadit vzorníky barev PANTONE k vzorníkům barev v aplikaci Photoshop. Vzorníky barev aplikace Illustrator používají určité definice barev CMYK z PANTONE a vzorníky barev aplikace Photoshop používají určité definice LAB:

Jak přiřadit vzorníky barev PANTONE aplikace Photoshop k vzorníkům barev aplikace Illustrator

Aplikace Illustrator CS2 a novější:

Pokud pro vzorníky barev PANTONE v aplikaci Illustrator používáte definice barev v CMYK, můžete vzorníky barev PANTONE v aplikaci Photoshop přiřadit k vzorníkům barev v aplikaci Illustrator pomocí vzorníků barev z knihovny PANTONE Solid To Process v aplikaci Photoshop. Tyto vzorníky barev jsou určeny pro používání barev PANTONE v hodnotách CMYK.

Pokud v aplikaci Illustrator používáte pro vzorníky barev PANTONE definice barev v LAB, můžete knihovny PANTONE v aplikaci Photoshop přiřadit pomocí libovolné z výchozích knihoven PANTONE, protože ty používají definice barev v LAB také.

Aplikace Illustrator CS:

Vzorníky barev PANTONE v aplikaci Photoshop můžete k vzorníkům barev v aplikaci Illustrator přiřadit pomocí vzorníků barev z knihovny PANTONE Solid To Process v aplikaci Photoshop. Tyto vzorníky barev jsou určeny pro používání barev PANTONE v hodnotách CMYK. Vzorníky barev v této knihovně nepodléhají konverzi z LAB na CMYK jako v případě ostatních knihoven PANTONE, takže odpovídají vzorníkům barev PANTONE používaným v aplikaci Illustrator.

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.