Možnosti přizpůsobení textového rámečku | CC, CS6

Sloupce s flexibilní šířkou

Při změně velikosti textového rámečku můžete pomocí volby Pružná šířka upravit počet a šířku sloupců. Při změně velikosti textového rámečku jsou sloupce po dosažení maximální šířky sloupce automaticky přidány nebo odstraněny.

A. Původní textový rámeček B. Zvýšení šířky textového rámečku C. Sloupec přidaný do textového rámečku 

Zvolte možnost Pružná šířka z rozbalovacího seznamu Sloupce v dialogovém okně Volby textového rámečku (Objekt > Volby textového rámečku)

Sloupce s flexibilní šířkou
Sloupce s flexibilní šířkou

Možnosti trvalého přizpůsobení textového rámečku

Volby automatické velikosti textových rámečků umožňují nastavit textový rámeček tak, aby se po přidání, odstranění nebo úpravě textu automaticky změnila jeho velikost. Chcete-li získat přístup k volbám automatické velikosti, proveďte následující kroky:

 1. Vyberte textový rámeček a zvolte možnosti Objekt Volby textového rámečku

 2. Klikněte na možnost Automatická velikost.

  Volby automatické velikosti

 3. Vyberte, kterou volbu funkce Automatická velikost chcete aplikovat při přidání nebo odstranění textu:

  • Vypnuto
  • Pouze výška
  • Pouze šířka
  • Výška a Šířka
  • Výška a šířka (zachovat poměr)
 4. Ve schématu voleb ukotvení pod seznamem klikněte na referenční umístění, ze kterého chcete provést změnu velikosti. Schéma voleb ukotvení také indikuje způsob provedení změny velikosti textového rámečku.

 5. Určete omezení minimální hodnoty výšky a tloušťky a zalomení řádků.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.