Iniciály a vnořené styly

Existují tři hlavní způsoby použití funkce Iniciály a vnořené styly: použití znakového stylu na iniciály, použití vnořeného stylu na text na začátku odstavce a použití vnořeného stylu řádků na jeden nebo více řádků v odstavci.

Použít znakový styl na iniciálu

Na znak nebo znaky iniciály v odstavci můžete aplikovat znakový styl. Pokud například chcete, aby znak iniciály měl jinou barvu a písmo než zbytek odstavce, můžete definovat znakový styl s těmito atributy. Pak můžete znakový styl buď přímo aplikovat na odstavec nebo ho můžete vnořit do odstavcového stylu.

Poznámka:

Nemůžete vytvářet nové styly v obsahu InCopy připojeném k rozvržení aplikace InDesign.

Iniciála formátovaná automaticky vnořeným znakovým stylem

 1. Vytvořte znakový styl s formátováním, které chcete použít pro znak iniciály.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li aplikovat iniciálu na jeden odstavec, zvolte Iniciály a vnořené styly z nabídky panelu Odstavec.

  • Chcete-li vnořit znakový styl do odstavcového stylu, dvojitě klikněte na odstavcový styl a pak klikněte na Iniciály a vnořené styly.

 3. Určete počet řádků a znaků iniciály a pak zvolte znakový styl.
 4. Pokud je iniciála zarovnaná příliš daleko od levého okraje, vyberte možnost Zarovnat levý okraj.

  Výběr této volby použije místo větší hodnoty původní levý postranní prostor znaku iniciály. Tato volba je zejména užitečná pro iniciály formátované v bezpatkových písmech (sans serif).

 5. Pokud znak iniciály překrývá text pod ním, vyberte možnost Upravit pro dolní dotahy.
 6. Chcete-li kontrolovat úpravu obtékání textu okolo iniciály podle mřížky rámečku, zvolte možnost z nabídky.

  Ignorovat mřížku rámečku

  Iniciála a text se nenastavují, proto se text nemusí zarovnat s mřížkou rámečku.

  Odsadit do mřížky rámečku

  Velikost iniciály se nemění a text se zarovná s mřížkou, proto mezi iniciálou a textem, který ji obtéká, může být prázdné místo navíc.

  Zvětšit do mřížky

  Tato možnost změní velikost iniciály, aby byla širší pro vodorovný text nebo vyšší pro svislý text, a text byl zarovnaný s mřížkou.

  Zmenšit do mřížky

  Tato možnost změní velikost iniciály, aby byla užší pro vodorovný text, a text byl tedy zarovnaný s mřížkou.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud chcete aplikovat jiný vnořený styl na nějaké znaky za iniciálou, použijte volbu Nový vnořený styl. (Viz Vytváření vnořených stylů.)

Vytváření vnořených stylů

Můžete určit formátování na úrovni znaků pro jeden nebo více rozsahů textu v odstavci nebo řádku. Můžete také vytvořit dva nebo více vnořených stylů, které fungují dohromady tak, že jeden začíná tam, kde druhý končí. U odstavců s opakovaným a předvídatelným formátováním můžete dokonce přecházet zpět na první styl v posloupnosti.

Vnořené styly jsou obzvlášť užitečné pro průběžná záhlaví. Můžete například aplikovat jeden znakový styl na první písmeno odstavce a další znakový styl, který se uplatní až do první dvojtečky (:). Pro každý vnořený styl můžete definovat znak, který styl ukončuje, například znak tabulátoru nebo konec slova.

Poznámka:

Nové styly můžete vytvářet v samostatném dokumentu InCopy, ale ne v obsahu připojeném k rozvržení aplikace InDesign.

V tomto příkladu formátuje znakový styl Číslo první slovo a znakový styl Průběžný formátuje text až k první dvojtečce.

Michael Murphy publikoval článek o vnořených stylech na stránce InDesign's Nested Styles Auto-Format Multiple Paragraphs

Vytvoření jednoho nebo více vnořených stylů

 1. Vytvořte jeden nebo více znakových stylů, které chcete použít pro formátování textu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přidat vnořený styl do odstavcového stylu, dvojitě klikněte na odstavcový styl a pak klikněte na Iniciály a vnořené styly.

  • Chcete-li přidat vnořené styly do jednoho odstavce, zvolte Iniciály a vnořené styly z nabídky panelu Odstavec.

  Poznámka:

  Nejlepší výsledky dostanete, když aplikujete vnořené styly jako součást odstavcových stylů. Pokud aplikujete vnořené styly jako lokální změny v odstavci, následující úpravy nebo změny formátování vnořeného stylu mohou mít za následek neočekávané formátování znaků v textu se styly.

 3. Klikněte jednou nebo vícekrát na Nový vnořený styl.
 4. Pro každý styl proveďte libovolné z následujících úkonů a pak klikněte na OK:
  • Klikněte do oblasti znakového stylu a pak výběrem znakového stylu určete vzhled příslušné části odstavce. Pokud nemáte vytvořen znakový styl, vyberte možnost Nový Styl znaků a zadejte požadované formátování.

  • Určete položku, která ukončuje formátování znakového stylu. Můžete také zadat znak, například dvojtečku (:) nebo určité písmeno nebo číslici. Nemůžete zadat slovo.

  • Určete, kolik instancí vybrané položky (například znaků, slov nebo vět) je vyžadováno.

  • Zvolte možnost Až nebo Až vyjma. Volba Až zahrne také znak, který ukončuje vnořený styl, zatímco volba Až vyjma formátuje pouze znaky před tímto znakem.

  • Vyberte styl a klikněte na tlačítko nahoru  nebo dolů , chcete-li změnit pořadí stylů v seznamu. Pořadí stylů určuje pořadí, v jakém se bude formátování aplikovat. Formátování určené druhým stylem bude začínat tam, kde končí formátování prvním stylem. Když aplikujete znakový styl na iniciálu, znakový styl iniciály se chová jako první vnořený styl.

Vytváření vnořených stylů řádků

Znakový styl lze použít na zadaný počet řádků v odstavci. Stejně jako u vnořených stylů lze nastavit dva nebo více vnořených stylů řádků, které mohou fungovat společně, a lze vytvářet opakované sekvence.

Atributy používané vnořenými styly řádků mohou fungovat dohromady s atributy používanými vnořenými styly. Například vnořený styl řádků může používat barvu, zatímco vnořený styl může používat kurzívu. Pokud oba styly používají konfliktní nastavení téhož atributu, např. červenou a modrou barvu, vnořený styl má přednost před vnořeným stylem řádku.

 1. Vytvořte jeden nebo více znakových stylů, které chcete použít pro formátování textu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přidat vnořené styly řádků do odstavcového stylu, dvojitě klikněte na odstavcový styl a pak klikněte na Iniciály a vnořené styly.

  • Chcete-li přidat vnořené styly řádků do jednoho odstavce, zvolte možnost Iniciály a vnořené styly z nabídky panelu Odstavec.

 3. Klikněte jednou nebo vícekrát na Nové vnořené styly řádků.
 4. Klikněte do oblasti znakového stylu a pak výběrem znakového stylu určete vzhled dané části. Pokud nemáte vytvořen znakový styl, vyberte možnost Nový Styl znaků a zadejte požadované formátování.
 5. Zadejte počet řádků v odstavci, na který chcete použít znakový styl.

  Vyberte styl a klikněte na tlačítko nahoru  nebo dolů , chcete-li změnit pořadí stylů v seznamu. Pořadí stylů určuje pořadí, v jakém se bude formátování aplikovat.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Procházení vnořenými styly

V rámci odstavce můžete opakovat posloupnost dvou nebo více vnořených stylů. Jednoduchým příkladem může být střídání červených a zelených slov v odstavci. Ve vnořených stylech řádků by bylo možné v rámci odstavce střídat červené a zelené řádky. Vzor opakování se nezmění, ani když v odstavci přidáte nebo odstraníte slova.

 1. Vytvořte znakové styly, které chcete použít.
 2. Upravte nebo vytvořte odstavcový styl nebo umístěte textový kurzor do odstavce, který chcete formátovat.
 3. V sekci nebo dialogovém okně Iniciály a vnořené styly klikněte nejméně dvakrát na Nový vnořený styl (nebo Nový vnořený styl řádku) a zvolte nastavení pro každý styl.
 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • U vnořených stylů klikněte znovu na Nový vnořený styl, v oblasti znakového stylu vyberte [Opakovat] a určete počet vnořených stylů, které se budou opakovat.

  • U vnořených stylů řádků klikněte znovu na Nový vnořený styl řádku, v oblasti znakového stylu vyberte [Opakovat] a určete počet řádků, které se budou opakovat.

  V některých případech možná budete chtít přeskočit první styl nebo styly. Například odstavec s akcemi v kalendáři může obsahovat nadpis „Akce v tomto týdnu“, za kterým následují dny v týdnu a příslušné akce. V tomto případě můžete vytvořit 5 vnořených stylů: jeden pro nadpis „Akce v tomto týdnu“, po jednom pro den, akci a čas akce a závěrečný styl s hodnotou [Opakovat] nastavenou na 3, která z opakování vyloučí první vnořený styl.

  Položka [Opakovat] musí být v seznamu poslední. Všechny vnořené styly pod položkou [Opakovat] jsou ignorovány.

  Procházení vnořenými styly

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Volby vnořeného znakového stylu

Chcete-li určit, jak se vnořený znakový styl ukončí, vyberte libovolnou z následujících voleb:

Poznámka:

Pokud nechcete, aby byl znak formátován vnořeným stylem, zvolte místo volby Až volbu Až vyjma, když definujete vnořený styl.

Věty

Konec věty určují znaky tečka, otazník a vykřičník. Pokud za interpunkcí následují uvozovky, považují se za součást věty.

Slova

Konec slova označuje jakýkoliv znak mezery nebo prázdného místa.

Abeceda

Koncový bod pro arabské číslovky je definován mezerou. U dvoubajtových znaků je to stejné jako u písmen.

Znaky

Je zahrnut jakýkoliv znak s výjimkou značek nulové délky (kotvy, značky rejstříku, tagy XML a podobně).

Poznámka:

Pokud vyberete Znaky, můžete vnořený styl ukončit také zadaným znakem, například dvojtečkou nebo tečkou. Pokud zadáte více znaků, ukončí styl kterýkoliv z nich. Pokud například mohou průběžná záhlaví končit pomlčkou, dvojtečkou nebo otazníkem, můžete napsat -:? , abyste ukončili vnořený styl tam, kde se vyskytne libovolný z těchto znaků.

Písmena

Libovolný znak s výjimkou interpunkce, mezer, číslic a symbolů.

Číslice

Zahrnuje arabské číslice 0-9.

Znak konce vnořeného stylu

Nastaví rozsah vnořeného stylu až do nebo za znak Konec vnořeného stylu, který vložíte. Chcete-li vložit tento znak, zvolte Text > Vložit speciální znak > Jiné > Ukončit vnořený styl zde.

Znaků tabulátor

Nastaví rozsah vnořeného stylu až do nebo za znak tabulátoru (ne nastavení tabulátorů).

Vynucené zalomení řádku

Nastaví rozsah vnořeného stylu až do nebo za znak vynuceného zalomení řádku. (Zvolte Text > Vložit oddělovací znak > Vynucené zalomení řádku.)

Znak odsadit sem

Nastaví rozsah vnořeného stylu až do nebo za znak Odsadit sem. (Zvolte Text > Vložit speciální znak > Jiné > Odsadit sem.)

Em mezery, En mezery nebo Nerozdělitelné mezery

Nastaví rozsah vnořeného stylu až do nebo za znak mezery. (Zvolte Text > Vložit prázdné místo > [znak mezery].)

Značka ukotveného objektu

Nastaví rozsah vnořeného stylu až do nebo za značku včleněné grafiky, která se zobrazuje v místě vložení včleněné grafiky.

Automatické číslo stránky/Značka oddílu

Nastaví rozsah vnořeného stylu až do nebo za značku čísla stránky nebo názvu oddílu.

Ukončení vnořeného stylu

Ve většině případů vnořený styl skončí tam, kde je splněna podmínka z definice stylu, například po třech slovech nebo po tečce. Vnořený styl ale můžete ukončit také před splněním podmínky pomocí znaku Ukončit vnořený styl zde.

 1. Umístěte textový kurzor na místo, kde má končit vnořený styl.
 2. Zvolte Text > Vložit speciální znak > Jiné > Ukončit vnořený styl zde.

Tento znak ukončí vnořený styl v daném místě bez ohledu na definici vnořeného stylu.

Odstranění formátování vnořeným stylem

 • V dialogovém okně Iniciály a vnořené styly nebo v sekci Iniciály a vnořené styly dialogového okna Volby odstavcového stylu vyberte vnořený styl a klikněte na Odstranit.
 • Aplikujte jiný odstavcový styl.

Vytváření stylů GREP

GREP je pokročilá technologie vyhledávání na základě vzorů. Styly GREP lze používat pro aplikaci znakového stylu na text, který odpovídá zadanému výrazu GREP. Předpokládejme, že chcete použít znakový styl na všechna telefonní čísla v textu. Při vytváření stylu GREP vyberte znakový styl a určete výraz GREP. Všechen text odstavce odpovídající výrazu GREP bude zformátován podle daného znakového stylu.

Použití stylu GREP k formátování telefonních čísel pomocí znakového stylu

A. Styl znaků B. Výraz GREP 

Výukový videokurz o vytváření stylů GREP najdete na www.adobe.com/go/lrvid4028_id_cz.

David Blatner publikoval ukázky reálného použití stylů GREP na stránce 5 Cool Things You Can Do with GREP Styles. Cari Jansen připravil čtyřdílný seriál o stylech GREP začínající článkem Introducing GREP Styles (Úvod do stylů GREP).

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Chcete-li použít styl GREP na jednotlivé odstavce, zvolte odstavce a vyberte styly GREP v nabídce panelu Odstavec nebo v nabídce ovládacího panelu.

  • Chcete-li použít styl GREP na jednotlivé odstavce, zvolte odstavce a vyberte styly GREP v nabídce panelu Odstavec.

  • Chcete-li použít styly GREP v odstavcovém stylu, vytvořte nebo upravte odstavcový styl a klikněte na kartu Styly GREP vlevo v okně Volby Stylu odstavců.

 2. Klikněte na možnost Nový styl GREP.

 3. Klikněte vpravo od možnosti Použít styl a zadejte znakový styl. Pokud nemáte vytvořen styl znaků, vyberte možnost Nový Styl znaků a zadejte požadované formátování.

 4. Klikněte vpravo od pole Na text a libovolným z následujících postupů vytvořte výraz GREP:

  • Zadejte vyhledávací výraz ručně. (Viz Metaznaky pro hledání.)

  • Klikněte na ikonu Speciální znaky pro hledání vpravo od pole Na text. Vytvoření výrazu GREP si lze usnadnit výběrem možností z podnabídek Umístění, Opakovat, Sjednotit, Modifikátory a Posix.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.