Problém

Při otevírání dokumentu, importu textu či grafiky nebo převodu souborů aplikací PageMaker 6.5–7.x či QuarkXPress 3.3x–4.1 se zobrazí následující chybová zpráva:

Dokument [název souboru] využívá jedno nebo více písem, která nyní nejsou na vašem systému dostupná. Pro text se použije náhradní písmo, dokud nebude původní písmo opět k dispozici.

Podrobnosti

 • Aplikace zobrazí kromě upozornění také seznam chybějících písem.
 • Chybějící písma se zobrazí v části Chybějící v horní části nabídky Písmo.
 • Je možné, že bude text obsahující chybějící písma růžově zvýrazněn.

Řešení

Vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení:

Řešení 1: Nainstalujte nebo aktivujte chybějící písma.

Nainstalujte chybějící písma (další informace najdete v tématu „Instalace písem“ v nápovědě k aplikaci InDesign nebo InCopy). Pokud jsou písma již nainstalovaná a používáte nástroj pro správu písem, zkontrolujte, zda jsou písma aktivovaná. Pokyny najdete v dokumentaci k používanému nástroji pro správu písem.

Řešení 2: Nainstalujte řez písma nebo používejte pouze nainstalované řezy písem.

Aplikace InDesign a InCopy podporují pouze nainstalované řezy písem. Pro některá písma, například pro písmo Critter, nejsou určité řezy k dispozici (například tučné písmo nebo kurzíva). V takových případech vyberte v aplikaci InDesign nebo InCopy základní verzi písma. Zkontrolujte, zda je daný řez písma (například Tekton Bold nebo Optima Oblique) nainstalován, případně použijte takový řez, který je v aplikaci InDesign nebo InCopy k dispozici.

Řešení 3: Přeinstalujte chybějící písma.

Chcete-li ověřit, zda je určité písmo nainstalováno správně, podívejte se na ně v jiné aplikaci. Pokud se písmo nezobrazuje ani v jiné aplikaci, přeinstalujte je. Po instalaci písma je někdy nutné restartovat počítač. Teprve potom bude dané písmo dostupné.

Poznámka: V systému Mac OS X jsou písma instalována a spravována jinak než v předchozích verzích systému Mac OS. Další informace najdete v článku Řešení potíží s písmy (Mac OS X) nebo v článku „Mac OS X: Umístění písem a jejich účel“ na webu podpory společnosti Apple na adrese http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=106417.

Řešení 4: Nahraďte chybějící písma.

Pomocí příkazu Hledat písmo nahraďte všechny výskyty chybějícího písma některým z nainstalovaných písem.

Příkaz Hledat písmo neumí nahradit písma obsažené v importovaných grafikách. Pokud se chybějící písmo nachází v souboru EPS nebo PDF, je třeba toto písmo nainstalovat. Nebo je možné vytvořit soubor EPS či PDF znovu a dané písmo do něj vložit.

Poznámka: Jestliže nainstalované písmo zabere více místa než chybějící písmo, může se po nahrazení písma změnit vzhled dokumentu.

Nahrazení chybějícího písma:

 1. Otevřete dokument.
 2. Vyberte možnost Text > Hledat písmo.
 3. V seznamu Písma v dokumentu v dialogovém okně Hledat písmo vyberte chybějící písmo.
 4. V nabídce Změnit na vyberte nový řez a rodinu písma.
 5. Kliknutím na možnost Hledat první a následně na možnost Nahradit nebo Hledat a nahradit postupně najděte a změňte jednotlivé výskyty chybějícího písma. Nebo můžete kliknout na možnost Nahradit vše a nahradit všechny výskyty chybějícího písma najednou.

Řešení 5: Zkontrolujte, že pro písma ve formátu Type 1 (PostScript) existuje soubor obrysu i bitmapy.

Pokud je chybějící písmo ve formátu Type 1 (PostScript), zkontrolujte, zda se v následujících složkách na úrovni systému nachází soubor obrysu i soubor bitmapy:

Poznámka: Pokud používáte nástroj pro správu písem, například ATM Deluxe, mohou být písma uložena kdekoli na pevném disku. V operačním systému Vista nebyl nástroj ATM testován a není v něm oficiálně podporován.

V systému Windows XP:

 • Soubory obrysů (.pfm): X:/Windows/Fonts, kde X je systémová jednotka
 • Soubory bitmap (.pfb, .afm): X:/Windows/Fonts, kde X je systémová jednotka

V systému Windows 2000:

 • Soubory obrysů (.pfm): X:/Winnt/Fonts, kde X je systémová jednotka
 • Soubory bitmap (.pfb, .afm): X:/PSFONTS, kde X je systémová jednotka

V systému Mac OS X:

Poznámka: Názvy souborů bitmat písem ve formátu Adobe Type 1 (PostScript) odpovídají názvům písem. Pro názvy souborů obrysů se používá zkrácená verze názvu písma (například Isabe pro písmo Isabella). Chcete-li zjistit, zda je písmo v souboru aplikace společnosti Adobe ve formátu Type 1 Outline, Bitmap, Suitcase, TrueType nebo OpenType, vyberte soubor písma. Potom v aplikaci Finder vyberte možnost Soubor > Informace a podívejte se do pole Druh.

 • Library/Fonts
 • System/Fonts
 • User/Library/Fonts
 • User/Library/Application Support/Adobe/Fonts
 • Applications/Adobe InCopy [verze]/Fonts
 • Applications/Adobe InDesign [verze]/Fonts

Řešení 6: Znovu vytvořte soubory se seznamy písem společnosti Adobe.

V systému Windows:

 1. Ukončete všechny aplikace společnosti Adobe.
 2. Vyberte možnost Start > Hledat > Soubory nebo složky.
 3. Vyhledejte soubory se seznamy písem:

  • V systému Windows XP a Windows Vista zadejte do pole „Zadejte část nebo celý název souboru nebo složky, kterou chcete vyhledat“ řetězec "Adobefnt*.lst" (včetně uvozovek) a potom klikněte na tlačítko Vyhledat.
  • V systému Windows 2000 zadejte do pole „Název“ řetězec "Adobefnt*.lst" (včetně uvozovek) a potom klikněte na tlačítko Najít.
 4. Vyberte všechny nalezené soubory a potom vyberte možnost Soubor > Odstranit. (Pokud odstraníte soubor se seznamem písem pro jinou aplikaci společnosti Adobe, bude tento soubor při dalším spuštění dané aplikace vytvořen znovu.)
 5. Restartujte aplikaci InCopy nebo InDesign. Soubory se seznamy písem budou během spuštění vytvořeny znovu.

V systému Mac OS X:

 1. Ukončete všechny aplikace společnosti Adobe.
 2. Vyberte možnost Soubor > Hledat a proveďte jednu z následujících akcí:
  • V systému Mac OS X v10.4.x klikněte na tlačítko Počítač, do textového pole vedle popisku Název souboru zadejte název Adobefnt a potom klikněte na možnosti Vstup.
  • V systému Mac OS X v10.2.x–v10.3.x vyberte v nabídce Prohledat možnost Místní disky, do pole vedle popisku Název souboru zadejte název Adobefnt a klikněte na možnost Hledat.
 3. Nalezený soubor vyberte a pak vyberte možnost Soubor > Přesunout do koše.
 4. Opakujte kroky 2–3 pro soubory Adobefnt05.lstAdobefnt06.lst.
 5. Restartujte aplikaci InCopy nebo InDesign. Soubory se seznamy písem budou během spuštění vytvořeny znovu.

Poznámka: Pokud není v systému Mac OS 10.5x žádný soubor adobefnt.lst nalezen, zkontrolujte, zda jste v dialogovém okně Soubor > Hledat přidali do kritérií hledání systémové soubory.

 1. V rozevíracím seznamu Druh vyberte položku Jiné a počkejte, až se zobrazí dialogové okno Vyberte kritérium hledání.
 2. Zadejte hodnotu System.
 3. V seznamu vyberte systémové soubory a potom klikněte na tlačítko OK.
 4. Pokud chcete, aby se systémové soubory zobrazily ve vašich kritériích i příště, zaškrtněte políčko V nabídce.

Řešení 7: Snižte počet aktivních písem nebo odstraňte problémy s poškozenými písmy.

Při použití velkého množství písem nebo v případě, že jsou některé písma poškozená, nemusí aplikace InCopy nebo InDesign písma rozpoznat. Další informace o snížení počtu písem nebo kontrole poškozených písem najdete v jednom z následujících dokumentů:

Další informace

Aplikace InCopy a InDesign kontrolují chybějící písma při otevírání souborů nebo importu textu či grafiky. Pokud aplikace nemůže nějaké písmo najít, zobrazí upozornění a chybějící písmo uvede v části Chybějící v nabídce Písmo. Veškerý text, ve kterém je použito náhradní písmo, je v aplikacích InCopy a InDesign ve výchozím nastavení růžově zvýrazněn. Chcete-li toto zvýraznění vypnout, vyberte možnost Soubor > Předvolby > Sazba (Windows) nebo InDesign > Předvolby > Sazba (Mac OS X) a potom zrušte zaškrtnutí políčka Nahrazená písma.

Aplikace InDesign umí najít písma společnosti Adobe ve složce písem na úrovní systému i ve složkách písem specifických pro aplikace společnosti Adobe. Aplikace InDesign instaluje písma do níže uvedených umístění.

Písma instalovaná aplikacemi InDesign a InCopy CS2

Aplikace InDesign CS2 a InCopy CS2 instalují do složky [Pevný disk počítače Macintosh]/Library/Application Support/Adobe/Fonts/ (Mac OS) nebo do složky Program Files/Common Files/Adobe/Fonts/ (Windows) následující písma OpenType společnosti Adobe:

 • Adobe Caslon Pro
 • Adobe Garamond Pro
 • Adobe Jenson Pro
 • Adobe Ming Std
 • Adobe Myungjo Std
 • Adobe Song Std
 • Caflisch Script Pro
 • Kozuka Gothic Pro
 • Kozuka Gothic Std
 • Kozuka Mincho Pro
 • Kozuka Mincho Std
 • Letter Gothic Std
 • Lithos Pro
 • Myriad Pro Condensed
 • Poplar Std
 • Ryo Text Std
 • Trajan Pro
 • Ryo Display Std

Písma instalovaná aplikacemi InDesign a InCopy CS3

Aplikace InDesign CS3 a InCopy CS3 instalují do složky [Spouštěcí jednotka]/Library/Fonts/ (Mac OS) nebo do složky [Spouštěcí jednotka]\Windows\Fonts\ (Windows) následující písma OpenType společnosti Adobe:

 • Adobe Caslon
 • Adobe Garamond
 • Arno
 • Bell Gothic
 • Bickham Script
 • Birch
 • Blackoak
 • BrushScript
 • Chaparral
 • Charlemagne
 • Cooper Black
 • Eccentric
 • Garamond Premier Pro
 • Giddyup
 • Hobo
 • Kozuka Gothic
 • Kozuka Mincho
 • Letter Gothic
 • Lithos
 • Mesquite
 • Minion
 • Myriad
 • Nueva
 • OCR-A
 • Orator
 • Poplar
 • Prestige Elite
 • Rosewood
 • Stencil
 • Tekton
 • Trajan