Výkon GPU

Jednotka GPU (grafický procesor), nacházející se na video kartách a tvořící součást zobrazovacích systémů, je specializovaný procesor, který dokáže rychle vykonávat příkazy pro manipulaci a zobrazování obrazů.

Počítače s akcelerací pomocí GPU nabízejí rychlejší výkon v široké oblasti aplikací návrhu, animací a videa.
To znamená, že aplikace InDesign běží rychleji a plynuleji než kdykoli dříve.

Systémové požadavky

Chcete-li naplno využívat výkon grafické karty, počítač Mac musí mít minimálně 1024 MB paměti VRAM (doporučeno 2 GB) a musí podporovat rozhraní Metal nebo minimální verzi OpenGL 4.0 nebo vyšší.

 Funkce GPU podporující rozhraní Metal je k dispozici všem uživatelům od verze 16.3 nebo novější.

Podporované počítače

 • iMac 4K
 • iMac 5K
 • MacBook Pro Retina
 • Mac Pro připojeném k monitoru HiDPI
 • Mac mini připojeném k monitoru HiDPI

Postup kontroly hodnot VRAM:

 • Mac 10.9: Klikněte na možnost Mac > O tomto Macu > Více informací (údaj Grafika).
 • Mac 10.10, 10.11: Klikněte na možnost Mac > O tomto Macu (údaj Grafika).

Skutečnost, jestli váš počítač podporuje požadovanou verzi OpenGL (4.0 nebo vyšší) zjistíte v tomto dokumentu podpory společnosti Apple.

Jaké výhody přináší procesor GPU pro aplikaci InDesign?

Monitory HiDPI se stávají standardním vybavením. Při vysokém rozlišení monitoru začíná mít procesor CPU potíže s vykreslováním.

Výchozí rychlost zobrazení aplikace InDesign byla navíc vždy nastavena na možnost Typická kvalita. Z tohoto důvodu se obrazy vložené do dokumentu nezobrazí s plnou věrností. Účelem bylo zajištění optimálního výkonu při provádění operací jako je zvětšování, rolování, posouvání, atd.

A zde vstupuje do hry procesor GPU. Právě procesor GPU nejlépe zvládá vykreslování na displejích s vysokým rozlišením. Akcelerace GPU urychluje vykreslování dokumentů při zvětšování, rolování a posouvání. Díky vylepšení funkce procesoru GPU nyní aplikace InDesign zobrazuje obrazy s maximální věrností bez dopadu na výkon.

Pokud váš systém obsahuje kompatibilní kartu s procesorem GPU, vykreslí aplikace InDesign dokument ve výchozím nastavení pomocí procesoru GPU a nastaví možnost Rychlost zobrazení na úroveň Vysoká kvalita.

Zvýšený výkon založený na využívání GPU umožňuje v aplikaci InDesign používat výkonné funkce, jako je animované zvětšení, díky kterým jsou akce lupy plynulé a animované. Funguje to následovně:

Vyberte nástroj lupa (Z), a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Stisknutím a podržením tlačítka myši (dlouhé stisknutí) zvětšíte obraz do středu. Stisknutím klávesy Option a podržením tlačítka myši (dlouhé stisknutí) obraz zmenšíte.
 • Stisknutím a přetažením ukazatele vpravo provedete zvětšení a přetažením vlevo provedete zmenšení.
 • Stisknutím klávesy Shift přejdete do režimu zvětšení výběru. 

Zapnutí funkce Výkon GPU

V části Předvolby, pokud váš počítač splňuje systémové požadavky na výkon grafické karty, bude ve výchozím nastavení zapnuta volba GPU (grafický procesor), vždy se však můžete rozhodnout přepnout do režimu CPU (procesor), deaktivovat GPU a provést jakýkoli proces ručně. Chcete-li to udělat, vypněte tuto funkci následujícím způsobem:

 1. Kliknutím na ikonu Výkon GPU v pruhu aplikace si na panelu Předvolby zobrazíte nastavení Výkon GPU.

 2. Zrušte (zakažte) volbu Výkon GPU a klikněte na tlačítko OK.

Přepínání mezi režimy náhledu

Pokud je zapnuta funkce Výkon GPU, můžete přepínat mezi režimem náhledu vykreslovaným pomocí GPU a CPU (klávesová zkratka Shift + E).

 • Chcete-li přepnout do režimu Náhled pomocí GPU, vyberte možnost Zobrazení > Náhled pomocí GPU.
 • Chcete-li přepnout do režimu Náhled pomocí CPU, vyberte možnost Zobrazení > Náhled na CPU.

Pomocí klávesové zkratky Command+Option+Shift+Y můžete také přepínat mezi režimem náhledu GPU a režimem náhledu přetisků.

Nastavení výkonu GPU

Nastavení funkce Výkon GPU můžete změnit na panelu Předvolby.

Předvolby GPU

Kromě zapnutí či vypnutí funkce Výkon GPU můžete na panelu Předvolby změnit i další nastavení výkonu GPU:

 • Animované zvětšení: Po zaškrtnutí tohoto políčka budou akce zvětšení plynulé a animované.

Podpora GPU ve verzi Metal

Podpora aplikace InDesign pro systém macOS Metal API výrazně zvyšuje výkon a zlepšuje dobu odezvy v systémech s křemíkovým čipem Apple M1.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.