Proč mi byla tentokrát naúčtována vyšší částka?

Pokud vám byla naúčtována vyšší částka, než jste očekávali, zkontrolujte, jestli to náhodou není z těchto důvodů:

Nebylo nedávno obnoveno vaše členství?

Důvodem vyššího poplatku může být skutečnost, že vám přestala být poskytována zvýhodněná cena za členství a po obnovení předplatného vám byla naúčtována běžná cena. 

Přihlásili jste se k odběru služby Creative Cloud pro studenty? Pokud jste si zakoupili plán služby Creative Cloud pro studenty, je možné, že vám po skončení období, kdy platila zvýhodněná cena, byla účtována standardní částka předplatného. Další informace najdete na stránce Plány služby Creative Cloud.

Nepřihlásili jste se k odběru zkušební verze produktu nebo služby společnosti Adobe?

Bezplatné zkušební verze některých produktů a služeb společnosti Adobe, například aplikace Adobe Photoshop, aplikace Adobe Illustrator či služby Adobe Stock, jsou po skončení zkušebního období automaticky převedeny na placené verze. Informace o produktech a službách, k jejichž odběru jste aktuálně přihlášeni, najdete na stránce Plány.

Nekoupili jste si omylem prémiový obrázek ze služby Adobe Stock?

Pokud využíváte členství ve službě Adobe Stock, můžete si podle podmínek předplatného stahovat standardní obrázky. Všechny prémiové obrázky, které si koupíte, jsou účtovány samostatně. Chcete-li zjistit, jestli jste si ze služby Adobe Stock nekoupili nějaké prémiové obrázky, projděte si část s objednávkami a fakturami.

Nekoupili jste si ze služby Adobe Stock více obrázků, než kolik máte v rámci svého plánu za měsíc povoleno?

Jestliže využíváte členství ve službě Adobe Stock a koupíte si více obrázků, než v rámci svého měsíčního plánu můžete, může vám být účtován poplatek.

Nezrušili jste své členství?

Pokud své členství zrušíte ještě před ukončením příslušného období, bude vám naúčtován poplatek za zrušení. Další informace najdete v článku Vysvětlení podmínek předplatného služby Creative Cloud a zásad vrácení peněz.

Koupili jste si ročně placenou službu, například službu Adobe Acrobat Export PDF?

Jestliže jste si koupili ročně placenou službu, například službu Adobe Acrobat PDF Pack, Adobe Acrobat Export PDF nebo Fill & Sign, mohlo se stát, že bylo vaše předplatné obnoveno. Podrobnosti o předplatném najdete na stránce Plány.

Nezvýšila se ve vaší oblasti před nedávnem cena za členství?

V případě, že dojde k navýšení ceny za členství ve vaší oblasti, bude vám fakturována aktualizovaná částka. O každé změně ceny byste však měli být společností Adobe e-mailem předem vyrozuměni. Cenu za členství zjistíte také na stránce Plány.

Účtovala vám banka poplatek za debetní kartu?

V některých oblastech mohou banky účtovat poplatek za použití debetní karty. Pokud jste platili debetní kartou, zkontrolujte, zda banka přidala transakční poplatek.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?