Zjistěte, co je nového v nejnovější verzi aplikace InDesign.
Adobe_InDesign_CC_mnemonic_RGB_128px

Nejnovější verze aplikace InDesign (verze 14.0.3) byla vydána v srpnu 2019 a přináší zlepšený výkon aplikace, lepší stabilitu, pohodlnější pracovní postupy a lepší uživatelský zážitek. V této verzi bylo vyřešeno více než 50 problémů. Chcete-li získat další informace, navštivte stránku vyřešené problémy aplikace InDesign.


Nejlepší nové funkce

Vydání z října 2018 (verze 14.0)

Přizpůsobit podle obsahu

Využívá technologii Adobe Sensei

Pomocí funkce Přizpůsobit podle obsahu dokáže aplikace InDesign inteligentně přizpůsobit nejlepší část obrázku při jeho vložení do rámečku. Nejlepší část snímku se určí na základě jeho rozměrů a poměru stran a také na základě vyhodnocení jednotlivých částí snímku.

Přizpůsobit podle obsahu
Přizpůsobit podle obsahu

Další informace naleznete v části Přizpůsobení objektů rámečkům.

Úpravy rozvržení

Úprava rozvržení v aplikaci InDesign je nyní rychlá a snadná. Pokud potřebujete změnit velikost stránky dokumentu po přidání textu a obrázků, nemusíte už text, obrázky ani jiné prvky upravovat ručně.  

Když provedete změnu velikosti stránky, okrajů stránky nebo spadávky dokumentu, nová funkce Upravit rozvržení upraví všechny prvky rozvržení automaticky.

Úpravy rozvržení
Úpravy rozvržení

Další informace najdete v tématu Úpravy rozvržení.

Importovat poznámky souboru PDF

Do aplikace InDesign můžete nyní importovat označený výstup souboru PDF a snadno sledovat zpětnou vazbu a poznámky, které jsou v něm uvedené. Poznámky můžete přijmout a označit je jako vyřešené nebo nevyřešené. Výběrem poznámky také zvýrazníte část dokumentu, ke které se váže.

import_pdf_comments
Import poznámek souboru PDF

Další informace naleznete v části Import poznámek PDF.

Panel Vlastnosti

Nový panel Vlastnosti v aplikaci InDesign umožňuje zobrazení nastavení a ovládacích prvků v kontextu aktuální úlohy nebo pracovního postupu. Tento nový panel byl navržen s ohledem na snadné používání, abyste měli přístup ke správným ovládacím prvkům přesně v okamžiku, kdy je budete potřebovat.

Panel Vlastnosti je ve výchozím nastavení k dispozici v pracovní ploše Základní. Zapnout ho můžete také z nabídky Okno > Vlastnosti.

Panel Vlastnosti
Panel Vlastnosti

Další informace najdete v tématu Panel Vlastnosti.

Vizuální procházení písmy

Nyní můžete procházet tisíce písem od stovek autorů písem v aplikaci InDesign, okamžitě je aktivovat a používat ve svých dokumentech. Panel písem zahrnuje různé nové možnosti, které poskytnou obohacení při práci s písmy. Můžete aplikovat filtr ke zobrazení pouze písem přidaných nedávno. Také můžete vybrat vzorový text ze seznamu předdefinovaných textů pro náhled písma, nebo si zvolit vlastní text. Nyní máte také možnost změnit velikost písma v náhledu písma.

Další informace najdete v tématu Používání písem.

Podpora písem OpenType SVG

Díky podpoře písma OpenType SVG v aplikaci InDesign nyní můžete v jediném glyfu nastavit více barev a přechodů.

Písma OpenType SVG
Písma OpenType SVG: barevnost a přechody

Pomocí emoji písem OpenType SVG můžete do dokumentů doplnit různé barevné a grafické znaky, například smajlíky, vlajky, značky, zvířata, osoby, potraviny nebo orientační body. Také můžete vytvořit složené glyfy. Pomocí písma EmojiOne můžete v glyfech například vytvořit vlajky států nebo dosáhnout rozmanitosti odstínů pleti.

Vytváření vlajek států kombinací glyfů
Vytváření vlajek států kombinací glyfů
Kombinace znaku představujícího osobu s barvami pleti
Kombinace znaku představujícího osobu s různými barvami pleti

Další informace najdete v tématu Používání písem.

Přidání poznámek pod čarou do tabulek

V aplikaci InDesign lze nyní přidávat poznámky pod čarou do tabulky. Text poznámky pod čarou se zobrazí ve spodní části textového rámečku.

Referenční číslo poznámky pod čarou v tabulce bude pokračováním referenčního čísla poznámek pod čarou tohoto článku.

Poznámky pod čarou v tabulkách se zachovávají i při importování dokumentů Word a exportují se do formátů podporujících poznámky pod čarou, například PDF, EPUB a HTML.

Další informace naleznete v tématu Poznámky pod čarou.

Styly mezer mezi odstavci

Nyní můžete zvolit, jestli budou mít mezery před a mezery za vliv na text se stejným stylem. Volba Mezera mezi odstavci se stejným stylem v dialogu Styly umožňuje určit hodnotu mezery mezi odstavci se stejným stylem. Tato hodnota je použita pouze v případě, že dva sousední odstavce mají stejný styl odstavce. Pokud jsou styly dvou sousedních odstavců odlišné, je použita hodnota voleb Mezera před a Mezera za.

Další informace naleznete v tématu Formátování odstavců.

Další vylepšení

 • Při exportování dokumentu můžete nyní zachovat název souboru. Pokud vyberete možnost Použít název dokumentu InDesign jako název výstupního souboru, bude mít exportovaný soubor PDF stejný název jako dokument z dalšího exportu. V opačném případě bude mít vámi zadaný název.

 • V aplikaci InDesign můžete nyní převádět poznámky pod čarou na poznámky na konci.

 • Při vytvoření balíčku můžete nyní zvolit, jestli chcete pro tento balíček vytvořit pokyny pro tisk.

  • Vyberte možnost Vytvořit pokyny pro tisk na kartě Souhrn dialogového okna Balíček.
  • Klikněte na možnost Sbalit. 
 • Každý dokument si nyní pamatuje formát, ve kterém byl naposledy exportován. Pokud je dokument sdílen s jiným uživatelem nebo se k němu přistupuje z jiného stroje, zachová si formát, do kterého byl naposledy exportován.

 • Panel Rejstřík nyní nabízí více místa k zobrazení položek rejstříku a je tedy snazší je vyhledat.

  K dispozici je také nové pole pro vyhledávání určené k hledání položky rejstříku. Stačí napsat text, který chcete vyhledat, a pomocí šipek následující a předchozí můžete položky v rejstříku prohledat.

 • Pomocí vlastních písem si nyní můžete přizpůsobit vzhled formulářů v exportovaném souboru PDF.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online