Export souboru InCopy do XML

Před tím, než můžete převést články InCopy na data XML, musíte provést následující úkony:

 • Vytvořit nebo načíst tagy elementů.

 • Aplikovat tagy na prvky v článcích.

 • Podle potřeby změnit uspořádání elementů v panelu Struktura.

Můžete exportovat veškerý obsah XML dokumentu nebo jen jeho část. Exportovat lze pouze tagovaný obsah.

 1. Pokud plánujete, že budete exportovat pouze část dokumentu, vyberte v panelu Struktura element, kde má export začít.
 2. Zvolte Soubor > Exportovat.
 3. Z nabídky Uložit jako typ (Windows) nebo Formát (Mac OS) zvolte XML.
 4. Zadejte název a určete umístění souboru XML a pak klikněte na Uložit.
 5. V dialogovém okně Export XML vyberte požadované schéma kódování: UTF-8 nebo UTF-16.
 6. Proveďte libovolný z následujících úkonů:

  Zahrnout deklaraci DTD

  Exportuje načtený soubor DTD spolu se souborem XML. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jste do dokumentu načetli soubor DTD.

  Zobrazit XML pomocí

  Otevře exportovaný soubor v prohlížeči, v aplikaci na úpravy XML nebo v textovém editoru. V seznamu zvolte prohlížeč nebo aplikaci.

  Export od vybraného elementu

  Začne export od elementu vybraného v panelu Struktura. Tato volba je dostupná pouze tehdy, když před použitím příkazu Soubor > Exportovat vyberete element.

  Exportovat netagované tabulky JAKO CALS XML

  Exportuje veškeré netagované tabulky ve formátu CALS XML.

  Přemapovat znaky rozdělení, bílá místa a speciální znaky

  Exportujte znaky rozdělení, bílá místa a speciální znaky jako číselné entity znaků místo normálních znaků.

  Aplikovat XSLT

  Použije seznam stylů pro definici transformace exportovaného XML na HTML nebo jiný formát. Zvolte Procházet (Windows) nebo Vybrat (Mac OS), chcete-li v souborovém systému vybrat XSLT.

 7. Kliknutím na Export spusťte export do souboru XML.

Export pouze tagů

 1. Zvolte Uložit tagy z nabídky v panelu Tagy.
 2. Zadejte název a určete umístění souboru.
 3. Ve volbě Kódování vyberte UTF-8, UTF-16 nebo Shift-JIS (pro japonské znaky) a pak klikněte na Uložit. InCopy uloží tagy jako soubor XML.