Díky podpoře slovníků Hunspell v aplikaci InDesign, které slouží ke kontrole pravopisu a dělení slov, je rozšířen počet jazyků zahrnutých v produktu. Na webu OpenOffice jsou k dispozici slovníky pro více než 90 jazyků určené k integraci. Slovníky Hunspell jsou poskytovány nejen na webu OpenOffice, ale i na dalších webech. Slovníky pro požadované jazyky si můžete stáhnout a přidat je do používaného produktu.

Slovníky Hunspell si můžete stáhnout na některém z následujících webů:

Poznámka:

Společnost Adobe doporučuje, abyste nenahrazovali existující slovníky pro dělení slov a kontrolu pravopisu. Jestliže existující slovníky pro dělení slov nahradíte, mohou se konce řádků v existujících dokumentech změnit podle nových slovníků pro dělení slov (pokud budete dané dokumenty znovu upravovat). Podobně platí, že když nahradíte existující slovníky pro kontrolu pravopisu novými, budou výsledky a návrhy při kontrole pravopisu existujícího dokumentu odlišné.

Pokud existující slovníky nahradit musíte, nezapomeňte si existující soubory zazálohovat, abyste se v případě potřeby mohli k původním slovníkům vrátit.

Přidání slovníku Hunspell

 1. Stáhněte si požadovaný slovník pro kontrolu pravopisu nebo dělení slov. Stažený soubor bude mít příponu oxt (při stažení z webu OpenOffice). Pokud si slovník stáhnete z jiného webu než OpenOffice, může být přípona jiná.

 2. Změňte příponu názvu souboru na ZIP. Soubor xyz.ext například přejmenujte na xyz.zip.

 3. Rozbalte obsah archivu ZIP do složky a najděte soubor afixů (.aff), soubor slovníku pro kontrolu pravopisu (.dic) nebo soubor slovníku pro dělení slov (.dic). Přejmenujte tyto soubory tak, jak je uvedeno v následující tabulce (s použitím kódů jazyků podle standardu ISO).

  Kódy jazyků podle standardu ISO jsou v následujícím tvaru: <kód jazyka podle ISO 639-1 – malými písmeny>_<kód země – velkými písmeny>. Pro češtinu je to například cs_CZ.

  Typ souboru
  Název po přejmenování
  Příklad
  Soubor afixů
  <kód jazyka podle ISO>.aff
   cs_CZ.aff
  Slovník pro kontrolu pravopisu
  <kód jazyka podle ISO>.dic
   cs_CZ.dic
  Slovník pro dělení slov hyph_<kód jazyka podle ISO>.dic  hyph_cs_CZ.dic

  Seznam kódů jazyků podle standardu ISO 639-1 najdete na adresehttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes.

  Seznam kódů zemí najdete na adrese http://www.iso.org/iso/country_names_and_code_elements..

 4. Ve složce Dictionaries vytvořte složku s názvem <kód jazyka podle ISO> a tyto přejmenované soubory do ní zkopírujte. Adresář Dictionaries najdete v následujících umístěních (v závislosti na operačním systému).

  Verze aplikace InDesign Platforma Umístění složky Dictionaries
  CC 2015.4 a novější Windows (64bitová verze) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (32bitová verze) Windows (32bitová verze) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Windows (64bitová verze) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64bitová verze) Windows (64bitová verze) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Plug-Ins/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32bitová verze)  %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Windows (64bitová verze)  Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
 5. Do elementů SpellingService a UserDictionaryService nebo do elementu HyphenationService v souboru Info.plist přidejte řetězcový element s hodnotou <kód jazyka podle ISO>. Soubor Info.plist najdete v následujících umístěních (v závislosti na operačním systému a verzi aplikace InDesign).

  Verze aplikace InDesign Platforma   Umístění souboru Info.plist
  CC 2015.4 a novější Windows (64bitová verze) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (32bitová verze) Windows (32bitová verze) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64bitová verze) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64bitová verze) Windows (64bitová verze) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Plug-Ins/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32bitová verze) %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64bitová verze) Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\
  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents
 6. Restartujte aplikaci InDesign.

Odebrání slovníku Hunspell

 1. Chcete-li slovník Hunspell z aplikace InDesign odebrat, přejděte do složky s názvem <kód jazyka podle ISO> umístěné ve složce Dictionaries. Odstraňte soubor .aff, slovník pro kontrolu pravopisu a slovník pro dělení slov. Názvy těchto souborů jsou uvedeny v následující tabulce.

  Typ souboru
   Formát názvu Příklad
  Soubor afixů
  <kód jazyka podle ISO>.aff
  cs_CZ.aff
  Slovník pro kontrolu pravopisu
  <kód jazyka podle ISO>.dic
  cs_CZ.dic
  Slovník pro dělení slov  hyph_<kód jazyka podle ISO>.dic hyph_cs_CZ.dic

  Adresář Dictionaries najdete v následujících umístěních (v závislosti na operačním systému).

   

  Verze aplikace InDesign Platforma Umístění složky Dictionaries
  CC (32bitová verze) Windows (32bitová verze) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Windows (64bitová verze) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64bitová verze) Windows (64bitová verze) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CS6 Windows (32bitová verze)  %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
  Windows (64bitová verze)  Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries 
   Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/SharedSupport/Dictionaries
 2. Z elementů SpellingService a UserDictionaryService a z elementu HyphenationService v souboru Info.plist odeberte řetězcový element. Soubor Info.plist najdete v níže uvedených umístěních (v závislosti na operačním systému).

  Verze aplikace InDesign Platforma   Umístění souboru Info.plist
  CC (32bitová verze) Windows (32bitová verze) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64bitová verze) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CC (64bitová verze) Windows (64bitová verze) %ProgramFiles%\Adobe\Adobe InDesign CC (64 bit)\Plug-Ins\Dictionaries\LILO\Linguistics\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\Dictionaries
  Mac OS /Applications/Adobe InDesign CC/Resources/Dictionaries/LILO/Linguistics/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents/
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     CS6
  Windows (32bitová verze) %ProgramFiles%\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin
  Windows (64bitová verze) Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Linguistics\6.0\Providers\Plugins2\AdobeHunspellPlugin\
  Mac OS /Library/Application Support/Adobe/Linguistics/6.0/Providers/Plugins2/AdobeHunspellPlugin.bundle/Contents
 3. Spusťte aplikaci InDesign znovu.