Zásuvné moduly třetích stran pro aplikaci Illustrator

Rozšiřte software Adobe Illustrator o další možnosti. Podívejte se na nejnovější zásuvné moduly od externích vývojářů. Moduly jsou uspořádané podle kategorií.

Zásuvné moduly můžete vyhledat také v naší vyhledávací databázi partnerských vývojářů.

Andrew's Vector Plug-ins Volume 6 PerspectiveGrid
Používejte tento zásuvný modul pro 3D návrhy, mřížky, zarovnání a práci v jednobodové a dvoubodové perspektivě.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 22 Starburst

Vytvářejte svítící hvězdy, 3D hvězdy, reliéfní hvězdy, květinové vzory apod. v aplikaci Illustrator 10, CS, CS2, CS3 a CS4. Verze pro aplikaci Illustrator CS4 obsahuje více funkcí rozvržení a další návrhy tvarů hvězd.

 

Comnet – FoldUP! 3D 1.1

Tento externí zásuvný modul přidá do aplikace Illustrator funkce pro vytváření prototypů, například při modelování návrhů obalů a jiných prostorových projektů.

 

CValley, Inc. – FILTERiT

Tento externí zásuvný modul nabízí více než 82 vynikajících vektorových efektů, které lze použít v reálném čase a s vysokou rychlostí.

 

Esko – Studio

Úplné řešení pro návrháře obalových materiálů, které umožňuje interaktivně vytvářet 3D obaly. Pracujte ve 3D prostředí úplně stejně, jako byste drželi obal ve svých rukách, a zachovejte živé spojení mezi vizualizací návrhu ve 3D a rozloženou dvourozměrnou strukturou. Studio nabízí 3D zobrazovací prostředí, kde návrháři ihned vidí kresbu použitou na obalovém materiálu.

Code Zebra, Inc. – Symbols for Illustrator

Zásuvný modul Code Zebra Symbols pro aplikaci Illustrator nabízí tisíce technických symbolů používaných v architektuře, stavebnictví, při úpravách terénu, dále elektrické a mechanické značky, spojovací prvky a obecné kategorie (např. osoby, vozidla a síť). Pečlivě vyvedené symboly vyhovují všem platným oborovým normám. Řada knihoven obsahuje podrobné izometrické pohledy spojovacích prvků, mechanických a konstrukčních součástí, elektrických přípojek atd.

 

HOT DOOR — CAD Patterns

Přidejte si 134 vektorových vzorníků se vzorky pro dokumenty týkající se návrhu. Vzorky na sebe plynule navazují a zahrnují tečkované vzory, šrafování, cihly, kresbu dřeva, kameny, obklady, stavební materiály atd.

 

HOT DOOR – CADtools

Kreslete v libovolném měřítku, měňte rozměry kresby jedním kliknutím a ovládejte pomocí čísel velikost a umístění objektů nebo bodů. Zásuvný modul CADtools umožňuje snadnou a elegantní práci při návrhu kliknutím a přetažením přímo v aplikaci Adobe Illustrator.

 

Rick Johnson/Graffix – Concatenate

Zásuvný modul Concatenate spojuje dvě nebo více cest do jediné souvislé cesty. Je velmi užitečný při čištění výkresů aplikací CAD a souborů EPS, které byly převedeny do aplikace Adobe Illustrator, dále například při spojování a vyplňování hranic států v souborech vektorových map.

Andrew's Vector Plug-ins Volume 17 PatternPrint
Pracujte s políčky vzorníku a jejich kombinací vytvářejte grafické styly používané v módních návrzích, návrzích dlažby apod.

 

Artlandia Collection

Zásuvný modul Artlandia Collection je ideální pro tvorbu vzorků povrchu, návrhů textilií, předsádek, pozadí webových stránek, ilustrací a dalších projektů, u kterých jsou potřeba opakované vzorky.

 

Artlandia – SymmetryWorks

Umožňuje během několika sekund vytvořit živé, interaktivní vzorky, návrhy a ornamenty. Můžete také vytvářet repliky vybraných prvků. Tato jednoduchá funkce je ve skutečnosti klíčovou vlastností nové verze, která změní způsob, jakým navrhujete vzorky.

 

Generation Digital — Vector Repeat Pro

Zásuvný modul Vector Repeat Pro automatizuje funkce opakování v aplikaci Adobe Illustrator, včetně přímého opakování, přetažení a posouvání. Tyto funkce, které používají módní a textilní návrháři, jakož i návrháři povrchů, výrazně zrychlují proces návrhu.

 

Generation Digital — Vector Weave Pro

Zásuvný modul Vector Weave Pro je program pro tkaní plédů a látek na listových strojích, který návrhářům umožňuje mnohem rychleji a účinněji vytvářet vlněné vzory v aplikaci Adobe Illustrator. Tento modul umí použít textury ke generování látek apod.

 

Generation Digital — Colorist Pro

Zásuvný modul Colorist Pro umožňuje návrhářům přebarvit v aplikaci Adobe Illustrator kresbu použitou ve vzorech, na tkaninách a grafikách. Zásuvný modul Colorist Pro umožňuje zaměnit nebo změnit existující barvy a použít v kresbě náhodné barvy. Tento modul také vytváří všechna technická data o tištěné nebo tkané látce, generuje vzorky barev i s jejich názvy na spodním okraji kresby.

 

Hirsch – Embroidery i2

Zásuvný modul Embroidery i2 umožňuje kreslit objekty v aplikaci Adobe Illustrator a převádět je ve stejném okně na stehy. Protože se jedná o zásuvný modul, funguje aplikace Embroidery i2 na počítačích Mac i PC s procesorem Intel®.

Avenza MAPublisher
Zásuvný modul Avenza MAPublisher vyplňuje mezeru mezi geografickými informačními systémy (GIS) a špičkovým grafickým návrhem při tvorbě vysoce kvalitních map, které se tisknou ve vysokém rozlišení nebo se publikují elektronicky.

 

Kelso Cartography

Jedná se o web zaměřený na kartografii. Obsahuje odkazy na speciální zásuvné moduly, které mohou být užitečné pro kartografy.

 

MapStudio

Zásuvný modul MapStudio představuje sadu orientačních nástrojů a symbolů pro aplikaci Illustrator, které vám pomohou kreslit vysoce kvalitní orientační mapy rychleji než kdykoli předtím.

 

Rick Johnson/Graffix – Concatenate

Zásuvný modul Concatenate je filtr aplikace Adobe Illustrator, který spojuje dvě nebo více cest do jediné souvislé cesty. Je velmi užitečný při čištění výkresů aplikací CAD a souborů EPS, které byly převedeny do aplikace Adobe Illustrator, dále například při spojování a vyplňování hranic států v souborech vektorových map.

 

Rick Johnson/Graffix – Track Plan Tools

Umožňuje rychle kreslit plány železničních tratí. Ukotvitelná paleta Trackplan slouží k výběru velikosti výhybky, měřítka, úhlu zatáčky, přechodů a sledování středů. Koleje se automaticky spojují a dotýkají se ve správném úhlu spojovací trati.

 

Stephen Vincent – PointTweaker

Zásuvný modul umožňuje zobrazit a přesně nastavit souřadnice bodů cesty. Zobrazují se i data cesty.

 Andrew's Vector Plug-ins Volume 2 ColorPath
Sada zásuvných modulů ColorPath obsahuje efekty mřížek, spirál, rámů/okrajů a barev, jakož i zásuvný modul efektů čar pro aplikaci Illustrator 10, CS, CS2, CS3 a CS4.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 3 Gradients

Sada Gradients obsahuje dva výkonné zásuvné moduly pro práci s přechody a tvorbu přechodových textur, vzorků, přechodových návrhů a stylů. Obsahuje také měřítko a průhlednost v aplikaci Illustrator CS4.

 

Astute Graphics – Phantasm

Zásuvný modul Phantasm přidává celou řadu ovládacích prvků pro profesionální nastavení barvy, tisk a publikování, které jsou úzce propojené s aplikací Adobe Illustrator (pro systémy Mac i Windows®). Známé ovládací prvky jasu, kontrastu, odstínu, sytosti, úrovní, křivek apod. jsou dostupné jako filtry a živé efekty.

 

Genometri Pte. Ltd. – GenoPal 2.1

Zásuvný modul GenoPal je snadno použitelný nástroj na kombinování a odsouhlasení barev. Uživatelé mohou vybrat barvu z existující palety nebo jakéhokoli okna či obrázku v počítači. Při hledání shodných barev prochází zásuvný modul GenoPal zhruba 16 milionů různých barev. Generuje vynikající palety, které lze uložit a použít později, umí číst hodnoty HEX a exportuje přímo do aplikací Adobe Photoshop® a Illustrator.

 

Worker72a – SepPreview

Zásuvný modul SepPreview umožňuje uživatelům tisknout dokumenty aplikace Illustrator jako barevné výtažky.

Andrew's Vector Plug-ins Volume 1 Creation

Sada zásuvných modulů Creation obsahuje duplikační, kruhové a abstraktní zásuvné moduly pro aplikaci Illustrator 10, CS, CS2, CS3 a CS4.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 7 VectorWand

Zásuvný modul VectorWand umožňuje pomocí sady nástrojů aplikovat efekty, jako je změna měřítka, barva, otáčení, převod, přechody, odstíny, vzorníky, krytí, manipulace s body atd. Můžete pohybovat jednou nebo více cestami, symboly, textem v symbolech, přechody atd.

 

Astute Graphics – DynamicSketch

Vytvářejte zcela nové dynamické vektorové formuláře, měňte stávající tvary a upravte úroveň podrobností podle své práce při přirozenějším vektorovém kreslení.

 

Astute Graphics -- MirrorMe

Ihned svou práci zrcadlete na jedné jednoduché nebo vícenásobné reflexní ose.

 

Astute Graphics – SubScribe

Poskytuje jednoduchý přístup k běžným úlohám kreslení, jako jsou čáry do/z tečen křivky nebo kolmice a kruhy a oblouky definované dvěma nebo třemi body.

 

Baby Universe -- CAD-COMPO

Řada zásuvných modulů CAD-COMPO podporuje běžné kreslicí úlohy, například přidání 2D CAD nástrojů pro kreslení, ukládání palet vytvořených výkresů, úprava a optimalizace průchodu dokumentů či zajištění kompatibility dat DXF.

Generation Digital — Vector Repeat Pro
Zásuvný modul Vector Repeat Pro automatizuje funkce opakování v aplikaci Adobe Illustrator, včetně přímého opakování, přetažení a posouvání. Tyto funkce, které používají módní a textilní návrháři, jakož i návrháři povrchů, výrazně zrychlují proces návrhu.

 

Generation Digital — Vector Weave Pro

Zásuvný modul Vector Weave Pro je program pro tkaní plédů a látek na listových strojích, který návrhářům umožňuje mnohem rychleji a účinněji vytvářet vlněné vzory v aplikaci Adobe Illustrator. Tento modul umí použít textury ke generování látek apod.

 

Generation Digital — Colorist Pro

Zásuvný modul Colorist Pro umožňuje návrhářům přebarvit v aplikaci Adobe Illustrator kresbu použitou ve vzorech, na tkaninách a grafikách. Zásuvný modul Colorist Pro umožňuje zaměnit nebo změnit existující barvy a použít v kresbě náhodné barvy. Tento modul také vytváří všechna technická data o tištěné nebo tkané látce, generuje vzorky barev i s jejich názvy na spodním okraji kresby.

E-Spec, Inc. – JPEG Publisher v6.0 for Illustrator

Zásuvný modul JPEG Publisher vytváří soubory JPEG pokaždé, když dojde k uložení souboru aplikace Illustrator do cílového umístění. Soubory JPEG se vytvářejí na základě individuálního nastavení pro celý soubor, vrstvu nebo kombinaci vrstvy/podvrstvy. Při úpravě souboru aplikace Illustrator v cílovém umístění se automaticky aktualizují i soubory JPEG.

DB Palette
Zásuvný modul obsahující databázi obrazů. Sdílejte soubory obrazů vytvořené v zásuvném modulu DB Palette v rámci sítě. Spojujte obrazy, včetně připojených souborů, pro tisk.

 

Extensis – Suitcase Fusion

Zásuvný modul Suitcase Fusion umožňuje správu písem na profesionální úrovni pro stolní počítače Mac a eliminuje problémy s písmem, kterým kreativní profesionálové každodenně čelí. Představuje kombinaci toho nejlepšího z aplikací Suitcase a Font Reserve tak, aby zajistil spolehlivou a bezproblémovou správu písem.

 

Extensis – Suitcase for Windows

Profesionální aktovka pro správu písem v systému Windows eliminuje problémy s písmem, kterým kreativní profesionálové každodenně čelí. Uživatelům stolních počítačů a členům pracovních skupin se systémem Windows umožňuje účinně spravovat písma.

 

Extensis – Portfolio 8.5 (samostatná verze)

Chcete mít digitální datové zdroje na dosah ruky? Máte tisíce grafik, fotografií a jiných digitálních souborů a chcete je účinně uspořádat? Zásuvný modul Portfolio 8.5 je intuitivní, výkonný, rozšiřitelný systém, se kterým zavedete pořádek v datových zdrojích.

 

Extensis – Suitcase Server X1

Zásuvný modul Suitcase Server X1 představuje bezproblémové řešení pro správu písem v pracovní skupině. Zajišťuje jednotné používání písem, eliminuje problémy s duplicitními písmy a umožňuje řídit licence.

 

Insider Software Inc. – FontAgent Pro Server 3

Zásuvný modul FontAgent Pro Server přináší tvůrčí komunitě i komerční sféře škálovatelnost, rychlost, zabezpečení, stabilitu a jednoduchost. Tento zásuvný modul třetí stranyopravuje, optimalizujea spravuje licence všech písem tak, aby uživatelé mohli věnovat méně času správě kolekcí písem a mohli se více věnovat samotné práci.

 

Insider Software Inc. — FontAgent Pro 4

Zásuvný modul FontAgent Pro 4 nabízí velký počet funkcí na správu písem pro počítače Mac. Můžete opravit, optimalizovat a uspořádat písma, vytvářet knihovny písem a kaskádové sady, které lze aktivovat, spravovat, zabezpečit, tisknout a zobrazovat jejich náhled.

 

Insider Software Inc. – FontAgent Pro 4 for Windows

Zásuvný modul FontAgent Pro 4 umožňuje výkonnou správu písma v systému Windows. Řada uživatelů systému Windows se domnívá, že se jich problémy s písmem netýkají, ale ukládáním všech písem v ovládacím panelu Písma plýtvají prostředky systému, činí nabídky písma nepřehlednými, zpomalují výkon systému a riskují náhodné havárie.

 

Insider Software Inc. – Smasher

Zásuvný modul Smasher, který zvyšuje výkon při správě písma v systému Mac OS X, poskytuje detailní pohled na písma a jejich soubory, což umožňuje rychle vyřešit problémy. Můžete opravit problémy se zobrazením a tiskem písem, kontrolovat základní integritu písma, vymazat složky a soubory písem, eliminovat havárie aplikací a problémy s výkonem, vyhledat chybějící písma nebo přesunout písma mezi systémy Mac OS 9 a Mac OS X.

 

Andrew's Vector Plug-ins Collection
Tato kolekce zásuvných modulů obsahuje díly 1 až 23 zásuvných modulů Andrew’s Vector pro aplikaci Illustrator. Existují tisíce způsobů, jak lze tyto zásuvné moduly použít. Může se jednat o vytváření cest, vytváření návrhů, manipulace s obrazy a symboly, úpravy přechodů, vzorků a cest za účelem vytvoření pozoruhodných cest atd.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 4 MultiToolbox

Tato sada nástrojů obsahuje více než 13 zásuvných modulů, které umožňují vytvářet nádherné ilustrace a návrhy. Sada obsahuje interaktivní a snadno použitelné funkce, včetně funkcí vzorků, dlaždic, barev a změny velikosti tahů.

 

Andrew’s Vector Plug-ins Volume 6 PerspectiveGrid

Zásuvný modul slouží pro 3D návrhy, mřížky, zarovnání a práci v jednobodové a dvoubodové perspektivě.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 13 Spiral

Umožňuje vytvářet mnoho různých návrhů spirál, pozadí, efektů skic atd. v aplikaci Illustrator 10, CS, CS2, CS3 a CS4.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 15 Heart

Návrhy srdcí lze využít při práci s výstřižky, v módních návrzích, na textiliích, ve vzorcích apod. Modul obsahuje velký počet funkcí pro práci s body srdcí a romantických prvků.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 19 PointEffects

Sada PointEffects je kombinací čtyř zásuvných modulů určených k práci s body cesty, včetně zkreslení a pokřivení cest a bodů, rozdělení cest a skic, práce s body a krájení koláče za účelem dosažení pozoruhodných efektů přiblížení a stylu manga.

 

Context od společnosti LiveSurface

Modul Context se propojí s aplikací Illustrator a zobrazuje vaše koncepty -- od billboardů přes krabice, dopisní papíry, až po vozidla -- vedle sebe. Jediným kliknutím můžete na obrazovce vytvářet fantastické fotorealistické makety.

 

Custom Flow Solutions – CFS HyperGraph

Zásuvný modul CFS HyperGraph je řešení pro tisk médií obsahujících automatické grafy. Tento zásuvný modul umožňuje automaticky rozvrhnout grafy připravené k otištění v novinách a časopisech. Zásuvný modul CFS HyperGraph automaticky zaznamenává aktuální data o finančních trzích z agenturních zdrojů, jako je AP, Bloomberg apod. a vytváří výstupy v podobě grafů připravených pro tisk ve formátech EPS, PDF nebo jako dokumenty aplikace Illustrator. Tyto grafy lze vložit do aplikace Adobe InDesign® nebo do rozvržení CCI.

 

Eurosystems – CoCut

Sada CoCut nabízí zásuvné moduly na vytváření znaků, které přidají výkonné funkce pro řezání vinylu, což umožňuje řezat přímo z aplikace Illustrator. Ze sady CoCut můžete tisknout všechny návrhy stisknutím tlačítka. Můžete za chodu ovládat rychlost plotru, rozlišení a tlak nože.

 

HOT DOOR – MultiPage

Pracujte a publikujte v jediném prostředí. Vytvořte více stránek v aplikaci Adobe Illustrator a snadno je exportujte nebo tiskněte. Verze 4 podporuje export více stránek ve formátu PDF, JPEG a EPS díky rozšířeným možnostem návrhu pro web a tisk.

 

HOT DOOR – Perspective

Umožňuje pracovat s nástroji izometrického kreslení, kosoúhlého promítání a kreslení v perspektivě přímo v aplikaci Adobe Illustrator. Můžete kreslit čáry, roviny, krychle a válce pomocí nastavitelné mřížky na pozadí a vytvářet tak působivé prezentace.

 

North Atlantic Publishing Systems – CopyFlow Gold for Adobe Illustrator

Zásuvný modul CopyFlow Gold pro aplikaci Adobe Illustrator přináší velké výhody při recyklaci textu, a proto je oblíbeným nástrojem překladatelských agentur. Používá se nejčastěji k hromadnému exportu formátovaného textu z dokumentů aplikace Illustrator do počítačových překladatelských systémů a k hromadnému importu přeloženého textu zpět na původní místo na stránce. Typografické formátování zůstane zachováno. Zásuvný modul CopyFlow Gold pracuje s celými složkami dokumentů aplikace Illustrator, zkracuje dobu produkce, šetří čas a peníze.

 

Rorohiko Workflow Resources – Soxy

Jestliže je ve stejném počítači nainstalováno více verzí aplikací, jako je Illustrator nebo InDesign, dochází obvykle k jednomu problému. Po dvojím kliknutí na ikonu souboru se často spustí nesprávná verze aplikace. Výsledkem je, že omylem uložíte dokument v novějším formátu souboru, což nemusí být správně. Může se jednat o soubor zákazníka, který aktualizovaný soubor zaslaný e-mailem nedokáže otevřít. Zásuvný modul Soxy v takovém případě použije alternativní postup, který funguje v systémech Mac OS X a Windows.

 

Esko — DeskPack
Zásuvný modul DeskPack přemění aplikaci Illustrator na plnohodnotnou aplikaci pro návrh obalových materiálů. Využitím znalostí společnosti Esko v oblasti přípravy produkce zvýšíte produktivitu a omezíte chyby při práci v oblíbené návrhářské aplikaci. Sada DeskPack se skládá z řady modulů, které vyhovují každému předtiskovému prostředí. Tato sada představuje nejlepší řešení úloh, jako je import souborů s návrhem struktury (data CAD) a opakované použití souborů připravených k tiskové produkci.

 

Esko – Dynamic Barcodes

Umožňuje generovat dynamické čárové kódy, u kterých si můžete být jisti, že půjdou vytisknout. Zásuvný modul Dynamic Barcodes obsahuje celou řadu standardních čárových kódů s pokročilými funkcemi, jako je automatické generování polí, zmenšení šířky kódu a změna měřítka podle rozlišení výstupu.

 

Esko – Preflight

Umožňuje kontrolovat příchozí soubory v co nejranější fázi a snížit tak na minimum náklady vynaložené na opravy chyb, jakož i kontrolovat návrhy těsně před odesláním na tiskárnu. Zásuvný modul Preflight pro aplikaci Illustrator umožňuje ověřit soubor pomocí osobního profilu a generovat kontrolní sestavu. Tato interaktivní sestava vás upozorní na zjištěné nedostatky týkající se typů a rozlišení obrazů, šíře čar, barevných prostor, minimálních procent, pravidel písma apod.

 

Esko – BoostX

Zásuvný modul BoostX představuje portfolio specializovaných nástrojů, které urychlují často používané operace výběru a zarovnání, přidávají nové způsoby práce s přímými a speciálními barvami. Tyto nástroje tvoří nadstavbu výkonných funkcí aplikace Illustrator.

 

Esko – Image Extractor

Obrazy vložené do souborů aplikace Illustrator nelze upravit, což znemožňuje revize prováděné na poslední chvíli. Se zásuvným modulem Image Extractor můžete převést vložené obrazy na externě připojené obrazy, které můžete upravovat v aplikaci Adobe Photoshop.

 

Esko – Channel Mapping

Umožňuje znovu mapovat kanály u vložených nebo propojených obrazů na jakoukoli barvu použitou v dokumentu. Zásuvný modul Channel Mapping znovu mapuje barvy z běžně používaných formátů souborů (TIFF, JPEG, PSD, Photoshop DCS, Photoshop EPS, PNG a GIF).

 

Esko – Viewer

Při profesionálním návrhu obalových materiálů má správná vizualizace rozhodující význam. Zásuvný modul Viewer umožňuje pracovat s předem definovaným nastavením tisku, který rozpozná první tisknutelné body, napodobí chyby při získávání a registraci bodů a vypočítá celkové pokrytí plochy v souboru.

 

Esko – Instant Trapper

Zásuvný modul Instant Trapper představuje nejsnadnější interaktivní řešení přesahů, které je na trhu. Přesahy vytvoříte kliknutím na dva prvky, kterých se to týká. Všechny přesahy se umísťují do samostatné vrstvy a automaticky se vypočítají středové čáry.

 

Esko – PowerTrapper

Pomocí automatického jádra PowerTrapper na vytváření přesahů od společnosti Esko vytvoříte přesahy v souboru během několika sekund. Můžete použít přednastavení i s mnoha pravidly a výjimkami tak, aby přesahy v souboru odpovídaly specifikaci. Průběžné úpravy usnadňuje intuitivní uživatelské rozhraní. Zásuvný modul PowerTrapper existuje jako samostatný modul nebo jako řešení založené na architektuře klient-server.

 

Esko – Seamless Repeat

U válců pro hlubotisk a flexotisk se často vyžaduje nepřetržitý tisk bez viditelného švu. Zásuvný modul Seamless Repeat pro aplikaci Illustrator na základě vstupní grafiky a velikosti válce vypočítá správné mezery a počet opakování, aby bylo možné obalit jakýkoli návrh kolem válce určité velikosti. K typickým případům použití patří plakáty, lamináty, čalounění, vinylové podlahové krytiny apod.

 

Esko – Dynamic Panels

Zásuvný modul Dynamic Panels umožňuje vytvářet informační panely pro dynamické kresby. Tyto panely se budou automaticky synchronizovat a zobrazovat barvu, dokument a/nebo informace o hostitelském dokumentu nebo úloze. Definujte vlastní informační panely a opakovaně je používejte při všech úlohách. Informační pole, barevné záplaty apod. se budou aktualizovat automaticky.

 

Esko – White Underprint

Umožňuje několika kliknutími přidat do souboru bílou barvu jako podtisk. Po výběru názvu barvy a vzdálenosti se na základě vybrané kresby v samostatné vrstvě automaticky vytvoří správný objekt. Nástroj lze rovněž využít k rychlému vytvoření povrchových vrstev (jako jsou laky a vytlačené prvky).

 

FFEI — RealPro Toolkit

Přeměňte aplikaci Adobe Illustrator na plně vybavenou předtiskovou pracovní stanici se sadou nástrojů RealPro Toolkit – zásuvnými moduly pro Adobe Illustrator. Sada nástrojů RealPro Toolkit je kompatibilní s jakýmkoli existujícím pracovním postupem a přináší všechny funkce špičkových pracovních stanic v rámci aplikace Adobe® Illustrator®. Mezi funkce patří: úprava a příprava souborů, správa barev, přesahy a vnoření/krok a opakování. Sadu nástrojů RealPro Toolkit také lze rozšířit o speciální úkoly, jako jsou otočky válce nebo zkreslení vzorků a kreseb předem. K dispozici pro Mac a PC.

Andrew's Vector Plug-ins Collection
Kolekce zásuvných modulů zahrnuje všechny moduly z webu graphicxtras.com v jediné kolekci pro aplikaci Illustrator 10, CS, CS2, CS3 a CS4, včetně modulů Zigzag, MultiToolbox, Gradient, Contour, LatticeConnect, VectorWand a dalších.

 

Andrew's Vector Plug-ins GradientMesh

Umožňuje použít u mřížky základní i extrémní efekty pokřivení a barvy, jakož i upravit osnovu mřížky.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 12 ShapeFX1

Sada zásuvných modulů ShapeFX1 zahrnuje moduly pro vytváření návrhů různých tvarů plus zásuvný modul na extrémní i základní pokřivení vybraných cest. Zásuvný modul tvarů je nyní dodávaný s dalšími funkcemi na vytváření tvarů v aplikaci Illustrator CS4 pro neobvyklé a extrémní vytváření cest a návrhů.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 18 Contour

Tento zásuvný modul kontur, přiblížení a detailů lze využít u vybraných cest, obrazů a symbolů v aplikaci Illustrator 10, CS, CS2, CS3 a CS4.

 

Astute Graphics – ColliderScribe

Jednoduše a rychle uspořádejte tvary do formací a vzorků.

 

Astute Graphics – InkScribe

Nahraďte pero a nástroje, které s ním souvisí, a získáte revoluční způsob kreslení přesných a vypočítaných tvarů.

 

Astute Graphics – VectorScribe

S touto sadou zásuvných modulů upravujte, vytvářejte a vyměřujte své kresby dynamicky a přesně.

 

Astute Graphics -- WidthScribe

Vylepšete práci s vektory použitím různých šířek štětců, jednoduše a rychle.

 

CValley, Inc. – Xtream Path

Tento externí zásuvný modul umožňuje přetáhnout libovolné místo cesty a přesně upravit pouze požadované místo.

 

Rick Johnson/Graffix – Concatenate

Zásuvný modul Concatenate je filtr aplikace Adobe Illustrator, který spojuje dvě nebo více cest do jediné souvislé cesty. Je velmi užitečný při čištění výkresů aplikací CAD a souborů EPS, které byly převedeny do aplikace Adobe Illustrator, dále například při spojování a vyplňování hranic států v souborech vektorových map.

 

Rick Johnson/Graffix – Cutting Tools

Zásuvný modul Cutting Tools přidá tři nástroje: Nástroj Hatchet, který řeže všechny cesty v daném bodu, a nikoli pouze vrchní cestu; nástroj Saber Waw, který prořízne všechny cesty, které křižují nakreslenou cestu; a nástroj Vector Vac, který umožňuje odstranit cesty kliknutím nebo přetažením.

 

Rick Johnson/Graffix – Nudge Palette

Přizpůsobí polohu vzorované výplně u objektu nebo vzorek přerušované čáry podél cesty. Kliknutím na tlačítka šipek přesunete čáru nebo vzorek o jeden bod. Přidržením kombinace kláves úprav se vzdálenost posunu zvětší nebo zmenší.

 

Rick Johnson/Graffix – SquareUp

Převádí vybrané body ukotvení na rohy a přizpůsobí segmenty cesty tak, aby čáry ve vodorovném či svislém úhlu do 20 stupňů byly pravoúhlé.

 

Rick Johnson/Graffix – Track Plan Tools

Umožňuje rychle kreslit plány železničních tratí. Ukotvitelná paleta Trackplan slouží k výběru velikosti výhybky, měřítka, úhlu zatáčky, přechodů a sledování středů. Koleje se automaticky spojují a dotýkají se ve správném úhlu spojovací trati.

 

Stephen Vincent – Curvius

Zásuvný modul Curvius přidá sedm nových filtrů do nabídky filtrů v aplikaci Illustrator. Jedná se o tyto filtry: Crenellate, Reverse Path, Roughen, Roulette, Simplify, Smooth a Straighten.

 

Stephen Vincent – Kimbo

Zásuvný modul Kimbo přidá do palety nástrojů aplikace Illustrator sedm nových nástrojů uspořádaných do dvou skupin. Tyto nástroje umožňují vytvořit kresbu, jejíž vytvoření by jinak bylo obtížné nebo časově náročné.

 

Stephen Vincent – Mesh Utils

Zásuvný modul Mesh Utils přidá osm filtrů a jeden nástroj na vytváření, obarvení a další práci s přechodovými mřížkami.

 

Stephen Vincent – PointTweaker

Zásuvný modul umožňuje zobrazit a přesně nastavit souřadnice bodů cesty. Zobrazují se i data cesty.

 

Virtual Mirror – Vector Studio

Umožňuje přidat působivé kreativní filtry a nezbytné pracovní nástroje, které usnadňují projekty návrhu. Osm zásuvných modulů obsahuje výkonné nástroje na úpravy tvarů, elegantní možnosti textur, intuitivní a interaktivní úpravy barev a správu pracovní plochy.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 4 MultiToolbox
Zásuvný modul MultiToolbox nabízí stovky různých způsobů práce s cestami, obrazy a symboly. Obsahuje také zásuvný modul se sadou nástrojů pro práci s body, který zahrnuje kruhové funkce, funkce malby, volbu spirál, duplikace a mřížek, funkci přetažení cest atd.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 5 Zigzag

Zásuvný modul Zigzag pro okraje a návrhy klikatých vzorů zahrnuje stovky návrhů pro působivé efekty a ilustrace.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 9 SymbolTexture

Zásuvný modul SymbolTexture představuje generátor textur a návrhu vzorků pomocí symbolů. Umožňuje během několika sekund vytvořit výrazné a unikátní návrhy textur, upravit rozprostření, hustotu, otáčení a měřítko symbolů.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 14 StarCauldron

Tento zásuvný modul na vytváření hvězd lze použít k vytvoření tisíců různých hvězd a návrhů tvarů. Verze pro aplikaci Illustrator CS4 nyní přichází s mnoha různými funkcemi rozvržení, se kterými dosáhnete ještě výraznějších efektů hvězd.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 15 Heart

Vytvářejte tisíce jedinečných návrhů srdcí pro svátek sv. Valentýna a romantické příležitosti. Verze pro aplikaci Illustrator CS4 přichází s mnoha dalšími funkcemi rozvržení.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 17 PatternPrint

Pracujte s políčky vzorku a jejich kombinací vytvářejte grafické styly používané v módních návrzích, návrzích dlažby apod.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 20 RandomTouch

Sada zásuvných modulů RandomTouch pro efekty náhodných částic v aplikaci Illustrator je kombinací pěti zásuvných modulů, včetně zásuvného modulu pozadí (pomocí vybraných cest, symbolů a složitějších návrhů), zásuvného modulu částic, zásuvného modulu pro náhodnou změť návrhů, jako jsou hvězdy, kruhy, ovály apod.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 24 GXLatticeConnect

Zásuvný modul GXLatticeConnect slouží k návrhu mříží a mřížek. Tento modul obsahuje řadu pozoruhodných návrhů mřížek. Lze jej použít samostatně nebo v aplikaci Illustrator 10, CS, CS2, CS3 a CS4.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 25 GXRain

Vytvářejte návrhy deště, oběžné dráhy, částic, rámů atd. pomocí vybraných cest, obrazů a symbolů nebo předem připravených návrhů.

 

Artlandia Collection

Zásuvný modul Artlandia Collection je ideální pro tvorbu vzorků povrchu, návrhů textilií, předsádek, pozadí webových stránek, ilustrací a dalších projektů, u kterých jsou potřeba opakované vzorky.

 

Artlandia – SymmetryWorks

Umožňuje během několika sekund vytvořit živé, interaktivní vzorky, návrhy a ornamenty. Můžete také vytvářet repliky vybraných prvků. Tato jednoduchá funkce je ve skutečnosti klíčovou vlastností nové verze, která změní způsob, jakým navrhujete vzorky.

 

Fantastic Machines – Tile Tools

Zásuvný modul Tile Tools od společnosti Fantastic Machines představuje sadu 21 grafických filtrů ve formě zásuvných modulů, které jsou kompatibilní s aplikací Photoshop a mohou být použity k vytvoření skvělých dlaždicových obrazů a textur. Vyzkoušejte zkušební verzi se sedmi plně funkčními filtry.

 

http://www.hotdoor.com/index.php?content=cadpatterns&navcontent=cadpatternsHOT DOOR — CAD Patterns

Přidejte si 134 vektorových vzorníků se vzorky pro dokumenty týkající se návrhu. Vzorky na sebe plynule navazují a zahrnují tečkované vzory, šrafování, cihly, kresbu dřeva, kameny, obklady, stavební materiály atd.

 

Rick Johnson/Graffix – Nudge Palette

Přizpůsobí polohu vzorované výplně u objektu nebo vzorek přerušované čáry podél cesty. Kliknutím na tlačítka šipek přesunete čáru nebo vzorek o jeden bod. Přidržením kombinace kláves úprav se vzdálenost posunu zvětší nebo zmenší.

 

Stephen Vincent – VTexture

Vytvářejte přirozeně vyhlížející textury ve formě živých efektů na základě kreseb vyplněných přechody. Textury se vytvářejí jako cesty. Vyzkoušejte různé nastavení a přechody a vytvářejte nekonečný výběr nádherných efektů.

 

Stephen Vincent – Tessella

Zásuvný modul Tessella jde ještě dál než pravoúhlé vzory aplikace Illustrator, protože umožňuje vytvářet nejen pravoúhlé, ale i kosočtvercové, šestiúhelníkové a trojúhelníkové vzory.

ArtOptimizer
Zmenšuje velikost obrazů připojených k dokumentům aplikace Illustrator tím, že eliminuje přebytečná data obrazu. Můžete automaticky zmenšit rozlišení obrazu, změnit měřítko obrazů v aplikaci Photoshop podle rozměrů v aplikaci Illustrator a zadaného cílového rozlišení a potom je znovu importovat do aplikace Illustrator ve 100% velikosti.

 

Astute Graphics -- InkQuest

Ihned zjistěte a opravte problémy s tiskem.

 

GLUON — Slugger AI CS

Zásuvný modul Slugger AI CS představuje základní automatický popisovač pro aplikaci Illustrator CS, který aktualizuje důležité informace na výtiscích.

 

QwikMarx

Zásuvný modul QwikMarx představuje řešení pro sestavování přesnějších rozvržení, protože usnadňuje zobrazení značek rozměrů na obrazovce i na výtiscích. Díky tomuto zásuvnému modulu se značky zobrazí na samotném dokumentu. Znamená to, že jak propagační materiál prochází jednotlivými fázemi publikování, tak každá osoba, která na něm pracuje, přesně rozumí rozměrům oříznutí, skutečným rozměrům, rozměrům tiskařských spadávek i rozměrům složeného objektu.

 

Rick Johnson/Graffix – Proof Block

Tento zásuvný modul umožňuje kontrolovat ilustrace tím, že je před publikováním doručí editorům a uměleckým vedoucím.

 

SmartApps — Sign&Banner

Zásuvný modul Sign&Banner od společnosti SmartApps zjednodušuje a zrychluje nastavení znaků a pruhů v různých formátech. Funkce zahrnují nastroj na rychlé umístění průchodek a poutek, automatický nástroj tiskařských spadávek pro zrcadlení, duplikování a obarvení tiskařských spadávek jakékoli velikosti, dokončovací značky přehybů a funkce návrhu podle měřítka. S tímto zásuvným modulem může každý, kdo navrhuje nebo vytváří znaky a plakáty, výrazně zkrátit čas přípravy a eliminovat opravy chyb.

 

Worker72a – WhiteOP2KO

Umožňuje skenovat cesty a textové objekty v dokumentu aplikace Illustrator, včetně skrytých a uzamčených objektů a vrstev, a vypnout nastavení přetisku u bílých objektů.

 

Worker72a – Scoop

Zásuvný modul Scoop shromažďuje kopie písem a vložených souborů obrazů, extrahuje vložené rastrové obrazy a ukládá je do nové složky.

 

Worker72a – Select Effects

Umožňuje vybrat kresbu v režimu průhlednosti, efektů a prolnutí. Rychle identifikujte objekty, které mohou způsobit problémy při tisku nebo zploštění.

 

Worker72a – SepPreview

Zásuvný modul SepPreview umožňuje uživatelům zobrazit a tisknout dokumenty aplikace Illustrator jako barevné výtažky.

 

X1 Color – Color Referee

Zásuvný modul Color Referee představuje výkonný nástroj pro každého, kdo zpracovává soubory aplikace Adobe Illustrator pro tisk. Tento zásuvný modul automatizuje časově náročný proces identifikace atributů barevných oblastí a objektů v různě složitých návrzích aplikace Adobe Illustrator.

Agfa Graphics – Arziro Design

Moduly s kompletní sbírkou zabezpečených návrhů, ochrany značky a ochrany před paděláním – zcela integrovány do aplikace Illustrator CC pro Mac i PC – pro ochranu produktů, jako jsou vouchery, lístky, dokumenty, karty, etikety, obaly a další.

Scriptographer
Jedná se o skriptovací zásuvný modul pro aplikaci Adobe Illustrator. Umožňuje rozšířit funkce aplikace Illustrator pomocí jazyka JavaScript.

Andrew's Vector Plug-ins Volume 21 Layers
Zásuvné moduly vrstev (transformací rozdělených do více vrstev) lze použít při animacích apod. v aplikaci Illustrator 10, CS, CS2, CS3 a CS4.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 23 Zoomlines

Zásuvný modul Zoomlines umožňuje vytvářet čáry přiblížení, návrhy čar zaměření a dramatické efekty přiblížení/oddálení v aplikaci Illustrator. Je zvláště vhodný pro návrhy komiksů manga, ilustrace apod.

 

Virtual Mirror – Vector Studio

Umožňuje přidat působivé kreativní filtry a nezbytné pracovní nástroje, které usnadňují projekty návrhu. Osm zásuvných modulů obsahuje výkonné nástroje na úpravy tvarů, elegantní možnosti textur, intuitivní a interaktivní úpravy barev a správu pracovní plochy.

Andrew's Vector Plug-ins Volume 8 SymbolPaint
Zásuvný modul SymbolPaint představuje sadu nástrojů využívajících otisky prstů, štětiny apod. k malování symbolů (např. obrazů, textu, stránek textu, vybraných cest a mřížek).

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 9 SymbolsTexture

Tento zásuvný modul pro generování textur a návrh vzorků pomocí symbolů nabízí řadu různých možností pro vrstvy, animace, náhodné zobrazení a rozdělení.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 10 SymbolsToolbox

Zásuvný modul SymbolsToolbox pro manipulaci s objekty zahrnuje spirálové, mřížkové, přibližovací, náhodné a kruhové návrhy a další možnosti.

 

Andrew's Vector Plug-ins Volume 11 SymbolHeadline

Tento zásuvný modul reklamních bannerů a nadpisů nabízí různé možnosti vytváření působivých návrhů ze symbolů na paletě.