Tisk zobrazení sloupců nebo článku

Při tisku zobrazení sloupců nebo článku InCopy vytiskne neformátovaný text v souvislém sloupci (nebo sloupcích), bez vlastností rozvržení a formátování. Výsledkem tisku v zobrazení sloupců nebo článku je výtisk, který připomíná sloupcové obtahy v tradičním publikování. Formát sloupců usnadňuje soustředit se na textový obsah článku a najít změny provedené vámi nebo jinými přispěvateli.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Z volby Zobrazení v tiskovém dialogovém okně zvolte Sloupce a článek..
 3. V tiskovém dialogovém okně určete následující volby:
  • Zadejte počet kopií, které chcete vytisknout.

  • Ze seznamu vyberte velikost papíru.

  • Zvolte orientaci papíru.

  • Zvolte, zda se mají vytisknout Všechny články, Aktuální článek nebo Všechny rozbalené.

  Poznámka:

  Volba Všechny rozbalené je aktivní, pouze když pracujete s připojenými soubory InCopy.

 4. V sekci Volby určete, zda chcete Použít současná nastavení sloupců nebo Lokálně změnit současná nastavení sloupců. Pokud zvolíte Lokálně změnit současná nastavení sloupců, vyberte, které informace chcete vytisknout.
 5. Chcete-li na tištěnou stránku zahrnout název dokumentu, počet stránek a čas tisku, vyberte Tisknout informace o stránce.
 6. Chcete-li vytisknout přehled informací, vztahujících se ke článku, vyberte Tisknout informace o článku. Tato volba vytiskne informace obsažené v dialogovém okně Informace o souboru obsahu.
 7. Klikněte na Tisknout.

Poznámka:

Pokud se dokument nevytiskne správně, zkontrolujte, zda je nainstalovaný správný ovladač tiskárny.

Při tisku zobrazení rozvržení InCopy vytiskne dokument tak, jak se zobrazuje na obrazovce, s nezměněnými rámečky a všemi ostatními prvky stránky.

Poznámka:

Protože InCopy není určený pro tiskovou produkci s vysokou kvalitou, neobsahuje ovládací prvky pro vytváření přesahů, tiskové značky, barevné výtažky a určité tiskové funkce související s grafikami. InCopy umožňuje pouze složený tisk.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Z volby Zobrazení v tiskovém dialogovém okně vyberte Rozvržení.
 3. Určete následující volby:
  • Zadejte počet kopií, které chcete vytisknout.

  • Ze seznamu vyberte velikost papíru.

  • Zvolte orientaci papíru.

  • Ve volbě Současný článek zvolte, zda chcete vytisknout všechny články nebo určete rozsah stránek, který chcete vytisknout.

 4. Zvolte, zda chcete změnit měřítko dokumentu.
 5. Chcete-li vytisknout obrazy obsažené v dokumentu, vyberte Tisknout obrazy.
 6. Chcete-li vytisknout protilehlé stránky na stejný list, vyberte Tisknout dvojstránky.
 7. Chcete-li na tištěnou stránku zahrnout název dokumentu, počet stránek a čas tisku, vyberte Tisknout informace o stránce.
 8. Klikněte na Tisknout.

Poznámka:

Pokud se dokument netiskne správně, zkontrolujte, zda je nainstalovaný správný ovladač tiskárny.

Vytvoření standardního postscriptového souboru

Kromě tisku dokumentu na tiskárně můžete také uložit popis dokumentu v jazyce Adobe PostScript® jako soubor pro tisk na vzdálených tiskárnách. Standardní postscriptový soubor (.ps) obsahuje popis všeho, co dokument obsahuje, včetně informací o připojených souborech a pokynů přizpůsobených pro právě vybrané výstupní zařízení.

Postscriptový soubor je obvykle větší než původní dokument InCopy. Po vytvoření postscriptového souboru ho můžete zkopírovat na disk nebo jiné paměťové médium nebo ho poslat k vytištění do jiného počítače.

Poznámka:

Nezapomeňte postscriptový soubor před přesunem na síťový disk nebo výměnné médium uložit na svůj pevný disk. Pomalejší doba přístupu mezi pevným diskem a ostatními disky může způsobit poškození souboru nebo ztrátu dat a může poškodit váš dokument.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Podle svého operačního systému proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Windows) Vyberte Tisknout do souboru. Klikněte na Tisknout.

  • (Mac OS) Z nabídky PDF zvolte Uložit PDF jako PostScript. Po výzvě zadejte název a umístění souboru a klikněte na Uložit.

 4. V případě potřeby změňte existující nastavení v tiskovém dialogovém okně InCopy. InCopy použije při vytváření postscriptového souboru platný rozsah stránek.
 5. Klikněte na Tisknout.
 6. (Windows) Zadejte název a umístění souboru a klikněte na Uložit.

Změna výchozího nastavení tisku

Nastavení tisku můžete uložit s aplikací a tím umožnit, aby nové dokumenty InCopy používaly stejná nastavení tisku. V Mac OS se tato nastavení tisku stanou také výchozími pro tiskárnu. Jednotlivá nastavení tisku můžete při tisku podle potřeby přepsat.

 1. Zvolte Soubor > Tisknout a nastavte požadovaná výchozí nastavení tisku.
 2. Klikněte na Uložit nastavení.

  Veškeré následující změny těchto uložených nastavení se po dokončení tiskové úlohy vypustí.

Změna měřítka dokumentů

Když tisknete ze zobrazení rozvržení, můžete pomocí změny měřítka určit, jak se mají stránky dokumentu přizpůsobit zvolené velikosti papíru. Maximální velikost stránky, kterou můžete vytisknout v systému Windows, je 129 x 129 palců. Chcete-li umístit dokument nadměrné velikosti na menší list papíru, můžete zmenšit šířku a výšku dokumentu, buď souměrně nebo nesouměrně. Můžete také automaticky změnit měřítko stránek tak, aby se vešly na zobrazitelnou plochu aktuální velikosti papíru. Změna měřítka nemá vliv na velikost stránek v dokumentu.

Ruční změna měřítka dokumentu

 1. V zobrazení rozvržení zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Chcete-li zachovat současný poměr šířky a výšky, vyberte Zachovat proporce. Chcete-li změnit měřítko dokumentu asymetricky, nechte tuto volbu nevybranou.
 3. Do polí Šířka a Výška zadejte procenta od 1 do 1 000. Pokud jste vybrali Zachovat proporce, můžete zadat pouze jednu hodnotu; druhá se aktualizuje automaticky.
 4. Klikněte na Tisknout.

Automatická změna měřítka dokumentu

 1. V zobrazení rozvržení zvolte Soubor > Tisknout.
 2. Vyberte Přizpůsobit velikosti papíru. Vedle volby Přizpůsobit velikosti papíru se zobrazí procenta změny velikosti, určená zobrazitelnou oblastí definovanou ve vybraném souboru PPD.
 3. Klikněte na Tisknout.