Pokud vám byla naúčtována vyšší částka, než jste očekávali, zkontrolujte, jestli to náhodou není z těchto důvodů:

Nebylo nedávno obnoveno vaše členství?

Důvodem vyššího poplatku může být skutečnost, že vám přestala být poskytována zvýhodněná cena za členství a po obnovení předplatného vám byla naúčtována běžná cena. 

Nepřihlásili jste se k odběru zkušební verze produktu nebo služby společnosti Adobe?

Bezplatné zkušební verze některých produktů a služeb společnosti Adobe, například aplikace Photoshop, aplikace Illustrator či služby Adobe Stock, jsou po skončení zkušebního období automaticky převedeny na placené verze. Informace o produktech a službách, k jejichž odběru jste aktuálně přihlášeni, najdete na stránce Plány a produkty.

Nekoupili jste si omylem prémiový obrázek ze služby Adobe Stock?

Pokud využíváte členství ve službě Adobe Stock, můžete si podle podmínek předplatného stahovat standardní obrázky. Všechny prémiové obrázky, které si koupíte, jsou účtovány samostatně. Chcete-li zjistit, jestli jste si ze služby Adobe Stock nekoupili nějaké prémiové obrázky, podívejte se do historie objednávek na stránce Plány a produkty

Nekoupili jste si ze služby Adobe Stock více obrázků, než kolik máte v rámci svého plánu za měsíc povoleno?

Jestliže využíváte členství ve službě Adobe Stock a koupíte si více obrázků, než v rámci svého měsíčního plánu můžete, může vám být účtován poplatek.

Nezvýšila se ve vaší oblasti před nedávnem cena za členství?

V případě, že dojde k navýšení ceny za členství ve vaší oblasti, bude vám fakturována aktualizovaná částka. O každé změně ceny byste však měli být společností Adobe e-mailem předem vyrozuměni. Cenu za členství zjistíte také na stránce Plány a produkty.