Poznámka:

Synchronizace nastavení byla odebrána ve verzi InDesign CC 2015.2. Stávající služby ve verzích InDesign CC a CC 2014 se v blízké budoucnosti stanou nedostupnými. Pomocí informací níže můžete migrovat přednastavení nebo nastavení ze starší verze aplikace InDesign CC do nejnovější verze nebo z jednoho počítače do druhého.

Migrace nastavení z jedné hlavní verze do druhé

Při instalaci aplikace InDesign CC provede ve výchozím nastavení služba Creative Cloud migraci vašich předvoleb a přednastavení ze starších verzí. Jestliže si nepřejete, aby předvolby a přednastavení byly migrovány, zrušte zaškrtnutí možnosti Pokročilé možnosti > Importovat předchozí nastavení a předvolby v dialogu potvrzení, který se zobrazí poté, co v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače kliknete na tlačítko Aktualizovat.

V případě, že během instalace aplikace InDesign CC zvolíte, že nechcete provést migraci nastavení, nebo pokud na aplikaci InDesign CC upgradujete ze starší verze aplikace InDesign, můžete kdykoli později volbou možnosti Úpravy > Převod předchozích místních nastavení... migraci předvoleb a přednastavení povolit.

Příkazem nabídky Přenést přednastavení se nepřenáší hlavní soubor předvoleb.

Poznámka:

Níže uvedené informace se vztahují pouze na verze aplikace InDesign CC starší než 2015.1.

Úvod

Když pracujete na několika počítačích, může být správa a synchronizace sad glyfů, přizpůsobení nabídek, klávesových zkratek, vlastních pracovních prostorů a přednastavení PDF mezi jednotlivými počítači značně náročná.

Nová funkce Synchronizace nastavení umožňuje jednotlivým uživatelům synchronizovat svoje nastavení pomocí služby Creative Cloud. Pokud používáte dva počítače, například jeden doma a druhý v práci, umožňuje vám funkce Synchronizace nastavení udržovat tato nastavení synchronizovaná na těchto dvou počítačích. Také pokud vyměníte starý počítač za nový a znovu nainstalujete aplikaci InDesign, můžete si aplikaci rychle nastavit pomocí všech svých nastavení jediným stisknutím tlačítka.

Poznámka: V jeden okamžik lze aktivovat aplikaci InDesign pouze na dvou počítačích.

Synchronizace probíhá prostřednictvím vašeho účtu Adobe Creative Cloud. Veškerá nastavení se odešlou do služby Creative Cloud a následně stáhnou a aplikují do druhého počítače.

Všechny operace synchronizace jsou inicializovány uživatelem. Nelze je naplánovat ani provádět automaticky (například při spouštění nebo při vypínání počítače).

Předpoklady fungování této funkce:

 • Počítače by měly být připojeny k Internetu.
 • Na obou počítačích se přihlásíte do účtu Adobe Creative Cloud.

Synchronizace nastavení při prvním spuštění

Když po nainstalování spustíte aplikaci a vytvoříte dokument, nebo když poprvé otevřete existující dokument, zobrazí se výzva s dotazem, jestli chcete spustit synchronizaci.

Výzva synchronizace nastavení při prvním spuštění
Prompt asking whether you want to start the sync

 • Zahajte synchronizaci kliknutím na příkaz Synchronizovat nastavení teď.
 • Chcete-li funkci zakázat, klikněte na položku Vypnout synchronizaci nastavení.
 • Kliknutím na položku Další volby otevřete dialog Předvolby, kde lze nastavit a upravit položky, které se mají synchronizovat.

Používání funkce synchronizace nastavení

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • [Doporučeno] Klikněte na ikonu Synchronizovat nastavení () v levém spodním rohu okna dokumentu aplikace InDesign a poté na položku Synchronizovat nastavení teď.
 • Klikněte na položku Upravit (Mac: InDesign) > {Adobe ID přihlášeného uživatele} > Synchronizovat nastavení teď.

Synchronizace nastavení při následných spuštěních

Když spustíte aplikaci InDesign a existují informace o předchozí synchronizaci a následně vytvoříte dokument či poprvé otevřete existující dokument, zobrazí se výzva s dotazem, jestli chcete synchronizovat nastavení z cloudu. Chcete-li zahájit synchronizaci, klikněte na příkaz Synchronizovat nastavení teď.

Synchronizace nastavení na vašem druhém počítači
Prompt asking whether you want to sync the setting from the cloud

Nastavení se stáhnou do lokálních počítačů a provede se jejich aktualizace v aplikaci. Pokud změníte sady glyfů, klávesové zkratky, vlastní pracovní prostory nebo přednastavení PDF, měli byste před zavřením aplikace provést jejich synchronizaci. Stav synchronizace vidíte v levém spodním rohu stavového řádku dokumentu. Klikněte na ikonu synchronizace () na stavovém řádku a poté klikněte na příkaz Synchronizovat nastavení teď.

Stav synchronizace na stavovém řádku dokumentu
Sync status

Správa synchronizace

Co se bude synchronizovat

 • Pracovní plochy
 • Sady nabídek
 • Přednastavení PDF
 • Klávesové zkratky
 • Sady glyfů

Zvolte, co chcete synchronizovat

Přejděte na kartu Předvolby > Synchronizace nastavení:

 • Klikněte na položku Upravit (Mac: InDesign) > {Adobe ID přihlášeného uživatele} > Synchronizovat nastavení teď.
  nebo
 • Klikněte na položku Upravit (Mac: InDesign) > Předvolby > Synchronizace nastavení.
Volby pro synchronizaci nastavení na panelu Předvolby
Select the settings you want to sync

Zapněte zaškrtávací políčka u těch nastavení,, která chcete synchronizovat. Můžete také určit, co se má provést v případě konfliktů.

Poznámka:

Úspěšně synchronizována mohou být pouze nastavení provedená uvnitř aplikace. Funkce Synchronizace nastavení neprovede synchronizaci žádného souboru manuálně vloženého do složky.

Výběr možnosti pro případ konfliktu

V určitých situacích může systém zjistit konflikty synchronizace. Ke konfliktu synchronizace dojde v případě, když systém nedokáže zjistit, jestli chcete zachovat nastavení z účtu Creative Cloud nebo z lokálního počítače, protože od poslední synchronizace došlo ke změně obou těchto nastavení.

Předpokládejme, že jste změnili přednastavení PDF na pracovním počítači a synchronizovali nastavení do cloudu. Poté odejdete domů a změníte stejná přednastavení na vašem domácím počítači, aniž byste nejprve provedli synchronizaci s cloudem. Jelikož jsou nyní nastavení aktualizovaná jak v cloudu, tak ve vašem domácím počítači, dojde při pokusu o synchronizaci ke konfliktu. Pokud se v takové situaci pokusíte provést synchronizaci, zobrazí se oznámení o konfliktu.

Oznámení o konfliktu při synchronizaci
Sync conflict prompt

 • Synchronizovat místní nastavení: Synchronizovat nastavení z tohoto počítače do cloudu - přepíše verzi v cloudu lokální verzí nastavení.
 • Synchronizovat nastavení z cloudu: Synchronizovat z cloudu do tohoto místního počítače - bude ignorovat změny provedené v lokálních nastaveních a nahradí je nastaveními z cloudu.

Co není podporováno

 • Klávesové zkratky vytvořené pro systém Windows se synchronizují pouze s počítačem se systémem Windows. Klávesové zkratky pro systém Mac se synchronizují pouze s počítačem se systémem Mac.
 • Datové zdroje uložené do vlastního umístění nebudou synchronizovány.
 • Nebudou synchronizovány žádné změny (například změna uspořádání panelu) provedené po vytvoření pracovní plochy. Chcete-li synchronizovat pracovní plochu, vytvořte nejprve pracovní prostředí, poté vytvořte pracovní plochu a následně spusťte proces synchronizace.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online