InDesign CC 9.2.2 – poznámky k verzi

Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Vyřešené problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a známé problémy ke všem aplikacím Creative Cloud.

InDesign  

 • Obrazy ve formátu PNG se správně nevykreslují. (#3704220)
 • Nesrovnalosti v klávesových zkratkách v systému Mac OSX. (#3712363)
 • Zhroucení aplikace při upuštění přetahované vzorové stránky na žádnou dvojstránku. (#3545728)
 • Při přechodu na stránku z pruhu dokumentu se tato stránka nestane aktivní. (#3600704)
 • Dialogové okno Generovat rejstřík: pokud kniha obsahuje dvoubajtové znaky, je zaškrtávací políčko „Včetně dokumentů knihy“ deaktivováno. (#3641328)
 • Aplikace InDesign se zhroutí při otevření konkrétního souboru. (#3646282)
 • Aplikace InDesign CC Mac se zhroutí při umístění konkrétního souboru EPS na rámeček. (#3626328)
 • SDK: Konflikt při používání IToolTip pro objekty stránky EPS v aplikaci InDesign CC. (#3677624)
 • SDK: Projekt SpellingPanel.open. obsahuje závislost na soukromém záhlaví. (#3708982)
 • Aplikace InDesign se zhroutí při exportování knihy do souboru PDF s obsahem. (#3690020)
 • Klávesové zkratky pro kopírování/vložení ve flashových panelech systému Windows nefungují. (#3691598)
 • Klávesa Enter nezavře dialogové okno obsahující text na více řádcích. (#3721069)
 • Aplikace InDesign se zhroutí při otevření některých souborů knih. (#3735269)
 • SDK: V poli pro úpravy nefunguje dynamická změna písma. (#3736981)
 • Aplikace InDesign se zhroutí při zvětšení výšky textového rámečku. (#3739365)
 • Při změně velikosti ukotvených grafických rámečků přestane aplikace InDesign reagovat. (#3739369)  
 • Obraz včleněný do textu poznámky pod čarou na pár sekund zmizí, když do poznámky pod čarou po použití vnitřního stínu v obrazu zadáte znaky. (#3739547)  
 • Pokud je název rozvržení v inline režimu úprav, aplikace se po odstranění rozvržení zhroutí. (#3739612)  
 • Při otvírání dokumentu InDesign se zobrazí upozornění na chybějící zásuvný modul EBookExport. (#3741658)
 • Při exportování IDML dojde k nesprávnému zarovnání stránek. (#3578118)  
 • Po změně velikosti rámečku se obraz nepřizpůsobí příkazům pro přizpůsobení po jednotlivých rámečcích. (#3641659)  
 • Dvojitým kliknutím na nástroj lupa se zobrazení nenastaví na skutečnou velikost (100 %). (#3656264)
 • V některých situacích diagonální šipka neoznačí celou tabulku. (#3658903)  
 • V japonských algoritmech sazby nefunguje správně možnost Odsadit sem. (#3660846)  
 • Při vložení nového sloupce sousedícího s buňkou, ve které se nastavuje zarovnání, se nerozšíří atribut zarovnání ve stylu buňky. (#3665314)  
 • Aplikace se zhroutí při vyplňování tabulky s grafickými rámečky pomocí GREP. (#3671007)
 • Zkratka Opt+Cmd+Tab pro skrytí/zobrazení panelů nefunguje. (#3673325)  
 • Při stisknutí tlačítka Zpět v režimu včlenění se aplikace InDesign nečekaně ukončí. (#3676673)  
 • MAC: Při otevření dokumentu CS6 v aplikaci InDesign CC je část textu nesprávně zarovnaná. (#3683021)  
 • Vytvoření alternativního rozvržení způsobí v určitém scénáři zhroucení aplikace InDesign. (#3685235)  
 • Aplikace InDesign se zhroutí při exportu určitého souboru do IDML. (#3685444)
 • Při použití ampersandu uprostřed názvu stylu na několika panelech se ampersand ztratí. (#3694076)  
 • Při hledání znakových stylů použitých na text pomocí vnořeného stylu se pomocí možnosti Hledat formát najdou nepřesné výsledky. (#3697862)  
 • Při hledání znakových stylů se najdou nepřesné výsledky. (#3697866)  
 • Vzhled seskupených obrazů ve formátu EPUB nesouhlasí, pokud mají obrazy hypertextové odkazy a je vybrána možnost Použít původní obrazy. (#3700466)
 • Přetažení z externích aplikací v aplikaci InDesign v systému Mac negeneruje události tažení. (#3710667)
 • Styl odstavce nelze odstranit, pokud má zděděný nadřazený styl při výstupu jako IDML stejné nastavení. (#3718431)
 • Ověření EPUB se nezdaří, pokud se nepodaří vložení písma, protože je na něj stále odkazováno v CSS. (#3726073)
 • Vytvoření offline folia ze souborů InDesign na počítači trvá v InDesign CC alespoň 10krát déle než v InDesign CS6. (#3727633)  

InCopy

 • Chyba „Soubor nelze otevřít, protože je již používán v jiné aplikaci“ při otevření souboru aplikace InDesign v InCopy, který je již otevřen v InDesignu. (#3739577)
 • V InCopy CC chybí fokus po zvolení možnosti Soubor -> Nový v režimu rozvržení. (#3739619)

Online zdroje

Obecné komunitní stránky Adobe najdete na adrese https://community.adobe.com.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru najdete na stránkách http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.