Při ukládání nebo otevírání souborů v rámci sítě nebo pomocí vyměnitelného média ovlivňuje výkon aplikace mnoho faktorů. Některé problémy se mohou vyskytnout při práci v rámci sítě nebo pomocí vyměnitelného média častěji než při práci s místním pevným diskem. (Při použití sítě může dojít k poškození souborů, odepření přístupu nebo snížení výkonu.) V takové situaci se v aplikaci Photoshop zobrazí jedna z následujících chybových zpráv:

 •  Tuto operaci nelze dokončit. Toto je neznámý formát souboru.
 • Požadavek nelze dokončit, protože soubor je zamknutý.
 • Nelze uložit, protože se vyskytla chyba disku

Poznámka: Problémy se soubory Photoshop v rámci sítě nebo při použití vyměnitelného média se nemusí vyskytovat vždy nebo se mohou vyskytnout se zpožděním.

Technická podpora společnosti Adobe poskytuje podporu pouze při použití aplikace Photoshop nebo Adobe Bridge na místním pevném disku. Přesná identifikace nebo simulace potíží s konfigurací sítě a periferních zařízení jsou velmi obtížné. 

Důležité informace: Aplikace Photoshop by měla být plně kompatibilní s externími pevnými disky, ale v závislosti na jejich připojení k zařízení může být práce se soubory na takovém disku pomalejší než při operacích se soubory na interním disku. Tyto disky se doporučuje dočasně odpojit a zkusit použít pouze interní disk. Společnost Adobe ovšem netvrdí, že při ukládání souborů a práci s externími pevnými disky by se měly vždy vyskytovat problémy. 

Potíže při práci v rámci sítí nebo pomocí vyměnitelného média

Software Photoshop je aplikace náročná na prostředky, která vyžaduje více místa na paměti RAM a pevném disku než většina jiných aplikací. Aplikace Photoshop funguje při práci v síti i s vyměnitelnými médii, ale tyto konfigurace mohou ovlivnit výkon a spolehlivost aplikace. Například při práci s obrazem čte a zapisuje aplikace Photoshop data obrazu. Čím je přístup k disku, na kterém se obraz nachází, rychlejší nebo čím je rychlejší přístup k souborům aplikace Photoshop na odkládacím disku, tím rychleji zpracuje aplikace Photoshop data obrazu. Přístup k interním pevným diskům je rychlejší než přístup k síťovým serverům (pevné disky, ke kterým se přistupuje prostřednictvím sítě) nebo k vyměnitelným médiím.

Další informace o optimalizaci aplikace Photoshop najdete v článku Optimalizace výkonu aplikace Photoshop.

Poznámka: Aplikace Photoshop nepodporuje odkládací disky ve formě síťových nebo vyměnitelných disků.

Další faktory při používání sítí

Společnosti využívají mnoho různých typů konfigurací sítě (například klient-server nebo síť Peer-to-Peer) a množství typů sítí (například síť Ethernet nebo protokol IP). Každá konfigurace vyžaduje konkrétní software a hardware a odlišné nastavení, předvolby a aktualizace. Další vrstva softwaru a hardwaru zvyšuje riziko výskytu potíží, například kvůli problémům se signálem, rušením frekvence RF nebo kolizím paketů.

Přenos dat pomocí sítě ovlivňuje mnoho faktorů včetně souborových serverů, směrovačů, režimů mostu, síťových karet, softwaru, kabelů, konektorů, napájecích kabelů a zdrojů napájení. Pokud se náhle vyskytnou problémy se síťovými připojeními, zvyšuje se riziko ztráty dat nebo potíží s aplikací. Při přenosu nebo příjmu síťový software ověří, zda byla data odeslána nebo přijata. Úroveň ověření závisí na balíčku síťového softwaru a v některých případech nezíská operační systém k tomuto ověření přístup. Při pokusu o uložení souborů v rámci sítě se může zobrazit chybová zpráva, například „Požadavek nelze dokončit, protože soubor je zamknutý.“ nebo „Nelze uložit, protože se vyskytla chyba disku“. Síťový a operační systém však uživatele neupozorní, pokud soubor obrazu Photoshop obsahuje poškozené nebo neúplné informace.

Další faktory při použití vyměnitelných médií

Existuje mnoho druhů vyměnitelných médií, například přenosné externí pevné disky nebo jednotky USB Flash od různých výrobců. Všechna tato zařízení vyžadují, aby váš operační systém rozpoznal kabely nebo připojení a ovladače zařízení. Vyměnitelná média se poškodí snáze než interní disky a riziko poškození dat obrazu se tak zvyšuje.

Technická podpora doporučuje, aby uživatelé pracovali s aplikací Photoshop přímo na místním pevném disku. Soubory nejprve uložte na pevný disk, aby nedošlo ke ztrátě dat. Poté je pomocí aplikace Finder nebo Průzkumníka Windows přesuňte na síťovou nebo vyměnitelnou jednotku. Chcete-li soubory obnovit, zkopírujte je pomocí aplikace Finder nebo Průzkumníka Windows ze síťové nebo vyměnitelné jednotky na pevný disk. Soubory bude poté možné otevřít v aplikaci Photoshop. Díky tomuto pracovnímu postupu se vyhnete potížím způsobeným nastavením síťového systému nebo ovladači zařízení vyměnitelných médií, které nejsou kompatibilní s operačním systémem nebo aplikací Photoshop.

Návrhy řešení potíží

Výkon aplikace ovlivňují různé faktory včetně konfliktů paměti ovladačů zařízení, poškozených nebo neslučitelných souborů a problémů se softwarem nebo hardwarem zařízení nebo operačním systémem. Při práci prostřednictvím sítě nebo vyměnitelného média využijte k řešení potíží níže uvedené návrhy.

Upozornění: Následující návrhy poskytuje společnost Adobe Systems pouze jako projev dobré vůle, protože nezajišťuje podporu sítí a vyměnitelných jednotek.

 • Ujistěte se, zda používáte nejnovější verzi aplikace Photoshop. Aplikaci Photoshop aktualizujte pomocí počítačové aplikace Creative Cloud.
 • Přesuňte soubor ze síťového nebo vyměnitelného disku na místní pevný disk a poté jej otevřete v aplikaci Photoshop.

  Poznámka: Pokud soubor obsahuje artefakty, mohou být nedílnou součástí dat obrazu. Proto obraz zkopírujte pomocí místního pevného disku do nového souboru. Další informace o práci s potenciálně poškozenými obrazy naleznete v článku Řešení potíží s obnovením souboru.
   
 • Použijte jiný počítač připojený do stejné sítě nebo jiný typ vyměnitelného média.
 • Zkontrolujte informace od správce sítě ohledně známých problémů se sítí nebo změn konfigurace sítě, mezi které patří například aktualizované ovladače nebo změna přístupových oprávnění.
 • Ujistěte se, zda je aplikace Photoshop nainstalována a spuštěna z místního pevného disku a zkuste replikovat problém. Pokud se problém vyskytne znovu, vyřešte jej v místní konfiguraci. Pokud k potížím nedojde, problém může být způsoben vyměnitelným médiem nebo sítí.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online