Odstraňování problémů s funkcí Otevřít zavřené oči

Problém | Překrývání rámečků při rozpoznávání obličejů

Pokud jsou dva obličeje na fotografii blízko u sebe, mohou se rámečky funkce rozpoznávání obličejů vzájemně překrývat. Jestliže se pokusíte opravit zavřené oči obou osob na fotografii, nebudou oči první osoby opraveny správně.

Řešení

Chcete-li tomuto problému předejít, postupujte následujícím způsobem:

  1. Opravte nejdříve oči jedné osoby.

  2. Zavřete dialogové okno Otevřít zavřené oči.

  3. Znovu otevřete dialogové okno Otevřít zavřené oči.

  4. Opravte oči druhé osoby na fotografii.

Problém | Problémy s funkcí rozpoznávání obličejů

V následujících případech nemusí funkce rozpoznávání obličejů při použití funkce Otevřít zavřené oči fungovat správně:

  • Obličej není orientován rovně.
  • Určitá část obličeje je oříznuta nebo zakryta.
  • Obličej není řádně osvětlen.
Poznámka:

Výstup funkce Otevřít zavřené oči může být rozporuplný také v případě, že subjekt ve zdrojovém nebo referenčním obrazu nosí brýle.

Řešení

Před opravou zavřených očí ve fotografii proveďte následující akce:

  • Pomocí nástrojů pro narovnání obraz narovnejte. Další informace o narovnání fotografie najdete v článku Narovnání obrazu.
  • Zabraňte oříznutí nebo překrytí části obličeje příslušného subjektu na svých fotografiích.
  • Upravte jas a expozici obličeje v obrazu. Další informace najdete v článku Úprava stínů a světel.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.