Práce se značkami

O značkách

InDesign vkládá do textu značky pro takové položky, jako jsou položky rejstříku, tagy XML nebo text a kotvy hypervazeb. Tyto značky nemají žádnou šířku a neovlivňují sazbu textu. Můžete ale tyto značky vybrat a pak je vyjmout, kopírovat nebo odstranit. InDesign používá polohu značky k vytvoření přesných záložek nebo odkazů na stránky v obsahu, rejstříku a v exportovaných souborech PDF.

Můžete zobrazit všechny značky nebo pouze značky pro hypervazby nebo tagovaný text. Značky můžete také zobrazit v editoru článku, kde jsou větší a snadněji rozpoznatelné.

Poznámka:

Když vyberete slovo, vyberou se i všechny jeho značky. Nezapomeňte na to při vyjmutí, kopírování nebo odstranění textu.

Typy značek

A. Tagovaný text B. Značka rejstříku C. Hypervazba 

Zobrazení značek

  • Chcete-li zobrazit značky, zvolte Text > Zobrazovat skryté znaky.
  • Chcete-li zobrazit pouze značky hypervazeb, zvolte Zobrazení > Zobrazovat netištěné > Zobrazovat hypervazby.
  • Chcete-li zobrazit pouze značky tagovaného textu, zvolte Zobrazení > Struktura > Zobrazovat značky tagů.

Vybírání značek

  1. Zvolte Text > Zobrazovat skryté znaky.
  2. Umístěte textový kurzor vedle značky.
  3. Podržte Shift a stisknutím klávesy šipka doleva nebo šipka doprava značku vyberte.

Značky můžete také najít různými metodami. Značku rejstříku můžete například najít tak, že vyberte volbu Najít vybranou značku v nabídce panelu Rejstřík.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.