Články (CS5.5)

Úvod k článkům

Články představují jednoduchý způsob vytváření vztahů mezi položkami stránky. Tyto vztahy lze používat k definování obsahu, který chcete exportovat do formátů EPUB, HTML nebo přístupných PDF a k definování pořadí tohoto obsahu. Články můžete vytvářet z kombinací existujících položek stránky v daném rozvržení, včetně obrazů, grafiky a textu. Po vytvoření článku lze položky stránky i nadále přidávat, odebírat nebo měnit jejich pořadí. Články lze vytvářet ručně přetažením jedné nebo více položek stránky do článku na panelu Články.

Do článku lze také přidat obsah většího rozsahu. Podporováno je přidání vybraného obsahu do vybraného článku i přidání obsahu celého dokumentu do článku.

Společnost Adobe doporučuje

Mike Rankina

Poznámka:

Panel Struktura XML nabízí další mechanizmus pro určení pořadí obsahu exportovaného do pracovních postupů ePub, HTML a přístupných PDF. Panel Články je navržen tak, aby byl jednodušší, přehlednější a přístupnější i pro uživatele bez znalostí práce s XML. Schopnost používat panel struktury XML však odebrána nebyla; nyní je to jedna z možností, spolu s použitím panelu Články během procesu exportu. Viz Vytváření struktury dokumentů pro XML.

Vytvoření článku a přidání obsahu do článku

 1. Panel Články můžete otevřít příkazem Okno > Články.

 2. Vyberte položky stránky, které chcete přidat do článku.

  Poznámka:

  Chcete-li vytvořit prázdný článek, nevybírejte v rozvržení žádnou položku stránky.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • V nabídce panelu Články vyberte možnost Nový článek.

  • Ve spodní části panelu Články klikněte na možnost Vytvořit nový článek .

  • Přetáhněte článek nebo element stránky do panelu Články.

 4. V dialogovém okně Nový článek zadejte název pro článek.

 5. Chcete-li přidat článek do výstupu pro export do formátu EPUB/HTML, vyberte možnost Zahrnout při exportu.

Přidání všech položek na stránce dokumentu do článku

Následujícím postupem můžete přidat všechny položky stránky do článku:

 1. Panel Články můžete otevřít příkazem Okno > Články.

 2. Vyberte článek, do kterého chcete přidat položky. Pokud nevyberete žádný článek, vytvoří se nový článek.

 3. Stiskněte Command (Mac OS) nebo Ctrl (Windows) a poté klikněte na v panelu Články.

 4. Otevře-li se dialogové okno Nový článek, zadejte název článku.

 5. Chcete-li přidat článek do exportu do formátu EPUB/HTML, vyberte možnost Zahrnout při exportu.

Poznámka:

Pokud jste vybrali článek, vyberte z nabídky panelu Články možnost Přidat obsah dokumentu do vybraných článků.

Správa článků

Články můžete spravovat pomocí panelu Články. Chcete-li přidat elementy stránky do článku, přetáhněte je do panelu Články. Přetažením položek na panelu Články můžete měnit jejich pořadí nebo je přesouvat mezi jednotlivými články.

Rozbalovací nabídka panelu Články také obsahuje volby pro správu obsahu.

Zahrnutí článků do exportu

Můžete vytvořit články a poté vybrat, které články budou zahrnuty do exportu do formátu EPUB nebo HTML. Ve výchozím nastavení jsou do exportu zahrnuty všechny články.

Chcete-li zahrnout článek do exportu, vyberte na panelu Články určitý článek a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Zaškrtněte pole vedle tohoto článku.

 • V rozbalovací nabídce panelu Články vyberte možnost Volby článku a poté vyberte položku Zahrnout při exportu.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.