Soubory předvoleb a pomocné soubory aplikace InDesign

Umístění souborů předvoleb a pomocných souborů pro aplikaci InDesign je podobné. Tyto soubory jsou seskupeny ve třech hlavních umístěních. Některá data však mohou být i v dalších umístěních, která jsou uvedena níže.

 • Složka aplikace: V umístění aplikace (spustitelného souboru aplikace) jsou podsložky pro předvolby a další pomocné soubory. Tyto podsložky jsou obvykle tam, kde jsou uložena předdefinovaná přednastavení.
 • Složka roamingových dat aplikace: Tato složka je určena pro „normální“ data předvoleb, která chcete v prostředí s cestovními profily přenášet z jednoho počítače do jiného.
 • Složka dat aplikace ukládaných do místní mezipaměti: Tato složka je určena pro velké množství dat v mezipaměti, která nechcete v prostředí s cestovními profily v systému Windows přenášet z jednoho počítače do jiného. Je určena také pro data, která lze v případě odstranění snadno znovu generovat.

Systém Mac OS X

Složka roamingových dat aplikace

 • /Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe/CAHeadless/[Číslo verze]

Zde je obsah souborů předvoleb ukládaných do tohoto umístění:

 • Nastavení barev
 • Složená písma
 • Dotazy Hledat-Nahradit
 • Výchozí nastavení aplikace InDesign
 • Skripty
 • Pracovní plochy

Zde je obsah souborů předvoleb ukládaných do tohoto umístění:

 • Nastavení barev
 • Složená písma
 • Dotazy Hledat-Nahradit
 • Výchozí nastavení aplikace InDesign
 • Skripty
 • Pracovní plochy

Zde je obsah souborů předvoleb ukládaných do tohoto umístění:

 • Nastavení barev
 • Složená písma
 • Dotazy Hledat-Nahradit
 • Výchozí nastavení aplikace InDesign
 • Skripty
 • Pracovní plochy

Zde je obsah souborů předvoleb ukládaných do tohoto umístění:

 • Nastavení barev
 • Složená písma
 • Dotazy Hledat-Nahradit
 • Výchozí nastavení aplikace InDesign
 • Skripty
 • Pracovní plochy

Zde je obsah souborů předvoleb ukládaných do tohoto umístění:

 • Nastavení barev
 • Složená písma
 • Dotazy Hledat-Nahradit
 • Výchozí nastavení aplikace InDesign
 • Skripty
 • Pracovní plochy

Složka dat aplikace ukládaných do místní mezipaměti

 • /Users/[Uživatelské jméno]/Library/Caches/Adobe InDesign/[Číslo verze]

Systém Windows

Windows XP

Složka roamingových dat:

 • C:\Documents and Settings\[Uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\InDesign\[Číslo verze]

Složka dat ukládaných do místní mezipaměti:

 • C:\Documents and Settings\[Uživatelské jméno]\Local Settings\Application Data\Adobe\InDesign\[Číslo verze]

Windows 8, Windows 7 nebo Windows Vista

Složka roamingových dat:

 • C:\Users\[Uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Číslo verze]

Složka dat ukládaných do místní mezipaměti:

 • C:\Users\[Uživatelské jméno]\AppData\Local\Adobe\InDesign\[Číslo verze]\cs_CZ\Cache

Obnovení předvoleb ve službě Creative Cloud

Chcete-li vymazat úložiště předvoleb ve službě Cloud, postupujte podle následujících kroků:

 1. Přejděte na web creative.adobe.com a přihlaste se pomocí svého Adobe ID.
 2. Klikněte na ikonu , kterou najdete v pravém horním rohu stránky.
 3. Kliknutím na možnost Moje nastavení aplikace zobrazte seznam aplikací, jejichž předvolby jsou uloženy v cloudu.
 4. Kliknutím na odkaz Vymazat nastavení vedle názvu aplikace odeberte předvolby uložené v cloudu.
Odebrání předvoleb uložených ve službě Creative Cloud pomocí odkazu Vymazat nastavení
Odebrání předvoleb uložených ve službě Creative Cloud pomocí odkazu Vymazat nastavení

Další informace najdete v článku Předvolby ve službě Creative Cloud.

Odstranění předvoleb aplikace InDesign pomocí klávesových zkratek

Nahraditelná uložená data aplikace InDesign a soubory výchozích hodnot aplikace InDesign lze odstranit tak, že při spouštění aplikace InDesign podržíte následující klávesy:

 • Windows: Shift+Ctrl+Alt
 • Mac OS: Shift+Control+Option+Command

Verze aplikace InDesign a čísla verzí předvoleb

 • InDesign CS3 – verze 5.0
 • InDesign CS4 – verze 6.0
 • InDesign CS5 – verze 7.0
 • InDesign CS5.5 – verze 7.5
 • InDesign CS6 – verze 8.0
 • InDesign CC – verze 9.x

Další informace

Zde najdete stručný popis obsahu uloženého v různých umístěních:

Složka dat ukládaných do místní mezipaměti

 • Složka pro obnovení aplikace InDesign (+ příslušná data)
 • Složka pro podporu skriptování
 • Soubor FindChangeData
 • Soubor FindChangeDataTmp
 • Soubor FontMask
 • Protokol Cacheidletask
 • Soubor InDesign ClipboardScrap
 • Soubor InDesign DragDropScrap
 • Uložená data aplikace InDesign

Složka roamingových dat

 • Nastavení barev
 • Složená písma
 • Dotazy Hledat-Nahradit
 • Výchozí nastavení aplikace InDesign
 • Složka skriptů aplikace InDesign
 • Složka pracovních ploch
 • Složka skupin nabídek

Připojen je také dokument PDF, který obsahuje další informace o celé řadě předvoleb a jejich funkcích. Tento dokument byl vytvořen pro aplikaci InDesign a byl publikován na webu indesignsecrets.com.

Společnost Adobe se domnívá, že jsou informace v tomto dokumentu správné. Přesnost obsahu však nemůže společnost Adobe zaručit.


Soubor PDF s předvolbami aplikace ID