Nastavení barev a tonality pomocí nástrojů inteligentní štětec

Pomocí nástroje inteligentní štětec a detailní inteligentní štětec lze v určených oblastech fotografie použít úpravy barev a tonality. Pomocí těchto nástrojů lze rovněž aplikovat některé efekty. Vyberete předem nastavenou úpravu a aplikujete korekci. Oba nástroje automaticky vytvoří vrstvy úprav. Tato funkce umožňuje pružnost při práci s fotografiemi, protože vrstva původního obrazu nebude změněna. Je možné vrátit se zpět a optimalizovat úpravy, aniž by byly odstraněny informace obrazu.

Nástroj inteligentní štětec provede podobným způsobem při aplikaci výběr podle barvy a textury. Současně je na vybranou oblast aplikována úprava. Můžete upravovat stíny, světla, barvy a kontrasty. Můžete aplikovat barvy objektů na obrázku, přidávat textury či aplikovat různé fotografické efekty.

Nástroj inteligentní štětec
Nástroj Inteligentní štětec při použití výběru úpravy

 1. Vyberte nástroj Inteligentní štětec.

 2. Vyberte efekt z přednastaveného rozevíracího seznamu na panelu Volby nástrojů a pak přetáhněte myš na objekty v obrázku, u kterých chcete efekt použít.

Různé efekty a vzorky můžete pomocí Inteligentního štětce aplikovat z dostupných přednastavených voleb.

Nelze však změnit nastavení efektu, protože vrstva s efektem představuje vrstvu obrazových bodů a nikoli vrstvu úprav.

Volby textury inteligentního štětce
Volba Textury

Přednastavené položky Textury umožňují vytvářet u obrazů následující efekty:

 • Zvýraznit nevýrazná nebo nudná pozadí.

 • Vytvořit saténový efekt u látek/textilií v obraze.

 • Přidat květinové vzorky k šatům v obraze.

 • přidat vzorky grafických návrhářů ke zdem a pozadím v obraze.

Nástroj Detailní inteligentní štětec umožňuje použití úpravy v konkrétních částech fotografie úplně stejně jako nástroj Malování. S tímto nástrojem můžete upravit drobné detaily pomocí přednastavení vzorku a efektu. Malování a použití přednastavení na malých místech je tak přesnější. Klepněte na efekt v rozbalovacím seznamu a malováním přes určité místo efekt aplikujte. Můžete si vybrat z řady štětců. Nastavení velikosti a tvaru štětce je na pruhu voleb.

Nástroj také funguje podobně jako nástroj Výběr. Můžete klepnout na možnost Zpřesnit okraj na pruhu voleb a změnit tvar a velikost výběru. Pokud chcete oblast z výběru odstranit, klepněte na možnost Odstranit oblast v nástroji Vybírací štětec.

Pomocí obou štětců je možné přidávat a odebírat části upravovaných oblastí. Na fotografii je také možné aplikovat více než jednu předem nastavenou úpravu. Každá předem nastavená úprava je aplikována na svou vlastní vrstvu úprav. Nastavení jednotlivých korekcí je možné optimalizovat samostatně.

Po provedení korekce se v místě prvního použití úpravy zobrazí špendlík, který slouží jako reference pro danou úpravu. Při použití jiné předem nastavené úpravy se zobrazí nový špendlík. Tato funkce usnadňuje úpravy určitých korekcí, zejména používáte-li různé úpravy.

Nástroj detailní inteligentní štětec
Nástroj Detailní inteligentní štětec při aplikaci tahu úpravy

Použití nástrojů inteligentní štětec

 1. Vyberte v panelu nástrojů nástroj inteligentní štětec nebo detailní inteligentní štětec.

  Je zobrazen rozbalovací panel obsahující přednastavené úpravy.

 2. Vyberte efekt z přednastaveného rozevíracího seznamu na panelu Volby nástrojů.

  Poznámka:

  Vyberte z nabídky rozbalovacího panelu některou volbu a prohlédněte si různé sady úprav. Další informace o konfiguraci rozbalovacího panelu naleznete v části O přednastaveních.

 3. (Volitelné) Jedním z následujících postupů upravte velikost a kvalitu nástroje štětec:
  • Pokud jste vybrali nástroj inteligentní štětec, otevřete v pruhu voleb výběr stop a upravte nastavení.
  • Pokud jste vybrali nástroj Detailní inteligentní štětec, vyberte z rozbalovacího panelu Přednastavené stopy přednastavenou špičku stopy. Pak upravte nastavení velikosti stopy v pruhu voleb.
 4. V obraze můžete kreslit nebo táhnout nástroj.

  Korekce bude aplikována na její vlastní vrstvu úprav a v místě, kde jste poprvé použili nástroj štětec, se zobrazí barevný špendlík.

 5. (Volitelně) Proveďte některou z následujících akcí:
  • Chcete-li přidat platné nastavení na více oblastí fotografie, kreslete nebo táhněte v obraze. V případě potřeby se ujistěte, že je zapnuta možnost Přidat k výběru.
  • Chcete-li odebrat části platného nastavení, vyberte volbu Odečíst od výběru a kreslete v obraze.
  • Chcete-li použít jiný typ nastavení, použijte volbu Nový výběr, vyberte přednastavení z rozbalovacího panelu a kreslete na obraze.

  Poznámka:

  Použijete-li jiný nástroj z panelu nástrojů a pak se vrátíte k nástroji inteligentní štětec nebo detailní inteligentní štětec, aktivní bude poslední použité nastavení.

 6. (Volitelné) Máte-li k dispozici více nastavení, vyberte jedním z následujících způsobů nastavení, ke kterému chcete přidávat, odečítat nebo upravovat:
  • Klepněte na špendlík.
  • Klepněte pravým tlačítkem myši na fotografii a vyberte nastavení uvedené v dolní části nabídky.

Úprava nastavení korekcí nástroje inteligentní štětec

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Klepněte pravým tlačítkem myši na špendlík nebo na aktivní výběr a zvolte příkaz Změnit nastavení úprav.
  • V panelu Vrstvy poklepejte na miniaturu požadované vrstvy úprav.
  • Poklepejte na špendlík.
 2. V dialogovém okně upravte nastavení a klepněte na tlačítko OK.

Změna přednastavení korekcí nástroje inteligentní štětec

 1. Klepněte na špendlík nebo na aktivní výběr a v pruhu voleb otevřete přednastavený rozbalovací panel.
 2. Vyberte z rozbalovacího panelu přednastavení úpravy.

Odstranění korekce provedené nástrojem inteligentní štětec

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na špendlík nebo na aktivní výběr a zvolte příkaz Odstranit úpravu.

  Poznámka:

  V panelu Vrstvy lze rovněž odstranit korekci provedenou nástrojem Inteligentní štětec odstraněním konkrétní vrstvy úprav.

Rozbalovací panel nástroje Inteligentní štětec

V aplikaci Photoshop Elements lze pomocí nástrojů Inteligentní štětec a Detailní inteligentní štětec používat mnoho předem nastavených úprav. Můžete vybrat úpravu z přednastaveného rozbalovacího panelu v pruhu voleb. Jako všechny rozbalovací panely i panel přednastavení nástroje Inteligentní štětec lze konfigurovat. Pomocí nabídky panelu lze zobrazit úpravy jako miniatury nebo v seznamu. Můžete také přetáhnout výběr z pruhu voleb a ponechat na vhodném místě na pracovní ploše.

Konkrétní sady úprav nebo všechny úpravy je možné zobrazit výběrem z nabídky poblíž levé horní části panelu. K dispozici je celá řada úprav od tonálních po korekce.

O nastavení úrovní

Dialogové okno Úrovně je výkonný nástroj pro úpravu tónů a barev. Můžete provést úpravy úrovní v celém obrazu nebo ve vybrané části. (Přístup k dialogovému oknu: zvolte Vylepšit > Nastavit osvětlení > Úrovně.)

V dialogovém okně Úrovně můžete provést některou z následujících akcí:

Dialogové okno Úrovně
Dialogové okno Úrovně

A. Kanály pro úpravu barev B. Hodnoty stínu C. Střední tóny D. Hodnoty světel 
 • Nastavením hodnot stínů a světla zajistit, že váš obraz bude využívat celý tonální rozsah.

 • Přizpůsobit jas středních tónů obrazu, aniž by byly ovlivněné hodnoty stínů a světla.

 • Opravit barevný nádech neutralizací šedých odstínů. Můžete také obraz vylepšit tím, že přidáte lehký barevný nádech (můžete například přidat oteplovací efekt na západ slunce).

 • Nastavit cílové RGB hodnoty stínů a světla, pokud obrazy připravujete pro komerční tisk.

Když pracujete s úrovněmi, můžete pracovat přímo s obrazovými body obrazu nebo pomocí vrstvy úprav. Vrstvy úprav vám poskytují pružnost těmito způsoby:

 • Úpravu můžete kdykoliv změnit poklepáním na vrstvu úprav. Tím se znovu otevře dialogové okno Úrovně.

 • Můžete zmenšit vliv úpravy snížením krytí vrstvy úprav na panelu Vrstvy.

 • Můžete vrstvy úprav z důvodu vícenásobných úprav sloučit, aniž by došlo ke snížení kvality obrazu díky množství po sobě jdoucích úprav.

 • Můžete použít masku vrstvy úprav pro vymezení úprav pouze na určitou část obrazu.

Zlepšení detailů ve stínech a ve světlech

 1. Vyberte Vylepšit > Nastavit osvětlení > Stín/Světla.

 2. Potáhněte kterýmkoliv jezdcem nebo zadejte do textových polí hodnoty a potom klepněte na tlačítko OK.

  Zesvětlit stíny

  Zjasní tmavé oblasti fotografie a odhalí víc podrobností stínů, které byly ve vašem obrazu zachycené.

  Ztmavit světla

  Ztmaví světlé oblasti fotografie a odhalí víc podrobností světla, které byly ve vašem obrazu zachycené. Čistě bílé oblasti fotografie neobsahují žádné detaily a nejsou touto úpravou ovlivněné.

  Kontrast středních tónů

  Přidá nebo sníží kontrast středních tónů. Tento jezdec použijte tehdy, pokud kontrast obrazu po nastavení stínů a světel nevypadá správně.

  Chcete-li obnovit vzhled obrazu před otevřením tohoto dialogového okna, podržte klávesu Alt a klepněte na tlačítko Obnovit.

  Detaily stínů a světel
  Před úpravami světel a stínů (nahoře) a po úpravách (dole). Úpravy změkčí tvář a odhalí více detailů za slunečními brýlemi.

Nastavení stínů a jasu pomocí Úrovní

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klepněte na položku Vylepšit > Nastavit osvětlení > Úrovně.
  • Klepněte na položku Vrstva > Nová vrstva úprav > Úrovně nebo otevřete stávající vrstvu nastavení úrovní.
 2. Z nabídky Kanál zvolte RGB. Po nastavení na RGB bude vaše úprava ovlivňovat všechny tři kanály (červený, zelený a modrý). Pokud pracujete s obrazem ve stupních šedi, bude mít pouze šedý kanál.
 3. Nastavte hodnoty stínů a světla přetažením černého a bílého jezdce vstupní úrovně (levý a pravý jezdec přímo pod histogramem) ke kraji první skupiny obrazových bodů na obou koncích histogramu. Můžete také zadat hodnoty přímo do prvního a třetího textového pole Vstupní úrovně.
  Úpravy světel
  Přetažením jezdce světel doleva fotografii zesvětlíte.

  Poznámka:

  Stisknutím klávesy Alt a tažením posuvníku Stín zobrazíte oblasti, které budou oříznuty na černou (úroveň 0). Stisknutím klávesy Alt a tažením posuvníku Světla zobrazíte oblasti, které budou oříznuty na bílou (úroveň 255). Zbarvené oblasti ukazují oříznutí v jednotlivých kanálech.

 4. Chcete-li nastavit jas středních tónů a přitom neovlivnit hodnoty světel a stínů, přetáhněte jezdec vstupních úrovní pro šedou (střední). Můžete také hodnoty zadat přímo do středního textového pole Vstupní úrovně. (Hodnota 1,0 představuje aktuální neupravenou hodnotu středních tónů.) Klepněte na tlačítko OK.

  Panel Histogram bude odrážet tyto úpravy.

  Poznámka:

  Klepnutím na tlačítko Automaticky přesunete jezdce světel a stínů automaticky na nejjasnější a nejtmavší body jednotlivých kanálů. Jedná se o totéž, jako když použijete příkaz Úrovně automaticky, a výsledkem může být posun barev obrazu.

Nastavení jasu a kontrastu ve vybraných oblastech

Nejlepší je použít příkaz Jas a kontrast na vybrané části obrazu. Tento příkaz slouží k nastavení jasu celého obrazu nebo ke snížení výsledků kontrastu v obrazu. Příkazy Úrovně a Stíny a světla se lépe hodí pro tonální úpravy.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li provést úpravy přímo v obrazových bodech, zvolte Vylepšit > Nastavit osvětlení > Jas a kontrast.
  • Chcete-li provést úpravy ve vrstvě, zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Jas a kontrast.
 2. Nastavte jas a kontrast přetažením jezdců a potom klepněte na tlačítko OK.

  Přetažením doleva se úroveň snižuje a přetažením doprava se zvyšuje. Číslo vpravo od každého jezdce odráží hodnotu jasu nebo kontrastu.

Rychlé zesvětlení nebo ztmavení izolovaných oblastí

Nástroj zesvětlení a nástroj ztmavení zesvětlují nebo ztmavují oblasti obrazu. Můžete použít nástroj zesvětlení, abyste zdůraznili detaily ve stínech, a nástroj ztmavení, abyste zdůraznili detaily ve světlech.

Zesvětlení nebo ztmavení izolovaných oblastí
Původní obraz (vlevo), po použití nástroje ztmavení (nahoře uprostřed) a po použití nástroje zesvětlení (vpravo dole)

 1. Vyberte nástroj zesvětlení nebo nástroj ztmavení. Pokud tyto nástroje nevidíte, hledejte nástroj houba.

 2. Nastavte volby nástroje v pruhu voleb:

  Rozbalovací nabídka Stopy

  Nastaví špičku stopy štětce. Klepněte na šipku vedle vzorku stopy, v rozbalovací nabídce Stopy zvolte kategorii stopy a potom vyberte miniaturu stopy.

  Velikost

  Nastaví velikost stopy v obrazových bodech. Přetáhněte jezdec Velikost nebo velikost zadejte do textového pole.

  Rozsah

  Nastavuje tonální rozsah obrazu, který nástroj upraví. Chcete-li změnit střední rozsah šedé, vyberte Střední tóny, vyberte Stíny, abyste změnili tmavé oblasti, a Světla, chcete-li změnit světlé oblasti.

  Expozice

  Nastavuje efekt nástroje pro každý tah. Vyšší procentuální hodnota zvyšuje účinek.

  Tip: Chcete-li nějakou oblast zesvětlit nebo ztmavit postupně, nastavte nástroj na nízkou hodnotu expozice a táhněte několikrát přes oblast, kterou chcete korigovat.

 3. Táhněte nástrojem přes ty části obrazu, které chcete upravit.

Rychlé zvýšení nebo snížení sytosti izolovaných oblastí

Nástroj houba zvyšuje nebo snižuje sytost oblastí obrazu. Nástroj houba můžete použít k tomu, abyste zdůraznili nebo ztlumili barvy nějakého objektu nebo oblasti.

 1. Vyberte nástroj houba. Pokud nástroj houba nevidíte, hledejte nástroje zesvětlení nebo ztmavení.

 2. Nastavte volby nástroje v pruhu voleb.

  Rozbalovací nabídka Stopy

  Nastaví špičku stopy štětce. Klepněte na šipku vedle vzorku stopy, v rozbalovací nabídce Stopy zvolte kategorii stopy a potom vyberte miniaturu stopy.

  Velikost

  Nastaví velikost stopy v obrazových bodech. Přetáhněte jezdec Velikost nebo velikost zadejte do textového pole.

  Režim

  Nastavuje, zda se sytost zvyšuje nebo snižuje.

  Hustota

  Nastavuje sílu nástroje pro každý tah. V režimu Zvýšit sytost zvyšuje vyšší procentuální hodnota sytost. V režimu Snížit sytost vyšší procentuální hodnota sytost snižuje.