Chyba: „Tento dokument může obsahovat binární soubory EPS, které mohou způsobit chybu tiskové úlohy.“ (Adobe InDesign 2.0 - CS5)

Problém

Při tisku z aplikace Adobe InDesign se zobrazí chyba:

"Tento dokument může obsahovat binární soubory EPS, které mohou způsobit chybu tiskové úlohy. Pokud tiskárna vytvoří výstup, pak binární data neznemožnila tisk. Chcete tento dokument vytisknout?"

Příčina

Některé konfigurace tisku PostScript obsahují moduly, které občas interpretují určité kombinace znaků v binárních datech jako příkazy. Pokud jsou takové znaky interpretovány jako příkazy, může dojít k selhání úlohy nebo rovnou k zahájení tisku binárních dat, při kterém tiskárna vytiskne spoustu stránek jednořádkového výstupu binárního textového řetězce. Aplikace InDesign proto upozorňuje na možné riziko takového chování. Jedné se o následující případy:

  • Úloha obsahuje umístěný soubor EPS s komentářem %%DocumentData s hodnotou Binary
  • Úloha obsahuje umístěný soubor EPS s komentářem %%DocumentData s chybějící hodnotou
  • Úloha obsahuje umístěný soubor EPS s chybějícím komentářem %%DocumentData
  • Úloha obsahuje umístěný soubor EPS pro konfiguraci tiskárny, jehož formát dat není jistý. Jedná se o běžný jev pro tisku ze systémů Mac OS X, jelikož odchozí datový kanál nelze zcela posoudit.

Řešení

Vyzkoušejte jedno z následujících řešení:

Řešení 1: Kliknutím na tlačítko OK otestujte tisk dokumentu.

Pokud kliknutím na tlačítko OK odešlete úlohu do tiskárny/zařízení a tato úloha se úspěšně vytiskne, používaná konfigurace tisku podporuje binární data a toto upozornění můžete klidně ignorovat. Pokud kliknutím na tlačítko OK odešlete úlohu do zařízení a vytiskne se mnoho stránek, z nichž každá obsahuje jednořádková binární data, datový kanál tisku nepodporuje binární tisk, a proto byste měli použít jedno z níže uvedených řešení.

Řešení 2: Uložte grafický prvek v jiném souborovém formátu než EPS.

Tento problém není způsobován formáty PSD, TIFF, PDF a jinými. 

Řešení 2: Použijte soubor EPS bez binárních dat.

Tohle je občas možné, pokud soubor EPS uložíte ve zdrojové aplikaci pomocí jiného nastavení. Někdy jsou však data v souboru zapouzdřena složitějším způsobem a jejich formát nelze změnit.

Řešení 3: Použijte soubor EPS z aplikace Photoshop.

Aplikace InDesign dokáže ve většině souborů EPS aplikace Photoshop přeformátovat data tak, aby vyhovovala nastavení přepínače formátu ASCII / binárního formátu v dialogovém okně pro tisk v této aplikaci. Stačí daný soubor EPS otevřít v aplikaci Photoshop, vybrat možnost Uložit jako, zvolit jiný či stejný název a kliknutím na tlačítko Ano soubor uložit, respektive nahradit. 

Řešení 4: Změňte nastaven tiskárny tak, aby byly podporovány binární tiskové protokoly.

Tento krok se obvykle provádí na ovládacím panelu na přední straně tiskárny. Návod najdete v uživatelské dokumentaci tiskárny.

Další informace

Pokud je soubor EPS obsahující binární data umístěn do dokumentu aplikace InDesign a vy posléze vytisknete příslušnou publikaci s nastaveným formátem výstupních dat ASCII, data souboru EPS projdou průchozí trasou PostScript v kódu a vytisknou se binární data. V důsledku toho může dojít k selhání tiskové úlohy.

Aplikace InDesign v současnosti dokáže zjistit, zda soubor EPS obsahuje binární data, pomocí kontroly přítomnosti komentáře %%DocumentData. Pokud je přítomen, aplikace InDesign vyhledá tři platné parametry pro tento komentář DSC: Clean7Bit, Clean8Bit nebo Binary. 

Pokud má parametr nastavenu hodnotu Binary nebo pokud komentář %%DocumentData v souboru EPS chybí, aplikace InDesign zobrazí upozornění a zruší tisk úlohy.Aplikace InDesign bude kontrolovat tuto skutečnost pouze tehdy, když je při tisku nastaven formát výstupních dat ASCII.

Aplikace InDesign nebude tuto kontrolu provádět při exportu do formátu EPS, protože se tato chybová zpráva týká pouze tisku.

Aplikace InDesign nebude kontrolovat soubory EPS aplikace Photoshop. 

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.