Oprava problémů s tiskem z aplikace Illustrator na tiskárnách bez podpory jazyka PostScript

Zjistěte, jak opravit problémy s tiskem dokumentů aplikace Illustrator na tiskárnách bez podpory jazyka PostScript.

Zde jsou některé problémy s tiskem bez podpory jazyka PostScript, se kterými se můžete setkat:
  • Text nebo jiné objekty na stránce částečně nebo zcela chybí.
  • Dojde k chybě nebo zablokování systému.

Pokud používáte tiskárnu bez podpory jazyka PostScript, v části Tisk > Výstup je mnoho možností neaktivních (šedých).

Problém vám mohou pomoci vyřešit uvedené kroky řešení potíží. Může se stát, že v některých případech, například u starších tiskáren, jejichž ovladače se již neaktualizují, vám uvedené kroky nepomohou a budete muset použít alternativní řešení.

Řešení problémů

Pomocí kroků uvedených v této části se vám podaří najít nejčastější příčiny problémů s tiskem, ke kterým dochází v aplikaci Illustrator. Než začnete postupovat podle těchto kroků, zkontrolujte, zda není příčinou problému poškozený soubor aplikace Illustrator. Zjistíte to tak, že otevřete nový soubor a pokusíte se problém reprodukovat. Pokud v novém souboru k danému problému nedochází, je předchozí soubor aplikace Illustrator pravděpodobně poškozený. Informace o odstraňování problémů s poškozenými soubory aplikace Illustrator najdete v článku 320318 s názvem „Řešení potíží s poškozenými soubory (Illustrator CS2 a novější)“.

Pokud dojde k chybě systému, vždy restartujte počítač, aby se aktualizovala paměť počítače. Pokud byste počítač nerestartovali, mohlo by dojít ke zhoršení problému.

Aktualizujte nebo přeinstalujte ovladač tiskárny

Nejnovější verzi ovladače pro danou tiskárnu vám poskytne výrobce příslušné tiskárny. Pokud používáte nejnovější verzi ovladače tiskárny a problém nepominul, přeinstalujte ovladač.

Změňte možnost bitmapového tisku v aplikaci Illustrator (Windows)

Pokud používáte aplikaci Illustrator v systému Windows, změňte nastavení možnosti Tisknout jako bitmapu v dialogovém okně Tisk. To znamená, že pokud je zaškrtnuté příslušné políčko, tak jeho zaškrtnutí zrušte, a naopak.

Chcete-li možnost bitmapového tisku změnit, vyberte možnosti Soubor > Tisk > Další volby a zaškrtněte políčko Tisknout jako bitmapu, případně zaškrtnutí zrušte.

Poznámka:

Pokud tisk ve formátu bitmapy v dialogovém okně Tisk vypnete, vytvoří aplikace Illustrator pomocí ovladače tiskárny a informací o rozhraní GDI (Graphic Display Interface) vektorová tisková data, která se tisknou rychleji, ale mohou být u některých zařízení příčinou nekonzistentního tisku.

Připojte tiskárnu přímo k počítači

Pokud je počítač připojený k tiskárně přes síť, připojte ji přímo k počítači. Jestliže se soubor vytiskne správně, mohou být problémy způsobené potížemi se sítí. Požádejte o pomoc správce sítě.

Alternativní řešení

Pokud ani po provedení uvedených kroků pro řešení potíží nelze dokument aplikace Illustrator na tiskárně bez podpory jazyka PostScript vytisknout, můžete vyzkoušet následující alternativní řešení.

Uložte soubor ve formátu PDF

Vyberte možnosti Soubor > Uložit jako a soubor uložte ve formátu PDF. Poté soubor PDF otevřete a vytiskněte pomocí aplikace Adobe Reader.

Použijte k tisku jinou aplikaci

Soubor aplikace Illustrator vytiskněte z jiné aplikace, například z aplikace Photoshop nebo InDesign.

K problémům s tiskem na tiskárnách bez podpory jazyka PostScript může docházet i v jiných aplikacích. Soubor aplikace Illustrator můžete uložit nebo exportovat do jiného formátu (například TIFF nebo EPS) nebo se ho pokusit vytisknout pomocí jiné aplikace.

Použijte k tisku jinou tiskárnu

Použijte tiskárnu s podporou jazyka PostScript nebo jinou tiskárnu bez této podpory. 

Výrobci některých tiskáren bez podpory jazyka PostScript (například Hewlett-Packard nebo Epson) nabízí pro své tiskárny hardware nebo software zajišťující podporu jazyka PostScript. Informace o dostupnosti hardwaru nebo softwaru pro podporu jazyka PostScript vám poskytne příslušný výrobce.


Související zdroje

Obraťte se na nás

Pokud máte dotaz nebo se naopak chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity uživatelů aplikace Adobe Illustrator. Rádi si přečteme váš názor a prohlédneme vaše výtvory.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?