Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz.

Seznam nejnovějších systémových požadavků pro jiné produkty Creative Cloud najdete na stránce http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Co je nového

Otevření novější verze dokumentu

Nyní můžete přijímat a okamžitě otevírat dokumenty, které vám zaslal uživatel jiné verze aplikace InDesign, aniž by byl nutný jejich ruční převod do formátu IDML. Vestavěná kompatibilita zaručí, že dokumenty bude možné vždy otevřít podle očekávání.

Když otevřete dokument vytvořený v novější verzi aplikace InDesign CC a kliknete na tlačítko OK v následující zprávě, InDesign CC pomocí služby Creative Cloud převede dokument do verze InDesignu CC, kterou máte spuštěnou. InDesign CC poté uloží převedený dokument zpět do vašeho počítače.

Vyřešené problémy

Na stránce http://www.adobe.com/go/customer_support_cz naleznete nejnovější informace a známé problémy týkající se všech aplikací sady Creative Cloud.

  • Písmo se nevykresluje správně, pokud je text stylovaný v aplikaci Illustrator zkopírován do dokumentu aplikace InDesign. (#3713803)
  • Spotřeba paměti stoupá, pokud uživatel přetáhne myší nějaký objekt a je zapnuta volba Zobrazit hodnoty transformace. (#3843137)
  • Aplikace InDesign se neočekávaně ukončí, když uživatel přetáhne myší nějaký objekt. (#3843138)
  • Hodnota pole formuláře se neukáže, když uživatel exportuje dokument do formátu IDMS nebo IDML. (#3843990)
  • Podmínka přesahujícího obsahu nepřestane platit při použití volby Přizpůsobit rámeček obsahu. (#3784306)
  • Funkce SuppressedUI nefunguje, když uživatel vypne některé widgety. (#3743983)
  • Pokud uživatel zkopíruje soubor obsahující přehlásky, změní se název cílového souboru. (#3792507)
  • Když si uživatel vybere v seznamu voleb „Převést do cílového“ šedý profil a poté vybere volbu žádného převodu barvy, je výsledný výstup ve stupních šedi. (#3606185)
  • Aplikace InDesign si nepamatuje umístění a velikost některých panelů po ukončení a opětovném spuštění aplikace. (#3683393)
  • Rychlost aplikace InDesign se výrazně sníží, když uživatel otevře více souborů. (#3729057)

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe naleznete na adrese http://www.adobe.com/go/forums_cz.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru naleznete na stránkách http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Informace o produktech, jejich prodeji, registraci produktů a dalších souvisejících oblastech najdete na stránce podpory http://www.adobe.com/go/customer_support_cz.

Oddělení péče o zákazníky má svou stránku http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz

.