Procházení dokumentů

V libovolném zobrazení můžete používat posuvníky (podél spodního a pravého okraje okna InCopy), nebo rolovat pomocí kolečka nebo senzoru myši.

K pohybu článkem můžete také používat klávesy PageUp, PageDown a klávesy se šipkami na klávesnici. Stisknutí klávesy PageUp nebo PageDown v zobrazení rozvržení posune zobrazení na další nebo předcházející stránku v rozvržení. Stisknutí klávesy PageUp nebo PageDown v zobrazení sloupců nebo článku posune zobrazení o jednu obrazovku; zobrazení se nemusí nutně přesunout na další konec stránky. Klávesy šipka nahoru nebo šipka dolů posunují textový kurzor v rámci textu a posouvají zobrazení podle potřeby tak, že je textový kurzor vždy viditelný.

Pouze v zobrazení rozvržení můžete také pomocí nástroje ručička posouvat zobrazení dokumentu v libovolném směru.

Pohyb v dokumentu pomocí nástroje ručička

Některé volby pro pohyb článkem závisí na tom, zda pracujete v zobrazení sloupců, článku nebo rozvržení. Pokud chcete v zobrazení sloupců a článku vidět text, který se nevešel do zobrazení, musíte použít posuvníky. V zobrazení rozvržení můžete použít také nástroj ručička, tlačítka stránek a příkazy.

 1. V zobrazení rozvržení vyberte nástroj ručička  a pak tažením posunujte dokument.
Zobrazení jiné části stránky pomocí tažení

Poznámka:

Chcete-li používat power zoom v době, kdy je vybrán nástroj ručička, stiskněte tlačítko myši. Tato metoda nabízí rychlý způsob procházení vícestránkových dokumentů.

Přechod na jinou stránku v zobrazení rozvržení

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Podle následující ilustrace klikněte na tlačítka ve stavovém řádku.

  Stavový řádek v zobrazení rozvržení

  A. Tlačítko první dvojstránky B. Tlačítko předcházející dvojstránky C. Pole zobrazení čísla stránky D. Tlačítko následující dvojstránky E. Tlačítko poslední dvojstránky 
  • Z rozbalovací nabídky na stavovém řádku zvolte číslo stránky.

Přechod na značky polohy

V určitém místě v textu můžete nastavit značku, na kterou se pak můžete snadno vrátit s použitím příkazu nebo klávesové zkratky. Značka polohy je užitečná, pokud přejdete v dokumentu na jiné místo při provádění jiné akce, například za účelem ověření nějakého údaje v jiné oblasti textu. Dokument může při každém otevření obsahovat pouze jednu značku polohy; vložení značky odstraní dříve umístěnou značku. Při zavření dokumentu se tato značka odstraní.

 1. Zvolte Úpravy > Značka polohy a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete-li přidat značku, umístěte textový kurzor do textu a pak vyberte Vložit značku.

  • Chcete-li nahradit existující značku, vyberte Nahradit značku.

  • Chcete-li odstranit značku, vyberte Odstranit značku.

  • Chcete-li se vrátit zpět na značku, vyberte Jít na značku.

Změna pořadí článků InCopy

Když otevřete soubor úlohy nebo dokument aplikace InDesign, můžete změnit pořadí článků v zobrazení sloupců nebo článku. Změna pořadí článků neovlivní jejich polohu v rozvržení.

 1. Zkontrolujte, zda jste v zobrazení sloupců nebo článku.
 2. Přetáhněte nadpis článku do nové polohy.