Hypervazby

Můžete vytvořit hypervazby, aby po exportu do formátů Adobe PDF v aplikaci InDesign nebo SWF mohl uživatel kliknout na vazbu a přeskočit do jiných míst ve stejném dokumentu, do jiných dokumentů nebo na webové stránky. Hypervazby exportované ve formátu PDF nebo SWF v aplikaci InCopy nejsou aktivní.

Zdroj je text s hypervazbou, textový rámeček s hypervazbou nebo grafický rámeček s hypervazbou. Cílové místo je adresa URL, soubor, e-mailová adresa, kotva textu stránky nebo sdílené umístění, kam hypervazba vede. Zdroj může ukazovat pouze na jeden cíl, ale libovolný počet zdrojů může ukazovat na stejný cíl.

Zdroj je text s hypervazbou nebo grafika s hypervazbou. Cílové místo je adresa URL, soubor, e-mailová adresa, kotva textu stránky nebo sdílené umístění, kam hypervazba vede. Zdroj může ukazovat pouze na jeden cíl, ale libovolný počet zdrojů může ukazovat na stejný cíl.

Poznámka:

Chcete-li generovat zdrojový text z cílového, vložte křížový odkaz místo hypervazby. Viz Křížové odkazy.

Hypervazby

A. Zdroj hypervazby B. Seznam hypervazeb v aktuálním dokumentu C. Stavové ikony hypervazby 

 • Zvolte příkaz Okna > Interaktivní > Hypervazby.
 • Zvolte příkazOkna > Hypervazby.
 • Zvolte příkaz Okna > Text a tabulky > Křížové odkazy.
 1. V nabídce panelu Hypervazby zvolte položku Seřadit a pak vyberte některou z následujících možností:

  Ručně

  Vytvoří hypervazby v pořadí, v jakém byly přidány do dokumentu.

  Podle názvu

  Zobrazí hypervazby v abecedním pořadí.

  Podle typu

  Zobrazí hypervazby ve skupinách podobného typu.

 1. V nabídce panelu Hypervazby zvolte Malé řádky panelů.

Můžete vytvářet hypervazby na stránky, adresy URL, kotvy textu, e-mailové adresy a soubory. Pokud vytvoříte hypervazbu na stránku nebo kotvu textu v jiném dokumentu, musí být exportované soubory ve stejné složce.

Poznámka:

Chcete-li zobrazit nebo skrýt hypervazby, zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné > Zobrazovat hypervazby nebo Skrýt hypervazby.

Poznámka:

Hypervazby se zahrnou do exportovaných souborů Adobe PDF, když je v dialogovém okně Export Adobe PDF vybraná volba Hypervazby. Hypervazby se zahrnou do exportovaného souboru SWF, pokud je v dialogovém okně Export SWF vybrána volba Hypervazby v rámečku Zahrnout.

Hypervazby na adresy URL lze vytvářet pomocí několika různých metod. Při určování adresy URL můžete použít libovolný platný protokol internetových prostředků: http://, file://, ftp:// nebo mailto://.

Poznámka:

Chcete-li, můžete vytvořit znakový styl pro hypervazby. Hypervazby se často formátují jako modrý text s podtržením.

 1. Vyberte text, rámeček nebo grafiku, které mají být zdrojem hypervazby. Můžete například vybrat text „Viz webová stránka Adobe“.
 2. Na panelu Hypervazby vytvořte hypervazbu na adresu URL pomocí některé z následujících metod:
  • Do textového rámečku URL zadejte název URL (například http://www.adobe.com) a potom v panelu Hypervazby zvolte Nová hypervazba. Zvolte adresu URL v nabídce Připojit k, zadejte možnosti vzhledu a klikněte na tlačítko OK.

  • Je-li v dokumentu vybrána adresa URL, vyberte volbu Nová hypervazba z adresy URL v nabídce panelu Hypervazby. Dvojitě klikněte na hypervazbu v panelu Hypervazby a potom v nabídce Připojit k zvolte URL, určete volby vzhledu a klikněte na OK.

  • Vyberte dříve přidanou adresu URL z nabídky URL. Vzhled hypervazeb je stejný jako u hypervazeb použitých v předchozí adrese URL.

  • Z nabídky panelu Hypervazby zvolte položku Nová hypervazba. Zvolte adresu URL v nabídce Připojit k, zadejte možnosti vzhledu a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

Pokud je hypervazba URL v exportovaném PDF nefunkční, může být problém s hypervazbou, která je „Sdíleným cílem“. Dvojitě klikněte na hypervazbu v panelu Hypervazby, v nabídce Připojit k zvolte URL, zrušte volbu Sdílený cíl hypervazby a klikněte na OK.

Při vytvoření hypervazby na soubor se kliknutím na hypervazbu v exportovaném souboru PDF nebo SWF soubor otevře v některé ze svých nativních aplikací, jako je Microsoft Word u dokumentů s příponou .DOC.

Ujistěte se, že je zadaný soubor dostupný komukoli, kdo otevře exportovaný soubor PDF nebo SWF. Pokud například odesíláte exportovaný soubor PDF svému spolupracovníkovi, určete soubor uložený na sdíleném serveru místo na pevném disku.

 1. Vyberte text, rámeček nebo grafiku, které mají představovat zdroj hypervazby.
 2. Z nabídky panelu Hypervazby zvolte Nová hypervazba nebo dole v panelu Hypervazby klikněte na tlačítko Vytvořit novou hypervazbu.
 3. V dialogovém okně Nová hypervazba zvolte v nabídce Připojit k příkaz Soubor.
 4. Do pole Cesta zadejte název cesty nebo kliknutím na tlačítko Složka vyhledejte název souboru a klikněte na něj.
 5. Chcete-li soubor uložit na panelu Hypervazby, aby bylo možné soubor snadno znovu použít, vyberte volbu Sdílený cíl hypervazby.
 6. Zadejte vzhled zdroje hypervazby a klikněte na tlačítko OK.
 1. Vyberte text, rámeček nebo grafiku, které mají představovat zdroj hypervazby.
 2. Z nabídky panelu Hypervazby zvolte Nová hypervazba nebo dole v panelu Hypervazby klikněte na tlačítko Vytvořit novou hypervazbu.
 3. V dialogovém okně Nová hypervazba zvolte v nabídce Připojit k příkaz E-mail.
 4. Do pole Adresa zadejte e-mailovou adresu, například uživatelské jméno@firma.cz.
 5. Do pole Předmět zadejte text, který se zobrazí v řádku Předmět e-mailové zprávy.
 6. Chcete-li, aby na panelu Hypervazby byla umístěna e-mailová zpráva pro snadné opětovné použití, vyberte možnost Sdílený cíl.
 7. Zadejte vzhled zdroje hypervazby a klikněte na tlačítko OK.

Můžete také vytvořit hypervazbu na stránku bez toho, že byste nejprve vytvořili cílové místo. Když však jako cíl zadáte stránku, můžete určit její číslo a nastavení zobrazení.

 1. Vyberte text, rámeček nebo grafiku, které mají představovat zdroj hypervazby.
 2. Z nabídky panelu Hypervazby zvolte Nová hypervazba nebo dole v panelu Hypervazby klikněte na tlačítko Vytvořit novou hypervazbu.
 3. V dialogovém okně Nová hypervazba zvolte v nabídce Připojit k příkaz Stránka.
 4. V poli Dokument vyberte dokument obsahující cíl, na který chcete přeskočit. V rozbalovací nabídce jsou uvedeny všechny otevřené dokumenty, které byly uloženy. Pokud hledaný dokument není otevřený, vyberte z rozbalovací nabídky Procházet, najděte soubor a pak klikněte na Otevřít.
 5. Ve volbě Stránka určete číslo stránky, na kterou chcete přeskočit.
 6. Ve volbě Zvětšení jedním z následujících úkonů vyberte stav zobrazení stránky, na kterou odkaz přeskočí:
  • Vyberte Pevné, chcete-li použít úroveň zvětšení a polohu stránky, které byly nastavené při vytváření vazby.

  • Vyberte Podle zobrazení, chcete-li jako cílové místo zobrazit viditelnou část současné stránky.

  • Vyberte Do celého okna, chcete-li v cílovém okně zobrazit celou současnou stránku.

  • Vyberte Podle šířky nebo Podle výšky, chcete-li v cílovém okně zobrazit šířku nebo výšku současné stránky.

  • Vyberte Podle obsahu, chcete-li zobrazit stránku tak, aby se její text a grafika vešly do šířky okna, což obvykle znamená, že se nezobrazí okraje.

  • Vyberte Zdědit zvětšení, chcete-li zobrazit cílové okno v úrovni zvětšení, kterou má uživatel nastavenou při kliknutí na hypervazbu.

 7. Zadejte možnosti vzhledu a klikněte na tlačítko OK.

Vytvoření cílového místa hypervazby je nezbytné, pouze pokud vytváříte hypervazbu nebo křížový odkaz na kotvu textu. Kotva textu může odkazovat na výběr textu nebo bod vložení. Pak vytvoříte hypervazbu nebo křížový odkaz, které odkazují na cílové místo hypervazby. Můžete také vytvářet cílová místa hypervazby pro stránky a adresy URL, ale cílové místo není pro tyto vazby nezbytné.

Cílová místa hypervazby, která vytvoříte, se na panelu Hypervazby nezobrazují, zobrazují se však v dialogovém okně, které se zobrazí při vytváření nebo úpravách hypervazeb.

 1. Pokud vytváříte kotvu textu, pomocí textového nástroje umístěte v dokumentu textový kurzor nebo vyberte rozsah textu, který chcete použít jako kotvu.

  Kotvu cíle nemůžete nastavit na text na vzorové stránce.

 2. Z nabídky panelu Hypervazby zvolte Nový cíl hypervazby.
 3. Z nabídky Typ zvolte Textová kotva. Zadejte název textové kotvy a klikněte na tlačítko OK.
 4. Proveďte libovolné z následujících úkonů a pak klikněte na OK:
  • Z nabídky Typ zvolte Textová kotva. Zadejte název pro textovou kotvu.

  • V nabídce Typ vyberte příkaz Stránka. Zadejte číslo stránky, na kterou chcete přejít, a nastavení zvětšení. Zadejte název stránky nebo vyberte Název s číslem stránky pro automatické pojmenování cílového místa na základě zadaného čísla stránky a nastavení zvětšení.

  • Z nabídky Typ zvolte URL. Napište nebo vložte URL, například http://www.adobe.com. Můžete použít libovolný platný protokol internetu: http://, file://, ftp:// nebo mailto://.

 1. Vyberte text, rámeček nebo grafiku, které mají představovat zdroj hypervazby.
 2. Z nabídky panelu Hypervazby zvolte Nová hypervazba nebo dole v panelu Hypervazby klikněte na tlačítko Vytvořit novou hypervazbu.
 3. V nabídce Připojit k vyberte položku Textová kotva.
 4. V poli Dokument vyberte dokument obsahující cíl, na který chcete přeskočit. V rozbalovací nabídce jsou uvedeny všechny otevřené dokumenty, které byly uloženy. Pokud hledaný dokument není otevřený, vyberte z rozbalovací nabídky Procházet, najděte soubor a pak klikněte na Otevřít.
 5. V nabídce Textová kotva zvolte vytvořené cílové místo textové kotvy.
 6. Zadejte možnosti vzhledu hypervazby a klikněte na tlačítko OK.

Pokud při vytváření hypervazby v nabídce Připojit k vyberete možnost Sdílená cílová místa, můžete určit libovolné pojmenované cílové místo. Cílové místo je pojmenováno, když přidáte adresu URL pomocí textového pole URL nebo vyberete položku Sdílená cílová místa hypervazby při vytváření hypervazby na adresu URL, soubor nebo e-mailovou adresu.

 1. Vyberte text, rámeček nebo grafiku, které mají představovat zdroj hypervazby.
 2. Z nabídky panelu Hypervazby zvolte Nová hypervazba nebo dole v panelu Hypervazby klikněte na tlačítko Vytvořit novou hypervazbu.
 3. V dialogovém okně Nová hypervazba zvolte v nabídce Připojit k příkaz Sdílené cílové místo.
 4. V poli Dokument vyberte dokument obsahující cíl, na který chcete přeskočit. V rozbalovací nabídce jsou uvedeny všechny otevřené dokumenty, které byly uloženy. Pokud hledaný dokument není otevřený, vyberte z rozbalovací nabídky Procházet, najděte soubor a pak klikněte na Otevřít.
 5. Zvolte cílové místo z nabídky Název.
 6. Zadejte možnosti vzhledu hypervazby a klikněte na tlačítko OK.

Tyto možnosti určují vzhled zdroje hypervazby nebo křížového odkazu v exportovaném souboru PDF nebo SWF. Tyto možnosti vzhledu se zobrazují v dokumentu InDesign také, pokud zvolíte možnosti Zobrazení > Zobrazit netištěné > Zobrazit hypervazby.

Styl znaků

Zvolte znakový styl, který má být použit u zdroje hypervazby. Možnost Znakový styl je k dispozici, pouze pokud je zdrojem hypervazby vybraný text, nikoli rámeček nebo grafika.

Pokud vkládáte křížový odkaz, můžete použít znakový styl při úpravách formátu křížového odkazu. Znakové styly lze použít také k vytváření bloků ve formátu. Viz Použití formátů křížového odkazu.

Typ

Vyberte možnost Viditelný obdélník nebo Neviditelný obdélník.

Zvýraznění

Vyberte možnost Invertovat, Obrys, Vsazení nebo Žádný. Tyto možnosti určují vzhled hypervazby po kliknutí v souboru PDF nebo SWF.

Barvy

Vyberte vazbu pro viditelný obdélník hypervazby.

Šířka

Chcete-li určit tloušťku rámečku hypervazby, vyberte volbu Tenký, Střední nebo Tlustý.

Styl

Chcete-li určit vzhled rámečku hypervazby, vyberte Plný nebo Čárkovaný.

V dokumentu můžete vyhledávat adresy URL (například „www.adobe.com“) a převádět je na hypervazby.

 1. V nabídce panelu Hypervazby vyberte Převést adresy URL na hypervazby.
 2. Jako Rozsah uveďte, zda chcete převést adresy URL v celém dokumentu, v aktuálním článku nebo v aktuálním výběru.
 3. Chcete-li na hypervazby aplikovat styl znaků, vyberte styl znaků v nabídce Styl znaků.
 4. Proveďte libovolný z následujících úkonů a klikněte na Hotovo.
  • Kliknutím na Hledat můžete vyhledat další adresu URL.

  • Kliknutím na Převést můžete převést aktuální adresu URL na hypervazbu.

  • Kliknutím na Převést vše můžete převést všechny adresu URL na hypervazby.

Použijte panel Hypervazby, chcete-li upravit, odstranit, znovu nastavit nebo vyhledat hypervazbu. V nástroji InCopy můžete spravovat hypervazby, pouze pokud je článek vyhrazen pro úpravy.

 1. V panelu Hypervazby dvojitě klikněte na položku, kterou chcete upravit.
 2. V dialogovém okně Upravit hypervazby proveďte potřebné změny hypervazeb a klikněte na tlačítko OK.
Poznámka:

Chcete-li upravit hypervazbu na adresu URL, vyberte ji, upravte adresu URL v textovém poli URL a klikněte na klávesu Tab nebo Enter.

Když hypervazbu odstraníte, zdrojový text nebo grafika zůstanou beze změny.

 1. Vyberte položku nebo položky, které chcete odstranit, v panelu Hypervazby a pak dole v panelu klikněte na tlačítko Odstranit.

Přejmenování zdroje hypervazby mění způsob, jakým se zobrazuje na panelu Hypervazby.

 1. Vyberte hypervazbu na panelu Hypervazby.
 2. V nabídce panelu Hypervazby vyberte položku Přejmenovat hypervazbu a zadejte nový název.
 1. Otevřete dokument, ve kterém se cíl nachází.
 2. Z nabídky panelu Hypervazby zvolte Volby cíle hypervazby.
 3. Ve volbě Cílové místo vyberte název cíle, který chcete upravit.
 4. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • klikněte na Upravit a pak proveďte požadované změny cíle.

  • Chcete-li cíl odstranit, klikněte na Odstranit.

 5. Když dokončíte úpravy nebo odstranění cílových míst, klikněte na OK.
 1. Vyberte rozsah textu, textový rámeček nebo grafický rámeček, které budou sloužit jako nový zdroj hypervazby. Můžete například chtít vybrat další text pro zahrnutí do zdroje.
 2. Vyberte hypervazbu v panelu Hypervazby.
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Z nabídky panelu Hypervazby zvolte Nastavit hypervazbu.

  • Chcete-li aktualizovat hypervazby na externí dokumenty, z nabídky panelu Hypervazby zvolte Aktualizovat hypervazbu.

 • Chcete-li vyhledat zdroj hypervazby nebo křížového odkazu, vyberte požadovanou položku v panelu Hypervazby. Z nabídky panelu Hypervazby zvolte Najít zdroj. Vybere se text nebo rámeček.
 • Chcete-li vyhledat cílové místo hypervazby nebo křížového odkazu, vyberte požadovanou položku v panelu Hypervazby. Z nabídky panelu Hypervazby zvolte Jít na cílové místo.

Pokud je položka cíl URL, InDesign spustí webový prohlížeč nebo se do něho přepne a zobrazí cíl. Pokud je položka textová kotva nebo cílová stránka, InDesign přeskočí na příslušné místo.

Když do dokumentu InDesign importujete dokument aplikace Word s hypervazbami, zobrazí se kolem hypervazeb URL (například www.adobe.com) rámeček nebo okraj. Dokument InDesign zdědí modrý vzorek nazvaný Word_R0_G0_B255. Dokument rovněž zdědí znakový styl „Hypervazba“ s podtržením a modrou barvou textu.

Chcete-li rámeček odstranit, dvojitě klikněte na hypervazbu v panelu Hypervazba. V oddílu Vzhled vyberte Neviditelný obdélník v nabídce Text a klikněte na OK.

Případně můžete také odstranit importované políčko vzorníku. Políčko vzorníku přitom můžete nahradit jiným políčkem vzorníku. Viz Odstranění jednotlivých políček vzorníku.

Poznámka:

Než umístíte dokument aplikace Word do dokumentu InDesign, můžete odstranit hypervazby z URL v dokumentu aplikace Word, aby se nezdědilo formátování. Prostudujte si dokumentaci aplikace Word. Další možností je vytvořit ještě před importem v dokumentu InDesign znakový styl „Hypervazba“. Není-li nastaveno jinak, použije se při importu dokumentu aplikace Word automaticky styl InDesign se stejným názvem.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.