Příručka uživatele Zrušit

Nastavení stínů a světla

 1. Photoshop Elements User Guide
 2. Introduction to Photoshop Elements
  1. What's new in Photoshop Elements
  2. System requirements | Photoshop Elements
  3. Workspace basics
  4. Guided mode
  5. Making photo projects
 3. Workspace and environment
  1. Get to know the Home screen
  2. Workspace basics
  3. Preferences
  4. Tools
  5. Panels and bins
  6. Open files
  7. Rulers, grids, and guides
  8. Enhanced Quick Mode
  9. File information
  10. Presets and libraries
  11. Multitouch support
  12. Scratch disks, plug-ins, and application updates
  13. Undo, redo, and cancel actions
  14. Viewing images
 4. Fixing and enhancing photos
  1. Resize images
  2. Cropping
  3. Process camera raw image files
  4. Add blur, replace colors, and clone image areas
  5. Adjust shadows and light
  6. Retouch and correct photos
  7. Sharpen photos
  8. Transforming
  9. Auto Smart Tone
  10. Recomposing
  11. Using actions to process photos
  12. Photomerge Compose
  13. Create a panorama
  14. Moving Overlays
  15. Moving Elements
 5. Adding shapes and text
  1. Add text
  2. Edit text
  3. Create shapes
  4. Editing shapes
  5. Painting overview
  6. Painting tools
  7. Set up brushes
  8. Patterns
  9. Fills and strokes
  10. Gradients
  11. Work with Asian type
 6. Quick Actions
 7. Guided edits, effects, and filters
  1. Guided mode
  2. Filters
  3. Guided mode Photomerge edits
  4. Guided mode Basic edits
  5. Adjustment filters
  6. Effects
  7. Guided mode Fun edits
  8. Guided mode Special edits
  9. Artistic filters
  10. Guided mode Color edits
  11. Guided mode Black & White edits
  12. Blur filters
  13. Brush Stroke filters
  14. Distort filters
  15. Other filters
  16. Noise filters
  17. Render filters
  18. Sketch filters
  19. Stylize filters
  20. Texture filters
  21. Pixelate filters
 8. Working with colors
  1. Understanding color
  2. Set up color management
  3. Color and tonal correction basics
  4. Choose colors
  5. Adjust color, saturation, and hue
  6. Fix color casts
  7. Using image modes and color tables
  8. Color and camera raw
 9. Working with selections
  1. Make selections in Photoshop Elements
  2. Saving selections
  3. Modifying selections
  4. Move and copy selections
  5. Edit and refine selections
  6. Smooth selection edges with anti-aliasing and feathering
 10. Working with layers
  1. Create layers
  2. Edit layers
  3. Copy and arrange layers
  4. Adjustment and fill layers
  5. Clipping masks
  6. Layer masks
  7. Layer styles
  8. Opacity and blending modes
 11. Creating photo projects
  1. Project basics
  2. Making photo projects
  3. Editing photo projects
  4. Creating Photo Reels
 12. Saving, printing, and sharing photos
  1. Save images
  2. Printing photos
  3. Share photos online
  4. Optimizing images
  5. Optimizing images for the JPEG format
  6. Dithering in web images
  7. Guided Edits - Share panel
  8. Previewing web images
  9. Use transparency and mattes
  10. Optimizing images for the GIF or PNG-8 format
  11. Optimizing images for the PNG-24 format
 13. Keyboard shortcuts
  1. Keys for selecting tools
  2. Keys for selecting and moving objects
  3. Keys for the Layers panel
  4. Keys for showing or hiding panels (expert mode)
  5. Keys for painting and brushes
  6. Keys for using text
  7. Keys for the Liquify filter
  8. Keys for transforming selections
  9. Keys for the Color Swatches panel
  10. Keys for the Camera Raw dialog box
  11. Keys for the Filter Gallery
  12. Keys for using blending modes
  13. Keys for viewing images (expertmode)

Nastavení barev a tonality pomocí nástrojů inteligentní štětec

Pomocí nástroje inteligentní štětec a detailní inteligentní štětec lze v určených oblastech fotografie použít úpravy barev a tonality. Pomocí těchto nástrojů lze rovněž aplikovat některé efekty. Vyberete předem nastavenou úpravu a aplikujete korekci. Oba nástroje automaticky vytvoří vrstvy úprav. Tato funkce umožňuje pružnost při práci s fotografiemi, protože vrstva původního obrazu nebude změněna. Je možné vrátit se zpět a optimalizovat úpravy, aniž by byly odstraněny informace obrazu.

Nástroj inteligentní štětec provede podobným způsobem při aplikaci výběr podle barvy a textury. Současně je na vybranou oblast aplikována úprava. Můžete upravovat stíny, světla, barvy a kontrasty. Můžete aplikovat barvy objektů na obrázku, přidávat textury či aplikovat různé fotografické efekty.

Nástroj Inteligentní štětec při použití výběru úpravy

 1. Vyberte nástroj Inteligentní štětec.

 2. Vyberte efekt z přednastaveného rozevíracího seznamu na panelu Volby nástrojů a pak přetáhněte myš na objekty v obrázku, u kterých chcete efekt použít.

Různé efekty a vzorky můžete pomocí Inteligentního štětce aplikovat z dostupných přednastavených voleb.

Nelze však změnit nastavení efektu, protože vrstva s efektem představuje vrstvu obrazových bodů a nikoli vrstvu úprav.

Volba Textury

Přednastavené položky Textury umožňují vytvářet u obrazů následující efekty:

 • Zvýraznit nevýrazná nebo nudná pozadí.

 • Vytvořit saténový efekt u látek/textilií v obraze.

 • Přidat květinové vzorky k šatům v obraze.

 • přidat vzorky grafických návrhářů ke zdem a pozadím v obraze.

Nástroj Detailní inteligentní štětec umožňuje použití úpravy v konkrétních částech fotografie úplně stejně jako nástroj Malování. S tímto nástrojem můžete upravit drobné detaily pomocí přednastavení vzorku a efektu. Malování a použití přednastavení na malých místech je tak přesnější. Klepněte na efekt v rozbalovacím seznamu a malováním přes určité místo efekt aplikujte. Můžete si vybrat z řady štětců. Nastavení velikosti a tvaru štětce je na pruhu voleb.

Nástroj také funguje podobně jako nástroj Výběr. Můžete klepnout na možnost Zpřesnit okraj na pruhu voleb a změnit tvar a velikost výběru. Pokud chcete oblast z výběru odstranit, klepněte na možnost Odstranit oblast v nástroji Vybírací štětec.

Pomocí obou štětců je možné přidávat a odebírat části upravovaných oblastí. Na fotografii je také možné aplikovat více než jednu předem nastavenou úpravu. Každá předem nastavená úprava je aplikována na svou vlastní vrstvu úprav. Nastavení jednotlivých korekcí je možné optimalizovat samostatně.

Po provedení korekce se v místě prvního použití úpravy zobrazí špendlík, který slouží jako reference pro danou úpravu. Při použití jiné předem nastavené úpravy se zobrazí nový špendlík. Tato funkce usnadňuje úpravy určitých korekcí, zejména používáte-li různé úpravy.

Nástroj Detailní inteligentní štětec při aplikaci tahu úpravy

Použití nástrojů inteligentní štětec

 1. Vyberte v panelu nástrojů nástroj inteligentní štětec nebo detailní inteligentní štětec.

  Je zobrazen rozbalovací panel obsahující přednastavené úpravy.

 2. Vyberte efekt z přednastaveného rozevíracího seznamu na panelu Volby nástrojů.

  Poznámka:

  Vyberte z nabídky rozbalovacího panelu některou volbu a prohlédněte si různé sady úprav. Další informace o konfiguraci rozbalovacího panelu naleznete v části O přednastaveních.

 3. (Volitelné) Jedním z následujících postupů upravte velikost a kvalitu nástroje štětec:
  • Pokud jste vybrali nástroj inteligentní štětec, otevřete v pruhu voleb výběr stop a upravte nastavení.
  • Pokud jste vybrali nástroj Detailní inteligentní štětec, vyberte z rozbalovacího panelu Přednastavené stopy přednastavenou špičku stopy. Pak upravte nastavení velikosti stopy v pruhu voleb.
 4. V obraze můžete kreslit nebo táhnout nástroj.

  Korekce bude aplikována na její vlastní vrstvu úprav a v místě, kde jste poprvé použili nástroj štětec, se zobrazí barevný špendlík.

 5. (Volitelně) Proveďte některou z následujících akcí:
  • Chcete-li přidat platné nastavení na více oblastí fotografie, kreslete nebo táhněte v obraze. V případě potřeby se ujistěte, že je zapnuta možnost Přidat k výběru.
  • Chcete-li odebrat části platného nastavení, vyberte volbu Odečíst od výběru a kreslete v obraze.
  • Chcete-li použít jiný typ nastavení, použijte volbu Nový výběr, vyberte přednastavení z rozbalovacího panelu a kreslete na obraze.
  Poznámka:

  Použijete-li jiný nástroj z panelu nástrojů a pak se vrátíte k nástroji inteligentní štětec nebo detailní inteligentní štětec, aktivní bude poslední použité nastavení.

 6. (Volitelné) Máte-li k dispozici více nastavení, vyberte jedním z následujících způsobů nastavení, ke kterému chcete přidávat, odečítat nebo upravovat:
  • Klepněte na špendlík.
  • Klepněte pravým tlačítkem myši na fotografii a vyberte nastavení uvedené v dolní části nabídky.

Úprava nastavení korekcí nástroje inteligentní štětec

 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Klepněte pravým tlačítkem myši na špendlík nebo na aktivní výběr a zvolte příkaz Změnit nastavení úprav.
  • V panelu Vrstvy poklepejte na miniaturu požadované vrstvy úprav.
  • Poklepejte na špendlík.
 2. V dialogovém okně upravte nastavení a klepněte na tlačítko OK.

Změna přednastavení korekcí nástroje inteligentní štětec

 1. Klepněte na špendlík nebo na aktivní výběr a v pruhu voleb otevřete přednastavený rozbalovací panel.
 2. Vyberte z rozbalovacího panelu přednastavení úpravy.

Odstranění korekce provedené nástrojem inteligentní štětec

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na špendlík nebo na aktivní výběr a zvolte příkaz Odstranit úpravu.
  Poznámka:

  V panelu Vrstvy lze rovněž odstranit korekci provedenou nástrojem Inteligentní štětec odstraněním konkrétní vrstvy úprav.

Rozbalovací panel nástroje Inteligentní štětec

V aplikaci Photoshop Elements lze pomocí nástrojů Inteligentní štětec a Detailní inteligentní štětec používat mnoho předem nastavených úprav. Můžete vybrat úpravu z přednastaveného rozbalovacího panelu v pruhu voleb. Jako všechny rozbalovací panely i panel přednastavení nástroje Inteligentní štětec lze konfigurovat. Pomocí nabídky panelu lze zobrazit úpravy jako miniatury nebo v seznamu. Můžete také přetáhnout výběr z pruhu voleb a ponechat na vhodném místě na pracovní ploše.

Konkrétní sady úprav nebo všechny úpravy je možné zobrazit výběrem z nabídky poblíž levé horní části panelu. K dispozici je celá řada úprav od tonálních po korekce.

O nastavení úrovní

Dialogové okno Úrovně je výkonný nástroj pro úpravu tónů a barev. Můžete provést úpravy úrovní v celém obrazu nebo ve vybrané části. (Přístup k dialogovému oknu: zvolte Vylepšit > Nastavit osvětlení > Úrovně.)

V dialogovém okně Úrovně můžete provést některou z následujících akcí:

Dialogové okno Úrovně

A. Kanály pro úpravu barev B. Hodnoty stínu C. Střední tóny D. Hodnoty světel 

 • Nastavením hodnot stínů a světla zajistit, že váš obraz bude využívat celý tonální rozsah.

 • Přizpůsobit jas středních tónů obrazu, aniž by byly ovlivněné hodnoty stínů a světla.

 • Opravit barevný nádech neutralizací šedých odstínů. Můžete také obraz vylepšit tím, že přidáte lehký barevný nádech (můžete například přidat oteplovací efekt na západ slunce).

 • Nastavit cílové RGB hodnoty stínů a světla, pokud obrazy připravujete pro komerční tisk.

Když pracujete s úrovněmi, můžete pracovat přímo s obrazovými body obrazu nebo pomocí vrstvy úprav. Vrstvy úprav vám poskytují pružnost těmito způsoby:

 • Úpravu můžete kdykoliv změnit poklepáním na vrstvu úprav. Tím se znovu otevře dialogové okno Úrovně.

 • Můžete zmenšit vliv úpravy snížením krytí vrstvy úprav na panelu Vrstvy.

 • Můžete vrstvy úprav z důvodu vícenásobných úprav sloučit, aniž by došlo ke snížení kvality obrazu díky množství po sobě jdoucích úprav.

 • Můžete použít masku vrstvy úprav pro vymezení úprav pouze na určitou část obrazu.

Zlepšení detailů ve stínech a ve světlech

 1. Vyberte Vylepšit > Nastavit osvětlení > Stín/Světla.

 2. Potáhněte kterýmkoliv jezdcem nebo zadejte do textových polí hodnoty a potom klepněte na tlačítko OK.

  Zesvětlit stíny

  Zjasní tmavé oblasti fotografie a odhalí víc podrobností stínů, které byly ve vašem obrazu zachycené.

  Ztmavit světla

  Ztmaví světlé oblasti fotografie a odhalí víc podrobností světla, které byly ve vašem obrazu zachycené. Čistě bílé oblasti fotografie neobsahují žádné detaily a nejsou touto úpravou ovlivněné.

  Kontrast středních tónů

  Přidá nebo sníží kontrast středních tónů. Tento jezdec použijte tehdy, pokud kontrast obrazu po nastavení stínů a světel nevypadá správně.

  Chcete-li obnovit vzhled obrazu před otevřením tohoto dialogového okna, podržte klávesu Alt a klepněte na tlačítko Obnovit.

  Před úpravami světel a stínů (nahoře) a po úpravách (dole). Úpravy změkčí tvář a odhalí více detailů za slunečními brýlemi.

Nastavení stínů a jasu pomocí Úrovní

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klepněte na položku Vylepšit > Nastavit osvětlení > Úrovně.
  • Klepněte na položku Vrstva > Nová vrstva úprav > Úrovně nebo otevřete stávající vrstvu nastavení úrovní.
 2. Z nabídky Kanál zvolte RGB. Po nastavení na RGB bude vaše úprava ovlivňovat všechny tři kanály (červený, zelený a modrý). Pokud pracujete s obrazem ve stupních šedi, bude mít pouze šedý kanál.
 3. Nastavte hodnoty stínů a světla přetažením černého a bílého jezdce vstupní úrovně (levý a pravý jezdec přímo pod histogramem) ke kraji první skupiny obrazových bodů na obou koncích histogramu. Můžete také zadat hodnoty přímo do prvního a třetího textového pole Vstupní úrovně.
  Přetažením jezdce světel doleva fotografii zesvětlíte.

  Poznámka:

  Stisknutím klávesy Alt a tažením posuvníku Stín zobrazíte oblasti, které budou oříznuty na černou (úroveň 0). Stisknutím klávesy Alt a tažením posuvníku Světla zobrazíte oblasti, které budou oříznuty na bílou (úroveň 255). Zbarvené oblasti ukazují oříznutí v jednotlivých kanálech.

 4. Chcete-li nastavit jas středních tónů a přitom neovlivnit hodnoty světel a stínů, přetáhněte jezdec vstupních úrovní pro šedou (střední). Můžete také hodnoty zadat přímo do středního textového pole Vstupní úrovně. (Hodnota 1,0 představuje aktuální neupravenou hodnotu středních tónů.) Klepněte na tlačítko OK.

  Panel Histogram bude odrážet tyto úpravy.

  Poznámka:

  Klepnutím na tlačítko Automaticky přesunete jezdce světel a stínů automaticky na nejjasnější a nejtmavší body jednotlivých kanálů. Jedná se o totéž, jako když použijete příkaz Úrovně automaticky, a výsledkem může být posun barev obrazu.

Nastavení jasu a kontrastu ve vybraných oblastech

Nejlepší je použít příkaz Jas a kontrast na vybrané části obrazu. Tento příkaz slouží k nastavení jasu celého obrazu nebo ke snížení výsledků kontrastu v obrazu. Příkazy Úrovně a Stíny a světla se lépe hodí pro tonální úpravy.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li provést úpravy přímo v obrazových bodech, zvolte Vylepšit > Nastavit osvětlení > Jas a kontrast.
  • Chcete-li provést úpravy ve vrstvě, zvolte Vrstva > Nová vrstva úprav > Jas a kontrast.
 2. Nastavte jas a kontrast přetažením jezdců a potom klepněte na tlačítko OK.

  Přetažením doleva se úroveň snižuje a přetažením doprava se zvyšuje. Číslo vpravo od každého jezdce odráží hodnotu jasu nebo kontrastu.

Rychlé zesvětlení nebo ztmavení izolovaných oblastí

Nástroj zesvětlení a nástroj ztmavení zesvětlují nebo ztmavují oblasti obrazu. Můžete použít nástroj zesvětlení, abyste zdůraznili detaily ve stínech, a nástroj ztmavení, abyste zdůraznili detaily ve světlech.

Původní obraz (vlevo), po použití nástroje ztmavení (nahoře uprostřed) a po použití nástroje zesvětlení (vpravo dole)

 1. Vyberte nástroj zesvětlení nebo nástroj ztmavení. Pokud tyto nástroje nevidíte, hledejte nástroj houba.

 2. Nastavte volby nástroje v pruhu voleb:

  Rozbalovací nabídka Stopy

  Nastaví špičku stopy štětce. Klepněte na šipku vedle vzorku stopy, v rozbalovací nabídce Stopy zvolte kategorii stopy a potom vyberte miniaturu stopy.

  Velikost

  Nastaví velikost stopy v obrazových bodech. Přetáhněte jezdec Velikost nebo velikost zadejte do textového pole.

  Rozsah

  Nastavuje tonální rozsah obrazu, který nástroj upraví. Chcete-li změnit střední rozsah šedé, vyberte Střední tóny, vyberte Stíny, abyste změnili tmavé oblasti, a Světla, chcete-li změnit světlé oblasti.

  Expozice

  Nastavuje efekt nástroje pro každý tah. Vyšší procentuální hodnota zvyšuje účinek.

  Tip: Chcete-li nějakou oblast zesvětlit nebo ztmavit postupně, nastavte nástroj na nízkou hodnotu expozice a táhněte několikrát přes oblast, kterou chcete korigovat.

 3. Táhněte nástrojem přes ty části obrazu, které chcete upravit.

Rychlé zvýšení nebo snížení sytosti izolovaných oblastí

Nástroj houba zvyšuje nebo snižuje sytost oblastí obrazu. Nástroj houba můžete použít k tomu, abyste zdůraznili nebo ztlumili barvy nějakého objektu nebo oblasti.

 1. Vyberte nástroj houba. Pokud nástroj houba nevidíte, hledejte nástroje zesvětlení nebo ztmavení.

 2. Nastavte volby nástroje v pruhu voleb.

  Rozbalovací nabídka Stopy

  Nastaví špičku stopy štětce. Klepněte na šipku vedle vzorku stopy, v rozbalovací nabídce Stopy zvolte kategorii stopy a potom vyberte miniaturu stopy.

  Velikost

  Nastaví velikost stopy v obrazových bodech. Přetáhněte jezdec Velikost nebo velikost zadejte do textového pole.

  Režim

  Nastavuje, zda se sytost zvyšuje nebo snižuje.

  Hustota

  Nastavuje sílu nástroje pro každý tah. V režimu Zvýšit sytost zvyšuje vyšší procentuální hodnota sytost. V režimu Snížit sytost vyšší procentuální hodnota sytost snižuje.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?