Jednotka GPU (grafický procesor), nacházející se na video kartách a tvořící součást zobrazovacích systémů, je specializovaný procesor, který dokáže rychle vykonávat příkazy pro manipulaci a zobrazování obrazů. Počítače s akcelerací pomocí GPU nabízejí rychlejší výkon v široké oblasti aplikací návrhu, animací a videa.
To znamená, že můžete dosáhnout významného zvýšení výkonu: Aplikace InDesign funguje rychleji a plynuleji než
kdykoli předtím.

Systémové požadavky

Chcete-li využívat výkon GPU, musí mít váš počítač se systémem Mac minimálně 1024 MB paměti VRAM (doporučeno 2 GB) a váš počítač musí podporovat OpenGL verze 4.0 nebo vyšší.

Podporované počítače

 • iMac 4K
 • iMac 5K
 • MacBook Pro Retina
 • Mac Pro připojený k monitoru HiDPI
 • Mac mini připojený k monitoru HiDPI

Postup kontroly hodnot VRAM:

 • Mac 10.9: Klikněte na možnost Mac > O tomto Macu > Více informací (údaj Grafika).
 • Mac 10.10, 10.11: Klikněte na možnost Mac > O tomto Macu (údaj Grafika).

Skutečnost, jestli váš počítač podporuje požadovanou verzi OpenGL (4.0 nebo vyšší) zjistíte v tomto dokumentu podpory společnosti Apple.

Jaké výhody přináší procesor GPU pro aplikaci InDesign?

Monitory HiDPI se stávají standardním vybavením. Při vysokém rozlišení monitoru začíná mít procesor CPU potíže s vykreslováním.

Výchozí rychlost zobrazení aplikace InDesign byla navíc vždy nastavena na možnost Typická kvalita. Z tohoto důvodu se obrazy vložené do dokumentu nezobrazí s plnou věrností. Účelem bylo zajištění optimálního výkonu při provádění operací jako je zvětšování, rolování, posouvání, atd.

A zde vstupuje do hry procesor GPU. Právě procesor GPU nejlépe zvládá vykreslování na displejích s vysokým rozlišením. Akcelerace GPU urychluje vykreslování dokumentů při zvětšování, rolování a posouvání. Díky vylepšení funkce procesoru GPU nyní aplikace InDesign zobrazuje obrazy s maximální věrností bez dopadu na výkon.

Pokud váš systém obsahuje kompatibilní kartu s procesorem GPU, vykreslí aplikace InDesign dokument ve výchozím nastavení pomocí procesoru GPU a nastaví možnost Rychlost zobrazení na úroveň Vysoká kvalita.

Zvýšený výkon založený na využívání GPU umožňuje v aplikaci InDesign používat výkonné funkce, jako je animované zvětšení, díky kterým jsou akce lupy plynulé a animované. Funguje to následovně:

Vyberte nástroj lupa (Z), a proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Stisknutím a podržením tlačítka myši (dlouhé stisknutí) zvětšíte obraz do středu. Stisknutím klávesy Option a podržením tlačítka myši (dlouhé stisknutí) obraz zmenšíte.
 • Stisknutím a přetažením ukazatele vpravo provedete zvětšení a přetažením vlevo provedete zmenšení.
 • Stisknutím klávesy Shift přejdete do režimu zvětšení výběru. 

Zapnutí funkce Výkon GPU

Po ověření, zda váš počítač splňuje systémové požadavky na funkci Výkon GPU, můžete pomocí následujících pokynů tuto funkci zapnout v aplikaci InDesign.

 1. Kliknutím na ikonu Výkon GPU  v pruhu aplikace si na panelu Předvolby zobrazíte nastavení Výkon GPU.

 2. Zaškrtněte (zapněte) nebo zrušte zaškrtnutí (vypněte) políčka Výkon GPU a klikněte na tlačítko OK.

Přepínání mezi režimy náhledu

Když je zapnutá funkce Výkon GPU, můžete přepínat (Ctrl + E) mezi režimem Náhled pomocí GPU a režimem Náhled pomocí CPU.

 • Chcete-li přepnout do režimu Náhled pomocí GPU, vyberte možnost Zobrazení > Náhled pomocí GPU.
 • Chcete-li přepnout do režimu Náhled pomocí CPU, vyberte možnost Zobrazení > Náhled na CPU.
Pomocí klávesové zkratky Command+Option+Shift+Y můžete také přepínat mezi režimem náhledu GPU a režimem náhledu přetisků.

Nastavení výkonu GPU

Nastavení funkce Výkon GPU můžete změnit na panelu Předvolby.

Předvolby GPU
Předvolby GPU

Kromě zapnutí či vypnutí funkce Výkon GPU můžete na panelu Předvolby změnit i další nastavení výkonu GPU:

 • Animované zvětšení: Po zaškrtnutí tohoto políčka budou akce zvětšení plynulé a animované.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online