InDesign CS6 – poznámky k verzi

Systémové požadavky

Nejnovější verzi systémových požadavků najdete na stránce http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_cz

Pokyny pro instalaci

Podrobné pokyny pro instalaci najdete na stránce s informacemi o instalaci na adrese http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_cz

Zkušební software

Zkušební verze softwaru Creative Suite 6 si můžete vyzkoušet a koupit, takže si jednotlivé produkty nebo verze můžete zkušebně nainstalovat v počítači a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na plnou verzi. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli buď zakoupením kopie produktu nebo přihlášením odběru předplatného. Jestliže si zakoupíte kopii plné verze, zadejte její sériové číslo po výzvě v dialogovém okně produktu. Pokud si zakoupíte předplatné, musíte být připojeni k internetu a přihlásit se ke svému účtu pomocí Adobe ID, abyste mohli začít používat plnou verzi.

Licenční smlouva

Chcete-li tento produkt využívat, je třeba přijmout licenční smlouvu a podmínky záruky. Podrobnosti najdete na stránce www.adobe.com/go/eulas_cz. Tento produkt nebude funkční bez povinné aktivace a registrace provedené přes Internet. Telefonní aktivace není dostupná. Další podrobnosti najdete na adresewww.adobe.com/go/activation_cz.

Licence společnosti Adobe pro jednoho uživatele umožňuje instalaci jednoho produktu na dvě zařízení (například v práci a doma) za předpokladu, že produkt bude používán jedním uživatelem a ne na obou zařízeních současně.

Poznámka: Pokud chcete instalovat produkt na třetí počítač, musíte nejprve deaktivovat software na jednom z počítačů. Deaktivaci provedete příkazem Nápověda > Deaktivovat.

Instalace písem

Instalátor Creative Suite 6 instaluje písma do výchozího systémového adresáře písem. Pokud instalační program nalezne starší verze těchto písem ve výchozím systémovém adresáři s písmy, starší verze odinstaluje a uloží je do nového adresáře. Zjistěte více na stránce http://www.adobe.com/type/browser/landing/creativesuite/creativesuite6.html
Písma instalovaná s produktem Adobe jsou rovněž na vašem instalačním disku DVD. Jestliže si software stáhnete, hledejte v samostatném souboru obsahu produktu.

Zjistěte, jak nainstalovat další písma na adrese http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_cz

Známé problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support najdete nejnovější informace a informace o známých problémech pro všechny aplikace sady Creative Suite 6.

 • Připojená písma do EPUB nepracují očekávaným způsobem v iBooks, protože implementace Apple se liší od standardu EPUB. (#2993986)
 • EPUB není ověřen, pokud vytvoříte seznam s uživatelskými tagy „li“ v dialogovém poli Exportu značek. Toto je omezení návrhu. Použijte vestavěnou podporu seznamů aplikace InDesign namísto vytvoření vlastního seznamu. (#3128871)
 • Prvky iFrame, které obsahují video přehrávač (jako např. klip youtube) nejsou správně transformovány při exportu do EPUB3 s rozvržením. Transformovaná videa zároveň nepracují v některých jiných formátech, jako je PDF a SWF. (#3074377)
 • Hodnota p.style line-height přepíše nastavení prokladu v prvku span znakového stylu. Aplikace InDesign podporuje stanovený proklad na úrovni odstavce. (#3000096)
 • Ve výstupu EPUB se obsah duplikuje, pokud dokument obsahuje alternativní rozvržení. Jako alternativní řešení lze použít panel Články a začlenit pouze jedno rozvržení. (#3013951)
 • Pouze Mac OS: Pokud klepnete na volbu Zpět ve varovném dialogovém poli Packaging Font Embed a poté pokračujete volbou Packaging, aplikace InDesign se po vytvoření balíku neočekávaně ukončí.(#3163998)
 • Chování ovládacího prvku Text drop je nesprávné, pokud zřetězená textová pole přetečou na další dvojstránky (#3088856)
 • Objekty nemění svoji velikost správně a jsou po upuštění výběru zpřeházeny, pokud je oblast výběru příliš malá nebo pokud velikost položek dosáhne limitu nejmenší povolené velikosti (#3113636)
 • Odkazy článku se nevytvoří funkcí Content Dropper nebo příkazem Umístit a připojit, pokud je textový rámeček součástí skupiny umístěné v kontejneru grafického rámečku (#3125224)
 • Při instalaci japonské i německé verze se dialogové okno Nový dokument nezobrazuje očekávaným způsobem. Pokud se pokusíte stanovit velikost okrajů a sloupců, aplikace se ukončí. (#3111917)
 • Pouze Střední Východ a Severní Afrika: kurzor při pohybu zamrzne v anglickém textu a nepřejde k dalšímu slovu (#3094633)
 • Aplikace se někdy neočekávaně ukončí, pokud vymažete text z rámečků se zřetězeným textem a vymazaný text je součástí normálních sloupců a textu, který je rozdělen do více sloupců. (#3152971)
 • Rámeček se zřetězeným textem s automatickou velikostí se správně neobnovuje, pokud je objekt ukotvený uvnitř jednoho zřetězeného textu. (#3139955)
 • Aplikace InDesign se neočekávaně vypne, pokud změníte velikost rámečku, který má pro poslední odstavec zapnutou volbu udržení všech řádků pohromadě (#3142141)
 • Tlačítka umístěná na vzorových stránkách někdy správně nefungují při exportu do PDF (#3146506)
 • Znaky s diakritickými znaménky se nezobrazují v textovém poli v aplikaci Acrobat (#3148857)
 • Pouze čínská verze: Tip pro velikost objektu se zobrazuje jako porušené znaky (#3152638)
 • Znak Khand Ta se nezobrazuje správně (#3093545)
 • U indických skriptů se tvar za základním znakem Ra nezobrazuj správně po spojeních. (#3097656)
 • Pokud vložíte nespojovník po kombinaci dvojité souhlásky halant u indických skriptů, spojení nezobrazí tvar za základním (#3103766).
 • Jen Střední východ: Export do formátu EPUB není podporován u textových dokumentů v arabštině a hebrejštině (#2952023)
 • Jen Střední východ: Pokud nakreslíte obdélník, protože chcete umístit obsah z dopravníku obsahu, spustí nakreslení obdélníku z pravého horního do levého spodního rohu proces převrácení. Pokud chcete zachovat text, nakreslete obdélník z levého horního do pravého spodního rohu. (#3100627)
 • Podpora GB18030 pro Windows XP: Aby bylo možné v systému Windows XP zobrazit všechny znaky čínské standardní znakové sady GB18030, doporučujeme nainstalovat podpůrný balíček Microsoft GB18030. Tento podpůrný balíček aktualizuje systém XP mimo jiné o písma a editory IME, aby řádně podporovaly standard GB18030. Balíček podpory je k dispozici jako soubor ke stažení na webu společnosti Microsoft. (#BG061690)
 • Skripty SetNewUIfont a ClearNewUIfont pro standardní podporu GB18030-2005

V systému Microsoft® Windows® XP nastavte registr pro povolení 4bajtových znaků GB18030-2005 v uživatelském rozhraní spuštěním souboru skriptu registru „SetNewUIfont.reg“. Tato změna ovlivní uživatelské rozhraní aplikace InDesign a nikoli operační systém. Skript registru je volitelná procedura a není nutné ji použít, pokud v uživatelském rozhraní nepotřebujete zobrazovat 4bajtové znaky.

Poznámka:  Toto alternativní řešení nefunguje pro dialogy spravované operačním systémem (např. Otevřít, Uložit apod.).

 Chcete-li nastavit písmo uživatelského rozhraní k povolení 4bajtových znaků GB18030-2005:

 1. Ujistěte se, že aplikace Adobe InDesign není právě spuštěna.
 2. Zkopírujte soubor „SetNewUIfont.reg“ na svou pracovní plochu. Tento soubor je umístěn buď na disku Content DVD nebo v části InDesignFamily_8_Content_LS1 elektronického balíčku pro stažení softwaru. Hledejte ho ve složce 简体中文 > 实用组件 > Adobe InDesign CS6.
 3. Písmo uživatelského rozhraní pro aplikaci InDesign nastavíte dvojitým kliknutím na soubor „SetNewUIfont.reg“.
 4. Znovu spusťte aplikaci InDesign. Uživatelské rozhraní nyní bude moci zobrazovat 4bajtové znaky GB18030-2000 ve všech dialozích řízených aplikací InDesign.

Chcete-li obnovit originální nastavení písma uživatelského rozhraní na:

 1. Ujistěte se, že aplikace Adobe InDesign není právě spuštěna.
 2. Zkopírujte soubor „ClearNewUIFont.reg“ na svou pracovní plochu.  Tento soubor je umístěn buď na médiu CS6 Content DVD nebo v části InDesignFamily_8_Content_LS1 elektronického balíčku pro stažení softwaru. Hledejte ho ve složce简体中文 > 实用组件 > Adobe InDesign CS6.
 3. Dvojím kliknutím na soubor „ClearNewUIFont.reg“ nastavíte písmo uživatelského rozhraní aplikace InDesign.
 4. Spusťte aplikaci InDesign znovu, uživatelské rozhraní by mělo mít opět své standardní písmo.

POZNÁMKA:Skript registru je vytvořen pro zobrazení standardní 4bajtových znaků GB18030 v rozhraní aplikace InDesign a měl by být spuštěn na nativní verzi Windows XP v zjednodušené čínštině.

Online zdroje

Obecné komunitní stránky Adobe najdete na adrese https://community.adobe.com.

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru najdete na stránkách http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all

 

Chcete-li získat nápovědu k produktu včetně rad, inspirací a podpory vycházejících z informací od uživatelů, přejděte na stránky http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_cz.

Podpora zákazníků

Oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz zde poskytuje informace o produktech, prodeji, registraci a dalších otázkách netechnického rázu.

V zemích mimo Severní Ameriku přejděte na adresu http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz/, klikněte na rozevírací nabídku pod „Need a different country or region?“, zvolte jinou zemi či oblast a klikněte na tlačítko GO.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?