K poškození souborů může dojít z mnoha různých důvodů jako například:

 • selhání při ukládání souboru (zejména při ukládání na síťovou nebo externí jednotku) nebo výpadek proudu,
 • poškozené kabely,
 • potíže se síťovým přenosem,
 • softwarové chyby,
 • problémy s pevnými disky nebo moduly paměti RAM. 

Poškození souborů však není příliš časté. Pokud dojde k poškození souboru či souborů, zkuste kromě obnovení souborů také odhalit příčinu, abyste předešli dalším potížím.

Určení příčiny

Nejprve je důležité zjistit, zda je poškozený pouze jeden soubor nebo je takových souborů více, abyste mohli minimalizovat potenciální rozsah škod. 

Pokud se jedná pouze o jeden soubor, mohlo v počítači dojít k jednorázové chybě, které jste si nevšimli nebo s problémem zdánlivě nesouvisela.

Jestliže je poškozeno více souborů, zkuste identifikovat společné znaky:

 • Jsou poškozené soubory uloženy ve stejném umístění (složka, pevný disk, síť nebo vyměnitelná jednotka)?
 • Byly vytvořeny nebo upraveny přibližně ve stejnou dobu?
 • Došlo v době poslední úpravy souborů k nějaké změně v počítači nebo jiné změně související s počítačem?
 • Projevuje se poškození obrazů při tisku i při zobrazení na obrazovce?

Pokud zjistíte, že se ve všech případech jedná o stejný hardware, zkontrolujte kabely, vyzkoušejte jiný port nebo použijte jiný pevný disk, případně místo síťové jednotky použijte pevný disk. 

V případě, že k poškození souborů došlo nedávno a není časově omezeno, může docházet k problému s modulem paměti RAM. 

Jestliže jste v době poškození obrazů instalovali do počítače software, mohou být potíže způsobeny danou aplikací nebo aktualizací. Zkontrolujte aktualizace softwaru nebo zjistěte, zda nebyly v poslední době aktualizovány nainstalované aplikace, případě danou aplikaci zakažte. Ve výjimečných případech se může antivirový software, software pro zálohování nebo software pro správu písem pokusit o zápis do souborů před jejich uložením, což může vést k jejich poškození. 

Pokud se poškození obrazů projevuje pouze při zobrazení na obrazovce (a nikoli při tisku), aktualizujte ovladač grafické karty. Jestliže se tím problém nevyřeší, obraťte se na výrobce grafické karty.

Pokud používáte systém Windows, nahlédněte do dokumentu o řešení obecných chyb v systému Windows, kde naleznete pokyny k odebrání dočasných souborů a zakázání všech položek a služeb zaváděných při spuštění systému. Popisuje také, jak můžete v aplikaci Photoshop vypnout zásuvné moduly třetích stran přidržením klávesy Shift při spuštění aplikace Photoshop. 

Pokud používáte systém Mac OS, přečtěte si dokument o řešení obecných chyb v systému Mac OS, kde naleznete pokyny k opravě oprávnění na disku a zakázání položek zaváděných při spuštění systému. Popisuje také, jak můžete v aplikaci Photoshop vypnout zásuvné moduly třetích stran přidržením klávesy Shift při spuštění aplikace Photoshop. 

Obnovení souboru

Pokud byl soubor poškozen, lze ho v některých případech obnovit jako obraz s vrstvami nebo jako sloučený obraz (se sloučenými vrstvami). V tomto případě je vzhled obrazu stejný, ale nezůstanou zachovány vrstvy. Některé poškozené soubory není možné opravit. Při pravidelném zálohování je větší šance, že budete mít k dispozici verzi uloženou před poškozením souboru. 

Poznámka: Pokud je v předvolbách aplikace Photoshop vypnuta možnost pro zajištění maximální kompatibility souborů PSD a PSB, nelze soubor obnovit jako sloučený obraz. Chcete-li soubory vždy ukládat se sloučeným obrazem, postupujte následujícím způsobem:

 1. Zvolte možnost Photoshop > Předvolby > Zpracování souborů (v systému Mac OS) nebo Úpravy > Předvolby > Zpracování souborů (v systému Windows).
 2. V části Maximalizovat kompatibilitu souborů PSD a PSB vyberte možnost Vždy. 
 3. Zavřete okno Předvolby kliknutím na tlačítko OK.

Zkuste soubor obnovit libovolným z následujících souborů:

 • Pomocí příkazu Uložit jako uložte soubor do jiného umístění a zadejte nový název. (Uložte soubor například na interní pevný disk nebo na jinou jednotku, která není vyjímatelná ani síťová.)
 • Otevřete zálohované kopie obrazu, abyste zjistili, zda byla uložena verze před poškozením souboru.
 • Pokud se zobrazila některá z následujících chybových zpráv, přípona souboru patrně neodpovídá formátu souboru:
  • Požadavek nelze dokončit, protože to není platný dokument Photoshopu.
  • Požadavek nelze dokončit, protože byl nalezen neplatný nebo neznámý typ markeru JPEG marker.
  • Požadavek nelze dokončit, protože modul formátu nemůže soubor analyzovat.
  • Toto není platný dokument PDF (Portable Document File). Nelze ho otevřít.

 Řešení viz Chyba neplatného markeru JPEG.

 • Pokud chcete otevřít soubor s poškozenými daty vrstev jako sloučený obraz, stiskněte při otevírání souboru kombinaci kláves Shift+Alt (v systému Mac OS i Windows). Toto řešení nefunguje u všech souborů. 
 • Ostatní zákazníci doporučují následující nástroje pro obnovení souborů. Nejsou společností Adobe podporovány ani testovány, ale doufáme, že vám pomocí nich podaří soubor obnovit.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online