Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud

Poznámka:

Synchronizace nastavení byla odebrána ve verzi InDesign 2015.2. Stávající služby ve verzích InDesign CC a CC 2014 se v blízké budoucnosti stanou nedostupnými. Pomocí informací níže můžete migrovat přednastavení nebo nastavení ze starší verze aplikace InDesign do nejnovější verze nebo z jednoho počítače do druhého.

Migrace nastavení z jedné hlavní verze do druhé

Služba Creative Cloud ve výchozím nastavení při instalaci aplikace InDesign provede migraci vašich předvoleb a přednastavení ze starších verzí. Jestliže si nepřejete, aby byly předvolby a přednastavení migrovány, zrušte zaškrtnutí možnosti Pokročilé možnosti > Importovat předchozí nastavení a předvolby v potvrzovacím dialogu, který se zobrazí poté, co v aplikaci Creative Cloud pro stolní počítače kliknete na tlačítko Aktualizovat.

V případě, že během instalace aplikace InDesign zvolíte, že nechcete provést migraci nastavení, nebo pokud aplikaci InDesign upgradujete ze starší verze, můžete kdykoli později volbou možnosti Úpravy > Převod předchozích místních nastavení... migraci předvoleb a přednastavení povolit.

Příkazem nabídky Přenést přednastavení se nepřenáší hlavní soubor předvoleb.

Poznámka:

Níže uvedené informace se vztahují pouze na verze aplikace InDesign CC starší než 2015.1.

Úvod

Když pracujete na několika počítačích, může být správa a synchronizace sad glyfů, přizpůsobení nabídek, klávesových zkratek, vlastních pracovních prostorů a přednastavení PDF mezi jednotlivými počítači značně náročná.

Nová funkce Synchronizace nastavení umožňuje jednotlivým uživatelům synchronizovat svoje nastavení pomocí služby Creative Cloud. Pokud používáte dva počítače, například jeden doma a druhý v práci, umožňuje vám funkce Synchronizace nastavení udržovat tato nastavení synchronizovaná na těchto dvou počítačích. Také pokud vyměníte starý počítač za nový a znovu nainstalujete aplikaci InDesign, můžete si aplikaci rychle nastavit pomocí všech svých nastavení jediným stisknutím tlačítka.

Poznámka: V jeden okamžik lze aktivovat aplikaci InDesign pouze na dvou počítačích.

Synchronizace probíhá prostřednictvím vašeho účtu Adobe Creative Cloud. Veškerá nastavení se odešlou do služby Creative Cloud a následně stáhnou a aplikují do druhého počítače.

Všechny operace synchronizace jsou inicializovány uživatelem. Nelze je naplánovat ani provádět automaticky (například při spouštění nebo při vypínání počítače).

Předpoklady fungování této funkce:

 • Počítače by měly být připojeny k Internetu.
 • Na obou počítačích se přihlásíte do účtu Adobe Creative Cloud.

Synchronizace nastavení při prvním spuštění

Když po nainstalování spustíte aplikaci a vytvoříte dokument, nebo když poprvé otevřete existující dokument, zobrazí se výzva s dotazem, jestli chcete spustit synchronizaci.

Výzva synchronizace nastavení při prvním spuštění
Výzva s dotazem, zda chcete synchronizaci spustit

 • Zahajte synchronizaci kliknutím na příkaz Synchronizovat nastavení teď.
 • Chcete-li funkci zakázat, klikněte na položku Vypnout synchronizaci nastavení.
 • Kliknutím na položku Další volby otevřete dialog Předvolby, kde lze nastavit a upravit položky, které se mají synchronizovat.

Používání funkce synchronizace nastavení

Proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • [Doporučeno] Klikněte na ikonu Synchronizovat nastavení () v levém spodním rohu okna dokumentu aplikace InDesign a poté na položku Synchronizovat nastavení teď.
 • Klikněte na položku Upravit (Mac: InDesign) > {Adobe ID přihlášeného uživatele} > Synchronizovat nastavení teď.

Synchronizace nastavení při následných spuštěních

Když spustíte aplikaci InDesign a existují informace o předchozí synchronizaci a následně vytvoříte dokument či poprvé otevřete existující dokument, zobrazí se výzva s dotazem, jestli chcete synchronizovat nastavení z cloudu. Chcete-li zahájit synchronizaci, klikněte na příkaz Synchronizovat nastavení teď.

Synchronizace nastavení na vašem druhém počítači
Výzva s dotazem, zda chcete synchronizovat nastavení z cloudu

Nastavení se stáhnou do lokálních počítačů a provede se jejich aktualizace v aplikaci. Pokud změníte sady glyfů, klávesové zkratky, vlastní pracovní prostory nebo přednastavení PDF, měli byste před zavřením aplikace provést jejich synchronizaci. Stav synchronizace vidíte v levém spodním rohu stavového řádku dokumentu. Klikněte na ikonu synchronizace () na stavovém řádku a poté klikněte na příkaz Synchronizovat nastavení teď.

Stav synchronizace na stavovém řádku dokumentu
Stav synchronizace

Správa synchronizace

Co se bude synchronizovat

 • Pracovní plochy
 • Sady nabídek
 • Přednastavení PDF
 • Klávesové zkratky
 • Sady glyfů

Zvolte, co chcete synchronizovat

Přejděte na kartu Předvolby > Synchronizace nastavení:

 • Klikněte na položku Upravit (Mac: InDesign) > {Adobe ID přihlášeného uživatele} > Synchronizovat nastavení teď.
  nebo
 • Klikněte na položku Upravit (Mac: InDesign) > Předvolby > Synchronizace nastavení.
Volby pro synchronizaci nastavení na panelu Předvolby
Vyberte nastavení, která chcete synchronizovat.

Zapněte zaškrtávací políčka u těch nastavení,, která chcete synchronizovat. Můžete také určit, co se má provést v případě konfliktů.

Poznámka:

Úspěšně synchronizována mohou být pouze nastavení provedená uvnitř aplikace. Funkce Synchronizace nastavení neprovede synchronizaci žádného souboru manuálně vloženého do složky.

Výběr možnosti pro případ konfliktu

V určitých situacích může systém zjistit konflikty synchronizace. Ke konfliktu synchronizace dojde v případě, když systém nedokáže zjistit, jestli chcete zachovat nastavení z účtu Creative Cloud nebo z lokálního počítače, protože od poslední synchronizace došlo ke změně obou těchto nastavení.

Předpokládejme, že jste změnili přednastavení PDF na pracovním počítači a synchronizovali nastavení do cloudu. Poté odejdete domů a změníte stejná přednastavení na vašem domácím počítači, aniž byste nejprve provedli synchronizaci s cloudem. Jelikož jsou nyní nastavení aktualizovaná jak v cloudu, tak ve vašem domácím počítači, dojde při pokusu o synchronizaci ke konfliktu. Pokud se v takové situaci pokusíte provést synchronizaci, zobrazí se oznámení o konfliktu.

Oznámení o konfliktu při synchronizaci
Oznámení o konfliktu při synchronizaci

 • Synchronizovat místní nastavení: Synchronizovat nastavení z tohoto počítače do cloudu - přepíše verzi v cloudu lokální verzí nastavení.
 • Synchronizovat nastavení z cloudu: Synchronizovat z cloudu do tohoto místního počítače - bude ignorovat změny provedené v lokálních nastaveních a nahradí je nastaveními z cloudu.

Co není podporováno

 • Klávesové zkratky vytvořené pro systém Windows se synchronizují pouze s počítačem se systémem Windows. Klávesové zkratky pro systém Mac se synchronizují pouze s počítačem se systémem Mac.
 • Datové zdroje uložené do vlastního umístění nebudou synchronizovány.
 • Nebudou synchronizovány žádné změny (například změna uspořádání panelu) provedené po vytvoření pracovní plochy. Chcete-li synchronizovat pracovní plochu, vytvořte nejprve pracovní prostředí, poté vytvořte pracovní plochu a následně spusťte proces synchronizace.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.